Lucka 18:

I Travronden 50 (2016-06-23) skrev jag om bakgrunden till den nuvarande hästspellagstiftningen och nämnde de sponsringar travhästägarna står för i och med de 50 miljoner kronor som ATG årligen ger till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i enlighet med överenskommet avtal.

Idag ska jag försöka förklara vad HNS egentligen gör.

År 1984 började alltså travet ta visst ekonomiskt ansvar för hela hästsporten. Det flaggades redan i lagförslaget år 1973 att detta skulle komma att ske när då travsporten erhöll speciella skattelättnader. Travsporten utvecklades bra under det första årtiondet efter den nya lagen så att ekonomiskt ansvar för den då statliga hingststationen Wången övertogs kan anses rimligt.

År 1992 stiftades, efter den statliga Hästutredningen år 1991, HNS av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och ATG, vilka sedan dess sitter i styrelsen tillsammans med Svenska Ridsportförbundet. Vid en första anblick kan det, ur travets perspektiv, anses vettigt att ATG har direkt styre över stiftelsen då de ju finansierar den till 90 %. Det borde ju säkerställa att HNS verkligen ser till att de sju-åtta procenten av prispengarna som svenska travhästägare avstår årligen verkligen gör nytta. Eller..?

Jag har ägnat det senaste halvåret åt att försöka förstå vad HNS faktiskt gör. Jag har pratat med omkring 30 personer som är aktiva inom olika delar av hästnäringen. I princip alla har hört talas om HNS- absolut ingen vet vad de faktiskt gör. ”Lite forskning, tror jag” var något enstaka förslag. Det är helt korrekt antaget, enligt HNS själva. Ett enormt underbetyg att de är så dåliga på att nå ut med det dock.

hiddenagenda

 

 

 

 

 

 

 

Jag deltog i maj på en hästriksdag, anordnad av ett politiskt parti i Sveriges Riksdag. Stefan Johanson, VD för HNS, var en av talarna. Jag pratade med nio (9) personer efteråt huruvida de förstått mer efter detta. Alla sa nej. HNS hemsida framställer dem själva i väldigt bra dager. HNS publicerar även något Facebookinlägg emellanåt. HNS ska även vara remissinstans inför olika lagförslag. Vad jag kan hitta har de inkommit med det hiskeligt stora antalet av fem remissvar under de senaste fem åren. Det ena handlade om cykelvägar. Det tvåsidiga yttrandet kan vara bland det mest humoristiska jag läst av alla remissyttranden jag läst i mitt liv. Vilket för övrigt, som utbildad jurist och politiker på halvtid, är ett stort antal. Det bör således ses som en bedrift. HNS utger sig själva för att ”arbeta för och med hästnäringen”. ”Vår mission är vår anledning att existera, alltså det vi gör till vardags för att uppnå vår vision.” Aningen flummigt, om ni vill ha min åsikt.

top7

 

 

 

 

 

Än mer kontraproduktiv får man väl säga då den leder till att Hans Skarplöth är in adjungerad i styrelsen. Ni vet, mannen som urholkat varenda travbana på besökare genom senarelagda starttider och expressomgångar samt dessutom lyckats reta upp travets aktiva, hästägare och övriga sponsorer genom att tvångsinföra hockeydressar på kuskarna och planerar att rädda upp det genom några gräsligt fula My Little Ponysar som framställer varenda Jack Vegas-spel som ett mästerverk ala Steven Spielberg. Högst oklart vad just Hans Skarplöth kan bidra med för att uppnå idén om att ”det finns en häst för alla.” Mer sannolikt är att HNS endast är ATG:s lobbyorganisation.

VD sedan nio år tillbaka är alltså Stefan Johanson. Frågan är dock hur mycket tid han faktiskt lägger på det uppdraget utifrån att han dessutom sitter i styrelsen för inte mindre än sju olika hästrelaterade styrelser. Därtill sitter han i två icke hästrelaterade styrelser OCH driver Stefan Johanson Ledningsresurs AB vilket lyckats gå omkring 130 000 kronor plus båda de senaste åren.

stefan-johansson-hns

 

 

 

 

 

Totalt har Stefan Johanson tio uppdrag som ordinarie ledamot i styrelser, varav fem är som styrelseordförande. I två av dessa är han även VD. Trots detta var Stefan Johanson, enbart genom lönen om 1 660 000 kronor från HNS, den bäst betalda tjänstemannen inom hela hästsporten år 2014, enligt Lantbrukets Affärstidning (ATL). Tio styrelseuppdrag, fem ordföranderoller och tre VD-tjänster. Man kan väl konstatera att Stefan Johansons dygn innehåller lite fler timmar än mina 24. Just efter 2007, när Stefan Johanson tillträdde, ökade dessutom anslagen till HNS betänkligt: från att ha legat på 38 miljoner kronor årligen till 46 och sedermera 50 miljoner årligen.

dont-ask-me-about-my-business-kay

 

 

 

 

 

 

 

När ST/SG lyckades få in i förhandlingarna med staten att travets bidrag till hela hästsporten skulle samlas i HNS, vilket man tog full kontroll över genom dess styrelsesammansättning, fanns det troligen en god avsikt. Någonstans på vägen har det dock, som så mycket annat som ST har tassarna med i, gått fruktansvärt fel. Totalt under åren 2008-2018 kommer svenska travhästägare avstå 539 miljoner kronor till förmån för HNS. Jag tror faktiskt vi alla undrar vad hästsporten fått för det? Varför jobbade Patrik Sandin så hårt för att öka anslagen till HNS under sina sista år som ordförande för ST? Varför var Hans Ljungqvist så mån om att förlänga avtalet i sin helhet ända till och med 2018? Vad är Ditt egentliga uppdrag, och vem är Din egentliga uppdragsgivare, Stefan Johanson?

Texten är skriven av Linn Andersson i övrigt är undertecknad ansvarig.

Tack LINN