Entries in the ‘Sportspel’ Category:

Tipsresultat för 2017 med spreadsheet

Jag har delat upp spreadsheet i tre delar.

1: Trav med insatser 1-10u  med 136 spel: Roi 116,8%  omsatt 479u Nettovinst 80,5u

2: Trav med insatser 1-2u    med 51 spel: Roi 110.9% omsatt 72u Nettovinst 7,86u

3: Bandy med insatser 1-10u med 12 spel: Roi 140,63% omsatt 62u Nettovinst 25,19u

Totalt: 198 spel: omsatt   612 u Nettovinst  113,55  Roi 118,5%

http://www.spreadsheet.se/657129

http://www.spreadsheet.se/673733

http://www.spreadsheet.se/674072

Nu startar jag nya spreadsheets inför 2018

Notera: Ytterst får tipsters har ett officiellt spreadsheet, beroende på att det avslöjar obönhörligt skickligheten .

Bookies som använts är Unibet, Betsson, Nordicbet, Racebet

Antal spel: 136 Insats: 479 Vinstprocent: 32.59%
Vinster: 44 Vunnet: +383.5 Medelodds: 6.13
Förluster: 91 Förlorat: -303 Medelinsats: 3.53
Push: 1 Netto: +80.5 Medelvinst: +0.6
Levande spel: 0 ROI: 116.81%
Levande risk: 0 Startkassa: 0
Levande vinst: 0 Kassa + netto: 80.5
Kassa – risk: 80.5
Kassa + levande: 80.5
Antal spel: 51 Insats: 72 Vinstprocent: 39.22%
Vinster: 20 Vunnet: +48.86 Medelodds: 4.84
Förluster: 31 Förlorat: -41 Medelinsats: 1.41
Push: 0 Netto: +7.86 Medelvinst: +0.15
Levande spel: 0 ROI: 110.92%
Levande risk: 0 Startkassa: 0
Levande vinst: 0 Kassa + netto: 7.86
Kassa – risk: 7.86
Kassa + levande: 7.86

 

Antal spel: 12 Insats: 62 Vinstprocent: 50%
Vinster: 6 Vunnet: +40.19 Medelodds: 3.27
Förluster: 6 Förlorat: -15 Medelinsats: 5.17
Push: 0 Netto: +25.19 Medelvinst: +2.1
Levande spel: 0 ROI: 140.63%
Levande risk: 0 Startkassa: 0
Levande vinst: 0 Kassa + netto: 25.19
Kassa – risk: 25.19
Kassa + levande: 25.19

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Regeringens undermåliga spelregleringsförslag under luppen

Det som Håkan Hallstedt skrev i sin utredning, att särintressen riskerade att påverka spelregleringens utformningen negativt som därmed skulle minska kanaliseringen ( spelarnas insatser till Svenska licensierade spelbolag) och därmed inte lyckas uppnå den önskade nivån på 90% riskerar att besannas.

Regeringen avser att behålla ägandet av Svenska Spel (avråddes bestämt i spelutredningen)

Regeringen avser att behålla kontrollen av ATG (avråddes bestämt i spelutredningen)

Det uttalas tydligt i spelutredningen att det rimligtvis blir svårt att hindra icke licensierade spelbolag att erbjuda spel till medborgare, enär betalningstransaktioner svårligen kan hindras, samt censurering av internet knappast är verkningsfullt.

Likväl skriver regeringen att det är dessa vapen som ska användas för att förhindra internationell konkurrens- LYCKA TILL.

Remissen som är ute är oerhört tandlös , och förslaget utgör en kopia på de regler som i dag existerar i Sverige :

Krav på spelverksamhet
Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert
sätt under offentlig kontroll vilket bl.a. innebär
1. att spelen ska ha ett högt konsumentskydd ( I dag är Svenska Spel och ATG sämst på detta, EU-licensierade bolag är överlägsna i detta hänseende )Fotnot: Så sent som för någon vecka sedan exponerades ett stort antal ATGkunders kontouppgifter på sajten.
2. att det ska råda hög säkerhet i spelen( Spelsäkerhet kan vare sig Svenska Spel eller ATG stava till)
3. att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och ( Men hög omsättning önskar staten)
4. att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet. ( OFC)

Ovanstående är direkt snömos! 

Registrering av spelare

En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet
innan spel får påbörjas. Regeringen eller myndighet som regeringen bemyndigar får meddela
undantag från registreringsskyldigheten.

( Regeringen är numera ökänd för sina undantag, sin särbehandling av enskilda opinionspåverkade grupper.)

