Det var presskonferens på Solvalla i dag innan v86-tävlingarna. Det som skulle avhandlas var ATGs tre nya paragrafer, vilket senare visade sig vara fel, för det var bara en aktuell paragraf.

Skarplöth höll i taktpinnen, och det är han hygglig på, men det som är symptomatiskt med honom liksom med de övriga i styrelsen är att INGEN verkar ha en susning om spel, matematik eller grundläggande personlighet hos de flesta spelare.

Skarplöth öppnar med att säga att ATG OCKSÅ är till för
sporten. Jag som i min enfald antog att ATG ENDAST är till för
sporten, då sporten de facto äger ATG. Skarplöth höll låda med samma innehåll som Remy tidigare gjorde innan han avgick. Det var spelare med hjärta och känsla som spelade på HÄSTAR som Maharadja, oavsett odds. Som spikade de hästar dom gillade namnet på och kände för. Sådana spelare vill ATG ha, siffernissarna kunde ATG vara utan, och framförallt skulle ATG stämma i bäcken gällande ofoget att vara VINNANDE SPELARE långsiktigt.

Säkerhetschefen mumlade om att ROBOTspelarna kunde gå i förlust i långa perioder, men på halvårsbasis så gick dom med upp till 20% vinst.

ROBOTSPEL beskrev SKARPLÖTH på följande vis:

1:Poolspel(V4,V5,V64,V65,V75,V86)
2:Merparten av hästar finns med.
3:Många system och kuponger
4:Totalt en hög insats
5:Spelar inte på hästar,utan på hur andra spelar på hästarna.

Detta är exakta paragrafer hur Harry Boy är uppbyggt, men det ville inte H-S hålla med, för Harry Boy var ju inte många system!(Ca 1 miljon per omgång sa jag, med snittvärde på ca 25-30kr.)

Jag ifrågasatte också ORDET robotspel, då det var mycket likt ordet SPELROBOT som Svenska Spel råkat ut för, varvid Skarplöth drog paralell just till Svenska Spel samt aktiehandel, vilket är helt felaktigt då ingen av dessa påverkas av mänsklig hand under spelets gång, vilket sker med de datasystem som används för att bygga jättesystemen som ATG kallar ROBOTSPEL.

Som bevis på detta påpekade jag bland annat att favoriten i Söndagens V75-1, Rebellion dök efter en mindre bra värmning med 6% på streckprocenten, men betydligt lägre på VOLYMprocenten. Detta beroende på JÄTTESYSTEM med enkelrader som helt sonika tog bort favoriten helt! (Det KAN inte ske med ROBOTHANDEL på aktier och är ett jätteproblem då skadeverkningarna blir enorma när korrigeringar av köp/säljprogrammet inte riskerar att hinnas med). Därför införs börsstopp vid allvarliga världshändeler då systemet annars brakar samman av för stor mängd säljordrar och börskrasch som följd.)

Utöver detta så påstod H-S att ”Robotspel” stod för 2% av ATGs totala omsättning med ca 300-350 mkr per år ( vilket inte stämmer då allt spel utanför norden består av rejkbackspel,dvs ca miljard). Samt att det var 7 utländska konton samt 3 Svenska konton som höll på med oskicket. Av de Svenska så var 2 konton kontaktade och hade fått en varning om att om dom fortsatte med robotspel så kunde följande åtgärder ske:

1:Avstängda konton

2:Konfiskering av vinster

3:Konfiskering av insatser

Tyvärr glömde jag trycka på  juridiskt rättigheterna att agera såväl åklagare som domare och konfiskera insatser, det kan endast en åklagare och domare ta ställning till, men att frysa spelkonton i avvaktan på utredning går ju alltid samt en utredning kan ta LÅNG TID.

När frågan uppkom vad ATG ansåg vara problematiken med ROBOTSPEL så var kontentan att det var i mot ATGs policy med storspelare som spelade matematiskt korrekt. Naturligtvis frågade jag var gränsen gick, varvid Säkerhetsansvarige berättade att det inte gällde MINDRE system som spelade perfekta system, utan att ATG VISSTE vilka konton som avsågs, och gränsen utgjordes INTE vid tex 1 miljon i insats,utan det var fler faktorer än storleken som spelade roll, vilka faktorer ville han inte utveckla.

När jag försökte ställa följdfrågor på detta uttalande, så blev jag nedtystad av en rundligt tilltagen äldre man som ansåg att jag ställde för många frågor och tog för lång tid på mig, varvid jag kallade honom för ATGs LAKEJ samt ifrågasatte hans moral. Detta gjorde honom väldigt upprörd, men han ställde själv aldrig någon fråga, vilket jag påpekade och undrade varför han då försökte tysta mig ”Vi vill gå och se på loppen” var hans svar samt ”detta är en presskonferans, har du aldrig varit på presskonferans? Inte när pressen är ointresserade av att ställa frågor som jag vill ha svar på !

Av de ca 25 personer som var i lokalen, så var det totalt fem personer som ställde frågor, varvid två personer ställde följdfrågor, dessvärre helt utanför ämnet! Ingen ställde en kritisk fråga, eller ifrågasatte ATG eller de nya paragraferna. Jo, Okpu frågade om ATG hade rätt att neka spel när dom godkänt kontohavaren,varvid svaret blev att så är fallet.

Men denna rättighet har såväl ATG som Svenska Spel haft sedan 1974 så det är ingen ny paragraf.

