Följande förutsättningar är således de som angavs 2014 enligt Johan Lindberg år 2016(innan jag bad om exakta förutsättningar hade dessa aldrig funnits på pränt, det tog två veckor att erhålla skriftligt)

Att pokalårets överenskommelse aldrig dokumenterades, inget dokument någonsin blev påskrivet av närvarande beslutsfattare, säger ganska mycket om STs förmåga att undvika ansvarstagande om så behövs.

Men jag fick exakta förutsättningar, nedskriva av Johan Lindberg, och detta är vad som gäller enligt det skriftliga dokument jag äger signerat JL.

Pokalåret  2018

1 – Hästsporten gav ATG uppdraget att generera en kraftigt ökad ekonomisk avkastning till sina ägare inför tävlingsåret 2018. För att ge ATG utrymme att fullfölja det uppdraget, skulle sporten under kommande tre säsonger (år 2015 – 2017) att endast förvänta sig en mindre ökning av ekonomiska medel.

2 – Hästsporten gav ATG i uppdrag att använda all nettoavkastning därutöver, till offensiva satsningar enligt ATG:s Manifest för att uppnå det uppsatta målet inför 2018.

3 – ATG:s styrelse har det legala ansvaret för hästsportens ekonomi och kan, om styrelsen finner det nödvändigt för hästsportens och ATG:s bästa, riva upp överenskommelsen.

Mål för ökade nya medel till hästsporten 2015 – 2018

År                              årlig ökning till sporten, jämfört med året innan

2015                         + 63 mkr (56,5 mkr till travet, 6,5 mkr till galoppen)

2016                         + 15 mkr (13,5 mkr till travet, 1,5 mkr till galoppen)

2017                         + 15 mkr (13,5 mkr till travet, 1,5 mkr till galoppen)

2018                         + 300 mkr (270 mkr till travet, 30 mkr till galoppen)

Denna överenskommelse togs fram av den så kallade sportbudgetgruppen där, utöver tjänstemän från ATG och ST, representanter för travbanorna och basorganisationerna ingick. De representanterna var Ingemar Alin (ordf ASVT – Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen), Anders Holmqvist (ordf RST – Riksförbundet för Sveriges Travhästägare), Staffan Osterling (generalsekreterare TR – Travtränarnas Riksförbund), Mats Ahlkvist (sportchef Jägersro), Per Redelius (travbanechef Sundbyholm) och Kenneth Thollström (travbanechef Halmstadtravet)

Även dokumenterade Johan Lindberg följande :

Samt Johan Lindberg skrev även följande 

Sporten höll tillbaka avkastningskrav under två år (2016 och 2017) för att ATG skulle få möjlighet göra investeringar som ska skapa tillväxt.

Det här innebar att sportens medel enligt överenskommelsen ska öka med:

63 miljoner 2015,
15 miljoner 2016
15 miljoner 2017
300 miljoner 2018.
90 procent till travsporten, tio till galoppen.
Pengarna som ska genereras är från startdatumet på överenskommelsen 1 jan 2015 nya medel. De 63 miljonerna som sportens medel ökade med för just 2015 togs av den spelökning och det resultat som gjordes under 2014.

Gamla pengar (balanserade vinstmedel) i det som i dag kallas för hästsportens fond ska inte användas för att uppnå pokalåret.

Den, fonden, ska vara lika stor som den var 1 jan 2015 (undantaget om det av andra extraordinära anledningar tas medel därifrån än uttag till sportens medel) för att vi ska kunna säga att vi nått Pokalåret. ( 538mkr min anmärkning) 

Pokalåret ska nås av tillväxt av spelomsättning

Fredag 1a december kommer Johan Lindberg närmare vidgå hur pengarna ordnas fram samt hur de ska fördelas , vi får se hur mycket av ovanstående som de facto infriades.

Samt icke att förglömma:

”Chansen att pokalåret inte infrias är lika stor som om månen skulle ramla ner i huvudet”

Vi får se huruvida Johan Lindberg har rätt i morgon , klart är att Hans Ljungkvist samt Arendt Cederqvist väljer att avsluta sina uppdrag i styrelsen på ST, liksom  samtidigt som mandatperioden går ut både för vice ordförande Marjaana Alaviuhkola och Lina Bertilsson.

Sålunda ser vi att när det nu skulle bli som bäst och löften inför 2018 var stora och omfångsrika, så kliver en stor del av styrelsen av från ST, förövrigt klev Erik Adielsson av från ATGs styrelse redan i somras.