Entries in the ‘Sportspel’ Category:

ATG inte bara ljuger rakt ut, utan också baktalar Svenska Spel felaktigt

 

Här ser vi ett typexempel på ATGs allmänna handhavande av sin position inom monopolspelet, man inte bara ljuger och far med osanning, utan dessutom beljuger konkurrenter med direkt osanning.

FAKTA: ATGs Boost har marknadens lägsta vinståterbetalning på 32% , således ett spelavdrag på 68%. Det är så lågt att t o m Lotteriinspektionen har lämnat varning till ATG att de måste höja vinståterbetalningen till som sämst 35% vinståterbetalning.

ATG vinståterbetalning är dessutom svår att erhålla exakta uppgifter om, de siffrorna är dolda i olika paragrafer och svåra att hitta, till skillnad från Svenska Spel som föredömligt presenterar samtliga spels vinståterbetalning , tydligt och klart.

Under hela 2016 vägrade ATG presentera Boost vinståterbetalning, det var först när LI presenterade siffrorna för mig som sanningen uppdagades, och jag skrev upprepade gånger till ATG för att erhålla lika tydlig grafik som Svenska Spel omgående skickade mig enligt nedan. Utan att erhålla korrekta svar.

Svenska Spel har som lägst på joker med 39,7% i vinståterbetalning, dvs 60,3% i spelavdrag. 

Som högst kan Lången ge 85% i vinståterbäring.

Här är HELA LISTAN på Svenska Spels vinståterbetalningar

Svenska Spels vinståterbetalning/spelavdrag 2016 samtliga spelformer

Kommentera

Spel till Åby lopp 7

Här kommer en favorithäst ut, Bravo Navarone, som jag anser ha 58% vinstchans i loppet,  korrekt odds 1.72 , vi får 2ggr hos Betsson/Nordicbet.com/no , dvs 50% . Således ett mycket bra spel, men vi får ett ännu trevligare odds på H3H, där Bravo möter Sorbet samt Zenit Brick och där får vi 1.85 ( dvs 54,5%) att spela till, i H3H anser jag hästen ha 64% , korrekt odds 1,56 och således är överoddset ännu högre. Så H3H köper jag med 7u till 1.85.

Kommentarer (1)

Spelutredningen 2017 facit för ATGs vidkommande

Spelutredningen i korthet för ATGs vidkommande!

ATG ska konkurrensutsättas till fullo, men också ges fullständiga möjligheter till licenser på lika villkor som övriga spelarrangörer . Staten föreslås avsluta sitt engagemang i styrelse .

Ny statlig spelskatt på 18% till skillnad mot 35% som förelegat tidigare (oavsett spelform) vilket med 2016års bokslut skulle rendera i ca 600milj i ökade intäkter för hästsporten.

Spelutredningen uppmuntrar INTE till specifika hästsportspunktskatter i någon form, hästsporten får istället införskaffa nya intäkter genom försäljning av sportdatabaser/mediarättigheter / sponsring osv. Möjligheterna för hästsporten att arrangera spel på övriga marknader och inleda samarbeten bör i förlängningen utmynna i en bättre ekonomisk situation för hästsporten i stort än vad som i dag föreligger anser spelutredningen.

Samtliga spelformer inklusive fasta odds ska tillåtas, ej heller ska livespel förhindras, eller spelbörser även på hästar, utan sistnämnda till och med uppmuntras av spelutredningen.

Skatt eller avgift till trav- och galoppsporten – Utredningens förslag: Spelföretag ska – utöver spelskatten – inte behöva betala någon särskild skatt eller avgift till hästsporten för att kunna erbjuda vadhållning på hästar. 

Vadhållning på hästar- Utredningens förslag: Licens till vadhållning kan omfatta vadhållning på hästar.

Tillgång till vissa nyttigheter- Utredningens bedömning:

Överenskommelser gällande ljud- och bildrättigheter samt tillgång till den s.k. sportdatabasen och banor bör ingås på kommersiella, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. Lagregler om detta behövs inte.

Utbudet av spel på hästar Utredningens förslag:

I spellagen anges inte vilka typer av vadhållning på hästar som är tillåten vilket innebär att det – om regeringen inte bestämmer annat – är tillåtet med såväl totalisatorspel som spel till fasta odds. Vadhållning på svenska hästlopp får ske på sådana lopp som anges i Svensk Travsports (ST) respektive Svensk Galopps (SG) tävlingskalender. När det gäller internationellt samarbete gäller vad som anges i avsnitt 11.10. Utredningens bedömning: Någon rätt för ST/SG att ackreditera utländska hästtävlingar bör inte införas.

