Johan Lindberg – ST generalsekreterare har skrivit följande på en direkt förfrågan från mig 

Pokalåret  2018

1 – Hästsporten gav ATG uppdraget att generera en kraftigt ökad ekonomisk avkastning till sina ägare inför tävlingsåret 2018. För att ge ATG utrymme att fullfölja det uppdraget, skulle sporten under kommande tre säsonger (år 2015 – 2017) att endast förvänta sig en mindre ökning av ekonomiska medel.

2 – Hästsporten gav ATG i uppdrag att använda all nettoavkastning därutöver, till offensiva satsningar enligt ATG:s Manifest för att uppnå det uppsatta målet inför 2018.

3 – ATG:s styrelse har det legala ansvaret för hästsportens ekonomi och kan, om styrelsen finner det nödvändigt för hästsportens och ATG:s bästa, riva upp överenskommelsen.

Mål för ökade nya medel till hästsporten 2015 – 2018

År                              årlig ökning till sporten, jämfört med året innan

2015                         + 63 mkr (56,5 mkr till travet, 6,5 mkr till galoppen)

2016                         + 15 mkr (13,5 mkr till travet, 1,5 mkr till galoppen)

2017                         + 15 mkr (13,5 mkr till travet, 1,5 mkr till galoppen)

2018                         + 300 mkr (270 mkr till travet, 30 mkr till galoppen)

Denna överenskommelse togs fram av den så kallade sportbudgetgruppen där, utöver tjänstemän från ATG och ST, representanter för travbanorna och basorganisationerna ingick. De representanterna var Ingemar Alin (ordf ASVT – Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen), Anders Holmqvist (ordf RST – Riksförbundet för Sveriges Travhästägare), Staffan Osterling (generalsekreterare TR – Travtränarnas Riksförbund), Mats Ahlkvist (sportchef Jägersro), Per Redelius (travbanechef Sundbyholm) och Kenneth Thollström (travbanechef Halmstadtravet)

holy grail

Samt Johan Lindberg skrev även följande 

Sporten höll tillbaka avkastningskrav under två år (2016 och 2017) för att ATG skulle få möjlighet göra investeringar som ska skapa tillväxt.

Det här innebar att sportens medel enligt överenskommelsen ska öka med:

63 miljoner 2015,

15 miljoner 2016

15 miljoner 2017

300 miljoner 2018.

90 procent till travsporten, tio till galoppen.

 Pengarna som ska genereras är från startdatumet på överenskommelsen 1 jan 2015 nya medel. De 63 miljonerna som sportens medel ökade med för just 2015 togs av den spelökning och det resultat som gjordes under 2014.

Gamla pengar (balanserade vinstmedel) i det som i dag kallas för hästsportens fond ska inte användas för att uppnå pokalåret. 

Den, fonden, ska vara lika stor som den var 1 jan 2015 (undantaget om det av andra extraordinära anledningar tas medel därifrån än uttag till sportens medel) för att vi ska kunna säga att vi nått Pokalåret. 

Pokalåret ska nås av tillväxt av spelomsättning.

Slut citat!

Enligt Johan så finns det inget undertecknat avtal, inte heller något styrelseprotokoll. Detta förvånar mig verkligen, enär hästsportens organisationer gav ATG fria händer under fyra års tid, på bekostnad av hästuppfödarnas och hästägarnas ekonomi, utan att ens få någon garanti eller motprestation OM LÖFTEN inte hålls. En typ av vadslagning som jag inte uppmuntrar till.

Möjligheterna till att pokalåret uppfylls? Enligt sista kvartalsrapporten, där resultatet var lägsta någonsin, och kostnaderna hade skenat med 33% så ter det sig långsökt. Speciellt som 4e penningtvättdirektivet kommer påverka hästsportens omsättning även i Sverige negativt, därutöver kommer oerhörda kostnader för uppdaterad teknik på ATG inom kort, liksom rejäla kostnader för upprustning av banorna.

Den enda möjligheten som jag ser det är besparingar på ATG samt möjligen förändrad statlig beskattning, men att spelet ska generera pengarna ter sig osannolikt, på gränsen till omöjligt.

PS-Johans uttalande om att”vad är chansen att månen faller ner ifrån himmelen” och korrekt säger = 0, ska inte sättas i samband med pokalåret, utan just med månen, för det är ett amerikanskt politiskt talesätt att förvilla motståndarnas tanke, genom klassisk vaudeville teknik, således en chimär för att dölja svaret på frågan genom en retorisk vändning där det nya svaret blir sanningen.

Således har Johan Lindberg endast svarat på hur stor chansen att månen faller ner, inte på möjligheten att Pokalåret uppfylls. 

Enligt finansdepartementens beslut per 14/6 (diarienummer 16Li2409) äger ATG numera rätt att konfiskera såväl öresfonden (normalt 65 miljoner per år, öresdiffar samt ej uthämtade vinster ) samt Boostspelets fonderade medel för eget bruk( enl paragraf 3o äger ATG rätt vid nedläggning av Boost att använda fonderade medel för eget bruk) detta var INTE tillåtet när koncessionen inför 2016 skrevs. (2016-10-08)

Således kommer minst 165 miljoner finnas att tillgå för pokalåret 2018, såvida inte något supermegavist på Boost utfaller innan, men den risken är matematiskt minimal, ca 1 på miljarden eller ännu lägre.

reality-illusion