Entries in the ‘Bookies under luppen’ Category:

Skarplöths julklapp till spelsyndikaten

Skarplöths sista förtivlade försök att infria pokalåret.

Tillfällig justering av regler som styr utbetalning av Jackpots på V75.

Från den 23 september till den 9 december 2017 sätter ATG undan 20 %
av värdet på alla skapade jackpots på V75 för att därefter tillföra detta
belopp till 7-rättspotten söndag 31 december 2017.
Samtliga skapade jackpots på V75 mellan den 16 december till den 30
december kommer att utfalla söndag 31 december 2017.

Tillfälliga justeringar som görs:

-Under perioden 23 september till 9 december 2017 sätter ATG undan 20 % av
alla skapade jackpots på V75.
-Detta undansatta belopp tillförs 7-rättspotten på V75 den 31 december 2017.
-De övriga 80 % av alla skapade jackpots hanteras enligt ordinarie rutin.
-Alla jackpots som skapas på V75 under perioden 16 december till 30
december 2017 kommer att till 100 % utfalla den 31december 2017.

Vem kan ta del av jackpoten när den betalas ut?
Alla spelare som får 7 rätt på V75 den 31 december 2017. Detta inkluderar alla
typer av spel till ATGs V75-pool inklusive spel lagda via internationella partners.

Ovanstående exempel är ett förtvivlat försök att skriva historia genom högsta V75omsättningen genom tiderna, detta på småspelarnas bekostnad där 5rättsjackpots konfiskeras med 20% per jackpot(även 7rätt men ytterst sällsynt)

Ytterligare ett stort problem är att ovanstående åtgärd är speldecimerande, för pengar som normalt skulle ha omsatts flera gånger i veckan , kommer nu sluta rulla på ATGs toto, och därmed kommer omsättningen i stort minska, för spelarna har sin fasta spelbudget, det visar ALLA undersökningar som finns i Sverige.

Samt åtgärden att genom mycket lång tid konfiskera pengar, underlättar för mörka krafter att ställa i ordning hästar till 31/12, för det gör ju ingen som helst skillnad OM tränaren EFTER eventuellt avslöjande för doping, skulle bli bestraffad, för då är pengarna redan utbetalda. Således ett direkt fientligt upplägg ur SPELSÄKERHETSSYNPUNKT.

Detta upplägg är således direkt fel ur många synpunkter, och endast rätt för två kategorier:

Skarplöth ges chansen att avsluta sin tid med tidernas största spelsomsättning

Storspelarna får chansen att vinna en fruktansvärd massa pengar på småspelarnas bekostnad. ( Tack Skarplöth)

Men ovanstående är direkt speldecimerande, och därmed i linje med (nästan) samtliga åtgärder  som Skarplöth lanserat under sin tid på ATG. 

Detta kommer att bevisas av att superjackpotomsättningen kommer bli lägre än vad som delas ut i totala vinster, och då har man ändock inte beräknat kostnaderna för att pengarna som konfiskerats annars skulle ha omsatts ett antal gånger under perioden.

Förövrigt så kan man stillsamt undra varför inte Lotteriinspektionen har åsikter om upplägget, för det är de facto överdrivet och långvarigt konfiskerande av spelarnas pengar för att skapa en cyniskt beräknad superjackpot, när spelarnas plånböcker är som mest ansträngda, fullständigt emot kontrollerat och klokt spelande och inte minst direkt förkastligt ur spelsäkerhetssynpunkt.

Kommentera

ATG förbättrade top7 men otillräckligt

ATG gjorde till slut som alla spelanalytiker uttryckte redan INNAN spelet sjösattes,omöjligheten förstå spelets komplexitet och fullständigt befängda systemuppbyggnad gjorde att trots massivt medialt stöd så tappade spelet från initiala 5-6mkr till under 2mkr.

Nu har ATG förbättrad för spelanalys genom att fler valmöjligheter finns, och man kan nu spela med lite större valfrihet MEN , MEN , MEN varför går inte ATG hela vägen ?

Det ska naturligtvis gå att spela top7 precis som trio och DD, vill någon helgardera samtliga utfall så ska man kunna det, vill någon spela med alla hästar som möjliga 5,6,7or i mål ska man kunna det.

Att fortfarande tvingas välja ut EXAKT de sju hästarna som ska spelas är direkt speldecimerande, man ska naturligtvis kunna spela med valfritt antal hästar på valfria placeringar , precis som på Vspel ska varje tillagd häst visa antalet nya kombinationer som man betalar för.

Nu krävs det kunskap i hur man skriver utskrivna system, precis som det man använde innan datorreduceringsverktygen fanns, när man skrev för hand 200 stycken V65 bongar med ABC system.

Varför ska ATG krångla till det ständigt, varför kan aldrig ATG vara SPELOPTIMERANDE , utan ständigt ska försöka lista ut hinder för de spelare som vill försöka spela seriöst?

 

 

 

 

Spelbolag SKA vara speloptimerande, inte decimerande, och varför Skarplöth etconcorts ständigt missköter sitt uppdrag är för mig en gåta.

Tillåt obegränsat antal kuponger oavsett spelform, tillåt obegränsad insats oavsett spelform, tillåt valfria systemuppbyggnader oavsett spelform, tillåt V7 och V8 spel , SPELOPTIMERA BÄTTRE. 

De nu gjorde förbättringarna räcker INTE för att skapa något större intresse för Top7, av flera orsaker.

