ATGs Vd Hans Skarplöth meddelade följande den 11e oktober 2013 , ganska exakt ett år sedan:

” Samtliga avtal kommer förhandlas om för att säkerställa bättre lönsamhet för ATG, omöjliggöra rakebacks, möjlighet för ATG att se spel på individnivå samt säkerställa partners lönsamhet är avhängig hur många kunder partnern har. Det senare för att vi vill ha ett brett spelande i de länder vi väljer att lansera våra produkter” slut citat.

Man kunde bland annat läsa om Hans Skarplöths intentioner i en skrift för utlandsspelet presenterad för journalister  i April  2014:

 Förbud mot robotspel

 Maxgränser antal inlämnade system

Förbud mot rabatter

 Även följande kriterier framställs i ATGs egna informationskälla ”internationella partners:

Bred kundbas

Solitt och välrenommerat företag

Långvarigt samarbete med lokal hästsport.

Sedan den 5:e oktober 2013 har ”internationell partner” förekommit i vinstlistorna. Enligt ATG:s egen pressrelease är det någon av deras samarbetspartners: Paribet, German Tote (som är tyskt och inte österrikiskt) samt Belgiska PMU som figurerat i vinstlistorna.

Den 11 oktober 2013 inför ATG systembegränsningar

Paribet:

När skrevs avtalet med Paribet?

När fick Paribet börja spela på V-spelen?

Låt oss titta närmare på ATGs senaste internationella samarbetspartner.

Paribet erhöll licens i augusti 2012 hos NordDakotas spelkommission , även ATG erhöll licens på samma sammanträde!

Det är ett märkligt sammanträffade att båda licenserna behandlades på samma möte.

Ägare :Michael Weiss.

Paribet saknar HELT verksamhet, har aldrig beskattas och står i olika källor noterat till ett värde av några hundra dollar.

 

Hur motsvarar Paribet de hårda krav ATG påstår sig ha på samarbetspartners ?

Förbud mot robotspel  : Här finns ingen insyn, då företaget inte är affärsdrivande!

Maxgränser antal inlämnade system:  Här finns ingen insyn, enär företaget inte är affärsdrivande(observera att det åläggs samarbetspartner att utöva tillsyn på kunderna, tillse att  robotregler inte överträds) 

Förbud mot rabatter : Här finns ingen insyn, då företaget inte är affärsdrivande

Långvarigt samarbete med lokal hästsport. Företaget har aldrig  haft verksamhet, kan således aldrig haft samarbete med lokal hästsport.

Partner måste vara ett välrenommerat företag. Kan svårligen erkännas att Paribet motsvarar detta kriterium, det är inte affärsdrivande.

 

pari_coming_soon_2

 

 

 

 

 

Solid samarbetspartner : Företaget har absolut inget värde enär det inte är affärsdrivande

Bred kundbas : Företaget har ingen kundbas, då det inte är affärsdrivande

 

Följande frågor uppkommer i skenet av ÖstersundsSkandalen:

1: ATG bedriver kreditspel (vilket  dom själva har förbjudit sina kunder att bedriva) till utländska samarbetspartners, i form av 30 dagars krediter där in och ut avräknas innan pengar skickas åt något håll. Denna partner spelar att döma av vinsterna för flera miljoner i månaden. Hur stor kredit har ATG givit ett företag som inte har verksamhet?

Vad gör ATG om det blir ett liknande fall som Östersund, då PARIBET fullständigt saknar värde i någon som helst form. Är det rimligt att anta att företaget går i konkurs vid problem?. ATG tar oerhörda risker som knappast ST/SG är medvetna om gissar jag.

2: Hur kan Paribet överhuvudtaget få spela till Sverige, dom saknar kunder?! (Är det ägaren som spelar så innebär det per automatik att han erhåller rejkback, då företaget erhåller 25,6% av omsättningen som intäkt.) I sådant fall ett lysande företagside, kreditspel utan betalningsskyldighet (svårt att lugga en flintskallig)  till 75% pris (minus lokal totoskatt) på alla V-Spel.

3: Vem har skrivit detta avtal?   Det är mycket svårt att förstå vilket incitament  ATG/ST/SG har för att skriva ett avtal med ett icke existerande företag som inte har någon kundbas och saknar hemsida, ekonomi och anställda. Är det någon annan som har incitament i denna affär?

4: Vilken form av garantier kan det finnas för ett företag som icke är affärsdrivande, icke har en internetsida och aldrig bedrivit spel samt saknar kundregister ?! Inget försäkringsbolag i världen skulle täcka ATGs förluster om tex kundernas kreditkort hackas genom denna partners försorg. Att stämma ett amerikanskt företag utan verksamhet ter sig svårt?!

