Det som Håkan Hallstedt skrev i sin utredning, att särintressen riskerade att påverka spelregleringens utformningen negativt som därmed skulle minska kanaliseringen ( spelarnas insatser till Svenska licensierade spelbolag) och därmed inte lyckas uppnå den önskade nivån på 90% riskerar att besannas.

Regeringen avser att behålla ägandet av Svenska Spel (avråddes bestämt i spelutredningen)

Regeringen avser att behålla kontrollen av ATG (avråddes bestämt i spelutredningen)

Det uttalas tydligt i spelutredningen att det rimligtvis blir svårt att hindra icke licensierade spelbolag att erbjuda spel till medborgare, enär betalningstransaktioner svårligen kan hindras, samt censurering av internet knappast är verkningsfullt.

Likväl skriver regeringen att det är dessa vapen som ska användas för att förhindra internationell konkurrens- LYCKA TILL.

Remissen som är ute är oerhört tandlös , och förslaget utgör en kopia på de regler som i dag existerar i Sverige :

Krav på spelverksamhet
Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert
sätt under offentlig kontroll vilket bl.a. innebär
1. att spelen ska ha ett högt konsumentskydd ( I dag är Svenska Spel och ATG sämst på detta, EU-licensierade bolag är överlägsna i detta hänseende )Fotnot: Så sent som för någon vecka sedan exponerades ett stort antal ATGkunders kontouppgifter på sajten.
2. att det ska råda hög säkerhet i spelen( Spelsäkerhet kan vare sig Svenska Spel eller ATG stava till)
3. att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och ( Men hög omsättning önskar staten)
4. att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet. ( OFC)

Ovanstående är direkt snömos! 

Registrering av spelare

En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet
innan spel får påbörjas. Regeringen eller myndighet som regeringen bemyndigar får meddela
undantag från registreringsskyldigheten.

( Regeringen är numera ökänd för sina undantag, sin särbehandling av enskilda opinionspåverkade grupper.)

Slutledning:

1: Det finns inga möjligheter i dag att förhindra betalningstransaktioner, efter kryptovalutornas införande .

2: Att censurera sajter och blockera portaler är i dag särdeles svårt, försök görs av många länder, få lyckas.

3: Att förhindra EU-licensierade bolag att marknadsföra sig i Sverige kan fördyras och försvåras, men inte i någon högre grad än i dag, och det har visat sig svårlöst enär utländska bolags reklam svårligen kan påverkas av statliga sanktioner.

4: När staten behåller sina tungt marknadsförda och sedan länge kända spelbolag, finns det föga incitament för EU-licensierade spelbolag att köpa licenser när det ska betalas 22% i bolagsskatt och de spel som erbjuds blir belagda med 18% i statlig spelskatt. Då båda dessa tillsammans kostar några procent på Malta och övriga licensgivande EU-länder samt all personal redan arbetar i utomlands, ser jag få intressenter av att köpa licens i Sverige.

För hästsporten är det båda bu och bä, det är en rejäl sänkning av den statliga spelskatten från 35% till 18%, MEN då staten kvarstår med majoritet i ATGs styrelse, blir ATG oändligt svårmanövrerat och tungrott, det är ingelunda optimalt. Bolagsskatten på 22% är dock föga bekymmer då prismedel hänförs till leverantörskostnader, samt banorna kan fakturera sina kostnader för att erbjuda ATG spelobjekt samt media och statistik.

Min gissning är att ATG också får undantag gällande fullständigt registrering av spelarkollektivet, och fortsättningsvis kan erbjuda kontantspel på banorna, men att högre vinster endast betalas ut till registrerade kunder( 4e penningtvättsdirektivet ger 20 000 som gräns)

Dock är knappast banorna i förlängningen intresserade av kontantspel enär det såväl är dyrt som riskfyllt att hantera samt ”Bigdata” är synnerligen värdefullt för spelbolagen och därför är registrering av kunderna i hög grad önskvärt från ATGs sida(även om det sänker omsättningen med några procent att inte erbjuda kontantspel)

ATG kommer knappast erhålla någon större konkurrens genom licensgivningen enär det till stor del blir omöjligt för andra bolag att konkurrera med ATGs inkörda varumärke.

Dock har ATG oerhört höga kommande kostnader i modernisering av sin maskinpark och mjukvara, såväl på banorna som i huset, som ger stora driftproblem. Spelsäkerheten är miserabel, kunskapen att hantera risker obefintlig och kundvården katastrofal. Samtliga spel som utvecklats sista åren har misslyckats och spelets kostnader accelererat långt snabbare än intäkterna ökat.

Därtill kommer en accelererande hästbrist, som ger färre lopp att spela till och många banor kommer inom närmsta tre åren bli tvungna att dra ner på tävlingstillfällen, och bli säsongsbanor/ eventbanor samtidigt som så stora renoveringsbehov finns att intäkterna inte räcker ens för basala förbättringar.

När hästägarna blir allt färre på grund av dåligt täckningsbidrag, påverkar det främst de mindre banorna utanför storstäderna och som extra lök på laxen är det en uppenbar risk att hobbyuppfödare/ägare/tränare inte längre kommer erhålla möjlighet att kvitta moms och den fördyringen kommer rimligen ytterligare minska antalet uppfödda hästar som sätts i träning och hobbyhästarna utgör de mindre banornas huvudsakliga bas.

När det gäller Svenska Spel så påverkas inte bolaget i någon större utsträckning, de får bättre villkor för sportspelet än tidigare, likaså för lotterier och kasino/poker. Konkurrensen blir inte hårdare än tidigare, utan likvärdig. Således förblir allt ungefär som i dag om regeringens undermåliga remiss godkänns.