1: Spelet är direkt feltänkt från början, det saknar nerv då det är omöjligt att se hinna notera var 4,5,6,7 häst placerar sig och i vilken ordning.

2: Komplexiteten i spelet är direkt i mot hela hästsportens livsnerv, som är vem som kommer först i mål, vem som kommer 6a och 7a berör inte ens hästägarna längre.

3: När det inte går att spela EXAKT som man vill , och hur högt man vill, med så många kombinationer som man vill, tappar man grunden i ALLT SPEL, valfrihet att kombinera möjligheterna för vinst.

Att SKARPLÖTH inte är avsatt är fullständigt befängt, man får ha otur när man tänker, men inte fem år i sträck, inte ta felbeslut på felbeslut, anställa inkapabla utvecklare och analytiker och rådgivare HELA TIDEN.

Hur mycket kostade Top7 att utveckla inklusive mediala kostnader, hur mycket kostade det att måla spektaklet med läppstift ? För det kommer inte bli en succe nu heller, varumärket är DÖTT, spelformen är dödsdömd från start till mål, möjligen kunde ATG ha skakat liv i spelet genom att erbjuda total valfrihet i systemuppbyggnad, men man valde annorlunda. IGEN.

Avgå HANS SKARPLÖTH !

Kommentarer (7)

Johan Lindbergs variant på en dåres försvarstal

Johan Lindberg påvisar sin absoluta kompetensbrist inom spelvärlden , eller så inser han inte vems uppdrag han är tillsatt att utföra???

Ska det vara Xpress eller inte på onsdagar? Det är den stora frågan. Xpress ger ett par fördelar som är svåra att få till om V86 endast ska arrangeras på en bana (jag utvecklar det resonemanget lite längre ner). Xpress är en av orsakerna till att spelformen V86 går bra, och fortsätter att gå bra över tid. Men Xpress är ingen tävlingsform som tilltalar banpubliken och dessutom måste Solvalla dela med sig lite av glansen till andra banor. Så om man ska sammanfatta frågan så handlar det om avvägning mellan tre saker. Spelintäkter, Solvallas status som nationalarena och banpublikens upplevelse. Alla är fundamentala, men vilken av dem ska väga tyngst?

Spelomsättning och Xpress

De senaste åren har Solvalla tävlat med Xpress på onsdagar och delat V86-arrangemanget med en annan storbana. Syftet har varit att göra upplevelsen för tv-publiken och spelarna så bra som möjligt. Det har lyckats – de flesta, även Xpress-kritiker – håller med om att tv-programmet på onsdagarna är väldigt bra. Och V86-spelet har attraherat många människor och trenden är fortsatt stigande. Det är egentligen första gången som det stora spelet på onsdagar håller farten över tid. Tidigare försök på onsdagar som Riks-V5, V54 och V64 har alla tappat intresse efter några år, men med V86 verkar ATG ha hittat rätt.

Varför går V86 bättre än de tidigare spelen på onsdagar? ATG är ganska säkra på att det främst beror på tre saker.
1) Tv-programmet V86 Direkt där loppen startar var elfte minut är spännande och tar lagom lång tid.
2) Loppen innehåller bra hästar från hela landet.
3) Sedan i våras går det att spela ”tillsammans” på V86.

De två första punkterna är svårare att uppnå om man skulle köra V86-loppen bara på Solvalla och skrota Xpress.”

Hela detta dravel är så fullt av faktafel och rena missförstånd att det inte är löjeväckande, för det är propaganda för sakernas tillstånd oavsett hur illa det går för inblandade banor, inblandade aktiva och hästägare samt inte minst uppfödare.

 

 

FAKTA:

V86 tillsammans har gått att spela sedan  nov 2016(inte våren 2017)

V86 framgång har INGET med tempot eller saxbana att göra, för innan ”Tillsammans”  sjönk omsättningen till nivåerna för RiksV5 år 1997(17-18mkr) , Tillsammansbolagen är hela förklaringen till omsättningsökningen, som förövrigt är ÄNNU högre när banorna kör utan Express-Sax på sommaren.

TV-programmet V86 alstrar INGET extraspel, likaså sjunker totalomsättningen när det körs express jämfört med när banorna kör sina egna dagar, publiken ökar markant, likaså banspelet med egna tävlingsdagar. Express med saxbana är en direkt förlustaffär för SAMTLIGA inblandade förutom mediauppbådet där dubbelt så många tjänar pengar. Så räknar man in medias dubbla kostnader, är det direkt skamligt att påstå att expressSAX är lönsamt. Förövrigt undrar jag stillsamt om travet är till för media eller om media är till för att publicera travet?

Vikten av direktsändning på TV4(är nästan lika ofta på andra kanaler) är högst diskutabel, jämför med senare sändningstid på V75 där en av orsakerna skulle vara direktsändning av DD, ett spel som sjunkit markant EFTER införandet av sen tävlingstid. Likaså när V64 skulle tävlas sent för det var bättre ur tv-tidssynpunkt, det provades och lades ner, tillbaka till 19:20.

Hästkvaliteten på ExpressSax är högsta grad varierat, och det finns INGET som säger att det inte går att bibehålla eller tom förbättra loppen med dubbla prismedel.

Ber man räven om nycklarna till hönshuset kommer räven svara att nycklar inte finns att få, ty hönorna trivs bäst i öppna landskap, vilket såväl höken som örnen håller med om! Således bifalles även de dåraktiga frågorna om de ställs till de som tjänar på avarterna.

