Det kunde vara fler spel, men jag tar inte betalt och således är incitamentet inte så stort att lägga ut

många spel. Roi på 156% är vettigt på så få spel.

 

Antal spel: 16 Insats: 35 Vinstprocent: 50%
Vinster: 8 Vunnet: +31.75 Medelodds: 2.92
Förluster: 8 Förlorat: -12 Medelinsats: 2.19
Push: 0 Netto: +19.75 Medelvinst: +1.23
Levande spel: 0 ROI: 156.43%
Levande risk: 0 Startkassa: 0
Levande vinst: 0 Kassa + netto: 19.75
Kassa – risk: 19.75
Kassa + levande: 19.75