V75-1 : 4       1-2-5

V75-2:  1-2   4-6

V75-3:  7-3-5   8-9
V75-4:  5       6-7-8
V75-5:  6      1-3-11-8
V75-6:  5     2-1-9-10
v75-7:   1 Dagens bästa spik(33% ) korrekt 45%    5-4-2-3-10
Tyvärr inget spelbart än så länge på fasta odds.