Nr3 Flosse möter nr10 Realistic, vi får 1.60 på H2H hos racebet på 1a, korrekt anser jag vara 1.50, spelar 2u .