Entries in the ‘Galopp’ Category:

ATG anställd vinner skönhetstävling på Bro Park

Katarina Borg som är säljcoach på ATG( ingen människa jag känner nota bene) vann på söndagen en ”hyggligt pris” på StockholmCupdagen som Bro Park arrangerade.

Skönhetstävling där priset bestod i semester i Abu Dhabi för två personer. Värdet är ingelunda ringa, och att aktiva och speciellt anställda på ATG får deltaga i en publiktävling bedömd av jury är fullständigt horribelt på alla sätt och vis.

Här måste såväl Svensk Galopp som tävlingskommiten förändra reglerna ! Det ska aldrig kunna föreligga korruptionsmisstanke i tävlingar med dyrbara priser !

Kommentera

Bro Park fick pucken men kom aldrig över mittlinjen

Svensk Galopp har i årtionden sålt av sina stora speldagar, såsom tidigare V65, V64 och alla DDomgångar, för att inte tala om Lördagstrio, Lördagskomben osv. Allt för hästsportens båtnad i stort, vilket naturligtvis medfört mindre media, färre tvsändningar, lägre hästägarintresse och ruinerat spelintresse. Detta kommer straffa sig hårt inför kommande spelreglering.

Nu fick Galoppen två GSv75 omgångar, dels Derbyomgången på Jägersro samt Bro Parks Stockholm Cupomgång.

Dessvärre visade återigen Bro Park (eller ansvarig på Svensk Galopp/ATG) sin totala avsaknad av fingertoppskänsla,lägga  två lopp med 5 samt 6 hästar, när det fanns två hcp-lopp med 15hästar i vardera.

Man VET att det alltid blir 3-5 strykningar till dessa dagar, och att då lägga in lopp med så få startande bevisar totalt ointresse för spel, samt noll insikt i spelmatematik.

Bro Park kunde haft en fantastiskt spelintressant GS75 med 25milj kombination som start, med några strykningar så hade likväl runt 15milj kombinationer funnits.

Då hade Bro Park satt omsättningsrekord så det sjöng om det, men morgondagens jackpot samt 10miljonersgaranti till ensam vinnare.

Nu bryr jag mig inte ens om att åka ut. GS75 startar med ett FYRhästarslopp, det är direkt pinsamt( tänk om fler stryks) ?

Jag kommer heller inte spela syndikatspelen, inte ens delta själv för det kommer aldrig att ge över 20 000kr.

Bra pengar för de som spelar för några hundra, men inget för investerare! ( flerkuponger host host säger någon) vilket tyvärr är feltänkt för värdet i spelet blir inte högre för att man spelar samma rad flera gånger, såvida inte det finns ett direkt spelvärde.

Detta spelvärde saknas helt i mina ögon.

SKANDAL BRO PARK.

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Jag har inte en nämnt den sportsliga skandalen med att Stockholm Sprint som en gång i tiden ALLTID hade 15 startande och utomnordiska gäster, startar 9 och total avsaknad av utomnordisk deltagande. HÖJ PRISPENGARNA och kanske ändra tidpunkten för loppet?

Ännu större sportslig SKANDAL är Stockholm Cup, som också alltid haft fulla fält, där besök från England, Tyskland varit legio, totalt i avsaknad i dag. Endast 7 starthästar i Sveriges högst doterade stayerlopp. Återigen-HÖJ PRISPENGARNA, kanske förändra loppets tidpunkt på säsongen?

Frapperande är hur uselt Bro Parks tränarkår lyckas i de större loppen, och att startfrekvensen förutom i de absolut lägsta divisionerna är formidabelt urusel. Hästbristen inom galoppen är påtaglig, liksom investerarnas intresse av att placera BRA hästar i träning på Bro Park. Flaggskeppet fana slakar för vinden är MILT UTRYCK !

Galoppen har inte hästar tillräckligt för så många starttillfällen som i dag existerar, Bro Park är dessvärre inte ensamma om små startfält. Färre starttillfällen med högre prissummor är nödvändigt för bibehålla någon form av sportsliga värden samt spelintresse, fortgår dagens agenda dör galoppen sotdöden.

FOTNOT: det blev totalt 7 strykningar, och effektivt 1,3miljoner möjliga komber. Totalt 9.6 miljoner omsatt, det delades ut 10mkr så fint spelvärde utöver obefintliga jackpotchansen på 10,5mkr.

