High Staking Betting Players and Syndicates

Ovanstående är således en HELT EGEN överskrift i utredningen som Paul Scotney gjorde på Lotteriinspektionens uppdrag i Oktober 2014.

Paul Scotney identfierade således omgående det problem jag anfäktat i många år, att ATGs huvudproblem är utlandsspelet som i sig finansieras av Storspelare och Spelsyndikat.

Man kan påstå att det Paul Scotney skriver är BEVIS på att alla utomnordiska samarbetspartners med högre omsättning är rejkbackdrivna (Frankrike har ingen hög omsättning, men är heller inte rejkbackdrivet)

Nedan kommer det som Paul Scotney kom fram till.

22. An emotive area for all interested parties, which includes ATG, the Swedish Gambling Authority and all the punters based in Sweden, is that of ‘professional money’ coming into tote pools. It of course becomes more emotive when those individuals/syndicates win a large amount of money as most probably happened in the Estonia incident.

23. However it’s an inescapable fact that professional punters/syndicates will continue to seek out tote pools with liquidity and employ quantitative based algorithms to bet into the these pools. The issue is highlighted by large carryover pools, mainly in the ATG case, the V75, that gathers a lot of attention when it jackpots are highlighted by the Swedish press.

 

SÅLEDES: DET ÄR OUNDVIKLIGT ATT PROFESSIONELLA SPELARE/SYNDIKAT ÄVEN FORTSÄTTNINGSVIS KOMMER ATT SPELA IN I LIKVIDA POOLER MED STATISTISKT BERÄKNADE SPEL. 
24. The amount bet by professionals will dwarf every other source of international play, so there will be a lot of interest from foreign operators who can handle this play and funnel them into the ATG. What makes this even more lucrative to these foreign operators and attractive to the professional players is the very high takeout on these pools – over 30% in some cases – which fund the process. The players can bet with a significant rebate (or rakeback) that may be upwards of 10% on the V75 thus employing even more combinations and the foreign operator who is paid on volume makes more money.

DE PROFESSIONELLA SPELARNA INSATSER KOMMER VIDA ÖVERSTIGA ALLT ANNAT UTLÄNDSKT SPEL VILKET KOMMER SKAPA ÄNNU FLER SAMARBETSPARTNERS SOM VILL LOCKA DESSA SPELARE MED ÄNNU MER LUKRATIVA REJKBACKS. DEN HÖGA SKATTEN GYNNAR DETTA I ÄNNU HÖGRE UTSTRÄCKNING. SPELARNA FÅR EN BETYDANDE RABATT/REJKBACK PÅ UPP MOT 10% VILKET SKAPAR ÄNNU FLER SPELBARA KOMBINATIONER OCH SAMARBETSPARTNERS TJÄNAR ÄNNU MER PENGAR. (Paribet spelar med 30dagars kredit och 31% rabatt på V75) 
25. This is a problem that every racing organization has had to deal with and manage, so ATG and the Swedish Gambling Authority are covering the same territory that others have. What has to be realised is that full card simulcasting (export) of racing product has limited interest except for large races with international horses. For example Swedish trotters which is an excellent product, has limit interest outside of the Nordic countries, and then only to pockets of harness racing enthusiasts. This means that the international sales for such an event are limited and inevitably will continue to be targeted by professional playing groups as outlined above.

DETTA ÄR ETT INTERNATIONELLT PROBLEM SOM ALLA HÄSTSPORTSARRANGÖRER MÅSTE ARBETA MED OCH SVERIGE ÄR INGET UNDANTAG. MAN MÅSTE INSE ATT INTERNATIONELLT INTRESSE BEGRÄNSAR SIG TILL STORLOPP MED INTERNATIONELLT DELTAGANDE, OCH TROTS ATT SVENSKT TRAV ÄR EN UTMÄRKT PRODUKT, SÅ HAR DET BEGRÄNSAT INTRESSE UTANFÖR NORDEN OCH DÅ ENDAST TILL TRAVFANTASTER. DET INNEBÄR ATT DET FINNS YTTERST BEGRÄNSAT INTRESSE UTANFÖR NORDEN OCH SÅLEDES ENDAST KOMMER BLI EN MÅLTAVLA FÖR PROFESSIONELLA SPELARE OCH SYNDIKAT SOM BESKRIVS OVAN.
26. Going forward ATG (and the Swedish Gambling Authority) needs to find the right balance on how it manages the issue of international professional money. One change already made has been the barring foreign wagering sources unless they are ‘legitimate horse racing associations’. There have also been limits introduced on the number of combinations from each association that can be played. However this has encouraged foreign sources trying to coming under or through foreign racing associations, with the ATG International Group then not knowing who their customers are which undermines the pressures of KYC.

 

ATG OCH LOTTERIINSPEKTIONEN MÅSTE FINNA EN SÄTT ATT BALANSERA DE PROFESSIONELLA PENGARNA FRÅN UTOMNORDISKA SAMARBETSPARTNERS, VILKET DELVIS HAR SKETT GENOM ATT SAMARBETSPARTNERS MÅSTE VARA LEGITMERADE HÄSTSPORTSORGANISATIONER. DET HAR OCKSÅ INFÖRTS KOMBINATIONSBEGRÄNSNINGAR. VILKET NATURLIGTVIS INNEBURIT ATT DE PROFESSIONELLA SPELARNA FÖRSÖKER KRINGGÅ ÅTGÄRDERNA , VILKET FÖRENKLAS AV ATT ATG INTE KÄNNER TILL SLUTKUNDERNA, VILKET UNDERMINERAR ATGs ÅTGÄRDER. 
27. Other ‘checks and Balances’ could be considered in this area and are outlined in full in appendix ‘B’

FLER MÖJLIGA KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER BESKRIVS I APPENDIX B- (kommer senare i veckan)

 

Min egen slutsats är som följer:

Paul Scotney skriver i sin utredning, att det föreligger INGEN SOM HELST TVEKAN om att samtliga utomnordiska samarbetspartners som har en omsättning som är märkbar, arbetar med REJKBACKS/RABATTER. Det finns inget internationellt intresse för Svenskt Trav, såvida det inte är internationella lopp. 

Således behövs inga ytterligare bevis, utan ATG måste omgående stänga ner samtliga utomnordiska samarbetspartners förutom Frankrike. ATG har nu fått de bevis de påstår saknats!! 

 

Källa: Swedish GC Final Report Fi