NOTA BENETill sist vill utredningen också betona det självklara i att det bör vara konsumenten själv som får välja om han eller hon vill spela i totalisatormodellen eller till fasta odds.

 

Slutsats av spelutredningen: 

Slutsats ATG hade år 2016 ett spelöverskott på cirka 4,0 miljarder kronor före spelskatt. Av dessa utgör cirka 1,4 miljarder skatt. Således har ATG haft ett spelöverskott på omkring 2,6 miljarder kronor efter skatt. Av dessa har cirka 1,7 miljarder betalats ut till hästsporten. Sportens andel av spelöverskottet efter skatt utgör således omkring 65 procent, således en hög procent. Samtidigt har ATG beskattats med en spelskatt på 35 procent på spelöverskottet. Vid en skatt på 18 procent, skulle spelöverskottet – allt annat lika – efter skatt bli omkring 3,28 miljarder kronor. Med samma utbetalning till sporten, dvs. cirka 1,7 miljarder kronor skulle denna utgöra omkring hälften av spelöverskottet efter skatt, vilket inte kan ses som en orimlig faktorersättning, även om bolagsskatt tillkommer. Punktskatten förbättrar samtidigt ATG:s vinstmarginal. Även med hänsyn tagen till en ökad konkurrens bör möjligheterna till försäljning av ljud- och bildrättigheter m.m., sponsorsamarbeten med spelföretag, ett utökat internationellt samarbete och en breddning av vadhållningsportföljen göra att hästsporten kan se framtiden an med viss tillförsikt.

OBS: Vidare analyser kommer skyndsamt när den över 2000 sidor långa utredningen analyserats !

Min nuvarande syn är att utredningen är fullständigt briljant, väl dokumenterad och vederhäftig på alla tänkbara sätt, ett stort antal heliga kor slaktas , särintressens argument beaktas och dokumenteras, men tas inte onödig hänsyn till i slutsatserna .

Håkan Hallstedt och Johan Röhr samt /Maria Wennerberg Sedigh /Karolina Gustafsson har helt enkelt visat hur en utredning bör göras, androm till lärdom.

 

 

Kommentera

Inför spelregleringens nådiga lunta

Såsom ytterst väl insatte Magnus Berglund också beskriver-

risken att några kommer bli oerhört besvikna är överhängande när utredningen släpps av eminente Håkan Hallstedt i morgon vid lunch, liksom att de flesta kommer hitta fel brister för deras eget särintresse, men jag är fullständigt övertygad om att de som står utanför akvariet och tittar in på guldfiskarna, kommer inse att bättre kan det inte bli med så många fiskar, grumliga vatten och en ansvariga över utfodringen själva inte saknar yngel att mätta.

Således kommer naturligtvis en viss ”jasså, blev det inte mer innovativt? Blev lösningarna så enkla i det givna skeendet? För det går inte att bluffa med en hand där alla kort utom jokerns valör är känd.

Endast den totala omsättningens vid en väl reglerad och kontrollerad spelmarknad där en närmast total anslutning av kunderna spelar , kan uppvisa jokerns riktiga valör.

 

För att detta ska kunna ske kanske regeringen bör riskera uppemot 30% av sin tidigare i det närmaste garanterade skatteintäkt på 6miljarder, och hur stor är den möjligheten, vad är regeringens solsida ? Dels naturligtvis en underkastelse av EUregler som är tvingande( nja, inte direkt lex Finland) men annars tappas likförbannat en del av intäkterna i accelerande omsättning på europalicensierade bolag , men är regeringen verkligen mogen till sådan insikt? Att döma av handlingarna sedan utredningen tillsattes 2015, så är svaret NEJ. Antalet punktskatter escalerar, liksom det totala skatteuttaget från befolkningen i stort, samtidigt som skattelättnader lyser med sin frånvaro.

Således kommer inget att förändras 2017 eller innan valet 2018, men kommer nästa regering oavsett färg och form, vara intresserade av att riskera sitt fyrtal för att byta kort och kunna uppnå en ännu bättre?  Ingenting tyder på att statens finanser kommer förbättras under 2017, och knappast 2018 heller, det är ju inte så att skatteunderlaget förbättras och kommer knappast så göra på två år heller.

