Author Archive

Spelombudsman behövs i Sverige

8 av 10 spelare i Sverige, sett över hela linjen från lottköpare till pokerspelande , vet inte var de ska vända sig om en kontrovers uppstår med ett spelbolag, och detta är allvarligt, djupt allvarligt, för det påverkar spelbranschens redan svårt sargade allmänna förtroende.

En oberoende spelombudsman, med djup kunskap inom såväl hästsport, sportspel casino, poker, bingo , backgammon , lotterier, ja allt som tänkas kan erbjudas till spelarna när spelregleringen träder i kraft 2019, ska naturligtvis ha någonstans att vända sig.

Detta gäller naturligtvis också alla de som får problem med spelet, och inte upplever sig få den hjälp de behöver från spelbolagen och kommunen.

Detta är djupt problematiskt och direkt frapperande, enär staten trots allt tjänar runt 5miljarder per år på spelet, och aktörerna i övrigt inte direkt mindre , så ska det naturligtvis avsättas tillräckligt med pengar för att denna organisation ska startas.

Det räcker med 3 personer, med omvittnad kunskap och insikt i spelbranschen, som får detta hedersuppdrag, och naturligtvis ska lönen inte vara sämre än tex spelinspektionens anställda.

Det skulle kostar kanske 3-4 miljoner per år att bedriva denna organisation, och det skulle ge ett oerhört förbättrat intryck för spelbranschens svårt sargade förtroende hos allmänheten.  Finansieringen ska naturligtvis ske när licenserna säljs, där samtliga intressenter inklusive staten betalar en avgift för att tillse denna organisations fortlevnad.

Det behövs inte ens ett kontor, det räcker långt med internetkontakt, telefonkontakt samt öppna möten var månad i en större lokal, där media, spelbolag samt organisationen möter KUNDERNA; de som aldrig någonsin får en möjlighet att komma till tals , men finansierar hela karusellen.

Någon invänder- jamen spelinspektionen ? Ska inte de tillhandahålla detta? NEJ , de har inte kunskapen och heller inte ryggen fri, ty de är en myndighet, i direkt samröre med sittande regering. Sålunda måste det finnas en organisation som står utanför politiken och spelaktörerna , en organisation med trovärdighet, respekt , insikt.

SPELOMBUDSMANNEN.

Kommentera

Det var 2010

Det finns tillfällen då man fick en helsida, ett ögonblick i massmedia , min första var på DN på 90talet, den har jag kvar, spelandes backgammon med Johan Moazed , sedermera en tung man inom spelbranschen.

likväl har jag fortfarande aldrig sagt eller gjort något som jag ångrat i en tidning, det är med all tydlighet få förunnat att döma av dagens medievärld.

Denna sida som följdes upp av flera av journaliststudenterna Erik Karlsson samt Marcus Hassel, porträtterande professionella spelare under tidigare 2000talet, kan jag således utan problem stå för även i dag. Det är en lisa för själen att man är rakryggad och sagt vad man tänker och tycker.

Allt har inte varit rätt och riktigt uppfattat, likväl har det varit min sanning där och då, och fel har spelare alltför ofta, men de seriösa har försökt att analysera sina ståndpunkter, och kan därför riskera sina pengar samt heder och ära, för gissningarna är trots allt underbyggda där och då.

Således är jag ingen guru, jag ser inte mer in i framtiden än någon annan, likväl kan jag se bakåt i 35års värld inom spelbranschen och stå rakryggad. DET står jag för, och då nätet alltid avslöjar de som far med osanning, så ser jag fram i mot ett censurfritt media, vilket knappast kommer infrias i framtiden, lika lite som i nutiden eller dåtiden.

Vad jag svamlar om? Jaså ja,  https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/WL6zBL/proffset-vinnande-konton-blir-stamplade

Förövrigt finns mina tyckanden och tänkanden samlat här på GV, som startade 2005 på Expressen, och här på denna sajt sedan 2008 (Europas äldsta uppdaterade spelblogg)

 

Kommentera

Svenska Spel höjer ribban

Svenska Spel sätter ribban högt inför spelregleringen 2019. (införs redan i dag 28/11)

Man höjer maxinsatsen från 1000kr till 5000 på singlar, och lika mycket på dubblar.

