V86 omsättning

2017-till 8feb: 180,59mkr (4 jp) totalt 6 spelomgångar

2018-till 8feb: 155,20mkr (4jp) totalt 6 spelomgångar

Omsättningstapp 14%= 25mkr

Orsak? Springburst? ( Samlat 18mkr)

V75 omsättning

2017-till 4feb : 445mkr ( 0 jp)

2018-till 4feb: 482mkr ( 4jp)

Omsättningsökning :  +8%=  37mkr

Ser det bra ut tycker ni? Det är ju omsättningsökning?

Javisst, MEN den sker dels på småspelarnas bekostnad, som endast i undantagsfall får utbetalning på fårättspotterna och sällan har chansen att träffa alla rätt när det blir svårt och därmed hög utdelning.

Vilket får till följd att småspelarna sänker insatserna ännu mer, eller slutar att spela.

Omsättningen första två V75orna under 2018 minskade med närmre 4% , då var det ingen jackpot, återstår att se om raset fortsätter även framdeles. Omsättningen på årets jackpots har också minskat jämfört med tidigare, men är svårare att jämföra med exakta likvärdiga omgångar och är således inte signifikant.