Johan Lindberg försöker förtvivlat blanda bort alla fakta, och motsäger sig själv i försöken.

Att ATG dessutom förändrar sina fakta i årsberättelserna gör det inte mindre svårt att förstå bakomliggande faktas realitet.

Här är Johan Lindbergs sistlidna förvillelse gällande Pokalåret, i veckobrevet nr1 -2018

”Det läge som sporten och ATG befann sig i hösten 2014 var att ATGs balanserade vinstmedel (”Hästsportens fond”) sjunkit rejält. Man hade alltså ”lånat” för att behålla samma medel. Då ATGs medel enligt styrelsebeslut inte får understiga 400 miljoner (det fanns 467 miljoner vid utgången av 2013) så behövde saker förändras. Trenden på spelet pekade på att det skulle sjunka ytterligare. Hösten 2014 blev därför väldigt intensiv när det gällde förhandlingar. Efter ganska många och långa sådana så enades sporten och ATG om den plan som då landade i att 2018 skulle bli pokalåret. Strategin var att förändra, förnya och investera på spelsidan. Prognosen var att detta skulle göra att sportens medel kunde ökas en del under 2015, 2016 och 2017 – och rejält 2018.”

Trots att tunga investeringar gjorts hos ATG – och sportens medel höjts en del – så har också ATGs balanserade vinstmedel höjts så till den grad att pokalåret 2018 inte bara är på plats. Det innebär också att de balanserade vinstmedlen beräknas vara högre efter 2018 än vad de var efter 2014. Så om jag skulle försöka sammanfatta: På nyårsafton 2018 har sporten fått 393 miljoner mer än vad vi fick 2014. Samtidigt så ska det enligt plan finnas mer pengar i ATGs balanserade vinstmedel än vad det gjorde 2013 (och 2014).”  ( redan här försäger han sig, ty överrenskommelsen gjordes 2014 på hösten, naturligtvis kan det endast vara balanserade vinstmedel från 2015 som gäller: min notering)

Så här skrev Johan Lindberg till mig när jag ställde frågan vad pokalåret egentligen stipulerade

(  http://www.gamblersvardag.se/pokalaret-forutsattningar-enligt-lindberg  )

”Pengarna som ska genereras är från startdatumet på överenskommelsen 1 jan 2015 nya medel. De 63 miljonerna som sportens medel ökade med för just 2015 togs av den spelökning och det resultat som gjordes under 2014.

Gamla pengar (balanserade vinstmedel) i det som i dag kallas för hästsportens fond ska inte användas för att uppnå pokalåret.

Den, fonden, ska vara lika stor som den var 1 jan 2015 (undantaget om det av andra extraordinära anledningar tas medel därifrån än uttag till sportens medel) för att vi ska kunna säga att vi nått Pokalåret. ( 538mkr min anmärkning)

Pokalåret ska nås av tillväxt av spelomsättning” 

Således ställer jag mig nu frågan, varför far Johan Lindberg med osanning? Det är ju de facto Svensk Travsports styrelse och han är generalsekreterare samt kommunikatör.

Ljuger man för sina uppdragsgivare ska man naturligtvis tvingas att ställa sin stol till förfogande, allt annat är befängt.

Fakta: ATGs siffror

Årsberättelse 2013: 

Årsberättelse 2014:

Årsberättelse 2016

Jämför nu med det Johan Lindberg säger i texterna ovanför, siffrorna är felaktiga, samt framförallt är grundbulten, varför har 50mkr plussats på för 2013,14,15??? (som synes ovan)

1:

Johan Lindberg skriver direkt falserier i sitt veckobrev, och försöker påtala att det är 2013 års fonderade vinstmedel som ska anses vara grundmåttet för pokalåret, eller i vilket fall 2014, men AVTALET stipulerar 2015, och det är självklart, enär pokalåret avtalades i november 2014, sålunda MÅSTE fonderade medel fram tills 2014års slut vara undantagna. dvs 538mkr (eller 488mkr enligt 2014 årsberättelse)

2:

Det intressanta är varför sistlidna årets (2016) beskrivning av samtliga års balanserade vinstmedel är 50mkr högre än vad som beskrives i respektive årsberättelse, dvs den rapport som hela styrelsen skrivit under som rätt och riktigt, samt inte minst revisionsbyrån i fråga. (jag har skrivit tre brev och bett ST svara på detta, jag har inget svar erhållit)