Man höjer maxomsättningen per dag till 30 000kr

Man höjer vinståterbetalningen på oddset och mixen (25 största ligorna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysande att gå ut med detta tidigt, så man tvingar fram en seriositet gällande risktagandet hos övriga

konkurrenter. Tex ATG bör knappast sätta lägre limits nu, och inte övriga heller naturligtvis.

Frågan som uppstår är- Förändras Höglimit-ligorna med säsongsväxlingarna, samt kommer

Svenska Spel även i fortsättningen ha devisen” Spelbolaget som aldrig limiterar spelarna”

(numera med tillägget ” såvida inte lägre spelbegränsning aktivt valts” )

Svaret kom omgående från Svenska Spel– Jerker skriver på Twitter!

ATG har mycket att lära i kommunikation med kunderna, Svenska Spel påvisar hur det ska gå till ! 

 

Jerker på SS lovar!

 

Kommentera

Lotteriinspektionen bötfäller CasinoCosmopol med 8mkr

Casino Cosmopol har varit ökänt bland insatta såsom ett stort pengatvättmaskineri , där kontrollen inte varit bristfällig utan obefintlig.

Jag har sedan många år haft tät kontakt med lotteriinspektionen, och de har gång efter annan påpekat detta för Finansdepartementet samt polisen, men saknat befogenheter och möjligheter till att åtgärda problematiken.

Nu har LI erhållet ett vapen, 4e penningtvättsdirektivet ( jag är själv utbildad på denna genom LI försorg) dvs LI har haft vapnet i över ett år, men gett CC möjligheter att åtgärda problematiken, vilket inte gjorts.

Nu bötfälls CC till ett vite av 8miljoner kr (högsta möjliga första böter är satt till 10mkr) och vitet grundar sig i att CC inte uppfyllt NÅGOT av de krav som ställs för ett casino.

Axplock av kommentarer”  kasinots allmänna riskbedömning, riskbedömning av
kunder samt interna rutiner och riktlinjer avseende åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism har granskats”  detta under 6månader !

1: CC har obefintlig kundkontroll , där endast legitimation och fotografi krävs vid inträde, men därefter sker ingen som helst uppföljning, och CC har angett att antalet riskkunder är 3promille ,dvs 99,7% av kunderna tillhör lägsta riskkategori . (befängt ofc)

2: Ett flertal kunder har observerats och kontrollerats , där det inte ses som noterbart att någon satsar 90 000 i spelmaskin, och inte heller vid vinst på 120 000 noteras denna kund såsom ”riskkund” En annan kund med restuarang i Norge förlorade under kortare period 2,6mkr , och har själv stängt av sig flertal gånger, har anmälts till finansdepartementet som högriskkund tre gånger, men i övrigt har ingen ytterligare uppföljning gjorts utöver att krogen i norge inbringat ett överskott på 12mkr ( ingen frågan till norska taxeringsmyndigheter har gjorts) Sistlidna kunden noteras såsom risk 9/150 i en poängskala.

Listan är på fem olika kunder, noterade under 1 tillfälle vardera i Malmö/Stockholm , ingen av dessa har noterats som högriskkunder , trots omfattande besök och märkbart höga förluster .

3: Transaktionerna vid spelautomaterna noteras inte enskilt, utan endast vid ytterligt sällsynta tillfällen, och då endast i jakt på misstänkt färgade sedlar. Samt att vid osedvanligt stor mängd sedlar på kort tid satsas, går en varning ut till övervakaren. Direkt undermålig kontroll således.

4: Begreppet affärsförbindelse definieras i penningtvättslagen som en
affärsmässig förbindelse som när den etableras förväntas ha en viss
varaktighet. Begreppet är centralt för tillämpningen av penningtvättslagen
då det är först vid etableringen av en affärsförbindelse som åtgärder för
kundkännedom måste vidtas. Åtgärder för kundkännedom måste också
vidtas vid enstaka transaktioner som uppgår till 2 000 euro, men
åtgärderna som krävs avseende sådana mer tillfälliga kunder är typiskt sett
inte lika omfattande.

