Lucka 13

Vi står inför en framtida spelreglering, Håkan Hallstedt har i uppdrag att utforma förslaget som rimligtvis framläggs i mars 2017. ( dock kommer knappast någon reglering ske för 2019 är min gissning)

Det jag frågar mig är:

Vilket opinionsarbete har ST/SG bidragit med inför kommande förändringar, förutom likavillkor.nu som dessbättre långsamt blivit något mer seriös och insikten om framtiden så sakteliga börjat ta form.

ST/SG har t o m börjat flagga för nödvändigheten att börsnotera/sälja ATG för att vara fristående från spelet och endast hantera hästsportens ekonomi, vilket en gång var den grundläggande tanken.

Men opinionsbildandet ?

Problematiken som Robert Bergh har med sina betesmarker på gården som Åby ställt till förfogande, där hästar inte får beta för att de inte jämställs med kor och får. LRF har sent vaknat ur sin törnrosasömn och bistår med juridisk hjälp, men detta är ju ett problem som inte är nytt, endast att det drabbade en massmedial person med goda kontakter. Klassisk brist på opinionsbildande !

Varför existerar inte en socioekonomisk doktorsavhandling på hästgårdens påverkan i glesbygd? Hur en hästgård med 10talet anställda påverkar hela den sociala strukturen i småstäder där infrastruktur, skolor, service påverkas enormt hårt om hästgårdar slås ut på grund av sämre ekonomiska tider(som naturligtvis kommer, det gör dom alltid)

Betänk att hästgårdar också ofta består av flertal barnfamiljer, hästarnas behov av foder, veterinärer, hovslagare, gödselhantering, hantverkare, maskiner- listan är lång samt inte minst det 1000åriga betade landskapet som hålls öppet när allt fler kobönder tvingas lägga ner och den goda miljöpåverkan betningen har för fauna och flora. inaneverchangingworld

 

 

 

 

 

 

Hur påverkas tex Sverige om hästnäringen går ner med 30-40% ? Där anställda ofta tillhör kategorier utan akademiska examen, utan annan arbetslivserfarenhet än arbetet kring hästarna. Se tex på Vomb ( familjen Kolgjinis gård som jag besökt några gånger) där 10talet nationaliteter arbetar, integration? skojar du!

HNS-Hästsportens nationella stiftelse erhåller ca 50miljoner per år från ATG och har så gjort sedan 1991. Att det inte har producerats en avhandling inom ramen för deras anslag eller genom uppdrag på fakultet är skrämmande!

Detta påtalade jag första gången 2005, och har gjort så sedan dess, kanske det sker inom 10år? Vem vet?

 

blindfolded

Det man vet, är att politiker endast förstår siffror och känslor, och dessa ska vara nedskriva och helst av akademiker, då ges det trovärdighet. Numera bör också innehålla innehålla  HBTQ, genus och integrationssynpunkter, och där KAN de facto hästsporten enkelt hålla sig i framkant, såvida ST tar sin uppgift på allvar.

Tyvärr är ST i fullständig avsaknad av denna insikt, vilket inte minst Lärlingsgate (kommer i enskild krönika) samt Snuskkuskgate ( kommer kanske i enskild krönika ) bevisar.

sopaundermattan

 

 

 

 

Kan det vara så att styrelserna i såväl ST/SG/ATG helt enkelt inte äger den kvalitet som är nödvändig i dagens och framtidens samhälle? Att samhällets utveckling inte riktigt följt med inom hästsportens högre hierarkier? Det är inte helt orimligt, sett till ålder, kön och utbildning inom dessa styrelser. Speciellt inte om man ser till just ST fullständiga brist på etik, moral, karaktär samt inte minst likhet inför reglemente.( men det är ytterligare en annan krönika) Att medelåldern skulle må bra av att sänkas, samt att betydligt fler kvinnor skulle förbättra möjligheterna för trovärdiga beslut i framtiden krävs det ingen doktorshatt för att lista ut. hatth-2016