Vem är Johan Lindberg anställd av? Är det ATG eller Svensk Travsport? Vilka är Svensk Travsports uppdragsgivare? Är det ATG eller hästsporten? När Johan Lindberg för ATGs talan, påvisar detta att Lindberg tappat sitt perspektiv och uppdrag, och ska således avsättas. Agendan ska och måste vara från STs sida för hästsportens bästa , och ATG ska speloptimera på HÄSTSPORTENS villkor, inte tvärtom som varit skeendet under mer än ett decennium !

SLUTSATS:

Tempot på V86express är INTE orsaken till att spelet ökat remarkabelt sedan 2016, utan det kan odiskutabelt hänföras till bolagsspelet” Tillsammans”

NHL, NFL, Cricket, Baseball är inga SNABBA sporter live, inte ens i tv-sändning, likväl ökar intresset för samtliga dessa sporter. Att dra slutsatser om att tempot är avgörande för publik och spelintäkter är knappast korrekt! Detta påvisas även av tex Internetpoker, som tappat 85% av sina utövare från spelets glansdagar i för 10år sedan. Människor spelar för lika stor procentandel av sin plånbok oavsett hastighet på spelform, endast insatsnivåerna förändras med hur fort kulan snurrar samt inte minst hur hög vinståterbetalningen är, därför är casinospel och sportspel populärt, ty vinståterbetalningen per speltillfälle kan vara så lågt som 98%(satsa 100kr och återfå 98), att jämföra med V75/86 som återbetalar 65%(satsa 100kr och återfå 65)

Förövrigt är det nog görligt för Solvalla att minska tiden med några minuter mellan loppen OM det finns incitament att förbättra logistik, utrymme, utselningsplatser osv , men det finns ingen inneboende lönsamhet i stresstempo, vare sig för hästarna, aktiva eller publiken, inte heller för banans lönsamhet eller spelomsättningen. Men nog går det att värma ALLA hästar innan spelets start, nog går det att för proffskuskarna att kliva ur och på i högre tempo, mycket handlar om flaskhalsar i gamla stallbyggnader, smala körvägar, dålig organisation såväl bland på banan som i stallarna, det GÅR att förändra om incitament finns!

NOTERA: Johan Lindbergs upprepar ENDAST atgs floskler, och har med ALL tydlighet vare sig skaffat sig egna kunskaper ELLER inhämtat orsakerna till vare sig V86express direkt skadliga inverkan hos aktiva och publik, utan med en dåres envishet endast upprepar rävens orsak till att hänga av dörren till hönsgården! Jamen Räven, höken och örnen kan ju inte samfällt ha fel?

Nu vet insatta att Johan sedan han fick månen i planeten, inte endast ont som fan däruti, utan även tappat den lilla skärva av insikt som tidigare en gång fanns däri. Mycket skrik för lite ull sa bonden när grisen skulle klippas, Silvergrisens bästa tid är förbi !

 

 

Kommentera

Skarplöths gärning och nu vill han utlösa fallskärmen

Varför söker Skarplöth förtvivlat en möjlighet att bli entledigad INNAN avtalstidens slut? För uttalandet i travronden kan inte tyda på andra incitament såvida inte Skarplöth förlorat förståndet.

CITAT: – Vi har haft tre olika omsättningshämmande händelser under första hälften av 2017. Det hemska terrordådet på Drottninggatan, senarelagda, men också inställda tävlingar och det tredje är tekniska problem på ATG.se.

Kanske är det så att en eventuell fallskärm är mer lönsam än ett bonusavtal som inte utfaller 2018 enär Skarplöth inte lyckats förvalta sitt uppdrag?.

Skarplöths gärning i korthet:

 

 

 

Skarplöth påbörjade sin anställning 2013 

 

 

 

 

Därefter har följande beslut tagit i rask takt.  (observera att det jag anser är positivt är förstärkt i rött ) Detta är en sammanställning från det jag skrev redan 2015, se längst ner, som uppdaterats hjälpligt i dag.

Robotreglerna (Chimär för att förhindra utlandsAffes dränage av spelpotterna, men de facto endast var speldecimerande i Sverige

Insatsbegränsning (Ett totalisatorspelbolag tar aldrig en risk om spelsäkerhet finns, således direkt skadligt för sporten)

Systembegränsning (Direkt spelhämmande och fullständigt overksamt enär det endast påverkar svenskt spel,ej utländskt)

Tagit bort streckprocenten ( Ett utmärkt verktyg för att avslöja spelkupper och rejkbackbolagens spel)

Infört insatsfördelning ( Ett bra mätverktyg på hur spelarna fördelar sina insatser på streckspelen)

V64-Nyatider med direktsänd DD (Total katastrof med ökade kostnader och minskande totonetto)

V64-Gamlatider  (återgång till det gamla)

V6,V7,V8 infördes, tog  därefter bort V7,V8 (strålande ide som togs bort utan någon som helt rimlig motivering förutom orättvist mot småspelare, direkt spelhämmande)

V86-tvsändningen avbröts augusti 2013 för att spara pengar, vad kostade det beslutet i förlängningen?