Här har CC skapat en egen modell av ”affärsförbindelse” där det krävs minst 1 besök i månaden under 12 månaders tid, vilket fullständigt saknar täckning i penningtvättsdirektivet ( NOTA BENE HÄSTSPORTENS BANOR )

5; CC påstår sig inte kunna äga ett underlag som uppfyller penningtvättsdirektivets krav då tiden varit för knapp,  vilket LI fullständigt lämnar därhän, det åligger CC att uppfylla kriterierna, oavsett ursäkter. !

6: Reflektion:

När det gäller kund 2 finns inga dokumenterade transaktioner från något
av dennes 323 besök sedan 2014. Vid Lotteriinspektionens platsbesök
gjorde kunden en vinst på 22 000 kronor på spelautomater.
I sitt yttrande har kasinot angett att det inte har haft någon
affärsförbindelse med kund 2 och att det därmed inte har brustit i
dokumentationskraven.
Lotteriinspektionen konstaterar att dokumentationskravet även gäller
enstaka transaktioner som omfattas av krav på kundkännedom. Under
kvällen gjorde kunden en total vinst på 22 000 kronor och växlade in
vinster vid tre tillfällen (25 000 kronor, 35 000 kronor samt
30 000 kronor). Samtliga transaktioner översteg beloppsgränsen, men inga
av dessa transaktioner har dokumenterats av kasinot.

 

Slutledning från LI:

Sammantaget har Casino Cosmopol brutit mot penningtvättsreglerna på en
rad olika sätt. Därigenom har kasinot undergrävt sin egen förmåga att
avslöja försök att tvätta pengar eller finansiera terrorism.
Lotteriinspektionen anser att de konstaterade bristerna är allvarliga och i flera fall av systematisk karaktär, då de visar att kasinot haft undermåliga
rutiner och åtgärder gällande centrala delar av penningtvättsregelverket.

Min synpunkt: Sveriges trav/galoppbanor måste lusläsa skrivelsen från LI; detta torde beröra dom på en mängd sätt , liksom även tex Auktionsföretagen som säljer hästar, men även stortränare , de som inte är insatta i 4epenningtvättsdirektivet torde utbilda sig samt kontakta LI för att erhålla förhandsuttalande.

Noterbart är: CC årsomsättning är ca 1.1 miljard och resultatet 440mkr, därav den höga sanktionsavgiften där högsta bot är satt till 1 miljon€ (10,5mkr )

Pdf: https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/beslut-casino-cosmopol-ab.pdf

Kommentarer (2)

Axplock från kvalitetsauktionerna hösten 18

Uppsala har en enorm auktion , således får de en egen sida under helgens gång. Ett axplock från Uppsala och Crafford.

Erik Fleming på Borgila, överlägsen smed. Gåva till Ivar Kruger, 20k guld, väger 800gr. utrop 500 000, vilket aldrig kan räcka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Wallandervas, superjugend. nr 323 utrop 40 000 uppsala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alltid för billiga är dessa praktvaser, ska kosta 10ggr mer.

Anna Petrus tennstakar uppsala nr 287 utrop 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37cm höga, Sveriges dyraste tennstakar ?

Malmsten på uppsala nr 202 utrop 150 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanslöst praktskåp av Malmsten, nr202 på Uppsala . utrop 150 000

Uppsala : Nr73, kinesisk tuschteckning utrop 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastisk tuschteckning på Uppsala, kinesisk : Nr 73 utrop 500 000

Crafford nr158 : Kostar 15000 nu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okänd tillverkare för mig, men kvaliten ter sig hög, och ytterst sällsynt föremål då jag aldrig sett liknande.

Atlas Mekaniska verkstad: Nygotik blandat med jugend. Crafford och kostar nu 15000 , bör öka ytterligare.

Skånsk dyna nr152 : kostar minst 12 000 på Crafford

Kommentera

Bukowskis klassiska höstauktion h18 möbler och inredning

Ett flertal riktigt bra möbler, samt några undervärderade inredningsföremål är sammanfattningen på Bukowskis H18 klassiska del1.

