Förutsättningar

10 andelar

20 000kr per andel

Hpt(hjälppåtraven) system spelas med insats ca 20 000 per spelomgång.

Insatsen räcker normalt till 10 spelomgångar, dvs ca 8 månader !

Det KAN förekomma(ytterst sällsynt) att vi spelar för dubbla insatsen, men först efter att samtliga andelsägare gett godkännande.

Lägsta vinstmål är 300 000, men vi spelar system som siktar avsevärt högre !

Vinster över 600 000 totalt utbetalas skyndsamt, lägre vinster ackumuleras och beslut tas vid ordinarie spelomgångs slut om vinster ska utbetalas eller fortsatt spel ske.

LiveRättningstråd och klargörande systemram skickas minst fem minuter innan spelstopp, samt uppdatering kan oftast göras med exakta kvarvarande kuponger efter 5e avdelningen om chans på 7rätt finns.

Inget spel sker till söndagar, vardag och normalt ej till halva jackpots, endast där potten fördubblas och därmed ett positivt väntevärde erhålls.

INGA AVGIFTER TAS UT , jag gör detta för att kunna spela långsiktigt och dynamiskt med hög total insats men begränsad egen risk.

INGA Kostnader eller provisioner-ALLT går till spel.

OBS: Deltagare förbinder sig att kvarstå i syndikatet tills spelomgångarna är fördigspelade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer avstå vissa jackpotomgångar, där jag anser favoritutdelning är så uppenbart stor risk, att det inte är motiverat att spela, detta är en långsiktig investering med hög varians, inget för de som alltid vill vara med och ha ett system att följa.

Anmälan sker till guldmannen@gmail.com ( är INTE det mejl som senare kommer användas)