Med bättre val av lopp hade omsättningen varit 12mkr

Kommentera

Varför används pokalårspengarna till bidrag

Svensk Travsport slog sig för bröstet för någon vecka sedan- Vi lägger nu 23mkr på breddsatsning, där 500kr går till samtliga startande som inte erhåller prismedel.

Det kostar 23mkr per år !

Detta för att erhålla (enligt ST själva) rättigheter för hästsporten att kunna dra moms.

Problematiken är självklar: Detta är inte prismedel, detta är ett bidrag-startpengar och således INGET som det tävlas om.

Då ska naturligtvis pengar inte tas från pokalårets (förmodade prismedelspåse a 180mkr, enär dessa pengar ska gå till prismedel, inte bidrag.

Varför tas inte dessa medel från alla sponsringmedel som inte ens är diskuterade kostnadsmässigt? För detta är ju en sponsring för hästsporten, skillnaden är att man sponsrar hästägarna, inte clowner, inte hockeyspelare, inte olympier, inte hopp och dressyrtävland.

ATG sponsring till SHL kostar MINST 28,5mkr per år, detta under 3år(88,5mkr totalt). Olympiasponsringen brukar kostar runt 8-10mkr per år. Det råder ingen direkt brist på sponsringsmedel 

Dessutom kan man fråga sig- var ska pengarna tas ifrån 2019? Ska hästsportens fond återigen åderlåtas?(då är det tomt 2020)

 

 

 

 

 

 

 

Jag förstår verkligen inte hästsportens aktiva som inte mangrant protesterar mot ST/ATGs alla oerhörda dumheter, som inte unisont kräver styrelsernas avgångar!

Om nu inte sponsringsmedel FÅR användas, så varför inte använda avkastningen från hästsportens fond ( över 500mkr) den bör motsvara runt 20mkr per år.

-Går ej säger ST, vi behöver de pengarna till pokalåret!

-Dessutom har vi inga avkastningskrav på hästsportens fond! (direkt motbjudande usel förvaltning med andra ord)

Å faan, gamla medel skulle inte gå till pokalåret lovade Ljungkvist och Lindberg, således var det löftet inget värt då ATG redan från start PÅSTÅS ha räknat med att använda hästsporens fond till pokalåret.

VARFÖR ALLA DESSA LÖGNER. ? 

Så länge det sköts så erbarmligt illa kommer jag aldrig någonsin råda någon att köpa en häst, den saken är fullständigt klar.

 

Kommentera

Galoppens program överlägset travets

 

Galoppens program till DERBYT 2017

https://www.svenskgalopp.se/artikel/banprogram?defaultMenuId=true

Ständigt fascinerande källa till information, vida överstigande travets genom sin långt mer faktabetonade informationsrad.

Här ser du vilka två hästar som var 1/2 i loppet, segrarens tid, hur många längder din häst var efter i mål, antalet startande hästar, din samt 1/2ans vikter. Dessutom huvudlag i form av sidoludd, blinkers osv. OM jockeyn bar mer vikt än angivet står det också, samt alla bantyper som är bättre verifierade och långt mer korrekta än travets.

 

 

 

 

Kommentarer (2)

Ulf Bertilsson propagandistsiska krönika besvaras med fakta

Ulf Bertilsson skriver  att nedanstående är svartmåleri och bittert svartmålande av ATG och ST.

”De styrande inom sporten har misslyckats. Travbanorna har inte utvecklats som de borde. Prispengarna har i praktiken stått still sedan ​2003​.

Pokalåret är en fejk. Antalet hästar och aktiva har rasat. Återväxten funkar inte. ATG och ST ägnar sig åt aggressiva monopolfasoner i allmänhet och mot Legolas i synnerhet.” 

Fakta: Travbanorna saknar medel för renovering och modernisering, ekonomin är sämre än sistlidna 30år och förfaller i en allt snabbare takt. För att renovera samtliga banor krävs flera miljarder i investeringar, och då är det frågan om ett ansiktslyft, smink , inte en alls en fråga om modernisering liknande Bro Park (galoppen) Det är utan tvekan så att ett stort antal, för att inte säga majoriteten av banorna blir tvungna till omlokalisering och försäljning av numera dyrbar mark, eller omgradering till eventbanor/säsongsbanor. Det finns inte medel hos Svensk Travsport eller hos banorna till nödvändiga investeringar såvida inte ATG börsnoteras och ett antal miljarder inkommer till Svensk Travsport som möjliggör nödvändiga moderniseringar.

