Lucka 9

ATG har genom åren sponsrat allehanda sporter och evenemang, tydligt har varit att det huvudsakligen skett utan någon långsiktig plan, förut ett unikt tillfälle som dessbättre också bliv tradition: Olympiatravet och hästsportens sponsring på olympisk idrott.

Olympiatravets första år, stod olympier vid postterminaler och på gator och torg för att förmedla hästsportens lov, oavsett hur stor man var, hur känd man var, så hjälpte alla mangrant till och genererade ytterst mycket godwill till hästsporten. atgsmangaansikten

 

 

 

 

 

 

En helt enkelt gyllene sponsringsväg som fick oändligt mycket uppmärksamhet. Dock förändrades detta alltmer under 2000talet och numera är intresset och förutsättningarna helt annorlunda, och samarbetet knakar i fogarna. ATG har sänkt sina medel, vilket dock inte hindrar att såväl ATG som ST åkte mangrant till OS i Ryssland, men det vet ju alla hur det funkar bland byråkraterna, här finns konferenser att åka på, intressen att bevaka. Vem som betalade ? Knappast byråkraterna förutom kanske en symbolisk summa ?!

champagne-23cheers-to-you

 

 

 

 

Nåväl; kommer ni i håg att Hästsporten under en tid också sponsrade motorsporten? Men det tog som tur var slut efter några år. (hästar under huven var sådär vitsigt)

2015 togs ett helt unikt beslut:

Svenska Spel avstod att sponsra SHL, trots att så skett under många många år, sedan det helt enkelt startade, för att responsen på sponsringen ansågs undermålig och därmed inte kunde försvaras .

have-i-got-a-deal-for-youmeme

 

Någon på Svensk Travsport (möjligen ATG) insåg att den sport som de älskat sedan barnsben nu var möjlig att sponsra, gjorde att det största sponsringsbeslutet någonsin togs, utan några som helst krav återkrav på SHL; endast möjligheter till att använda ATGs logga inom olika sammanhang inom SHL-sfären.

 

Sponsringen av Olympiatravet, kostnaderna och åtaganden har ALLTID varit transparent, och tydlig.

Sponsringen av SHL är fullständigt höljd i dunkel, ST/ATG har inte sagt ett ord om kostnaderna, inte heller om avtalets utformning, vilka åtaganden SHL har gentemot sponsorn.

hiddenagenda

 

Olympiatravet kostade mellan 8-12 miljoner som mest per år.

SHL-sponsringen kostar MINST 26,6 miljoner per år, avtalet skrivet på 3 år= 79,8miljoner (mina egna högst unika uppgifter, INTE verifierade av ATG, men dock av insatta i SHL) dessutom är detta endast kostnaderna PER LAG, vad SHL själva erhåller vet jag ej.

Kommer ni i håg alla debacle med att kuskarna skulle köra i SHL-lagens färger? Där det påstods att kuskarna inte ägde rättighet att säga nej, trots att det står inskrivet i STs paragrafer att hästägares/kuskars tröjer äger företräde! . Att Johan Lindberg i sin förtvivlan över kuskarnas protester försökte utverka bötesstraff för de ”uppviglare” som vägrade köra i SHLtröjor, men insåg att det inte var juridiskt hållbart och sedermera backade. ? Att spaltmeter skrevs i propagandamedierna om illojaliteten hos vissa kuskar som envisades att kräva sina rättigheter (och egna sponsorers)

Hur veckobrev på veckobrev från propagandaministern innehöll ovationer om SHL-sponsringens förträfflighet, trots att NOLL intresse visades, att SHL inte skapade någon som helst godvill till travet, endast badwill. Omsättningen på spelet steg inte, några nya hästägare skapades inte, och det stod fullständigt uppenbart att denna sponsring aldrig var planerad, och utan någon som helst affärsinsikt. dont

 

 

 

 

Således togs nya konsulter in, för att om möjligt implementera SHL i något projekt som skulle kunna bringa godwill, och det nya förslaget blev SHL-rikshästen, där återigen SHL kommer erhålla långt större uppmärksamhet på travbanorna, än vad ATG erhåller i SHL-rinkar och olika sammanhang. Men hur går det försäljningen? Har SHL-lagen skapat något intresse? Köper supportrarna några andelar i rikshästen:? overvald

 

 

 

 

 

Svaret är: Det går sämre än någonsin, aldrig har försäljningen av rikshästandelar gått så uselt som i år. Trots att ATG och ST sockrat erbjudandet med alltfler kringprodukter som erhålls, där det fiktiva värdet av en andel numera uppgår till över 2000kr, så går inte andelarna att sälja. INSE FAKTA: ATG /ST måste avskeda samtliga inblandade i SHL-sponsringen, samt de som varit inblandade i upplägget för rikshästen. De har bevisat sin inkapacitet med eftertryck.

donaldtrump-liveshow

 

 

 

Förövrigt bör noteras:

 

 

För att erhålla motsvarande SHL-sponsringens kostnad a 26,6 miljoner per år, måste omsättningen på V75/V86/topp7 tillsammans öka med 530miljoner på årsbasis, eller generera media och godwill till motsvarande värde, för det är den omsättning som krävs för att prismedel a 26,6 miljoner ska alstras.

watchoutforthereaction

Vi väntar med spänning på att SHL-sponsringen ska bära frukt. Fram tills dess hoppas jag att nya trottsport.se samt kommande Sulkysport.se kommer att gräva djupt och ta fram alla ingredienser i SHL-soppan under 2017, för nu stundar nya tider för hästsporten, där media inte längre än köpt.

 

NYA TIDER VÄNTAR FÖR ATG och STkavaleriettkommer

 

 

 

 

Jag är övertygad om att vägs ände är slut under 2017 för Hassarna och Johanpandorasask3

 

Asken kommer att öppnas, skumrasket kommer grävas fram, taskspeleriet som fått ske inför lykta dörrar kommer bli transparent. Hästsportens organisationer kommer rensas ut och allt förändras till det bästa. Där heder, etik och moral samt likhet inför lagar och reglemente är honnörsord.

 

 

Sagan tar nu slut för tre amigos för av mina förhoppningar saknas insikt.

intro-1treamigos