Slutledning:

1: Det finns inga möjligheter i dag att förhindra betalningstransaktioner, efter kryptovalutornas införande .

2: Att censurera sajter och blockera portaler är i dag särdeles svårt, försök görs av många länder, få lyckas.

3: Att förhindra EU-licensierade bolag att marknadsföra sig i Sverige kan fördyras och försvåras, men inte i någon högre grad än i dag, och det har visat sig svårlöst enär utländska bolags reklam svårligen kan påverkas av statliga sanktioner.

4: När staten behåller sina tungt marknadsförda och sedan länge kända spelbolag, finns det föga incitament för EU-licensierade spelbolag att köpa licenser när det ska betalas 22% i bolagsskatt och de spel som erbjuds blir belagda med 18% i statlig spelskatt. Då båda dessa tillsammans kostar några procent på Malta och övriga licensgivande EU-länder samt all personal redan arbetar i utomlands, ser jag få intressenter av att köpa licens i Sverige.

För hästsporten är det båda bu och bä, det är en rejäl sänkning av den statliga spelskatten från 35% till 18%, MEN då staten kvarstår med majoritet i ATGs styrelse, blir ATG oändligt svårmanövrerat och tungrott, det är ingelunda optimalt. Bolagsskatten på 22% är dock föga bekymmer då prismedel hänförs till leverantörskostnader, samt banorna kan fakturera sina kostnader för att erbjuda ATG spelobjekt samt media och statistik.

Min gissning är att ATG också får undantag gällande fullständigt registrering av spelarkollektivet, och fortsättningsvis kan erbjuda kontantspel på banorna, men att högre vinster endast betalas ut till registrerade kunder( 4e penningtvättsdirektivet ger 20 000 som gräns)

Dock är knappast banorna i förlängningen intresserade av kontantspel enär det såväl är dyrt som riskfyllt att hantera samt ”Bigdata” är synnerligen värdefullt för spelbolagen och därför är registrering av kunderna i hög grad önskvärt från ATGs sida(även om det sänker omsättningen med några procent att inte erbjuda kontantspel)

ATG kommer knappast erhålla någon större konkurrens genom licensgivningen enär det till stor del blir omöjligt för andra bolag att konkurrera med ATGs inkörda varumärke.

Dock har ATG oerhört höga kommande kostnader i modernisering av sin maskinpark och mjukvara, såväl på banorna som i huset, som ger stora driftproblem. Spelsäkerheten är miserabel, kunskapen att hantera risker obefintlig och kundvården katastrofal. Samtliga spel som utvecklats sista åren har misslyckats och spelets kostnader accelererat långt snabbare än intäkterna ökat.

Därtill kommer en accelererande hästbrist, som ger färre lopp att spela till och många banor kommer inom närmsta tre åren bli tvungna att dra ner på tävlingstillfällen, och bli säsongsbanor/ eventbanor samtidigt som så stora renoveringsbehov finns att intäkterna inte räcker ens för basala förbättringar.

När hästägarna blir allt färre på grund av dåligt täckningsbidrag, påverkar det främst de mindre banorna utanför storstäderna och som extra lök på laxen är det en uppenbar risk att hobbyuppfödare/ägare/tränare inte längre kommer erhålla möjlighet att kvitta moms och den fördyringen kommer rimligen ytterligare minska antalet uppfödda hästar som sätts i träning och hobbyhästarna utgör de mindre banornas huvudsakliga bas.

När det gäller Svenska Spel så påverkas inte bolaget i någon större utsträckning, de får bättre villkor för sportspelet än tidigare, likaså för lotterier och kasino/poker. Konkurrensen blir inte hårdare än tidigare, utan likvärdig. Således förblir allt ungefär som i dag om regeringens undermåliga remiss godkänns.

 

 

 

 

 

Kommentera

Sportmarket christmas news

SPORTMARKET NEWSLETTER

15 DECEMBER 2017

Customers

In this newsletter we will outline how you can benefit even more from Sportmarket Pro by requesting a slightly better odds that gets posted on an Exchange and has a good chance to get matched.

Please read about this as we have enabled a setting for everyone today and the information is important!

Team Sportmarket
Future Fulfilment + Offers posted on Exchanges

We have improved the functionality for Future Fulfilment. That is the feature where you can request a higher odds, than the best one available on the betslip, and choose a longer placement time. The system will then automatically place the bet for you if the requested odds becomes available during the time the order is open. You can read more about how Future Fulfilment works here.