 

Lars Gynningtapet över gamla stan nr291: Utr 15 000

 

 

 

 

 

Lars Gynning en världsartist, detta en bild med fin färgmättnad

och över kärt motiv. Ska kostar minst 25k

 

Skånskt täcke 1850tal nr255: Utr 12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan tyvärr inte prisbilden ordentligt,

men sällsynt vacker och svensk kultur med hästar

och ryttare. Ska kosta 25k i mina ögon.

Tennstakar av Jacob Saur nr136 : Utr 12 000

 

Gustavianska praktmodellen, av en bra mästare,

och ett riktigt par. Ska kosta 25k

Mästarstycke från Slottsnickare Efverbergh nr44: Utrop 250 000

 

 

Mästarstycke i ovanlig design, ska kosta minst 400k

Lovisa Ulrikas Sängkammarmöbel nr9: Utrop 80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroligt lågt utropspris, 250-300k korrekt?

Kabinettskåp sent 1600tal nr3 utrop 30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Lågt utropspris på vacker möbel, korrekt 50k?

Kommentera

V75 superjackpotbolaget startar om

Jag kommer förändra V75jackpotsyndikatet till att omfatta 5 spelomgångar istället för tidigare 10, sålunda blir investeringen nu 10 000 istället för 20 000. Då vi VET att det blir en superjackpot på nyårsafton, så spelar vi rimligtvis med dubbel insats till den dagen, och som det ser ut kommer ATG fortsätta konfiskera pengar från spelarna även nästa år. Sålunda kör vi nu fem omgångar, för att de bra speltillfällena blir sällsyntare och jag finner ingen orsak till att investerarna ska ligga ute längre än nödvändigt med degen.

Förutsättningar 

10 andelar

10 000 per andel

systeminsats 20 000 kr

Insats per andel / speltillfälle således 2000 

Speltillfällen 4-5 (dubbel insats på superjackpot) 

 

Vi spelar för HÖGvinster, sålunda lägsta målvinst 300 000

Högvinster (Över 300 000) betalas ut skyndsamt, lägre vinster betalas ut efter spelperiodens slut.

Det går inte att kliva av syndikatet efter inbetalning är gjord . 

INGA AVGIFTER eller KOSTNADER.  

Kvitto skickas när investeringen inkommit till avsett konto.

mejla mig på guldmannen@gmail.com

 

 

 

Kommentera

ATGs skapar badwill genom konfiskering av spelarpengar

ATGs hantering av spelarnas medel är under all kritik, och kritik har också ATG erhållit, massiv sådan.

Från september till 10november konfiskerade ATG totalt 75 mkr för att skapa mediahysteri inför kommande spelreglering.

ATG lyckades , dock bestod inte medias uppmärksamhet av positiva signaler, utan negativa.

. Ett stort antal kunder känner allt större tveksamhet inför ATGs konfiskering av spelarmedel.

. Många av de äldsta och lojalaste spelarna har t o m slutat spela, pga av konfiskeringen av spelarmedel.

. ATG är inte kapabelt att hantera driftsäkerheten på sina egna spel då samtliga butiker stod still under lördagseftermiddagen, BADWILL.

. Omsättningen på 201mkr är rekord, men fler rekord till detta pris innebär hästsportens fördärv.

. ATG förlorade inte endast godwill för enorma belopp, de och framförallt spelbutikerna förlorade potentiella nya kunder genom driftstörningen , och nya kunder vars första kontakt med hästsporten är negativ, kommer knappast tillbaka.

. Kostnaderna för jackpothanteringen visar sig också tydligt i sänkt omsättning under perioden, främst inom vardagssporten.

. ATG har haft flera år på sig att lösa KYC- Know your customer , dvs 4e penningtvättsdirektivet att slutkunden inom spelbranschen alltid ska vara känd. Att ATG likväl inte lyckades få tekniken funktionell vid examensdags, påvisar att ATGs oerhörda kostnadsökning inte genererar önskvärda förbättringar. Således ligger ett av ATGs största problem i rekrytering av personal och naturligtvis är ansvaret i slutändan Skarplöths , som gång efter annan påvisar att han inte är rätt människa att bedriva hästsportens spelbolag .

