Såsom mina läsare av denna sajt numera har en betydligt bättre uppfattning om än övriga Sverige, gällande ATGs utomnordiska samarbetspartners systematiskt pågående rån av Svenska Kunder, med ATGs goda minne och inte minst lotteriinspektionen, där sistnämnde instans ofta blivit tillfrågade och fått information gällande såväl ATG som Svenska Spels totala avsaknad av spelsäkerhet och även jättelika problematik med utomnordiska samarbetspartners.

LI har slagit i från sig och ställt sig oförstående samt allt som oftast hänvisat till ATG, eller till sekretess och alltför ofta påvisat en total avsaknad av såväl integritet som kunskap och även intresse av att utreda, ställa adekvata frågor till ATG/ST samt inte minst införskaffa egen kunskap i ämnet.

Typexempel på svar från LI är: I tillståndet, koncessionen för det internationella spelet, står det angivet att spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. Alla detaljer som gäller för ATG:s respektive partners enligt dina frågor nedan gällande Paribet får du ta direkt med ATG.

Li har upprepade gånger, inte minst under Östersundskandalen i höstas erhållit förstahandsuppgifter från undertecknad om det bedrägliga och ofta direkt förljugna verklighet som ATG presenterat inte endast för sina kunder utan även för LI.  Googla gärna på Östersund här på bloggen så får ni upp ett tiotal artiklar, där det jag beskrivit inte omtalats eller beskrivits innan i någon media, och informationen varit direkta nyheter för LI:

Den dukumentation jag äger från LI ska jag inte för ögonblicket chikanera LI genom att lägga upp, enär det berör mindre begåvade och ofta direkt olämpligt placerade människor som normalt haft fullföljt sina ärenden med Såväl ATG som Svenska Spel genom att skicka bolagen följande frågeställning:

Hej ATG: Hur ställer ni er till följande fråga, äger det någon sanningshalt och hur ser ni på problemet? Är det ett problem .

Varvid ATG svarat helt naturligt:

Hej LI: Det föreligger inget problem och frågeställningen är inte adekvat, och saknar bärighet. Tack för att ni undersöker saken, det håller oss på tårna och förbättrar vårt arbete och kundbemötande !

Därvid har LI under de fyra åren jag haft kontakt och utforskat sakernas tillstånd, införskaffat och undersökt olika spörsmål, och resultatet ser vi i dag:

Svenska Spel har förlorat rättigheterna till att tillhandahålla spel på Melodifestivalen samt Lets Dance ( jag skrev många krönikor gällande avsaknaden av spelsäkerhet)

ATG har haft spelskandal på spelskandal, där den ena fadäsen är större än den andre, och toppades medialt av Östersundskandalen i höstas med 19miljonersspelet, där ATG lämnade ut oriktiga uppgifter om så gott som allt som skedde, varvid jag som enda media förutom Östersundsposten började gräva och undertecknad bevisade felaktigt tidsschema, att oddsen var felaktigt återgivna(säkerhetschefen hade skruvat självmant på oddsen) samt att den tekniska förklaringen inte höll ( påstods vara felskrivning) men numera är spelbolaget utan avtal, vilket påvisar att den officiella förklaringen knappast var den korrekta.

I september började jag med hjälp av ”jamno” på twitter, undersöka PARIBET som uppdagades såsom en ny samarbetspartner, som sistlidna året hade fått epitetet ”internationell partner” tillsammans med German Tote (som är har licens i österrike men bolagets huvudkontor och huvudsakliga verksamhet ligger i Tyskland) hade förekommit allt mer frekvent i vinstlistorna. ( http://www.gamblersvardag.se/paribet-rejkbackbolaget-utan-kunder )

Vi fick reda på att ATG och Paribet båda erhöll licens hos NordDakotas spelkommitte under SAMMA telefonmöte, vilket inte ter sig som en slump. När vi upptäckte att ägaren till Paribet var en suspekt jurist, och att företaget var i helt avsaknad av verksamhet vid kontraktskrivning med ATG, samt inte uppfyllde något av ATGs kriterier så insåg vi att detta är ett rent skumraskföretag.

Speciellt som ATGs egna upplysningar gav vid hand att kunskap förelåg om att Paribet var i avsaknad av såväl teknisk platform, kundstock samt verksamhet. Men spela och vinna obegränsat med pengar gick bra, dessutom på kredit enär ALLT spel med utomnordiska samarbetspartner sker på 30dagars avräkning. (vilket borde givit ATG viss ångest vid 19 miljonersspelet i Östersund, där ATG kunde blivit tvungna att utbetala 16 miljoner till de Svenska Spelarna som satsat 70 000 i loppet vid förlust för de tre hästarna som ”platsspelats med 6,3 miljoner vardera)

Att jag stött och blött , påmint och uppmärksammat samt inte minst hänvisat till en av de i dag viktigaste agendorna ” kontroll av slutkund för att förebygga pengatvätt samt risken för finansiering av terrorism” gällande speciellt Paribet kan inte nog understrykas, men vare sig ATG eller framförallt LotteriInspektionen har tagit detta på synligt allvar enär företaget endast under 2015 vunnit över 40 miljoner i högvinster, förmodligen närmare 200 miljoner totalt.

