Paul Scotney som företräder sportsintegrityservices fick i uppdrag att utreda ATGs utlandsspel i samband med Östersundskandalen i september 2014.

Utredningen är ytterst adekvat och koncis, och tar upp en mängd problematik, där jag ska analysera en del av problematiken.

Inte oväntat anser Paul Scotney att ATGs teknik och säkerhetstänkande är ålderstiget och i behov av verklighetsanpassning.

Det finns en mängd av interna problem, där arbetsbeskrivningar saknas, ansvarsåtagande är obefintligt och ofta är relaterat till kontorstid. Att spelet huvudsakligen sker utanför kontorstid har således visat sig vara ett problem för ATG.

Paul Scotney skriver också att det är uppenbart att affärsmässiga beslut företrädesvis har beslutats framför spelsäkerhetsmässiga , vanligtvis utan att kompetens förekommer i något fall.

20. As already outlined in this report it is unlikely that ATG will be able to establish structures, systems and processes that ensure that those types of incidents outlined in paragraph 4 above will not happen again, communication failure and human error are inevitable ‘risk areas’ for international tote systems. 

Denna formulering är en regelrätt örfil på ATGs hela ledning, som påvisar den naivitet och insiktslöshet som präglat ATG under många år. Vilket påvisas av handhavandet av åtskilliga incidenter under årens gång. (såsom spel efter spelstopp, ytterst tveksamma avtal med utomnordiska samarbetspartners, sällsynt usel spelsäkerhet i största allmänhet)

Enable the control of placed bets and commingled pools that deviate from the expected gambling pattern. It must be possible to perform the controls before the bet is added to the betting system and is allowed to influence the odds. The control option must encompass all of ATG’s gambling forms and distribution methods.

Man skulle i sin enfald anta att ATG har kontroll över spelet, att ALLT spel som kommer in i poolerna redan är kontrollerade och säkerställda, men detta har således inte varit fallet överhuvudtaget.

To clarify to the Gambling Authority which roles and functions in ATG’s organisation have particular responsibility for compliance with internal and external rules and regulations?
The inspection team were unsure who within the present structure has been responsible for compliance issues although ATG has rightly committed to establishing a specific post.

Detta är symptomatiskt problem för såväl ATG som Svenska Spel, det har inte funnits någon galärslav som hållit i lagerkransen och berättat för monopolföretagen att dom är sårbara och i behov av att någon ifrågasätter samt pekar på brister i organisationen. Även ST/SG samt till exempel Riksidrottsförbundet lider av samma problem. Även Lotteriinsektionen saknar delvis denna insikt av att organisationen måste problematiseras  för att bli effektiv och utvecklas.

Det innebär att en intern struktur av jasägare och axelklappare uppmuntras !! Speciellt i organisationer som de Svenska monopolföretagen som uppmuntrat en kultur av svågerpolitik och där arbetsplatserna förbehålles människor inom sporten och föreningarna och inte konkurrensutsätts.

Vilket i sin tur innebär för monopolföretagen att ingen som helst intresse för SPELSÄKERHET har uppmuntrats, vilket har givit enorma problem i form av fixade matcher inom bollsporter i Sverige, och en närmast legendarisk svårighet att inse problemen med korrupt information och av sedvanerätt internt informationsläckage som förbehålls hästägare. Integritet och öppenhet är dessvärre inga ledord inom hästsporten.!!

 

Källa:  Swedish GC Final Report Fi

 

Fortsättning följer då jag ska analysera ytterligare i denna digra och ytterst besvärande utredning av ATGs utländska spel. Det är en diger lunta som måste läsas med omsorg för att inte missförstås. Naturligtvis är det jag skrivit på Svenska är mina egna reflektioner, Paul Scotneys är på Engelska.

Förövrigt förvånar det mig att Rapporten är skriven 30e november, men presenterades först när undertecknad åtskilliga gånger efterfrågat densamma , 20e Februari.