 

Paribet har troligtvis fått dränera de Svenska spelpoolerna och därmed de Svenska spelarnas plånböcker på många miljoner, hur många kommer vi aldrig få veta. 

Jag kontaktade Patrik Brissman ( ATGs informationschef)  som genom Helena Hallman skickade mig följande svar:

Hej Jan! 

Patrik Brissman har bett mig ge dig lite mer information rörande ATGs partner PariBet i USA. 

Bolaget grundades och leds av Michael  Weiss, som har sin bakgrund inom hästsporten. Han var under 23 år bland annat verksam på Beulah Park i Ohio, först som sportchef och därefter som VD. Genom bolaget PariBet delfinansierar Weiss dessutom just nu hästsporten i North Dakota. Mike Weiss har dessutom precis blivit tillfrågad om att hjälpa till att leda och finansiera arbetet med att återetablera hästsport i staten Arizona. 

Att bolaget har sitt säte i Florida men sin licens i North Dakota beror helt enkelt på att endast North Dakota och Oregon i dagsläget ger ut multistatlicenser. Det vill säga licenshavare i dessa två stater har rätt att acceptera kunder från flertalet andra amerikanska stater. Normalfallet är annars att licens ges i bara aktuell stat, med möjligt tillägg av en eller ett par närliggande stater. 

Sajten paribet.com finns i dagsläget endast som en Beta-version.

Kundbasen består därför just nu av ett begränsat antal spelare som bjudits in för bygga, förfina och testa tjänsterna på sajten.  Tidsplanen är att sajten ska bli publik senast runt årsskiftet.

Man kanske bör ställa sig frågan om det finns ett samarbete som går djupare än normalt i detta fall? Här erkänns det ingående kunskap om Paribet.  Det råder INGA tvivel om att ATG vet exakt vilka premisser som affärerna har gjorts på, samt vilka planer Mr Weiss påstår sig ha inför framtiden. Hur har denna ingående och intima kunskap om ett icke affärsdrivande företag uppstått?

Vad ATG påstår är följande:

Genom bolaget PariBet delfinansierar Weiss dessutom just nu hästsporten i NorthDakota :  Kan endast vara en direkt lögn, då företaget inte är affärsdrivande och heller aldrig varit.

Mike Weiss har dessutom precis blivit tillfrågad om att hjälpa till att leda och finansiera arbetet med att återetablera hästsport i staten Arizona. Det är en  förhoppning om framtiden som sålunda är fullständigt ovidkommande!

Sajten paribet.com finns i dagsläget endast som en Beta-version. ATG erkänner att företaget INTE är affärsdrivande

Kundbasen består därför just nu av ett begränsat antal spelare som bjudits in för bygga, förfina och testa tjänsterna på sajten.  ATG erkänner att dom INTE vet vilka som spelar, att Paribet inte har en fungerande sajt, erkänns ATGs regler? Finns det ens kunskap om reglerna?

Tidsplanen är att sajten ska bli publik senast runt årsskiftet.  Här erkänns INGÅENDE kunskap om en sajt som spelat in över 20 miljoner sista veckorna, utan att vara affärsdrivande och utan att ha en kundstock.

 

NOTERA: det måste vara något svårt att försvara denna samarbetspartner ur #robotspelssynpunkt# enär man inte vet kundantalet, inte känner till vilka kunderna är och heller inte kan kontrollera de filer som lämnats in, då företaget inte har verksamhet? Hur kontrolleras att det  inte robotspelas, att inte systemgränserna överskrids, att reglementet följs? Det finns ju inte ens support eller ansvarig?

OBSERVERA att den 30augusti 2013 fick jag utdrag från ATG som sades vara uppdaterad lista på samtliga samarbetspartners, där finns ingen av de bolag som sedemera gick under anonyma samlingsnamnet ”utländsk samarbetspartner” (  http://www.gamblersvardag.se/atg-samtliga-27-internationella-partners-ar-listade )

Följaktligen måste samtliga dessa avtal ha skett med Hans Skarplöths goda minne och övervakande öga,  således kan vi notera att Skarplöths ord inte är detsamma som sina handlingar, vilket vi tidigare noterat, men nu återigen fått bevisat. 

The rest is silence.

OBS, detta bygger på många timmars sökande på nätet ,  trots det har vi inte kunnat finna substans i Paribet, och ATGs svar gav inget bättre resultat.