V86Express med delad bana (Att komprimera tiden mellan loppen en god ide,att ha delad bana katastrof ur såväl spelsynpunkt som för banorna som påverkades negativt ur såväl totonettosynpunkt som besökarsynpunkt)  LÄS  www.travronden.se/blogg/lars-g-dahlgren/haller-argumenten-mattet  

V86tillsammans har ökat omsättningen under 2017 med totalt 120 mkr under 2017, dock har V75 tappat 85mkr, även totalomsättningen har stagnerat eller t o m minskat,  samt rimligen även Boost och Virtuella hästar minskar.

Hästspelet ökar inte, endast antalet  V75omgångarna har utökats och därmed totalomsättningen, varvid v75omsättningen per omgång har minskat samtidigt som varumärket V75 riskeras och säljargumentet JACKPOT förlorat enormt i betydelse.

Virtuella hästar 

Uppdatering: VH omsatte ca 250 000 på premiärdagen, det motsvarar vad fem av Svenska Spels jackvegasmaskiner omsätter i Akalla. Vid opinionsundersökningar har det visat sig att 6% av kunderna kan tänka sig att spela någon gång(travronden) Därefter har också någon typ av VRglasögon släppts, som enligt ATG ska förhöja spelkänslan. Detta är något som Filmindustrin plöjt ner miljarder på utan att erhålla en krona tillbaka, men ATG ska försöka. Möjligen kan barn finna det intressant men de får inte spela.

Fotnot: Numera är omsättningen försumbar, runt 30mkr per år(2017-07-27)

Lotterier Boost infördes, där vinståterbetalningen påstods vara 50% men efter att såväl undertecknad (med hjälp av matematiker beräknat att max 25-35% är korrekt.) som travronden ifrågasatt ATGs officiella vinståterbetalning, meddelade LI att ATG under 2016 utbetalat 32% i vinståterbetalning. Omsättningen sjunker som en sten, och uppgår till i bästa fall 150mkr under 2017.

Rejkbackförbud (alltid varit förbjudet men förbjöds således igen 2014, vilket inte hindrar Paribet mfl bolag fortsätter spela med rejkback) EN AV MÅNGA LÖGNER FRÅN SKARPLÖTH

Målbilden : måltal på medel till sporten (inte enbart prismedel) på +15 mkr 2016, +15 mkr 2017 och +300 mkr på 2018 ) EN HÄGRING,skapad för att Skarplöth har uppdrag till 2017 utgång, att denna HÄGRING ska infinna sig 2018 är en from förhoppning(skrivet 2014) .

V75-nyatider  : En fullständigt katastrofalt usel ide helt utan incitament eller utvärdering av oberoende. Vem är ansvarig för detta abnormt usla upplägg och på vilka grunder

Positioneringssystem (En strålande ide, utförd med ytterst tveksam utvärdering och grafisk kunskap, där befintliga system existerar i såväl USA som i England är av utmärkt kvalitet, VEM TJÄNADE PENGAR PÅ ATT UTVECKLA EN UNDERMÅLIG PRODUKT?) OBS: Har fortfarande inte infriat förväntningarna och är påvisat instabilt(2017-07-27). 

GrandSlamV75 på söndagar, som förväntades omsätta 20-25mkr men omsätter 13mkr(2017-07-27) Dock i sig en bra ide med felaktigt utförd, korrekt hade varit v76 med 1kr per rad. 

Top7: Katastrofalt designat nytt spel som kostat oerhört mycket pengar, men omsätter under 2mkr per lördag, där förhoppningarna låg på 5mkr.

Kuskmatchen  Förmodligen en viktig insats för rekrytering av framtida hästägare samt utmärkt godwill för hästsporten i stort.

Clowner: Virtuella hästar presenterades av inhyrda ”komiker” som förtvivlat försökte skaka liv i plåthästarna

Ledningslönerna dubblades ( ”2011 var kostnaden för ATGs ledning: 5,4 mkr,  2017:  Ledningsgruppens löner överstiger 10mkr

Anställningsökningar på ATG/Kanal 75   (  2011:241 anställda    – 2017:305 anställda )

Kostnader för anställda på ATG ( 2011- 191,8 mkr -2017 – MINST 300 mkr)

Ny TvStudio  ( Kostnaderna här är INTE transparenta, ej heller upphandling samt utvärdering )

Kanal75  flyttades från ATG till ST  ( Enligt Lindberg”propagandakanalen säljer hästsporten”) 

SHLsponsringen som ATG vidtog 2015 efter att SvenskaSpel ansett det orimligt dyrt, och enligt mina källor kostar MINST 88,5mkr, dvs 28,5mkr per år

Tillsammansbolagen : Spelform som säkerställer spelbolagsmedlemmars insatser och vinster vid andelsspel, dessvärre endast utvecklats för v75 samt där privatpersoner inte kan spela fildelade system , bådade omsättningshämmande.

atg.se  har mycket länge haft stora problem med tekniken, där det under många år har blivit spelstopp av orsaker som aldrig förklarats tillfredsställande. Efter att nya atg.se lanserades som beta 2015, och som enda valmöjlighet i Augusti 2015, har antalet problem inte minskat, och ett flertal totala spelstopp inträffat. (Så sent som juli 2017 havererade atg.se återigen)

ATG misslyckas således att fullgöra sin grundläggande uppgift – att sända loppen på nätet, samt erhålla spel för finansiering till hästsporten. 

Pengar till sporten:

2016 -2012 : 1 705 1 700 1 636 1 623 1 719 :

Sålunda erhåller sporten år 2016 mindre medel än 2012.