​Antalet tjänstemän anställda inom Svensk travsport i förhållande till antal hästar i träning inom sporten har i princip fördubblats vilken är en bidragande anledning till att banornas möjlighet att  dela ut egengenererade prismedel i praktiken försvunnit.
Fakta: Prismedel är de fakto lägre än 2012, och omräknat kostnadsutveckling(inflation osv) är de långt lägre i dag än 2003. ÄVEN om vi inräknar eventuella(högst eventuella) pokalpengar så når vi endast upp till 2012 års nivå  prismedel ​inkl uppfödarmedel ​som tillkommer är i bästa fall 180milj totalt.

Ansvarige Ljungkvist kan dribbla bäst han vill med kostnadsförskjutningar och bokföringstrick. 

​.Fakta :Pokalåret har ATG och ST redan erkänt inte kommer uppfyllas, det finns ingen nettoökning av intäkter, utan tvärtom endast en remarkabel kostnadsökning och ​historiska besparingar ur ​hästsportens fond skulle enligt Johan Lindberg INTE ANVÄNDAS, likväl har dom nu erkänt att det hela tiden varit avsikten. 
​Pokalen som Atg,s resultaträkning skulle fylla , kunde enkelt ha fyllts utan expansion av kostnader.
​Genom att använda dom EJ utlösta spelarvinstmedel  som ATG varje år tillfört  sitt resultat utan att skämmas, kunde drygt 65 Mkr per år delats ut till pokalen utan att passera 50 anställda,dåliga  spelprodukter och tom använts till  att skjuta tillbaka dessa som Jackpotmedel.

Fakta: Antalet födda hästar , hästar i träning , avelsston samt betäckningar är lägre än på 20år och det är tveklöst så att man blir tvungna att minska antalet körda lopp, förändra tilldelningen av prismedel till banorna samtidigt som banornas möjligheter att själva påverka prismedel genom egna medel försämras i en rasande takt, för att inte säga vara ett minne blott. Antalet uppfödare minskar starkt, liksom antalet amatörtränare. Det enda som inte minskar är A-tränarnas hästägande, enär det är enda möjligheten för många tränare att erhålla hästar att träna. Aldrig har så många hästar ägts av ​ sina egna ​A-tränare som 2017.

​Krisen i svensk travsport består av brist på nya hästägare och anledningen är solklart den försämrade ekonomin i ägande av tävlingshästar.Den uppkomna hästbristen som beror av att över 1000 fler hästar lämnar tävlingsbasen ​ än de nya som tillförs, leder till att hästägarna förväntas öka sitt resande till banor som inte skurit i sina kostnader varefter de tappat hästar knutna till hemmabanan.​

Fakta: ST och Legolas hade långt gångna förhandlingar, där ST intet hade att invända mot vare sig Legolas som företag eller namnet, och därefter har ST bevisligen lagt såväl kostsamma advokatarvoden som tid på att förhindra Legolas förehavanden. Utan något som helst gagn för hästsporten, tveksamt om det gynnat ATG heller.

Fakta: Legolas är INTE olagligt, att erbjuda spel genom eu-licenser som tex Malta är fullständigt lagligt, även att marknadsföra dessa är omtvistad men ännu inte illegalt , enär såväl kvällstidningar som morgontidningar som tvkanaler och internet, samt inte minst SHL marknadsför eu-licensierade spelbolag. Vore det illegalt  hade detta inte varit möjligt i 15års tid.

Fakta: Huruvida Legolas kommer agera gällande utfästa löften återstår att se, det vi VET är att endast 5,25% av omsättningen från ATGspelet kommer prismedel till godo, det är fakta.

Fakta: ATGs totalomsättning är ett fullständigt ovidkommande mått, det ENDA måttet som är seriöst är hästsportens prismedel, och de har inte ökat nominellt sedan 2012, och inte i reella tal under 2000talet.

Fakta: De enda som ökat sina intäkter sedan 2012 är byråkraterna på Svensk Travsport samt ATG, där kostnaderna närmast fördubblats sedan 2012. Trots olika bokföringstekniska dribblingar, kvarstår fakta, det är fler anställda än någonsin, det är högre mediakostnader än någonsin, det är fler konsulter än någonsin samt hästsportens prismedel har inte ökat nominellt sedan 2012.

Skarplöth har inte bara styrt ATG med järnnäve, utan också hästsporten i stort, när möter han sitt waterloo? Förhoppningsvis innan hästsporten gör det. 