In combination with checking if the odds will become available with any Bookmaker or Exchange the system will also put up the offer on Betdaq or Betfair making it more likely to be matched. The system will only do this if you have the setting ”Allow Putting Offers Up On Exchanges” enabled. More information about how this works can be found here.

***Today we have enabled that setting for all our customers!***

In case you want to avoid posting offers on the Exchanges you should go to ”Settings” and disable this feature.

We believe that the best way to use these features, and maximize the results from your sportsbetting, is to ”ask for” slightly higher prices (like 1-3 points) than the current top price for bets that you are going to place anyway. You might then offer the best price in the market for the opposing team and that is often attractive to someone else. You can try to get the better odds for a few minutes and if that fails you can take the regular offer.

Obviously, sometimes it can happen that odds changes and you might miss the price you first looked for but that downside should be compared to all the times you will get a better odds. If you are in a rush to place your bets we recommend that you just bet normally at the available price.

The best chance to get matched will be if you put up the offer maximum one hour before a game starts when other punters are also interested in the game. In order to get more matches for larger amounts we encourage our high rollers to get in (more or less exactly) one hour before the game starts and put up your offers. On Sportmarket Pro we usually have different customers betting both teams and totals on opposing sides. By posting offers, or checking the offers around the ”one-hour mark” you may get better odds and at the same time you can place a larger volume.
Lowered minimum deposit limit with Bitcoin

Below we will repeat the information about the new deposit/withdrawal methods that was communicated in the previous email. We advise everyone to check out TransferWise, it is such a great service as it is super quick (once you have opened your Borderless Account) to transact with us and it will also minimize costs for transfers. Another advantage is that there is no need to have plenty of transactions between countries.

You spoke and we have heard you! After the voting results on Twitter, we have decided to lower the minimum deposit for BTC. Now it is the same as for our other payment methods – €250 or a similar amount in other currencies.

Bitcoin
Sportmarket now accepts deposits and withdrawals in Bitcoin. The conversion to/from your account currency will be at the rate presented at www.xe.com at the time when we credit/debit your account, less a 1% fee. In order to deposit or withdraw in Bitcoin we kindly ask you to get in touch with our support for more information.

TransferWise

TransferWise started as a service for bank transfers with cheap currency conversions, where you make a transfer to another country but pay to a local bank and the receiver get funds from a local bank in his/her country. It works in most countries.

Through cooperations with real banks, TransferWise can now also provide you with a real bank account in EUR in a German bank (and some other currencies in other banks). They call that type of account a Borderless Account. Soon they will also be able to provide Debit Cards connected to the Borderless Account.

Sportmarket has identified that TransferWise will be a perfect substitute for other eWallets (like Skrill and Neteller) for most our customers as they can use the service as an eWallet with cheap conversion rates and minimal fees.

Sportmarket holds a Borderless Account, meaning we can make instant transactions with customers having a Borderless Account at a fixed rate of only €0,60 per transaction. And, best of all, the transactions will be processed in REAL TIME!

You can find more information about TransferWise here and more general details about them on their website where you also can set up your account with them.

Ni som ännu inte har sportmarket kan med fördel signa upp genom vår banner. Sportsmarket är oddsförmedlare där man som spelare endast behöver ett konto (1) för att kunna spela på siterna:
– Betfair*
– Betdaq
– Ga288 (GalaxyBet)
– IBC
– ISN
– Matchbook
– Pinnacle
– SBO
– Singbet
– MMMbet
Dessutom har du en fantastiskt verktyg för att följa dina levande spel i aktuella matcher, och enklare livespela . Detta är inte endast för proffsen utan även för nöjesspelare med insatser från 250sek och uppåt, lägsta deposition är 1000kr.

Läs gärna följande sportmarket Faq: https://www.sportmarket.com/Pro/Faq

Kommentera

Bandyspel till lördag

Tellus möter Hammarby och normalt är det 4-5 måls skillnad, men säsongen börjar bli lång, spelarna slitna, hemmafavören växer och Tellus har ett hyggligt försvar. Är inte Hammarby på tårna kan det bli jämnare än nödvändigt.

Det är i vilket fall för HÖGT med 12.50 ggr på oavgjort, som Unibet  har, det är värt 1u insats .

Kommentera

Dagens bandyspel

Finns lite att välja på i dag, men jag var för långsam på knappen och oddsen är sedan länge massakrerade .