 

Det är min övertygelse att ingen förändring kommer att ske såvida inte argumenten blir ännu mer tvingande än vad EUregler ger vid handen. Endast en escalerande minskning av skatteuppbörden från de Svenska monopolbolagen kan uppmuntra spelutredningens fullbordande till licensförsäljning, och mitt tips är inte ens 2019 utan möjligen 2020. Jag blir inte alls förvånad om en ny utredning tillsätts 2019, för att uppskjuta beslutet ytterligare, men också kanske motiverat av ytterligare förändrad marknadssituation.

För de som SPELAR på hästar kommer även genomförd spelreglering inte innebära någon skillnad om ATG/ST får bestämma, enär de tydligt tidigare sagt och vidhåller i dagens travrond: Svensk Travsport hoppas på en fast återbetalningsgrad ( i snitt 70% i dag) med oförändrade procentsatser på den omreglerade spelmarknaden. DVS ATG/ST vill stoppa hela den (eventuella) minskade statliga spelskatten i sin egen säck, utan att låta kunderna erhålla högre vinståterbetalning. Hur detta variant på att erhålla en större kaka utan att låta bagarn erhålla bättre villkor ska lösas utan att bagarn hellre köper tjänsterna från Europa återstår att se.

 

 

 

 

 

Att ATG och ST starkt motsätter sig eventuella fasta priser till kundernas fromma ( det är verkligen en oerhörd förbättring med fasta odds för spelarnas vidkommande) är naturligt enär ATG inte ens klarar av att arrangera spel på totalisator , där riskhanteringen skulle klaras av utmärkt av en 13åring , är ju fullt förståeligt, därför ska naturligtvis ATG skiljas från hästsporten oavsett framtida spelmarknad.

ty det är till fullo bevisat att hästsporten lika lite som staten ska äga och bedriva spelbolag, ty det görs tveklöst bäst av aktiebolagsnoterade företag, dock ska de nya aktörerna oavsett ägare kontrolleras av en långt effektivare och kunnigare Lotteriinspektion som tillhandahålls betydligt bättre verktyg för att uppfylla de naturliga kraven

: SPELSÄKERHET; TRANSPARENS; KONTROLL; OPARTISKHET

 

Allt till kundernas bästa och därmed i slutändan hästsporten, idrotten och staten.

 

Kommentera

Vem för konsumenternas talan i spelutredningen 2017

Vem för konsumenternas/kundernas talan?

Vilka är konsumenterna / kunderna- Det är naturligtvis spelarna, lottköparna, de som betalar kalaset som utgör spelbolagens intäkter.

(Spelbolaget ATG har felaktigt definierat sina kunder som spelarna och hästägarna.
Hästägarna är sportens leverantörer och därmed inte spelbolagets kund.)

Finansdepartementet representeras av Lotteriinspektionen, ATG och Svenska Spel betalar mångmiljonlöner till sina företrädare och kommunikatörer, utlandsregistrerade spelbolag har en kader av marknadsförare och effektiva organisationer som för deras talan.

Men vem för Konsumenternas  talan i Sverige?

Lagstiftningen och praxis talar om nödvändigheten av skydd samt motverka missbruk.
Sålunda bör alla nya produkter provas utifrån ett kund och/eller konsument perspektiv.
Konsumentskyddet är starkare än en professionell kund.
Konsumenten anses inte som privatperson ha samma insikt som repetitiv användare
som omsätter mycket pengar.
Alldeles oavsett så har även samhället insett att en kundkännedom inte bara skyddar mot organiserad brottslighet, den tar samtidigt parti för att spela på lika villkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undersökning efter undersökning påtalas ” kunderna saknar oberoende instans, samt ännu värre inte har någon som helst organisation eller förening som för deras talan.

I ett Sverige där särintressen uppmuntras, föreningslivet präglat industrialismens utveckling och t o m lyckats erhålla särskilda regler gällande lotterier ( folklotterierna)

där

allmänhetens idrottsorganisationer erhåller över en miljard i bidrag per år från staten( nota bene, inte Svenska Spel)

Hästsportens organisationer äger i sin tur ATG och representeras ytterst av Svensk Travsport samt Svensk Galopp.