 

Slutsats: Att travronden låter en så ovederhäftig krönikör erhålla medial plats utan faktakontroll kan endast påvisa att krönikörens agenda följer samma gyttjiga kanal som Bällstaån , den leder slutligen till silvergrisen på Solvalla.

Kejsarens kläder behöver inte förklaras

 

 

Kommentera

Andelsägande av häst har nu en lathund

Linn Andersson har gjort ett gediget arbete med att skapa transparenta dokument där andelsägarna ska veta exakt vad dom betalar för, vad som ingår och vilka kostnader som INTE täcks.

Detta är naturligtvis något som Svensk Travsport och Svensk Galopp ska ha på sin sina ”att äga häst, köp din första andelshäst” sidor, om nu sådana fanns.

För det finns en uppsjö av avarter, där kostnaderna kan rusa upp till 20 000 per månad, dv 660kr per dag , men också 300kr per dag.

Det kan också ingå allsköns kostnader, även skoning osv. Men det verkligt viktiga är VAD som står i kontraktet, så man vet vad man betalar för.

Här är lathunden

BOLAGSAVTAL_Rob Dyrdek

Prospekt_Rob Dyrdek_pdf

Välkomstbrev_Rob Dyrdek

Jag kan inte ett smack om hästägande, eller andelsägande, men jag kan läsa, och högre än så ska inte kraven vara på en andelsägare. Huruvida kostnader som är transparenta är adekvata eller ej, får man ta reda på i de prospekt som erbjuds, ovanstående är återigen:

NOTA BENE: LATHUNDAR

således erbjuder jag inte något prospekt eller för den delen L.A

Kommentera

Kobolt förklaras av Peter Kallings

( Kopierat från trottosports kommentatorsfält )

Fakta: Kobolt till tävlingshäst

Kobolt är ett hårt, silvergrått, magnetiskt, metalliskt grundämne som bland annat används som färgpigment till glas och keramik (koboltblått). Det behövs för att mikrober i hästens tarm skall kunna bilda vitamin B12. Brist på kobolt kan leda till nedsatt aptit, minskad tillväxt, ruggig hårrem och i riktigt allvarliga fall blodbrist. Vitamin B12 har fått sitt namn, cyano-kobalamin efter kobolt som utgör en central atom i dess sammansättning. Vitamin B12 är nödvändigt för kroppens produktion av röda blodkroppar och bildandet av myelin som bidrar till nervsystemets funktion. Koboltbrist beror på brist i växter från koboltfattiga jordar. I höga doser är kobolt giftigt och kan leda till sköldkörtelskador, hjärtproblem och i värsta fall vara dödligt.

Effekt på prestationsförmågan

Koboltsalter (t ex koboltklorid) har använts för att öka prestationsförmågan hos idrottare genom att skapa en syrebristliknande respons (via s.k. HIFs), som i sin tur inducerar en ökad EPO-produktion vilket ger fler röda blodkroppar som kan bära syre ut i vävnaderna. Detta har studerats på försöksdjur och människa och länge varit känt inom idrottsvärlden som en bloddopningsmetod för att öka uthållighet och minska trötthet. Huruvida detsamma gäller för häst har ännu inte visats, men då bildandet av för många röda blodkroppar har visats i svenska studier leda till så kallad polycytemi hos travhästar (”överträningssyndromet”), så är det risk att hästen även kan påverkas negativt. Detta har emellertid inte hindrat att man försökt påverka tävlande hästar – det har på senare år påvisats höga koncentrationer av kobolt vid dopningsfall i såväl Australien som i USA.

Dopningskontroll – internationella tröskelvärden

För att beivra missbruk med kobolt givet i för höga doser så har det nu internationellt tagits fram analysmetoder samt gränsvärden för vad som kan anses vara naturligt eller givet som vitamin B12-injektioner innan angiven karenstid (som i Sverige är minst 96 timmar).
Internationella tröskelvärden för såväl urin som blod infördes i Sverige inför Elitloppet 2016 och finns med på dopningskontrollaboratoriets listor. Även i Norge och övriga Norden har detta gjorts. Efter att det tagits fram ett värde i urin på 100 ng/ml så finns det numer även ett blodvärde på 25 ng/ml plasma, som inte får vara överskridet (tillsammans eller var för sig). Då detta ska avslöja otillåten behandling med kobolt så får värdet inte vara överskridet vare sig vid tävling eller i träning.

