Lucka 19

RST -Riksförbundet för Sveriges travhästägare skickade år 2014 en motion till fullmäktigemötet på ST, där en revision av såväl ATG, som ST som HNS begärs, vilket sedemera resulterar i att flera ledamöter i ST ringer runt de olika basorganisationerna för att tillförsäkra röster för att denna motion inte ska vinna gehör.

Detta är naturligtvis synnerligen intressant, varför anser endast 400 av 1430 att denna revision SKA bli av, varför anser övriga 1000 att det inte är nödvändigt. För det är ju rimligt om RST anser att transparensen i såväl ATGs som STs  affärer är begränsade och att alltför få svar ges vid direkta frågor till styrelserna, kanske de inte är direkt är ensamma om att känna informationsbrist. Vad föranleder övriga röstberättigande att rösta ner motionen?

Finns det något som många känner till, är delaktiga i , eller har släkt och vänner som skulle bli berörda vid en utomstående revision av ST/ATG/HNS ?

Det vi två år senare VET är att Solvallas hästägarförening gått ur RST, liksom Sundbyholms hästägarförening också gör det vid årsskiftet, är det en palatsrevolution som påbörjats?  Vilka föreningar följer efter?

rst-motion-2014