Lucka 15: V86express-en katastrof för sporten

Skarplöth är känd för mångahanda lögner, den största av dom alla är ju utan tvekan” Rejkback är förbjudet ” vilket sedemera visade sig förbjudas först 2014-1-26 , drygt ett år efter att han tillträdde sin post som VD på ATG.

Robotbluddret är inte mindre viktigt i sig, enär det satt hämsko på en inte föraktlig del av Svenska Spelare, men lämnade fältet fullständigt på vid gavel för Belgien, Finland, tidigare Paribet mfl. Samt såsom Skarplöths plan naturligtvis var-förskjut medias intresse på något ovidkommande.

Men V86express, Skarplöths stora innovation , har lögnerna inte varit direkt färre.

Vid invigningen med 34miljoner omsatt hette det succe osv, men succen var som vanligt dopad av massiv mediapropaganda, rejkbackmöjligheter och enormt uppsving av kostnader, där dubbla team från kanal75 mfl krävs för att täcka båda banorna, och inte minst positioneringssystemet, som fortfarande inte fungerar tillfredsställande, trots över ett års rullande(naturligtvis icke transparent kostnad) . Därtill byggdes också en ny Tv-Studio, som inte ägs utan hyrs, och symptomatiskt nog är inte heller kostnaderna för denna ”investering” transparent.

Nåväl: Efter ett litet uppsving, sistlidna månaden pga att v86tillsammans till slut har sjösatts ( varför implementerades inte detta samtidigt med V75Tillsammans, och varför går det inte att spela filspel(joker tex på båda) så ligger snittomsättningen på underkant 20miljoner.

Jag sammansatte en kontrollmånad: Januari från 2012-2016 med följande resultat: 

2016:  V86: Snitt 20,17 milj DD; Snitt: 5,01 milj Totaloms: 34,62miljPrismedel: 1,732(solv: 1,095) Publik: 1257 (Solv: 782)

2015: V86: Snitt 18,48   DD: Snitt: 5,61 Totaloms: 35,91  Prismedel: 1,869 (Solv 1,014)Publik: 1490 ( Solv: 688)

2014: V86: Snitt: 15,25 DD : Snitt: 5,44 Totaloms: 30,24 Prismedel: 1,135 Publik :  1041 (Solvalla ensam bana)

2013: V86: Snitt: 17,21 DD: Snitt: 5,87 Totaloms: 33,26  Prismedel: 1,394 Publik: 1309 (Solvalla ensam bana)

2012: V86: Snitt: 23,62 DD: Snitt: 6,07 Totaloms: 39,25 Prismedel: 1,356 Publik: 1449 (Solvalla ensam bana)

Notera gärna totalomsättning, PUBLIK på enskilda banor, DD-omsättning osv. Trots alla kostnadsökningar, investeringar, så ökar inte spelet i nämvärd grad, dock har publiken halverats på Solvalla. Från 1449 till 782.

headache-2

 

 

 

 

 

 

 

Således: Trots ökade kostnader är omsättningen ungefär densamma eller t o m lägre totalt sett, MEN publiken har halverats. Är det verkligen en framgång?! 

Problematiken man ständigt återkommer till när det gäller såväl ATG som ST, är att deras visioner aldrig åtföljs av konkreta mål eller konkreta kostnadskalkyler. Sålunda är det fullständigt omöjligt att avgöra när något är en succe, men enkelt i backspegeln att peka på katastroferna.

Vilket gör att skribentsysslan blir aningen enahanda, när positiva utfall är nästan lika ovanliga som hästar som springer in sina kostnader.

Fotnot: 1976 var tävlade Solvalla som ensam bana 78ggr, snittomsättningen var 3,9miljoner, dvs i dagens penningvärde (*5) ca 20miljoner. Detta således INNAN det fanns direktspel, datorspel, tv-sändningar-experterteam , men hur stor var publiken?

OBS: Jag anser att V86 är ett fantastiskt spel, och borde byta plats med V75, för spelet förtjänar en omsättning på 100milj, inte 20. V75 borde göras om till V76 och spelas på onsdagar, alltid på Solvalla.