Men kunderna, spelarna saknar helt och hållet en instans, oberoende organ , förening som för talan mot spelföretagens intressen. Vilket märks ytterst tydligt när problem uppstår för ATG/Svenska Spel vilket tydligt avspeglats i korrupta spel såsom matchfixning inom idrott, resultatfixning inom schlagerfestival och Lets Dance, uppgjorda lopp och korrupt spel på hästar, såväl positiv som negativ doping inom idrott och hästsport. Men även direkt bedrägliga spelformer som ATGs-Boost där vinståterbetalningen endast är 32% mot uppgivna 50% i kommunikation mot kund, eller Svenska Spels ”auktionsspelet där man skulle köpa lägsta bud” osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När uppenbara felbeslut gällande ingångna vad på såväl Svenska Spel som ATG saknas oberoende organ att vända sig till, det finns ingen reklamombudsman, ingen jurisdiktion, endast lotteriinspektionen att vända sig till och de för inte kundernas talan, enär de skickar frågeställningen vidare till ATG/Svenska Spel utan att äga egen oberoende insikt eller öht ha möjlighet att påverka vare sig ATG eller Svenska Spel.

Även utlandslicensierade spelbolag har en oberoende organisation där skiljande åsikter kan bedömas och utslag som spelbolagen följer utdelas bland annat IBAS.

Således är kommande spelreglering en fråga också för KUNDEN, för spelarna som betalar hela kalaset, men vars åsikter står helt ohörda och dessvärre heller inte efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är viktigast för konsumenterna? Är det priset, dvs återbetalningen per satsad krona, eller är det var vinsterna går( till aktieägare eller staten samt möjligen välgörande ändamål) Är det spelutbudet som marknaden erbjuder, spelsäkerhet, vad är det kunderna efterfrågar?

Min åsikt, grundad genom över 30år inom spelbranschen, där jag såsom spelare, såsom tidigare spelbutiksägare, professionell pokerspelare i 10 år, tidigare verksam på internationellt för ett av världens största spelbolag, utbildad Croupier, utbildad på 4e penningtvättsdirektivet, 44 år långt intresse av galoppsport och 30år inom travsporten.

Ingen vet vad kunderna/konsumenterna efterfrågar, för ingen oberoende undersökning har någonsin skett. 

Alla undersökningar har  utgått ifrån Lotteriinspektionen , från ATG eller Svenska Spel samt folklotterier , inga oberoende undersökningar har någonsin utformats. Vilket ger att de undersökningar som skett tenderar vara lika nära sanningen som presidentundersökningar/Brexit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har besökt och även inviterats till åtskilliga diskussioner sistlidna åren av såväl Lotteriinspektionen som Svenska Spel och ATG samt naturligtvis BOS , men ingen gång har kundernas åsikt efterfrågats, av någon part.

(inofficiellt är intresset större)

Men min bedömning av kundernas önskan är följande:

Spelsäkerhet

Kontroll ( en del i spelsäkerheten, men i Sverige särintresse enär LI står för kontrollen för Finansdepartementets räkning, medans ATG och Svenska Spel anses ansvara för respektive spelutbuds spelsäkerhet)

Transparens   Det ska finnas tydlig och enkel information gällande spelens förutsättningar, var intäkterna går, var man vänder sig med frågor och problem osv.

Marknad (spelformsutbud)

Pris ( Vinståterbetalning i procent av satsad krona)

 

Vana spelare har en annorlunda agenda, där priset, marknad och spelsäkerheten är avgörande i nämd ordning. Kontroll förutsätts enär den är långt effektivare inom eu-licensierade spelbolag än inom våra monopolbolag, och därför tar man stor hänsyn till om spellicensen är på Malta/Storbritannien/Tyskland eller i sämsta fall på tex Costa Rica och indianreservat i USA där erfarenheterna är långt sämre.

Likaså är transparensen och spelsäkerheten  betydligt högre internationellt, speciellt inom hästsporten.

 

 

 

 

 

 

 

Sålunda:

Följande är önskvärt:

1: Lotteriinspektioner får långt större mandat för kontroll av licensierade spelbolag, och därmed anställer kompetens som saknas i form av ytterst kunniga och djupt insatta personer inom spelbranschen .

2: Samtliga licensierade spelbolag ska gemensamt finansiera en oberoende organisation ”spelombudsman” som för kundernas talan i tvister mot spelbolag och kontrollanter(LI) samt stat, naturligtvis ska även staten bidra med föreningsstöd till denna organisation.