ATG har enligt egen utsago ingen som helst kontroll av slutkund när det gäller utomnordisk spel, och när det gäller Paribet, så finns det ingen tvekan om att det föreligger brottsligt uppsåt.

OBSERVERA att såväl ATG som LI har informaterats tidigare om att Paribet INTE haft någon fungerande verksamhet där kunder kunnat spela på ATG, inte ens efter att sajten kom upp i December. Således är den uppkomna situationen ingelunda en nyhet. Att utomnordiska samarbetspartners samarbetar samt ständigt överskrider de ”robotregler” som ATG satt upp har också i många fall beskrivits, där ATG till och med själva vid tillfälle gick ut och berättade att en och samma PARTNER hade en flerbong som utföll med 5000system  på V4, där begränsningen är 500system, detta uppmärksammades först när undertecknad skrev en krönika samt ställde en fråga till ATG hur detta var logiskt möjligt.

Ad Notam: Li ansåg förövrigt att Paribet inte var suspekt, enär dom hade en internetsajt som tog i mot kunder, att jag påpekade att så inte var fallet när det gällde ATG bemöttes med”  Partnern ifråga har idag en publik sajt som är öppen att spela på. (Vet att de tidigare hade endast en BETA sajt klar)

Samt när jag återigen, påminde om att företag är juridisk person, och sålunda bör anses vara jämställd med privat person, och när ingen kundstock existerar och det inte går att spela på ATG för eventuella kunder på Paribet, bör det anses jämställt med kreditspel för privatperson skickades svaret från LI:

Hej
Vi har inget ytterligare att tillägga i frågan, våra svar i tidigare mail kvarstår och med denna skrivelse anser Lotteriinspektionen härmed att skriftväxlingen i denna fråga är avslutad.

Här följer nu ATGs egen pressutskick:

ATG varnar Xpressbet, PariBet och German Tote

Pressmeddelande  •  2015-02-11 17:55 CET

En kund eller flera kunder till ATGs internationella partners Xpressbet (USA), PariBet (USA) och German Tote (Österrike) har överskridit gällande maxgräns för antal inlämnade system i ATGs vadhållningsbestämmelser.

De aktuella överträdelserna inträffade lördagen den 7 februari 2015 när en kund/kunder hos de aktuella bolagen överskred maxgränsen 500 system på V5 i samband med tävlingar på Solvalla.
Maxgränsen har inte överträtts hos varje enskilt bolag, men ATG anser att samma kund/kunder har spritt sina spel på de tre bolagen, spel som tillsammans överskrider maxgränsen:

Antal system: 1 500 system.
Insats: 104 000 kronor.
Antal vinnande system: 210 system.
Vinst: 692 000 kronor.

Vid upptäckt av brott mot ATGs vadhållningsbestämmelser, gällande maxgränser och/eller robotspel, från internationell partner gäller följande:

  • Vid första tillfället varnas partnern.
  • Vid upprepad förseelse, oavsett spelform, hålls vinsten inne, gjorda insatser förverkas och partnern riskerar att stängas av från spel på ATGs produkter.

De tre bolagen har i dag, onsdag den 11 februari, erhållit en formell varning. Bolagen i sin tur förväntas kontakta den eller de berörda kunderna inom ett dygn. Varningen träder i kraft den 12 februari.

Utöver detta kräver ATG att bolaget PariBet lanserar spelformerna V4, V5, V64, V65, V75 och V86 publikt på sin hemsida, och inte som i dag enbart till BETA-användare. Fram till detta sker så är PariBet från och med 12 februari 2015 stoppade från spel till ATGs vinstpooler gällande spelformerna V4, V5, V64, V65, V75 och V86

 

Återigen: Det oerhört allvarliga i att ATG hela tiden VETAT att eventuella kunder till PARIBET inte haft möjlighet att spela på Svensk hästsport, likväl har Paribet fått spela, under över ett ÅRS TID, och vinna 100tals miljoner under denna tid.  Detta är ett rån av Svensk Hästsport, och framförallt dess kunder spelarna som pågått under olika bolagsnamn sedan 2004. Trolöshet mot huvudman, bedrägligt förfarande mot spelarna och staten som förlorat åtskilliga 100tals miljoner i intäkter borde vara fog nog för en fullständig revision av såväl ATG som ST såsom ansvariga för utlandsspelet!!!

SydAfrika, Tasmanien, Australien, Estland, USA, Österrike mfl samarbetspartners har samtliga varit rejkbacksdrivna och med fullständig vetskap och högst trolig backshish i handen på ansvariga tjänstemän inom såväl ATG som ST sedan 2004. Enligt mina beräkningar har staten undanhållits många hundra miljoner i skatt, Hästsporten förlorat lika mycket i uteblivna prispengar och de Svenska Spelarkollektivet har blivit rånade på över 1 miljard kronor, samtidigt som dessa företag har tjänar närmare 1,5 -2 miljarder kronor sedan 2004(inkl rejkback)

För den intresserade finns det en 30tal krönikor i ämnet som har direkt behörighet:

http://www.gamblersvardag.se/atg-utsatt-jattespelkupp