Sammanfattning: Trots oerhörda investeringar ökar inte nettointäkterna, tvärtom ÖKAR kostnaderna i skenande takt, och för hästsporten visar samtliga siffror negativa faktorer såsom antalet födda hästar, antalet tävlande hästar, antalet uppfödare, antalet amatörtränare, antalet proffstränare samt minskande publik .

Kostnaderna kommer hästsporten få dras med i flera år framöver, oavsett hur spelkonjunkturen ser ut, och det riskerar att sluta med oerhörda sparbeting för såväl ATG som sport, lösningen och räddningen är en börsnotering/försäljning av ATG .

SKARPLÖTH har helt enkelt fullständigt misslyckats i sin gärning, naturligtvis har inte STs ytterst svaga ledning påverkat positivt. 

Ett Axplock på de krönikor som skrivits sedan 2013 när Skarplöth tillträdde på ATG. Det var inte många som insåg i tid vartåt det barkade, Björn Damm var en av få inom hästsportens aktiva.!

Svart på vitt hur svår Skarplöths omsättningsjakt är

Skarplöth återigen vilse i pamflotterna

Skarplöth backar om framtiden

Skarplöths ATG vinner en pyrrhusseger q1

Skarplöth och Ljungkvist har VR-glasögonen på sig

Skarplöths sista giv

Skarplöths usla resultat kräven en kritiker som megafon för förtroendeskapande

Skarplöth gärning i svart på rött

Skarplöth visioner tenderar likna en ponziscam

Skarplöth sköt med lösa skott

Skarplöth kan aldrig klara en ökning på 300 mkr till 2018

Skarplöths nya avtalsförslag ser ut så här

Vakna Skarplöth

Skarplöths tankar om lotterier är utopiska

Våga syna bluffen Skarplöth

ATGs vd Hans Skarplöths retorik håller inte

Skarplöth lägger sten på börda

Skarplöth rensar ut barlasten

Skarplöth skapar ordet SPELROBOT

ATG och Svensk Travsports styrelser bör polisanmälas

Vill man dessutom söka på UtlandsAffe mm så finns det 300 krönikor ytterligare här på GV , som berör Skarplöths vanskötsel av ATG.

Kommentera

V86tillsammans gissningsvis supersucce men vad är baksidan?

Många, ja för att inte säga oerhört många anser att V86 stora  uppgång beror på tillsammansbolagen som startades upp i blygsam skala i slutet på 2015 och fick luft under vingarna 2017, och det är föst då som en avsevärd omsättningshöjning på V86 påvisades(fanns endast på v75 från start) .

Kostnaderna för andelsköparna varierar från 2-15% men max 150kr per andel. Generellt har majoriteten tagit kring 12% och nu ska baksidan visas, som ATG inte gärna låtsas om, och inte heller spel-läggarna för de affärsbaserade sajterna som andelskungen.se ( curres spelbutik i Sollentuna) .

För kostnaderna dras direkt av spelarna, dvs ATG betalar inte ut någon spelprovision som i butikerna ( ca6%)

OM omsättningsökningen på 123mkr under 2017 härrör från tillsammansbolag, innebär det att kunderna betalat gissningsvis i snitt 12% provision, uppgår provisionerna till 17mkr

Betänk nu att hästsportens PRISMEDEL erhåller 5% av totala omsättningen, HUR kan spelläggarna erhålla upp till 15% ? Det är direkt motbjudande, men symptomatiskt för hela hästsporten, ett fåtal smörjer kråset och de som tar hela risken samt kostnaderna- hästägarna går på knäna.

LIKA VILLKOR?

Konklusion: Det är således troligt att omsättningshöjningen mer 123 milj, närmre 140mkr, där spelläggarna utan risk tjänar 17mkr, men hästsportens prismedel endast erhåller 6mkr, är det rimligt ?

PS: Jag var tidigare spel-läggare för tillsammansbolag som tog ut 8% , men även det tycker jag var alltför magstarkt och slutade.

Mina egna spelsyndikat tar jag inte ut någon kostnad för öht, det ser jag som en möjlighet att spela stora system långsiktigt utan alltför betungande insats .

Kommentarer (4)

ATG inte bara ljuger rakt ut, utan också baktalar Svenska Spel felaktigt

 

Här ser vi ett typexempel på ATGs allmänna handhavande av sin position inom monopolspelet, man inte bara ljuger och far med osanning, utan dessutom beljuger konkurrenter med direkt osanning.

FAKTA: ATGs Boost har marknadens lägsta vinståterbetalning på 32% , således ett spelavdrag på 68%. Det är så lågt att t o m Lotteriinspektionen har lämnat varning till ATG att de måste höja vinståterbetalningen till som sämst 35% vinståterbetalning.

ATG vinståterbetalning är dessutom svår att erhålla exakta uppgifter om, de siffrorna är dolda i olika paragrafer och svåra att hitta, till skillnad från Svenska Spel som föredömligt presenterar samtliga spels vinståterbetalning , tydligt och klart.

Under hela 2016 vägrade ATG presentera Boost vinståterbetalning, det var först när LI presenterade siffrorna för mig som sanningen uppdagades, och jag skrev upprepade gånger till ATG för att erhålla lika tydlig grafik som Svenska Spel omgående skickade mig enligt nedan. Utan att erhålla korrekta svar.

