Nedanstående är således TRAVTRÄNARNAS RIKSFÖRBUND egenhändigt framtagna CoC . Sidan har inte ens lagt ut CoC , utan endast en PDF för nedladdning, seriöst !

Följande står i ingressen.

Vårt sätt
Medlemmarna i Travtränarnas Riksförbund utgör en stor del av svensk travsport och vi vill bidra till att stärka travsportens trovärdighet. Det ställer krav på oss. Vi behöver en ansvarstagande ledning och medlemmar som gemensamt ställer upp på våra spelregler. Utmaningen är att det inte bara blir ett välformulerat dokument utan att de riktlinjer vi kommer överens om också sprids, följs och tillämpas.

applader

 

 

 

 

 

Här kommer sedan CoC

Jag är en del av svensk travsport

Som travtränare är vi förebilder i travsporten och både vårt agerande och hur vi framställer travsporten på och utanför banan har stor betydelse för hur omvärlden uppfattar både vår sport och näring. Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor.

Jag sätter hästens väl i centrum

I travsporten spelar hästarna huvudrollen, därför förespråkar vi ett förhållningssätt där första tanken gentemot hästen ska vara vänlig. Hästens välbefinnande skall alltid komma iförsta hand -­­ före krav från uppfödare, ägare, sponsorer, media, bana och spelare. Här följer vi travtränare i första hand Travsportens hästhållningspolicy

11-nov-5

 

 

 

 

 

Jag delar med mig av min kunskap

Genom att dela med oss och sprida vår kunskap bidrar vi till ett öppet och lärande klimat som gynnar hela travsporten. Med ett öppet klimat menas också att vi ska ge utrymme för alla engagerade att vara med och påverka och driva utvecklingen av sporten framåt.

Jag samarbetar med travmedia

Vi tränare bör vara tillmötesgående när vi ombes uttala oss i travsportens olika kanaler – både när vi står i vinnarcirkeln eller besvikna på stallbacken. Genom intervjuer och tips bidrar vi till att ge travsporten plats i media och sprida budskapet om vår sport till omvärlden – en möjlighet värd att ta vara på. Det ska vara en självklarhet att vi alltid lämnar samma info till alla kanaler.

Jag gör vad jag kan för att locka fler till travsporten

Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till travsporten genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla välkomna – med det menas alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Din attityd och ditt bemötande kan vara avgörande för om någon väljer att ta plats i travsporten eller inte.

harvihortdenforut

 

 

 

 

 

 

Jag  visar respekt för kollegor och funktionärer

Vi behöver inte alltid hålla med om de beslut som fattas på banan, men vi måste förhålla oss till besluten med respekt. Det innebär dels att vi ska vara konstruktiva och inte agera i affekt när vi framför våra åsikter, det innebär också att vi alltid ska ta reda på fakta innan vi uttalar oss i ett specifikt fall. Inte minst i offentliga kanaler och sociala medier. För korrekt fakta, kontakta i första hand TR och i andra hand ST.

Jag sätter stolthet i att följa tävlingsreglementet

Vi ska sätta stolthet i att följa tävlingsreglementet. Det innebär att vår moraliska kompass i många fall har striktare gränser än reglementet. Till exempel ska det aldrig vara ok att driva en häst som är uppenbart trött eller som inte har någon vettig möjlighet att förbättra sin placering i loppet. Att medvetet ta en bestraffning för att bättra på resultatet är ingen väg vi ska välja.

Jag tar ansvar och agerar

Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. Både på och utanför banan. Genom att leva som vi lär bidrar vi till travsportens trovärdighet, vilket är en förutsättning för en attraktiv travsport. Vi tar även ansvar, respekterar och agerar ärligt och korrekt mot våra hästägare på ett sådant sätt att det alltid finns företroende och intresse att vara kvar i sporten.

sopaundermattan

 

 

 

 

 

När man läser ovanstående så kan man med fog förundras över bland annat följande:

Malmqvistfallet : Häst vägras lämnas ut till ägaren, utan göms och först efter ett halvår lämnas den ut, ärendet går till civil domstol som slutar med att de enda vinnarna är advokaterna. Malmqvist blir först dömd till 9 månaders avstängning av ST, men överklagar och erhåller inget straff vilket föranleder Johan Lindberg att uttala:

-För mig är det självklart att det Malmqvist gjorde mot sin hästägare inte kan undgå bestraffning, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

Slutresultat?  Det visade sig inte bli något straff på något sätt inom hästsportens organisationer.  https://www.travsport.se/article/2.292/1.565733

Lärlinggate? Där en lärling upprepade gånger misshandlade och hotade arbetskamrat hos tränare Walmann och fick besöksförbud , men trots erkännande i förhör hos polisen, inte bestraffas av någon organisation inom hästsporten, jobbar kvar hos Walmann medans offret tvingades sluta.  Läs mer hos utmärkta : http://www.trottosport.se/2016/10/14/tveksamheter-i-sts-utredning-detta-har-hant-i-larlingsfallet/

Snuskkuskfallet: 

En mycket välkänd kusk har skickat pornografiska bilder, upprepade sexuella trakasserier till ett flertal kvinnor, har erkänt och gjort offentlig avbön, likväl till slut efter två veckors avstängning återigen fick börja köra häst, trots att handlingarna kan ge upp till två års fängelse, anser STs ytterst märkliga jurist Wahlman

” ”Utifrån vad vi föreslog så blev det som vi tänkte att det skulle bli. Vi kom fram till att det inte fanns något brott att styrka på något sätt, det var inga underåriga tjejer, eller tvång inblandat. Då är det ganska naturligt att det blir så här”

Läs gärna lysande Ingvarsson (återigen) på trottosport.se   http://www.trottosport.se/2016/12/07/sts-jurist-ar-ett-hot-mot-travsporten/

dukanintemenaallvar

 

 

 

 

 

 

Dock blev en hästägare, som sprang in på tävlingsovalen och tog strypgrepp på en kusk, dömd till 9 månaders besöksförbud på svenska travbanor, trots att brottet aldrig togs upp i civil domstol. Där gick det utmärkt att döma ut hårt straff!

Ytterligare ett fall är under uppsegling, där en profil utsatt en kvinna för sexuella trakasserier och därefter blivit polisanmäld, naturligtvis har det skett en motanmälan, men då jag inte har tillgång till någon av polisanmälningarna, så nämner jag inga namn, i vetskap om att skickliga journalister kommer att skriva även om detta vad det lider.

Men en sak är definitivt klarlagd, ovanstående CoC är ett skämt !  

Förövrigt:

Hur ofta nämns spelarna i texten här ovanför? Som de facto betalar 90% av prismedel och 100% av lönerna för byråkraterna inom ATG och ST .

AVGÅ ALLA

emperor-thumbs-down