Jag ställde frågan gällande följande paragrafer:

§ 28 Begränsning av systemantal  

Här blev svaret att det ännu inte INFÖRTS någon begränsning på systemantal, utan paragrafen hade tagit upp för eventuella framtida ändamål!

§ 29 Maximal insats 

Här blev svaret detsamma som för paragraf 28! Ingen insatsbegränsning för ögonblicket!

Gällande den så oerhört viktiga paragraf

§ 25 Vägra ta emot spel 

Så blev det klargjort att ATG måste skriftligen varna aktuellt konto innan någon form av avstängning, konfiskering av insatser/vinster kan ske så det är alltså vid upprepade förseelser som åtgärder kan vidtagas. Ingen riskerar att något händer vid enstaka speltillfälle och det är även ytterst så att endast i  Sverige totalt 3 konton som ligger i riskzonen för ögonblicket.

När jag frågar varför avtalen inte förändras då samtliga spelar genom ATGs portal oavsett härkomst så
hänsyftar Skarplöth på tillstånd samt avtal vilket är helt fel, inget hindrar att uselt skrivna avtal
förändras och förbättras. 

När jag frågar varför inte ATG inte förändrar och åtgärdar de djupt allvarliga problemen med

1: oddsförändringar efter spelstopp  (som enkelt åtgärdas med tidigarelaggt spelstopp)

2:Stöt och stallkörningar(som delvis åtgärdas med att samma tränares/ägares  hästar springer under ett gemensamt startnummer)

3:Den högst varierade bedömningen från bandomare gällande förseelser(Regleras enklast med samma domare dömer alla tävlingar samt har likadan utbildning)

Svaret på dessa frågor var att dom inte var DAGENS AGENDA! Och då jag ställde frågan igen vid möte öga mot mule efter pressmötet så var svaret att det inte var lika allvarliga problem som det med ”SPELROBOTAR” vilket jag på inget vis håller med om! 

I framtidens pipeline så handlade det om för sportens del att sätta upp en tydlig affärside samt hur man skulle nå dit vilket var ett stort problem som inte hade formulerats innan Skarplöth tillträdde. Intressant är att jag inte fick intryck av att han riktigt var medveten om att det är TRAV och GALOPPsporten som äger ATG, ATG är till för att handha spelet för att skapa ekonomi för sporten i stort, vilket gör att SPORTEN är huvudprioritet samt spelarna är ANDRAPRIORITET, uppdraget är att försörja sporten och inget annat!

Skarphlöt berättade att han var imponerad av hur funktionärer, tränare, hästägare, kuskar samt personal brann så för sitt intresse, och att han hade plockat in personer från samtliga grupper som rådgivande i frågor, varvid jag naturligtvis frågade om han hade missat den gruppen som betalade lönerna till ATG och merparten av pengarna hästarna springer om, nämligen SPELARNA. 

Svaret var dessvärre djupt nedslående: Nej, det behövdes inte, då många i hästsportens hus såväl som i intressegrupperna uppfyllde kategorin spelare alldeles utmärkt!(Vilket naturligtvis är fullständigt uppåt väggarna) Kompetensen finns i huset !  Jag försökte också trycka på ATGs förtroendekris, men detta var inget Skarplöth höll med om var något större problem, huruvida detta var ett uttryck för dålig branschinsikt eller maskhållning kan jag inte avgöra!

Jag tog också upp frågan om travets framtid, och Skarplöth ansåg att ATGs personalprofil var för enhetligt manlig samt väl ålderstigen, och ansåg att detta behöver förändras med yngre kvinnor och män i framtiden. Jag påpekade att dessvärre så speglade personalen på ATG väldigt väl sporten som sådan, besökarna är till 75-80% män, och absolut majoritet över 50 år. Här på restaurangen där jag skriver detta så är det ett bord med 20åringar, i övrigt är snittåldern tveklöst 60-65 år.

SLUTLEDNING: Hela ”Robotspel”agendan är ett populistiskt spel för galleriet, och visst kanske några konton utomlands stängs av, men vis av spelvärldens logik så kommer proffsen kringå agendan då pengarna finns där att vinna! Inget nytt har skett, då dagens skrivna paragrafer redan var/är täckta av tidigare paragrafer, och endast möjligheten att konfiskera insatser/vinster  som aldrig kommer att verkställas är en nyhet.

Presskonferensen visade också på den djupt beklagliga i att 90% av all travjournalistik skrivs av ATGmedia eller Kanal75 samt att övriga är beroende av ATGs godwill till förödande stor del! 

Betydligt viktigare är att tidigarelägga spelstopp så inga uppdateringar görs på NÅGOT spel efter att starten har gått! 

Betydligt viktigare är att förhindra stallkörningar/Stötkörningar genom gemensamt spelnummer för hästar hos samma tränare eller ägare.

Betydligt viktigare är att få en enhetlig och tydlig bedömning av förseelser sker och skapar trygghet hos spelarna. 

PS, det vore kul med lite kommentarer från läsarna även här på bloggen, oerhört många kommenterar på twitter, men alltför få här på bloggen! MVH Hatten

DS , det finns trots allt lite återväxt även på Solvalla: Betänk hästsportsarrangörer att så här ser de moderna spelarna ut, se till att det finns tillgång till FANTASTISK WIFI samt elurtag så kanske ni kan locka fler stugsittare till banan!

UngdomarpåValla (480x640)