ATG och Svensk Travsport har länge jobbat intimt med dubbelsidig italiensk bokföring, där man schackrar och fixar med intäkter och kostnader, allt för att förvilla hästsporten i stort, och omöjliggöra kontroll . Detta är djupt allvarligt, enär ägarna till ST och därmed ATG , dvs travsällskapen på banorna, omöjligt kan införskaffa vare sig kostnadskontroll eller intäktskontroll.

Ett typexempel är intäkterna från alla premiumkonton på atg.se , som köper dyrt tillgång till lopparkivet mm, men informationen som säljs är banornas rättigheter och bilder, hur ska dessa värderas inför kommande högst eventuella spelreglering? Hur många anställda är det och hur många konsulter finns inom hästsportens mediabolag? Vad är kostnaden för V86 alla kamerateam och proffstyckare, intervjuare osv? Vad kostar en V64 eller V75dag?

I dag påbörjades ett unikt koncept, där ATG presenterar sulkyinformation för sina premiumkunder, dvs vilken sulky hästarna har utrustats med sistlidna fem starter. Dock utan information om sulkytyp inför kommande start. Detta är naturligtvis en eftergift till klagande spelare, men utan något som helst värde så länge inte sulkytyp tvingande anmäls, naturligtvis samtidigt som hästens huvudlag samt balans vid startanmälan. Likväl är dessa FAKTA inget som tillkommer läsarna av banprogram eller startlistor på atg.se såvida de inte äger atg-premium.

Utrustning i kommande start kan endast ATGs och STs mediabolag känna till, enär det är dessa som utför atg-live samt tex spelvärde samt travfakta. Således ligger vital speldrivande information samlat på ett fåtal händer, som godtyckligt äger rätten att eventuellt låta ett fåtal dyrt betalande aktörer (i och för sig valfritt) erhålla denna information, men vem kontrollerar huruvida information som ges från tränarna verkligen når ut överhuvudtaget? Det är trots allt en information som ofta nog kan påverka fördelningen av 10tals mkr dagligen, och på lördagar närmre 80mkr.

Det finns  incitament att dölja unik information eller släppa den något försent till betalande publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

När tröttnar travspelarna på informationskorruption och istället spelar på fotboll som nu rensar upp allt ivrigare inom sina led? Galoppen i såväl HongKong som Storbrittanien samt USA har förändrat sin informationshantering och höjt spelsäkerheten avsevärt. Krävs fasta odds för att spelbolagen ska bli tvungna att ansvara för korrekt informationshantering inom travsporten?

Inom galoppen internationellt men ÄVEN i Sverige är alla fakta skrivna i programmet. Således står vikt, samt huvudlag alltid utsatt och förändringar tillåts inte. Varför travsporten ansett att FAKTA inte är en nödvändig allmän information som skrivs i programmet övergår min fantasi, dock har det nu sistlidna åren förändrats gällande om hästarna startat med skor eller ej, men huvudlag och sulky är likväl fördolda tills i bästa fall inför starttillfället. MEN dessutom kan kusken besluta att ekipaget fördröjer starten och därefter förändra alla förutsättningar fullständigt utan annan åtgärd än möjligen penibelt låga böter.

Således kan en häst som enligt programmet alltid gått med skor , och där tränaren uttalar sig om att inga ändringar i övrigt görs inför loppet, precis innan start tas av banan, skorna plockas bort, huvudlaget förändras och en amerikansk sulky kopplas på. T o m en ny kusk kan köra,( som helst ska ha liknande kvalifikationer som officiellt uppsatta, men detta kan variera stort). Förändringar som kan påverka vinstchansen från 10% till 30-40% och kanske mer,  speldrivande information? NATURLIGTVIS. Korrupt hanterande? Självklart! Olagligt? NEJ, inte ännu, men det kommer att bli så i slutändan, för när spelarna inser att de blir bedragna gång efter annan av olika aktörer, kommer krav ställas på att

ALLA FAKTA SKA PRESENTERAS VID STARTANMÄLAN OCH DÄRMED I BANPROGRAMMET. 

Detta stavas spelsäkerhet! 
SPELSÄKERHET ! 

Nota bene: Exakt omvänt förhållande kan också ske, att en häst där alla förutsättningarna på förhand är optimala, kan förändra sina förutsättningar även negativt till det fullständigt annorlunda och därmed minska sina chanser från motiverad favorit till en skrällchans. Effektivt sätt att fullständigt förändra förutsättningarna för alla spelare förutom det fåtal som hade kännedom om att förändring skulle ske.

Således finns det endast en lösning i framtiden:

ALLA FAKTA ska stå i programmet, och förändras detta så stryks totoplacerade ekipage vid målgång, samt utdelas startförbud för hästen och höga böter till hästens tränare. Liknande åtgärder sker ju redan vintertid med hästar som inte går med skor, således inte någon omöjlighet.

Det skulle kosta ytterst lite pengar att skapa en mobil/data app där balans, huvudlag samt sulky är presenterade och måste anmälas vid starttillfället , dock skulle ATG och ST då inte kunna sälja faktabaserad spelinformation i framtiden, men det är heller INTE TANKEN, ty det är publika FAKTA, som alla ska ha möjlighet att ta del av. SPELSÄKERHET ! 

Fotnot: Sistlidna utredningen inom hästsporten gällande korrupt spel/ illegalt spel skedde 1995. Hästsportens ovilja att kontrollera korruptionen är depraverande. Likheten med överraskningen som Svensk Fotboll råkade utför när AiK-Göteborg avslöjades som en riggad match är slående, ” men vi trodde att Sverige var förskonat från korrupt spel”