Svenska Spel har som lägst på joker med 39,7% i vinståterbetalning, dvs 60,3% i spelavdrag. 

Som högst kan Lången ge 85% i vinståterbäring.

Här är HELA LISTAN på Svenska Spels vinståterbetalningar

Svenska Spels vinståterbetalning/spelavdrag 2016 samtliga spelformer

Kommentera

V86 ökar 25% men v75 minskar 3,8% första halvåret 2017

V86 ökningen under 2017 saknar motstycke, förutom när ATG släppte in UtlandsAffe 2004, då visade omsättningen liknande uppgångar.

V86 ökade med lika antal spelomgångar med 123mkr på en total omsättning 617mkr.

Totalresultat  
16-01-06 494 345 306
17-01-06 617 752 823
Antal omg 26-26
Differans 123 407 517
24,96%

 

 

 

Dock kommer det smolk i bägaren då V75 sjönk med 3,8% vilket kanske inte låter så farligt, men omsättningen är närmre 4ggr högre och då påverkar det med hela 83mkr på totaloms 2114 mkr

Detta trots en spelomgång ytterligare under 2017 jämfört med 2016.

V75 totalt 2016 01-06       2 197 249 908 33
V75 totalt 2017 01-06       2 114 341 138 34
           
Resultatjämförelse       -82 908 770  
Minus 3,77%        

Övrig omsättning har jag inte ännu hunnit kontrollera, likväl kan vi dra vissa slutsatser. Tillsammansbolagen på onsdagarnas v86 står för hela den positiva ökningen, men varför har inte samma ökning skett på lördagarna? Min tro är att summan av kardemumman är ganska jämförlig, det är samma pengar i omlopp oavsett spelformar, men spelarna fördelar vartefter olika spelformer ökar/minskar i popularitet och kanske är det så att starttiden på Lördagar 16:20 är det stora problemet, samt att varumärket V75 har urvattnats och att  utdelningarna är för låga på v75, spelarna vill kunna vinna rejält när de väl vinner, och v86 ger spelarna de möjligheterna.

Lösningen? Lägg alltid in lördagslopp och lärlingslopp på V75 samt stolopp med flera klasser/volter. Samt ÄNDRA STARTTID till kl14 . Lägg dessutom in en vinstgaranti på 40mkr på ensam V7a. Den faller ändå bara ut vartannat år om detta fullföljs . Frågan är om det finns ytterligare pengar att krama ur hästspelarnas plånböcker? Jag är sunt skeptisk till det.

PS: Ytterligare problematik med sänkt omsättning på v75 är att det rimligtvis även påverkar Boost och vi ser tydligt hur Top7 också tappar omsättning, nu nere i under 2miljoner på lördagarna utan rollerpot. Likaledes finns det orsak att misstänka att tillsammansbolagen minskar HarryBoyköpandet, vilket i sin tur också påverkar Boostomsättningen. Således är min gissning att Boost tappar ytterligare under 2a kvartalet gentemot 2016, men det återstår att få bevisat.

Tack till  (twitter) för hjälp med bokföringen av omsättning!

Kommentera

ATGs felaktiga resultatrad top7

ATG hade återigen(för vilken gång i ordningen) fel på sina föråldrade system i går, omsättningen blev mer än 9,5mkr lägre än i fjol på v75, och dagsomsättning på 101 mkr mot 108mkr i fjol.

Men inte nog med detta återkommande problem, utan dessutom förevisade ATG fel resultatrad för sitt pajasspel Top7 .

För vilken rad erhöll spelarna utbetalda vinster?

Korrekt är naturligtvis att spelarna får utbetalning med både Copimede och Louie Brodde som 7a, men nu slank ATG tack vare att raden var så svår att ingen hade vare sig 7,6,5 rätt.  Likförbannat är det ett systemfel som aldrig ska kunna ske, vilket påvisar en skriande brist på professionalism. 

SPELSÄKERHET ?

ATG ska skämmas som lägger miljontals kronor på advokatarvoden i namntvister istället för att utföra sitt uppdrag – tillgodose hästsportens vadslagning med tillförlitlighet och fullödig spelsäkerhet.  Hur många år behöver Skarplöth på sig att lösa en fungerande spelsajt egentligen? 54månader räcker tydligen ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gjorde säkerhetschefen? Vad gjorde Compliance officer?

Fotnot: nedre bilden är korrekta placeringar i mål, nedersta bilden officiell Top7-resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (17)

Travsportens informationshantering stinker

ATG och Svensk Travsport har länge jobbat intimt med dubbelsidig italiensk bokföring, där man schackrar och fixar med intäkter och kostnader, allt för att förvilla hästsporten i stort, och omöjliggöra kontroll . Detta är djupt allvarligt, enär ägarna till ST och därmed ATG , dvs travsällskapen på banorna, omöjligt kan införskaffa vare sig kostnadskontroll eller intäktskontroll.

Ett typexempel är intäkterna från alla premiumkonton på atg.se , som köper dyrt tillgång till lopparkivet mm, men informationen som säljs är banornas rättigheter och bilder, hur ska dessa värderas inför kommande högst eventuella spelreglering? Hur många anställda är det och hur många konsulter finns inom hästsportens mediabolag? Vad är kostnaden för V86 alla kamerateam och proffstyckare, intervjuare osv? Vad kostar en V64 eller V75dag?

