V86 jackpotsyndikat startar om!

INGA AVGIFTER

Inga avdrag, inga kostnader, alla pengarna går till spel, tecknas inte alla andelar tar jag resterande själv, men minst en behåller jag !

10 andelar

1 andel kostar 10 000

Insats per speltillfälle är ca 10 000 , dock kan det vid särdeles intressanta tillfällen spelas för högre belopp upp till 20 000 totalt tex vid dubbeljackpot.

Endast spel när det är jackpot. (normalt räcker insatsen ca 6-8 månader) 

Alltid HPT-filssystem ( Hjälp på traven)

Vinstmål är lägst ca 300 000, dvs vi spelar rader som överstiger det värdet generellt.

Oftast spelar vi med 1-3 favoriter får vinna, 1-3 av mina ideer ska vinna, exakt 1 superskräll  streckad på 0-2% ska vinna.

Naturligtvis skickas en rättningslänk där man kan följa spelradernas utveckling, men kan jag så mejlar mejlar jag kvarvarande rader med chans på 8rätt efter 6e gått i mål, men det är inte alltid jag kan.

Systemet skickas ut ca 5 minuter innan start V86-1 .

Jag förbehåller mig rätten att stå över omgångar som ser FÖR favoritbetonade ut på förhand.

Inga vinster betalas ut såvida dom inte överstiger tredubbla insatsen, dvs 30 000 per andel förrns spelomgången är slutförd(normalt 10 omgångar)

Högre vinster betalas ut så fort som ATG satt in pengarna på mitt atg-konto  och jag därefter skickat dom till  banken som ger tillstånd att skicka pengarna vidare, (krävs ofta några dagars kontroll  från banken)

Det går INTE att kliva av syndikatet förrän spelomgångarna är slut( givna förutsättningar godkännes när insats betalas)

Kvitto skickas skyndsamt när pengarna finns på mitt bankkonto avsett för ATG-spel .

Intresserade mejlar mig på guldmannen@gmail.com och SKRIV : Intresseanmälan V86syndikat.

Vänligen

Jan”Hatten” Helander

OBS: Spelar ni andelsspel i butik eller tillsammans, får ni betala 2-10% i provision-UTÖVER insatsen för systemet- de flesta kommer ta 8-10%, således är ni i motsvarande fall back 1000kr redan INNAN tävlingarna startar(från 1a maj)