Det är vad Skarplöth har bidragit med till hästsportens fromma efter ett år vid maktens roder. 

Är det någon som anser att det har varit ett framgångsrikt koncept som ATG har kommunicerat mot kund?

”Robotspelet”: Problematiken var INTE att UtlandsAffe vann oerhörda summor vecka in och vecka ut, problemet var att några storspelare spelade sönder strecklistorna, men först infördes förbud mot robotspel. Det gick inget vidare då UtlandsAffes vinner mer än någonsin.

Då infördes systembegränsningar: Det tog några månader, därefter var UtlandsAffes vinster tillbaka till sitt vanliga 20-30% av poolspelens totala utdelningar

Streckprocenten togs bort: ersattes av insatsprocent: Detta var officiellt för att det skulle vara ett mer korrekt sätt att förevisa värdet lopp för lopp på V-spelen. Naturligtvis ren propaganda, för hade det varit meningen att visa bästa möjliga värdering lopp för lopp, så hade radnedräknare införts. Orsaken till att streckprocenten togs bort var att OPINIONEN klagade på ingångsvärden på några få kronor, tack vare att UtlandsAffe spelade singelradsystem.  Samt att det blev alltför enkelt för insatta att påvisa spelstötar och oegentligheter som ATG INTE VILL SKYLTA MED enär deras säkerhetsavdelning är fullständigt inkompetent.

Rejkbackförbud : Är Skarplöths senaste försök att stilla opinionen efter att ATG under alla år påstått att rejkbacks aldrig funnits och att reglementet och avtal förbjuder rabatter,rejkbacks och bonusar för utländska bolag. Efter 12 månader som ATGs VD så upptäcker Skarplöth att INGENTING står i något utländskt avtal gällande rejkbacks,rabatter och bonusar till spelarna, den 26 januari 2014 skrivs detta in i ATGs reglemente, 9 år efter att SydAfrika och Estland blev samarbetspartners med ATG. 

Om någon till äventyrs tror att detta är lösningen på UtlandsAffes ständiga dränering av de Svenska Spelpoolernas vinster, så tror ni med all sannolikhet fel.

Enda lösningen är att stänga ner utländskt spel, därefter öppna ett atg.eu samt atg.com samt skriva avtal med de länder där kunderna är skrivna.

ALLT utomnordiskt spel till Sverige är rejkbackdrivet och så länge som utländska samarbetspartners har fullständigt horribelt lukrativa avtal, så ger det incitament till rejkbacks för storspelare och det kommer aldrig någonsin gå att bevisa att rejkbacks förekommer. 

ATGs enklaste lösning för att slippa UtlandsAffes  vinstregn, är att sluta visa officiella vinstlistor, risken är överhängande att det är nästa åtgärd! 

PS, förövrigt så bör väl ”robotspel”,systembegränsningar numera tas bort, enär det inte visar sig påverka någonting alls och endast varit för att dölja symptomen på sjukdomen. Likväl som streckprocenten åter ska visas, för att ge större spelsäkerhet!