V75 för år 2017 är tillända.

Det spelades 83 omgångar, det är 6 fler än 2016,

likväl tappade V75 totalt 156,46mkr .

Snittomsättningen sjönk från 72,5mkr till 65,4mkr . Det är 7,1 mkr per tävlingsdag, minskning på 10%

Det beror naturligtvis på alla ”Extra V75” dvs de omgångar som spelas andra veckodagar än lördagar.

Totalomsätning

2016: 558741925

2017: 543094414

Winterburst upprepade omsättningen från 2016.