Ulf Bertilsson skriver  att nedanstående är svartmåleri och bittert svartmålande av ATG och ST.

”De styrande inom sporten har misslyckats. Travbanorna har inte utvecklats som de borde. Prispengarna har i praktiken stått still sedan ​2003​.

Pokalåret är en fejk. Antalet hästar och aktiva har rasat. Återväxten funkar inte. ATG och ST ägnar sig åt aggressiva monopolfasoner i allmänhet och mot Legolas i synnerhet.” 

Fakta: Travbanorna saknar medel för renovering och modernisering, ekonomin är sämre än sistlidna 30år och förfaller i en allt snabbare takt. För att renovera samtliga banor krävs flera miljarder i investeringar, och då är det frågan om ett ansiktslyft, smink , inte en alls en fråga om modernisering liknande Bro Park (galoppen) Det är utan tvekan så att ett stort antal, för att inte säga majoriteten av banorna blir tvungna till omlokalisering och försäljning av numera dyrbar mark, eller omgradering till eventbanor/säsongsbanor. Det finns inte medel hos Svensk Travsport eller hos banorna till nödvändiga investeringar såvida inte ATG börsnoteras och ett antal miljarder inkommer till Svensk Travsport som möjliggör nödvändiga moderniseringar.

​Antalet tjänstemän anställda inom Svensk travsport i förhållande till antal hästar i träning inom sporten har i princip fördubblats vilken är en bidragande anledning till att banornas möjlighet att  dela ut egengenererade prismedel i praktiken försvunnit.
 
Fakta: Prismedel är de fakto lägre än 2012, och omräknat kostnadsutveckling(inflation osv) är de långt lägre i dag än 2003. ÄVEN om vi inräknar eventuella(högst eventuella) pokalpengar så når vi endast upp till 2012 års nivå  prismedel ​inkl uppfödarmedel ​som tillkommer är i bästa fall 180milj totalt.

Ansvarige Ljungkvist kan dribbla bäst han vill med kostnadsförskjutningar och bokföringstrick. 

​.Fakta :Pokalåret har ATG och ST redan erkänt inte kommer uppfyllas, det finns ingen nettoökning av intäkter, utan tvärtom endast en remarkabel kostnadsökning och ​historiska besparingar ur ​hästsportens fond skulle enligt Johan Lindberg INTE ANVÄNDAS, likväl har dom nu erkänt att det hela tiden varit avsikten. 
​Pokalen som Atg,s resultaträkning skulle fylla , kunde enkelt ha fyllts utan expansion av kostnader.
​Genom att använda dom EJ utlösta spelarvinstmedel  som ATG varje år tillfört  sitt resultat utan att skämmas, kunde drygt 65 Mkr per år delats ut till pokalen utan att passera 50 anställda,dåliga  spelprodukter och tom använts till  att skjuta tillbaka dessa som Jackpotmedel.

Fakta: Antalet födda hästar , hästar i träning , avelsston samt betäckningar är lägre än på 20år och det är tveklöst så att man blir tvungna att minska antalet körda lopp, förändra tilldelningen av prismedel till banorna samtidigt som banornas möjligheter att själva påverka prismedel genom egna medel försämras i en rasande takt, för att inte säga vara ett minne blott. Antalet uppfödare minskar starkt, liksom antalet amatörtränare. Det enda som inte minskar är A-tränarnas hästägande, enär det är enda möjligheten för många tränare att erhålla hästar att träna. Aldrig har så många hästar ägts av ​ sina egna ​A-tränare som 2017.

​Krisen i svensk travsport består av brist på nya hästägare och anledningen är solklart den försämrade ekonomin i ägande av tävlingshästar.Den uppkomna hästbristen som beror av att över 1000 fler hästar lämnar tävlingsbasen ​ än de nya som tillförs, leder till att hästägarna förväntas öka sitt resande till banor som inte skurit i sina kostnader varefter de tappat hästar knutna till hemmabanan.​

Fakta: ST och Legolas hade långt gångna förhandlingar, där ST intet hade att invända mot vare sig Legolas som företag eller namnet, och därefter har ST bevisligen lagt såväl kostsamma advokatarvoden som tid på att förhindra Legolas förehavanden. Utan något som helst gagn för hästsporten, tveksamt om det gynnat ATG heller.

Fakta: Legolas är INTE olagligt, att erbjuda spel genom eu-licenser som tex Malta är fullständigt lagligt, även att marknadsföra dessa är omtvistad men ännu inte illegalt , enär såväl kvällstidningar som morgontidningar som tvkanaler och internet, samt inte minst SHL marknadsför eu-licensierade spelbolag. Vore det illegalt  hade detta inte varit möjligt i 15års tid.

Fakta: Huruvida Legolas kommer agera gällande utfästa löften återstår att se, det vi VET är att endast 5,25% av omsättningen från ATGspelet kommer prismedel till godo, det är fakta.

Fakta: ATGs totalomsättning är ett fullständigt ovidkommande mått, det ENDA måttet som är seriöst är hästsportens prismedel, och de har inte ökat nominellt sedan 2012, och inte i reella tal under 2000talet.

Fakta: De enda som ökat sina intäkter sedan 2012 är byråkraterna på Svensk Travsport samt ATG, där kostnaderna närmast fördubblats sedan 2012. Trots olika bokföringstekniska dribblingar, kvarstår fakta, det är fler anställda än någonsin, det är högre mediakostnader än någonsin, det är fler konsulter än någonsin samt hästsportens prismedel har inte ökat nominellt sedan 2012.

Skarplöth har inte bara styrt ATG med järnnäve, utan också hästsporten i stort, när möter han sitt waterloo? Förhoppningsvis innan hästsporten gör det. 

 

 

Slutsats: Att travronden låter en så ovederhäftig krönikör erhålla medial plats utan faktakontroll kan endast påvisa att krönikörens agenda följer samma gyttjiga kanal som Bällstaån , den leder slutligen till silvergrisen på Solvalla.

Kejsarens kläder behöver inte förklaras