Kommentera

Bandykvartsfinal på zinken

Hammarby möter Bollnäs i fjärde matchen och ligger under med 1-2 i matcher, två har slutat vardera 2-3 och 3-2 samt Bollnäsvinst med 5-2.

2-5matchen på Zinken såg jag, och det som kännetecknade båda lagen var försvarsspelet var det viktigaste, samt att Bollnäs var något vassare tack vare P Nilsson, och Nilsson ensam. Matchen var inte så ojämn som siffrorna visade, men likväl ett litet övertag för Bollnäs, men värdet nu hittar vi på underspelet.

Vi får 1,892 på u7 mål på pinnacle sports och det motsvarar ungefär 1,70 på u7,5 mål.

Sålunda kan man ta det man föredrar, men bookies ligger än så länge på u7,5 till 1,65 så jag föredrar pinnens odds.

Insats 3u, korrekt tycker jag är u6,5 till 1.90 med vetskap om att det kan dra i väg om Bollnäs gör första målet då Hammarby kan bli onödigt ivriga och tappa Nilsson, men det kan också låsa matchen då båda lagen är präglade av försvar och framförallt HIF gärna börjar om ifall passningsvägar är stängda istället för att utmana.

 

Kommentera

Dagens tips blir såväl hästar som bandy

Fantastiskt väder i Stockholm och det kommer bli mycket folk på Zinkensdamm som förhoppningsvis får Hammarby lite extra taggade.

Vi får 2,35 hos Nordicbet / Betsson och det är värt 2units, korrekt är 2.15 som jag ser det.

V75 avgörs på Eskilstuna och det är fina lopp för årstiden, det finns några godbitar tycker jag och i första starta nr9 Jetset som är beroende av tempo i loppen, normalt får man inte det i 8hästarslopp, men nu är Kolgjini med och då är det oftast garanti på tempo. Således ser vi Jetset spurtar ner gänget till 3,45 på racebet.

För mig är detta ett utmärkt odds, korrekt ser jag som 2,50 och det blir maxinsats 10u

V75-3 ser fantastiska On Track Piraten som normalt släpps till spets av Obi Van och då är dom också normalt 1-2 i mål.

Jag spelar inte tvilling då jag inte vet oddset, således kan jag inte reka spelet utan odds. Men det finns en h2h mot Narold Vox där jag spelar Obi Van till 1.85, korrekt är 1,70 och insats 1u på Bet365

 

// SÄLLAN har jag hittat tre så fullständigt iskalla spel. -13u

Kommentera

Sportmarket överlägset alternativ för sportspelet

 

 

 

Sportmarket är en Svensk betbroker, skapat av legendariske

Janne Lundberg ”The Walrus”  Läs mer om Janne här: http://www.gamblersvardag.se/the-walrus-janne-lundberg-har-gatt-bort

Sportmarket köptes därefter upp av bland annat lika legendariska Per Hildebrand som vidareutvecklat sajten nästintill fulländning. Det som erbjuds i dag, erbjöds förr endast en skara ytterst få professionella spelare med lägsta insats på 1000€ , och med långt färre sporter, och med färre spelbolag och därmed oftast sämre oddsurval.

Läs mer om Per här:

Per Hildebrand vinnare av SM i Omaha 2015

Vad är då Sportmarket:

Sportmarket är en betbroker, en vadförmedlare, en sammanställning av 8 olika spelbolags odds på Fotboll, Tennis, Amerikansk fotboll, Basket, Ishockey, Rugby, Baseball .

spelaren har ETT enda spelkonto , man kan sätta in pengar med sedvanliga kreditkort, banköverföringar, nätbanker osv. Således slipper man splittra bankrullen, slipper problematiken med bokföring av olika konton, dyra transfereringar osv.

Företaget har licens inom EU (MALTA).

Sportmarkets mobilapp är fantastiskt bra och lättmanövrerad.

Unik möjlighet att spåra oddsförändringar.

INGA AVGIFTER

Sportmarket får oftast långt bättre avtal med sportexchange som Betfair mfl, att oddsen blir någon procent högre än vad som går att få själv som vinnande spelare.

INGA LIMITERINGAR

Lägsta insättning 250€ och lägsta INSATS 50€

Bookmakers representerade är :

Betfair
– Betdaq
– Ga288 (GalaxyBet)
– IBC
– ISN
– Matchbook
Pinnacle
– SBO
– Singbet

Hur många andra spelsajter existerar där ägarna frontar med namn och mycket välkänt och respekterat ansikte?