Peter Kallings, VMD, Veterinär rådgivare,
Antidopning och medicineringskontroll,
Svensk Travsport/Svensk Galopp

Kommentarer (2)

ATG inför 4penningstvättsdirektivet 26juni

OBS: Källa meddelar att det är framflyttat till 2a augusti 

Som jag tidigare beskrivit , och förvisso först med denna nyhet som så många andra, så genomför nu ATG 4e penningstvättsdirektivet, som kommer att påverka spelombudens kunder på följande vis. (jag är förövrigt genom lotteriinspektionens försorg utbildad inom 4e penningtvättslagarna)

Vad innebär 4e penningtvättsdirektivet för hästsporten

4e penningtvättsdirektivet förklaras

Insatser och vinster över 20 000kr kan endast ske genom spelkonto hos ATG, dvs att man bokför spelen genom ATGs spelkort. Detta gäller även mindre vinster som tillsammans uppgår till 20 000kr eller spel som tillsammans uppgår till liknande summa. Viktigt i sammanhanget är att INGET hindrar att detta kommer att skärpas skyndsamt, enär bankerna redan sätter gränsen vid 10 000kr.

Detta är naturligtvis också orsaken till att ATG sistlidna två åren(flera år EFTER Svenska Spel) arbetat hårt med att sälja in spelkort och atg-konto genom ombuden samt erbjudit allsköns former av rabatter och bonusspel för nyteckning av atgkonto.

Sent ska syndaren vakna.

Men det finns fördelar för ATG, många fördelar, bland annat att man genom ATG-konton kommer att få tillgång till oerhört mycket mer detaljerad information om kunderna, hårddata som är mycket eftertraktat i alla affärsområden och värdet på dessa hårddata är vad framtida spelbolag betalar enormt mycket pengar för i framtiden, och samtliga andra aktörer också förövrigt. Kundernas uppgifter påvisas gång efter annan cirkulera i de mest märkliga sammanhang. Naturligtvis fullständigt regelvidrigt mot datalagar osv, men så gott som omöjligt att bevisa vem som läckt vilken info till vem.

Detta kommer naturligtvis också gälla kapplöpningsbanorna, vilket kommer att minska spelet på såväl banor som i butiker, och gynna den mindre synliga spelet, hos bookies. För de svarta pengarna vill gärna in och riskeras, även om de nu blir än svårare att tvätta, så är människor med obeskattade medel ytterst uppfinningsrika.

Det kommer också påverka ATGs utomnordiska samarbetspartners, och tvinga ATG att skaffa en HELT annan kontroll över samarbetspartners kunder, samt inte minst påverka möjligheterna till att fylla pokalårets redan påvisade svårfyllda rymd.

Det beskrives naturligtvis även i ovanstående krönikor.

Kommentera

Spelutredningen 2017 facit för ATGs vidkommande

Spelutredningen i korthet för ATGs vidkommande!

ATG ska konkurrensutsättas till fullo, men också ges fullständiga möjligheter till licenser på lika villkor som övriga spelarrangörer . Staten föreslås avsluta sitt engagemang i styrelse .

Ny statlig spelskatt på 18% till skillnad mot 35% som förelegat tidigare (oavsett spelform) vilket med 2016års bokslut skulle rendera i ca 600milj i ökade intäkter för hästsporten.

Spelutredningen uppmuntrar INTE till specifika hästsportspunktskatter i någon form, hästsporten får istället införskaffa nya intäkter genom försäljning av sportdatabaser/mediarättigheter / sponsring osv. Möjligheterna för hästsporten att arrangera spel på övriga marknader och inleda samarbeten bör i förlängningen utmynna i en bättre ekonomisk situation för hästsporten i stort än vad som i dag föreligger anser spelutredningen.

Samtliga spelformer inklusive fasta odds ska tillåtas, ej heller ska livespel förhindras, eller spelbörser även på hästar, utan sistnämnda till och med uppmuntras av spelutredningen.

Skatt eller avgift till trav- och galoppsporten – Utredningens förslag: Spelföretag ska – utöver spelskatten – inte behöva betala någon särskild skatt eller avgift till hästsporten för att kunna erbjuda vadhållning på hästar. 

Vadhållning på hästar- Utredningens förslag: Licens till vadhållning kan omfatta vadhållning på hästar.

Tillgång till vissa nyttigheter- Utredningens bedömning:

Överenskommelser gällande ljud- och bildrättigheter samt tillgång till den s.k. sportdatabasen och banor bör ingås på kommersiella, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. Lagregler om detta behövs inte.

