Amwest

har följande text på sin hemsida: AmWager offers an industry leading rewards program with generous cash rewards paid the very next day and deposited into your account automatically.

XpressBet

finner vi bland annat dessa rader :

Already an owner of racetracks, a tote company, and the XpressBet.com advance-deposit-wagering platform, Frank Stronach will launch a rebate shop for high-end horseplayers on Monday.

The new rebate shop, Player Management Group (PMG), will cater to high-end horseplayers when it opens for operations. The Oregon Racing Commission will serve as the website’s hub, which will include wagering through phone accounts and an Internet platform.

XpressBet Inc. President Ron Luniewski said the website will cater to bettors who wager more than $1-million a year. Rebate shops typically reduce the percentage of takeout (the amount of money retained for the ADW website, tracks, horsemen, and taxes) by 10% to 15%.

“We don’t plan to recruit players from other sites or tracks. We plan to target players who are currently wagering at offshore sites, whether they’re betting through licensed operations or book-making operations,” Luniewski said. 

(http://www.horseracingnation.com/news/XpressBet_to_spin_off_rebate_shop_for_high_end_players# )

New Meadowlands

 Här berättar Jeff Gural, styrelsemedlem om hur dom arbetar med rebates(rejkback) 

Well some people came to me and said we bet $30,000 a day at your track, maybe we’ll bet $300,000 a day if we could negotiate a better deal for ourselves because the way it works today the biggest betters get rebates. (http://www.media.harnesslink.mycms.co.nz/News/Meadowlands-Gural-on-lessons-learned-103006?highlight=rebates)

Day at the tracks

Betalar genomgående MINST 5% i rejkbackhttp://forum.sbrforum.com/horse-racing-betting/1171001-what-horse-site-non-offshore-gives-best-rebates.html

Inför 2014, kommer New York UPPMUNTRA rebates och ha en statlig översyn på detta
Det sägs bland annat följande:
”Offshore betting houses have the freedom to establish long-term betting rebate programs to secure and retain a loyal customer base. Under New York law, New York producers are not clearly allowed to establish entire race season or annual betting rebate programs to help them secure and retain a loyal customer base,” states a legislative memo in support of the bill. ”This bill merely authorizes New York racetrack operators and OTBs to offer their patrons the same types of rebate programs that are being offered elsewhere.”
Hur var det nu som Leif Almgren skrev till mig” 13 augusti 2013:

Som exempel på sådana regler kan nämnas 
> att partnern måste förhålla sig till ATG:s nya regler om robotspel och 
> varna kunder som misstänkt lägga sådana spel, att monetära rabatter på 
> ATG:s produkter är förbjudna och regler om geografiska begränsningar kring 
> vilka kunder som får accepteras! 

Helena Hallman sedemera tillförordnad internationellt ansvarig

I det internationella grundavtal som används – som för övrigt håller på att omarbetas för att göras ännu tydligare – finns  inskrivet ett uttryckligt förbud för partners att lämna rabatter i alla de former på ATGs produkterVi är naturligtvis medvetna om att rebates och rakebacks är vanligt förekommande internationellt. Vi gör dock klart för varje partner att vi inte accepterar att spel på ATGs produkter ingår i några som helst beräkningar som ger grund till rabatt. Vilket alltså också framgår i kontrakten. Och vi gör naturligtvis vårt yttersta för att tillse att så också är fallet. Men det är mycket upp till vår partner i den frågan, eftersom vi inte har direktkontakt med internationell slutkund.

 

FOTNOT: 26 januari förbjöds rabatter/rejkbacks för samtliga samarbetspartners till ATG. Men varför kommunicerades det så oerhört länge att det hela tiden varit förbjudet? Ska verkligen ett monopolföretag fara med denna form av LÖGNER, det finns inget annat ord när fakta visar på att det aldrig varit förbjudet med rejkbacks/rabatter för internationella partners, utan samtliga utländska avtal är skrivna i avsikt att UPPMUNTRA till rabatter och rejkbacks!

Fortsättning följer!!