Signa upp genom bannern högst uppe på sidan, MEN TÄNK PÅ- spela efter bankrullens möjligheter !

Här ser ni ett exempel på hur det ser ut när man ska kolla oddsen på en vald match och i detta fall hcpspel:

 

 

Kommentera

Årets profil i spelbranschen är Hatten

Intervju:

Jan ”Hatten” Helander utsedd till Årets profil i spelbranschen

genom omröstning på The Gambler Magazine utsågs till Årets profil i spelbranschen 2016.

Jan ”Hatten” Helander har röstats fram till Årets profil i spelbranschen 2016 – och vad passar då bättre än några ord med vinnaren.

Efter nominering, gallring och omröstning står det nu klart att yrkesspelaren och debattören Jan ”Hatten” Helander har utsetts till Årets profil i spelbranschen 2016.

Många som skrivit nomineringar har nämnt att du är ”den enda” som för spelarnas röst i diskussioner och debatt på och om spelmarknaden. Varför tror du så få spelare har gett sig in i debatten?

– Spelare är sig själv närmast och för professionella spelaren är dagens situation inte så dum, där vinster inom EU är skattefria och internetbolagen är relativt seriösa. Så bra situation har inte svenska spelare haft sedan Svenska Spel öppnade ”Oddset”, utan någon som helst branschkunskap och tillät oändliga insatser på matcher som t o m kunde vara avgjorda, berättar Jan ”Hatten” Helander.

Han utvecklar:

– Det finns helt enkelt inte så många solsidor för professionella spelare med en legalisering i Sverige, risken är större att det blir en försvårande omständighet, där det blir svårare att spela internationellt och främst transaktionsmöjligheterna försvåras.

Du skriver, tweetar och pratar mycket om ATG, och jag tror alla som läst gamblersvardag.se vet vad du tycker om spelbolaget.

Om vi vänder på steken – kan du välja ut tre saker som ATG gör/har gjort bra?

– ATG skiljer sig fullständigt från ALLA andra spelbolag, för de ägs av hästsporten och SKA naturligtvis tillse att hästsportens intäkter från spelet blir så höga som möjligt, på ett spelsäkert, hederligt och för kunderna insiktsfullt sätt. INGET av detta sker i dag, därför ägnar jag mycket tid till att analysera företagets förehavanden, brist på spelsäkerhet, brist på insikt, avsaknad av kundhänsyn och avsaknad av branschkapacitet.

Jan ”Hatten” Helander har svårt att hitta några ljusglimtar hos ATG det senaste decenniet.

– ATG lyckades från 1973-2005 lösa detta uppdrag utmärkt, men därefter fallerat högst betänkligt. Sålunda kan jag dessvärre inte finna något ATG gjort sistlidna 10 åren som kan betecknas bra, inte efter de lysande förutsättningar, höga kostnader och monopol som existerat.

– Allt hade kunnat göras långt bättre, vilket påpekats under resans gång, inte formulerat i eftertankens kranka blekhet. Som också bevisas av allt sämre förutsättningar för hästsporten som förlorat täckningsgrad på 40% till 22% under denna tid.

En helt annan fråga: Tror du vi kommer få en licensmarknad den här gången?

– En licensmarknad är HELT beroende på hur Finansdepartementet ställer sig till att riskera 3-4 miljarder i garanterade skatteintäkter, och i bästa fall kunna öka denna intäkt, men till skillnad från tidigare inte ha den garanterad.

– SAMT och verkligen inte minst, hur utredningen löser problematiken med folkspel och lotterier, där inte minst Socialdemokraternas absolut största intäkt härrör från lotteri, som rimligtvis bör utsättas för marknadens konkurrens.

Att den nya licensmarknaden ska lyfta upp kundens position är Jan ”Hatten” Helander dock skeptisk till.

– Den nya marknaden kommer dessvärre inte överhuvudtaget ta hänsyn till kunden, för kunderna har ingen röst överhuvudtaget vare sig politiskt eller marknadsmässigt, förutom sitt agerande genom att handla till bästa pris, vilket har tvingat fram den nuvarande situationen där monopolet försöker sälja internationella varor till monopolistiska överpriser vilket tenderar bli alltmer svårt i en allt mer tillgänglig och prispressad marknad.