Utbudet av spel på hästar Utredningens förslag:

I spellagen anges inte vilka typer av vadhållning på hästar som är tillåten vilket innebär att det – om regeringen inte bestämmer annat – är tillåtet med såväl totalisatorspel som spel till fasta odds. Vadhållning på svenska hästlopp får ske på sådana lopp som anges i Svensk Travsports (ST) respektive Svensk Galopps (SG) tävlingskalender. När det gäller internationellt samarbete gäller vad som anges i avsnitt 11.10. Utredningens bedömning: Någon rätt för ST/SG att ackreditera utländska hästtävlingar bör inte införas.

NOTA BENETill sist vill utredningen också betona det självklara i att det bör vara konsumenten själv som får välja om han eller hon vill spela i totalisatormodellen eller till fasta odds.

 

Slutsats av spelutredningen: 

Slutsats ATG hade år 2016 ett spelöverskott på cirka 4,0 miljarder kronor före spelskatt. Av dessa utgör cirka 1,4 miljarder skatt. Således har ATG haft ett spelöverskott på omkring 2,6 miljarder kronor efter skatt. Av dessa har cirka 1,7 miljarder betalats ut till hästsporten. Sportens andel av spelöverskottet efter skatt utgör således omkring 65 procent, således en hög procent. Samtidigt har ATG beskattats med en spelskatt på 35 procent på spelöverskottet. Vid en skatt på 18 procent, skulle spelöverskottet – allt annat lika – efter skatt bli omkring 3,28 miljarder kronor. Med samma utbetalning till sporten, dvs. cirka 1,7 miljarder kronor skulle denna utgöra omkring hälften av spelöverskottet efter skatt, vilket inte kan ses som en orimlig faktorersättning, även om bolagsskatt tillkommer. Punktskatten förbättrar samtidigt ATG:s vinstmarginal. Även med hänsyn tagen till en ökad konkurrens bör möjligheterna till försäljning av ljud- och bildrättigheter m.m., sponsorsamarbeten med spelföretag, ett utökat internationellt samarbete och en breddning av vadhållningsportföljen göra att hästsporten kan se framtiden an med viss tillförsikt.

OBS: Vidare analyser kommer skyndsamt när den över 2000 sidor långa utredningen analyserats !

Min nuvarande syn är att utredningen är fullständigt briljant, väl dokumenterad och vederhäftig på alla tänkbara sätt, ett stort antal heliga kor slaktas , särintressens argument beaktas och dokumenteras, men tas inte onödig hänsyn till i slutsatserna .

Håkan Hallstedt och Johan Röhr samt /Maria Wennerberg Sedigh /Karolina Gustafsson har helt enkelt visat hur en utredning bör göras, androm till lärdom.

 

 

Kommentera

Balansinformationen väljer tränarna att ta strid för

Ett av spelarnas länge efterfrågade informationsproblem, att balansinformation brister har ST nu tagit tag i . Ett eventuell tvång att informera balans senast 90minuter innan start för streckspelen är på tapeten ( i frankrike ska det ske vid startanmälan, liksom på galoppen i Sverige)

 

Hade aktiva ifrågasatt de aldrig ökande prismedel, men det lavinartade kostnadsökningarna hos ATG, så hade jag förstått det.
Hade aktiva ifrågasatt sena starttider och express, så hade jag förstått det.
Hade aktiva ifrågasatt GS75 på söndagar med express och sena starttider med färre startanmälningstider och usla prismedel, hade jag förstått det.
Men nu är ju dels banmästarna så skickliga, att de håller banan hyggligt skick samtliga månader man får välja skobeslag.
De månader som vädret växlar mest och banorna är som mest varierade, krävs skobeslag. Således kan detta endast beröra nödvändigheten vid promilleliknande tillfälligheter, och dessa torde vara så uppenbara att banveterinär bör kunna sätta regeln åt sidan.
Skriken handlar långt mer om att det är hårt pressade hästägares och tränares enda möjlighet att minska kostnaderna för hästhållningen, att några gånger per år kunna nyttja unik info till att göra sig en slant på toton.
För det finns de facto ingen logisk annan förklaring till att riskera näringens svajjande rykte för något som påverkar 30-40 hästar per år, för fler kan det aldrig vara där banveterinär inte kan ge dispens.

SENT SKA SYNDAREN VAKNA !

Kommentera