I dag påbörjades ett unikt koncept, där ATG presenterar sulkyinformation för sina premiumkunder, dvs vilken sulky hästarna har utrustats med sistlidna fem starter. Dock utan information om sulkytyp inför kommande start. Detta är naturligtvis en eftergift till klagande spelare, men utan något som helst värde så länge inte sulkytyp tvingande anmäls, naturligtvis samtidigt som hästens huvudlag samt balans vid startanmälan. Likväl är dessa FAKTA inget som tillkommer läsarna av banprogram eller startlistor på atg.se såvida de inte äger atg-premium.

Utrustning i kommande start kan endast ATGs och STs mediabolag känna till, enär det är dessa som utför atg-live samt tex spelvärde samt travfakta. Således ligger vital speldrivande information samlat på ett fåtal händer, som godtyckligt äger rätten att eventuellt låta ett fåtal dyrt betalande aktörer (i och för sig valfritt) erhålla denna information, men vem kontrollerar huruvida information som ges från tränarna verkligen når ut överhuvudtaget? Det är trots allt en information som ofta nog kan påverka fördelningen av 10tals mkr dagligen, och på lördagar närmre 80mkr.

Det finns  incitament att dölja unik information eller släppa den något försent till betalande publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

När tröttnar travspelarna på informationskorruption och istället spelar på fotboll som nu rensar upp allt ivrigare inom sina led? Galoppen i såväl HongKong som Storbrittanien samt USA har förändrat sin informationshantering och höjt spelsäkerheten avsevärt. Krävs fasta odds för att spelbolagen ska bli tvungna att ansvara för korrekt informationshantering inom travsporten?

Inom galoppen internationellt men ÄVEN i Sverige är alla fakta skrivna i programmet. Således står vikt, samt huvudlag alltid utsatt och förändringar tillåts inte. Varför travsporten ansett att FAKTA inte är en nödvändig allmän information som skrivs i programmet övergår min fantasi, dock har det nu sistlidna åren förändrats gällande om hästarna startat med skor eller ej, men huvudlag och sulky är likväl fördolda tills i bästa fall inför starttillfället. MEN dessutom kan kusken besluta att ekipaget fördröjer starten och därefter förändra alla förutsättningar fullständigt utan annan åtgärd än möjligen penibelt låga böter.

Således kan en häst som enligt programmet alltid gått med skor , och där tränaren uttalar sig om att inga ändringar i övrigt görs inför loppet, precis innan start tas av banan, skorna plockas bort, huvudlaget förändras och en amerikansk sulky kopplas på. T o m en ny kusk kan köra,( som helst ska ha liknande kvalifikationer som officiellt uppsatta, men detta kan variera stort). Förändringar som kan påverka vinstchansen från 10% till 30-40% och kanske mer,  speldrivande information? NATURLIGTVIS. Korrupt hanterande? Självklart! Olagligt? NEJ, inte ännu, men det kommer att bli så i slutändan, för när spelarna inser att de blir bedragna gång efter annan av olika aktörer, kommer krav ställas på att

ALLA FAKTA SKA PRESENTERAS VID STARTANMÄLAN OCH DÄRMED I BANPROGRAMMET. 

Detta stavas spelsäkerhet! 
SPELSÄKERHET ! 

Nota bene: Exakt omvänt förhållande kan också ske, att en häst där alla förutsättningarna på förhand är optimala, kan förändra sina förutsättningar även negativt till det fullständigt annorlunda och därmed minska sina chanser från motiverad favorit till en skrällchans. Effektivt sätt att fullständigt förändra förutsättningarna för alla spelare förutom det fåtal som hade kännedom om att förändring skulle ske.

Således finns det endast en lösning i framtiden:

ALLA FAKTA ska stå i programmet, och förändras detta så stryks totoplacerade ekipage vid målgång, samt utdelas startförbud för hästen och höga böter till hästens tränare. Liknande åtgärder sker ju redan vintertid med hästar som inte går med skor, således inte någon omöjlighet.

Det skulle kosta ytterst lite pengar att skapa en mobil/data app där balans, huvudlag samt sulky är presenterade och måste anmälas vid starttillfället , dock skulle ATG och ST då inte kunna sälja faktabaserad spelinformation i framtiden, men det är heller INTE TANKEN, ty det är publika FAKTA, som alla ska ha möjlighet att ta del av. SPELSÄKERHET ! 

Fotnot: Sistlidna utredningen inom hästsporten gällande korrupt spel/ illegalt spel skedde 1995. Hästsportens ovilja att kontrollera korruptionen är depraverande. Likheten med överraskningen som Svensk Fotboll råkade utför när AiK-Göteborg avslöjades som en riggad match är slående, ” men vi trodde att Sverige var förskonat från korrupt spel”

 

Kommentera

Ulf Bertilsson propagandistsiska krönika besvaras med fakta

Ulf Bertilsson skriver  att nedanstående är svartmåleri och bittert svartmålande av ATG och ST.

”De styrande inom sporten har misslyckats. Travbanorna har inte utvecklats som de borde. Prispengarna har i praktiken stått still sedan ​2003​.

Pokalåret är en fejk. Antalet hästar och aktiva har rasat. Återväxten funkar inte. ATG och ST ägnar sig åt aggressiva monopolfasoner i allmänhet och mot Legolas i synnerhet.” 