Slutligen: När ATG inte ens kan hantera sina egna spelformer driftsäkert, hur ska de kunna hantera sportspel och casino ?

 

 

 

 

 

 

Har Skarplöth kommunicerat kommande kostnadsökningar för mediahantering? Finns det en uttalad kostnadskostym? Finns det ett uttalat omsättningsmål för sportspel respektive casino och därmed nettointäktsmål ? Att flyta i toppen på mediafloden, vinna nya kunder inom casino och sportspel blir enorma, och framförallt casinokunder är notoriskt illojala, en helt annan kundstock än ATGs (som är lojala intill döden som det verkar) Är hästsporten informerad om att kostnaderna blir gigantiska utan att nödvändigtvis generera intäktsökning?

Sålunda: Varför drivs inte Casinospel och Sportspel som dotterbolag på ATG, varvid dessa kunde avyttrats om så synes önskvärt? Transparensen hade ökat och förenklat för hästsporten att kontrollera att budget hålls, att kostymen är hanterlig( kanske är just detta svaret) .  Skarplöth är notoriskt usel på att utveckla spelformer då  vare sig virtuella hästar, Boost eller Top7 varit något annat än rena och synnerligen dyra floppar. ATGs ökade totalomsättning har varit synnerligen dyrköpt och inte följts av nettointäkternas ökning. Tvärtom har istället cashflow blivit så miserabel att ATG konfiskerar spelarnas vinstmedel.

Hästsporten bästa riskerar att i ännu högre grad förloras i Skarplöths allmänna omsättningsfixering, ägarstyrning måste vidtas, vilket styrelsen inte synes vara kapabel till, att döma av utvecklingen under Skarplöths period.

Kommentarer (1)

V86syndikat startar till världens bästa spel på hästar

Vill du ha chansen att vinna riktigt mycket pengar? 

V86 är tveklöst världens svåraste spel på hästar, och trots det låga radpriset på 25öre, ett ytterst svårt spel, ibland med 4-500 miljoner möjliga utfall.

Medianutdelningen på V86 är 233 000 under 2018.

Sedan start

Åby 111 476 kronor
Jägersro 67 839 kronor
Bergsåker 47 202 kronor

Då jag endast spelar jackpots är utdelningen betydligt högre, och slår V75 med mil. Men det innebär också också att det är svårt, mycket svårt att vinna med system som kostar upp till 3-4000kr. Ska man ha seriös chans att vinna bör man spela från 5000kr och uppåt, samt naturligtvis använd rankingprogram för att erhålla vettigt urval av rader.

Förutsättningar:

Endast jackpotspel

Endast filsystem( Hjälppåtraven) 

10 000kr per andel

10 andelar

Total systeminsats 10 000kr per speltillfälle , dvs 1000kr per andel

 

ca 10 spelomgångar (undantag kan göras för dubbeljackpots där vi spelar för dubbla insatsen)

Vi spelar på svårighetsgrad från 300 000 och uppåt, med tyngdpunkt på HÖG utdelning,  för att undvika överspelade favoritrader !

Vinster över 300 000 utbetalas skyndsamt, lägre vinster utbetalas efter spelperiodens slut.

Samtliga spelade kuponger presenteras, liksom liverättning .

Notera att det ofta tar ca 6-12 månader för en spelomgång att slutföras, detta är inget för människor utan tålamod.

Systemet skickas minst 5min innan första start.

INGA AVGIFTER inga provisioner-allt går till spelet. 

INGEN ÅTERBETALNING AV ANDELAR (undantag har skett vid särskilt ömmande fall, men det är ytterligt sällsynt)

SAMTLIGA MÅSTE LÄMNA NAMN, Adress samt telefonnummer ( om internet felar måste jag kunna skicka SMS med systemet) samt pengarna skickas genom Swish eller banköverföring, således behöver jag få bankkonto / Swishnummer för att kunna överföra vinster.