 

 

 

 

 

 

Men det finns ett spel kvar, med ok odds,

Tellus-Vänersborg

Inget av lagen är speciellt målglada, och spelar i mån av möjlighet ett försvarsinriktat spel. Tellus har kryssat 4ggr av 7 redan, där man framförallt klarat sig hyggligt på hemmaplan.

Vänersborg är inte alls dåliga, men riktigt hemmalag, och ingen av lagen stänker in bollarna, dock är moralen hos Tellus blandad, så ligger dom under med några mål så blir det gamnacke/ensamåkning.

Vi får 7.50 på Kryss hos Bet365, 7.35 på Svenska Spel. Korrekt ser jag som 6ggr och spelar således 1u, min gissning är 3-3 .

Kommentera

Spel till Sirius – Hammarby Bandy

Sirius är sämre än på många år, Hammarby är bättre än på länge.

 

 

 

 

 

 

 

Min syn är Hammarbyvinst med 6-7 mål. Men jag är blyg och försiktig, ty det är lite blandat väder, naturis och Sirius lär ha starkt stöd. Samt Svenska Spel har ett löjligt lågt hcp .

Således spelar jag Hammarby -1.5 mål till 1.56, korrekt anser jag vara -4 mål till jämna pengarna, således finns det fina spel även till standardlinan -2,5 till runt 1.85.

Men -1.5 mål ska stå  i 1.20 , således spelar jag maxspel med 10u  på svenskaspel.se

Hade jag haft dålig disciplin hade jag spelat tredubbelt maxspel.

Kommentarer (1)

Bandyspel till Lördagens elitserimatch

Villa tar i mot Vetlanda, och Villa är klart bättre, och har ett bra försvar, sålunda tror jag inte Vetlanda gör med än 2mål här, frågan är hur många Villa gör, jag gissar på 4-5 mål, t o m 6 går bra, om vi spelar u8.5 mål till 2.02  på Svenska Spel,  på pinnacle 2.0. Insats 3u

 

 

 

 

 

 

 

 

Även spelet på HCP är intressant, men värdet betydligt lägre, jag tror som sagt att korrekt är hcp -3 här, således får spelet endast 1u då vi spelar till -2.5 till oddset 1.93 på Svenska Spel (finns något högre på några obskyra bookies.)

 

Kommentera

Bandyspel till Onsdag

Vetlanda tar i mot Hammarby och förra året hade jag nog stått över denna match, men i år är Hammarby betydligt vassare och Vetlanda inget extra, trots hemmaplan spelas Hammarby till goda 2.04 på Svenska spel, insats nästan max 8u . Betway har 2.05 förövrigt.

Kalix tar i mot Villa, där Kalix inte är helt enkla att fjälla på hemmaplan( viktigt i bandy) men Villa är alltför bra, och ska vinna detta med 4 bollar, vi får 1.99 på Svenska spel och det spelas med 7 u .

OBS: Liknande odds fanns på Hammarby från start, sänkta hos de flesta bookies, korrekt anser jag vara -1.5 på Hammarby till 2ggr.

På Villa finns liknande odds hos bookies. (1.98 hos pinnacle)

Kommentarer (5)

Bandyspel på söndagen

Tillberga möter Edsbyn och då jag anser Edsbyn vara riktigt bra, men aningen ojämna, så anser jag hcp på såväl mål som vinst är felsatta .

Spel: Edsbyn -4,5 mål till 1.86 nordicbet -insats 6u  Korrekt sätter jag till -6mål till samma odds.

Spel: Tillberga-Edsbyn ö 10mål till 2.13  Pinnacle – insats 6u Korrekt sätter jag till ö11,5 till 2.0

Kommentarer (1)

Bandyspel till torsdag och fredag

Dags för Bandysäsongen , nu när det finns lite matcher att utgå ifrån , så ska jag börja gissa på hur det röda nystanen rullar. Tidigare år brukar jag hamna på runt 130-140 i roi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammarby tar i mot Kalix, och i år är det stora skillnader mellan lagen i Elitserien, vi spelar till -3,5 mål hcp på Nordicbet  till 1.74, pinnacle har 1.71 och korrekt tror jag är -5,5 mål i denna match.( risk för regn, men det ser ut att bli måttligt och bajen spelade på mycket blöt plan för någon vecka sedan och producerade många målchanser ändå) Insats 10u

 

 

 

 

 

 

 

Västerås-Saik är en klassiker och Västerås är allmänt slött och oinspirerat så här långt på säsongen, Saik har varit mycket övertygande och jag tycker 2.25 på Saik är helt ok. Finns 2.20 lite varstans.

Insats 3u på Unibet

Kommentera