Till sist, hur ser du på framtiden för spelarna?

– Framtiden kommer rimligtvis innebära avsevärt ökat utbud av spelmöjligheter, till bättre reglerade förutsättningar och i bästa fall med högre spelsäkerhet, beroende på vilka möjligheter Lotteriinspektionen erhåller att anställa kapabel personal med djup och bred insikt inom spelbranschen, samt erhålla tillräckligt effektiva paragrafer och verktyg för att stävja marknaden till spelarnas och statens fromma.

Han fortsätter:

– Priserna kommer på en vettigt reglerad marknad fortfarande vara något högre än på den oreglerade, men med fördelen av högre transparens och starkare regelverk till spelarnas fördel vilket bör innebära ett klart begränsat intresse för spel på den oreglerade marknaden, avslutar Jan ”Hatten” Helander, som genom omröstning på The Gambler Magazine utsågs till Årets profil i spelbranschen 2016.

: Tack alla läsare som röstade och därigenom lyckades slå Lotteriinspektionens eminente generaldirektör Håkan Hallstedt på måfoto.

Motiveringar:

”Spelarens röst för spelsäkerhetens tillvaratagande samt spelbolagens ansvar för etiskt långsiktigt agerande.”

”Han är en av få spelare som vågar ta diskussionen.”

”En underhållande ”debattör” jag långt ifrån alltid håller med (tvärtom..), men som förtjänar utmärkelsen för sin envishet och den profil han faktiskt är.”

Kommentera

Årets profil i spelbranschen 2016

Bland de personer som inte räckte riktigt hela vägen fram i antal nomineringar återfinns Annika Nyberg, Lennart Käll, Hans Skarplöth, Glenn Hysén, Magnus Berglund och Anders Håkansson.

 

• Håkan Hallstedt, generaldirektör för Lotteriinspektionen och spelutredare
Utvald motivering: ”Ett år där Hallstedt ensam kunnat spela powerplay med hela den svenska (och till delar den utländska) spelbranschen. Seminarier, intervjuer och diskussioner om vad som komma skall har alla varit tafatta positioneringsförsök – förutom just de som Hallstedt medverkat på.”

Jan ”Hatten” Helander, yrkesspelare och debattör (gamblersvardag.se)
Utvald motivering: ”Spelarens röst för spelsäkerhetens tillvaratagande samt spelbolagens ansvar för etiskt långsiktigt agerande.”

• Ardalan Shekarabi, civilminister (s)
Utvald motivering: ”Han har tagit tag i det många företrädare innan honom har sopat under mattan, dvs en regleringen av spelmarknaden som är tidsenlig. Med fast blick och is i magen har han startat en utredning som inte handlar om ’om’ utan ’hur’.”

• Anders Årbrandt, Managing Director, Novamedia Sverige (Postkodlotteriet)
Utvald motivering: ”Kombinerar branschens signum: underhållning och stöd till ideell sektor. Dessutom kickade han igång Spelakademins dansgolv, bara det förtjänar en bragd.”

• Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel
Utvald motivering: ”Onlinebolagens röst i den svenska debatten. Har under året bidragit med välkommet perspektiv som alldeles säkert varit en ögonöppnare för många.”

• Thomas Mäkitalo, grundare av spelbloggare.se
Utvald motivering: ”Från att affiliatebranchen i Sverige till stor del fokuserat på casino för ett par år sedan tittar alla nu på sport. Alla stora casinon släpper sportbooks och alla stora casinoaffiliates köper upp sportaffiliates och startar egna projekt inom sport. Största affären och ledande sportaffiliaten i Sverige var just Spelbloggare.se.”
(The Gambler Magazines wildcard bland de nominerade)

Bland de personer som inte räckte riktigt hela vägen fram i antal nomineringar återfinns Annika Nyberg, Lennart Käll, Hans Skarplöth, Glenn Hysén, Magnus Berglund och Anders Håkansson.

|| GÅ VIDARE TILL OMRÖSTNING ||

Här kan ni läsare aktivt påverka genom att rösta, huruvida det påverkar kommande spelpolitik, spelbolagen och media återstår att se, men en sak är säker, att INTE ta ställning är också ett ställningstagande.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY-8RwFZcg1u56UyoeAtHUbGSLO4AIrpQqjdXXaV_mRhtVSQ/formResponse

 

Kommentera