Frågor samt intresseanmälning sker till guldmannen@gmail.com ( skriv V86syndikat i ämnesfältet )

Först till kvarn erhåller syndikatandel, ni som varit med tidigare har uppgifterna, glöm inte att skriv vem som skickade stålarna.

Välkomna ! 

 

 

 

 

Kommentarer (1)

Lotteriinspektionen ska äntligen börja syna spelkorruption men expertisen saknas

Ska bland annat leda rådet mot matchfixning 

Nedanstående är kopierat från www.thegamblermagazine.se

”Mot bakgrund av den stundande omregleringen av den svenska spelmarknaden har Lotteriinspektionen, som efter årsskiftet byter namn till Spelinspektionen, rekryterat en samordnare mot matchfixning, Katarina Abrahamsson.

Katarina Abrahamsson är jurist i grunden och arbetar för närvarande som jurist på Lotteriinspektionen. Hon har framförallt arbetat med framtagandet av föreskrifter och vägledningar kopplat till den nya spelregleringen. Innan dess har Katarina bland annat arbetat som samordnare nationellt och internationellt på Energimarknadsinspektionen.

– Katarina har stor erfarenhet från att tidigare samordna frågor mellan myndigheter, organisationer men också från att arbeta både nationellt som internationellt med reglering och samordningsfrågor, säger Lotteriinspektionens operativa chef Patrik Gustavsson.

Han fortsätter:

– Denna erfarenhet är mycket viktig i det arbete som Spelinspektionen från och med den 1 januari 2019, har att utföra när det gäller arbetet mot matchfixning.

I och med den nya spelregleringen får Spelinspektionen en central roll i arbetet mot matchfixning. Detta bland annat genom sitt uppdrag att leda rådet mot matchfixning. Rådet har till uppgift att främja strategisk och operativ samverkan.

Rådet mot matchfixning som ska ledas av Spelinspektionen består av representanter för Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Regeringskansliet (Finansdepartementet och Socialdepartementet).

Spelinspektionen får även ta in representanter från Riksidrottsförbundet och särskilt berörda idrottsförbund. Man kan även ta hjälp av branschorganisationer som representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt berörda organisationer.

– Genom det nya spelfuskbrottet som införs i spellagen hoppas Lotteriinspektionen att polis och åklagare nu ska få bättre förutsättningar att beivra manipulation av händelser med avseende på spelresultat, avslutar Patrik Gustavsson.”

Vem bevakar övervakaren? 

Undertecknad har skrivit om spelkorruption i sedan 2005, och avslöjat tillsammans med andra professionella spelare en mängd olika korrupta spelsajter, spelformer och incidenter under årens lopp, och alltid vidarebefordrat informationen till lotteriinspektionen , men där LI varit bundna till händer och fötter av såväl lagstiftning som egna reglementen .

Nu ska det förändras och lotteriinspektionen byter namn till spelinspektionen, såsom sed är i Sverige saknas dock expertisen, de med seriös och långvarig insikt i branschen fullständigt lyser med sin frånvaro.

Vem konsulterar de professionella spelarna ? Hur kommer det sig att vare sig finansdepartementet , lotteriinspektionen eller polisen inte anställt professionella spelare som konsulter, för konsulter saknas inte inom de olika organisationerna, och tas med förkärlek in, likväl saknas den expertisen, nu som så alltid tidigare inom berörda organisationer.

Vem ska utreda utredarna? Vem ska bevaka övervakarna? Vem ska se korruptionen i sin begynnande fas, ha örat mot spelarvärlden och ögat på oddsutvecklingen ? Spelbolagen kanske? Det har ju gått bra hitintills ? Det är ju inte direkt så att korruptionen inom sport och spelvärlden minskat sistlidna 20åren, trots möjligheter till datoriserad kontroll, tvärtom frodas den och växer som en hussvamp.

Att överlåta åt Vargen att bevaka om räven tar kycklingar och ägg, fungerar med all tydlighet inte tillräckligt bra !

( endast sistlidna veckorna har ett otal korrupta sportevanemang avslöjats , från Svensk innebandy / div3fotboll till Dart, Champions Leaguefotboll osv)

Tack till TheGamblerMagazine för allt jobb ni gör !

 

 

Kommentera