Fakta: Travbanorna saknar medel för renovering och modernisering, ekonomin är sämre än sistlidna 30år och förfaller i en allt snabbare takt. För att renovera samtliga banor krävs flera miljarder i investeringar, och då är det frågan om ett ansiktslyft, smink , inte en alls en fråga om modernisering liknande Bro Park (galoppen) Det är utan tvekan så att ett stort antal, för att inte säga majoriteten av banorna blir tvungna till omlokalisering och försäljning av numera dyrbar mark, eller omgradering till eventbanor/säsongsbanor. Det finns inte medel hos Svensk Travsport eller hos banorna till nödvändiga investeringar såvida inte ATG börsnoteras och ett antal miljarder inkommer till Svensk Travsport som möjliggör nödvändiga moderniseringar.

​Antalet tjänstemän anställda inom Svensk travsport i förhållande till antal hästar i träning inom sporten har i princip fördubblats vilken är en bidragande anledning till att banornas möjlighet att  dela ut egengenererade prismedel i praktiken försvunnit.
Fakta: Prismedel är de fakto lägre än 2012, och omräknat kostnadsutveckling(inflation osv) är de långt lägre i dag än 2003. ÄVEN om vi inräknar eventuella(högst eventuella) pokalpengar så når vi endast upp till 2012 års nivå  prismedel ​inkl uppfödarmedel ​som tillkommer är i bästa fall 180milj totalt.

Ansvarige Ljungkvist kan dribbla bäst han vill med kostnadsförskjutningar och bokföringstrick. 

​.Fakta :Pokalåret har ATG och ST redan erkänt inte kommer uppfyllas, det finns ingen nettoökning av intäkter, utan tvärtom endast en remarkabel kostnadsökning och ​historiska besparingar ur ​hästsportens fond skulle enligt Johan Lindberg INTE ANVÄNDAS, likväl har dom nu erkänt att det hela tiden varit avsikten. 
​Pokalen som Atg,s resultaträkning skulle fylla , kunde enkelt ha fyllts utan expansion av kostnader.
​Genom att använda dom EJ utlösta spelarvinstmedel  som ATG varje år tillfört  sitt resultat utan att skämmas, kunde drygt 65 Mkr per år delats ut till pokalen utan att passera 50 anställda,dåliga  spelprodukter och tom använts till  att skjuta tillbaka dessa som Jackpotmedel.

Fakta: Antalet födda hästar , hästar i träning , avelsston samt betäckningar är lägre än på 20år och det är tveklöst så att man blir tvungna att minska antalet körda lopp, förändra tilldelningen av prismedel till banorna samtidigt som banornas möjligheter att själva påverka prismedel genom egna medel försämras i en rasande takt, för att inte säga vara ett minne blott. Antalet uppfödare minskar starkt, liksom antalet amatörtränare. Det enda som inte minskar är A-tränarnas hästägande, enär det är enda möjligheten för många tränare att erhålla hästar att träna. Aldrig har så många hästar ägts av ​ sina egna ​A-tränare som 2017.

​Krisen i svensk travsport består av brist på nya hästägare och anledningen är solklart den försämrade ekonomin i ägande av tävlingshästar.Den uppkomna hästbristen som beror av att över 1000 fler hästar lämnar tävlingsbasen ​ än de nya som tillförs, leder till att hästägarna förväntas öka sitt resande till banor som inte skurit i sina kostnader varefter de tappat hästar knutna till hemmabanan.​

Fakta: ST och Legolas hade långt gångna förhandlingar, där ST intet hade att invända mot vare sig Legolas som företag eller namnet, och därefter har ST bevisligen lagt såväl kostsamma advokatarvoden som tid på att förhindra Legolas förehavanden. Utan något som helst gagn för hästsporten, tveksamt om det gynnat ATG heller.

Fakta: Legolas är INTE olagligt, att erbjuda spel genom eu-licenser som tex Malta är fullständigt lagligt, även att marknadsföra dessa är omtvistad men ännu inte illegalt , enär såväl kvällstidningar som morgontidningar som tvkanaler och internet, samt inte minst SHL marknadsför eu-licensierade spelbolag. Vore det illegalt  hade detta inte varit möjligt i 15års tid.

Fakta: Huruvida Legolas kommer agera gällande utfästa löften återstår att se, det vi VET är att endast 5,25% av omsättningen från ATGspelet kommer prismedel till godo, det är fakta.

Fakta: ATGs totalomsättning är ett fullständigt ovidkommande mått, det ENDA måttet som är seriöst är hästsportens prismedel, och de har inte ökat nominellt sedan 2012, och inte i reella tal under 2000talet.

Fakta: De enda som ökat sina intäkter sedan 2012 är byråkraterna på Svensk Travsport samt ATG, där kostnaderna närmast fördubblats sedan 2012. Trots olika bokföringstekniska dribblingar, kvarstår fakta, det är fler anställda än någonsin, det är högre mediakostnader än någonsin, det är fler konsulter än någonsin samt hästsportens prismedel har inte ökat nominellt sedan 2012.

Skarplöth har inte bara styrt ATG med järnnäve, utan också hästsporten i stort, när möter han sitt waterloo? Förhoppningsvis innan hästsporten gör det. 

 

Slutsats: Att travronden låter en så ovederhäftig krönikör erhålla medial plats utan faktakontroll kan endast påvisa att krönikörens agenda följer samma gyttjiga kanal som Bällstaån , den leder slutligen till silvergrisen på Solvalla.

Kejsarens kläder behöver inte förklaras

 

 

Kommentera