Hur gick denna ripoff  till ? 

FAKTA: Redan 2003 spelades det för 537 miljoner IN till Sverige, 2004 ökade det genom bland annat Estland tillkom, 2005 tillkom USA,2006 tillkom Sydafrika, 2007 tillkom Tasmanien, Australien.

Intressant är också att Remy Nilsson började som Vd 2004, men redan innan han började så hade ATG utvecklat utländskt spel och förmodligen

skrivit i sten vilka avtal som skulle ges.

 

2003 stod norden för 80% av utländsk omsättning, 2012 stod norden för 69% trots att omsättningen stigit från 537 miljoner till 2500 miljoner.

Alltså ökade Utomnordisk omsättning från 2003 a 106 miljoner, till 2012 hela 775 miljoner.

 

Vem som är ansvarig för att ha skrivit förutsättningarna för de utländska avtalen kan jag inte klarlägga, men att avtalen är undermåliga är milt sagt ett understatement. Samt dessa avtal är grunden för hela problematiken med utomnordiskt spel, där bland annat OpenTote är en samarbetspartner.

 

Dock finns det fog för att misstänka att Remy Nilsson är huvudsakligen misstänkt för att ansvara för de UTOMNORDISKA avtalens tillkomst!

 

Vad som KAN klarläggas är att all form av utomnordiskt spel är rejkbackdriven med förmodat undantag av Frankrike . Exemplet från när SydAfrika på tre veckor gick till 500 000kr i omsättning om dagen(http://www.gamblersvardag.se/atgs-areberattelse-2006remy-nojd-med-sydafrika )

är i backspegeln ytterst talande. Speciellt som det med bästa tänkbara utveckling brukat ta runt 2 år att etablera ett utländskt samarbete i normala fall.

 

Problematiken med spelsäkerhet är oändligt stor gällande utomnordiskt spel, vilket de officiella dokument som jag presenterade(http://www.gamblersvardag.se/atgs-samarbetspartner-serverar-bevisen-2) påvisar vad jag och många med mig misstänkt i åratal.

Spel efter spelstopp, spel efter att loppen gått i mål(bevisade händelser 2012) Spel in i spelpoolerna efter de stängts. Oddsförändringar på vinnarspel,platspel,tvilling och DD långt efter att starten gått och spelet ska vara nedstängt har förklarats med sena uppdateringar, vilket inte varit rimligt enär spelet ensidigt inkommit på ledande häst i loppet. (fick ett telefonsamtal för några dagar sedan gällande att det under 2009 var så vanligt med oddsänkningar på vinnande häst ända fram till upploppskurvan att Remy Nilsson kontaktades upprepade gånger av spelaren ifråga)

 

(Ytterligare problematiskt är också att ATG för att dölja det rejkbackdrivna spelet, förändrat redovisningen av streckspelet, genom borttagandet av STRECKPROCENT som var ett utmärkt medel för att upptäcka korrupt spel, stötspel och därmed UtlandsAffes påverkan på streckspelet. Det har således MINSKAT möjligheten att upptäcka korrupt spel enär det nu redovisade INSATSprocenten är betydligt trubbigare än streckprocenten. Förövrigt så FINNS streckprocenten kvar, men den redovisas inte förrän efteråt om man BER atg om redovisning i efterhand.)

 

De utomnordiska spelsyndikaten från Estland, Usa och framförallt Sydafrika har enligt Skarplöth egna uttalanden, haft en return of investment på 120-130% över tid. Räknat på 2012 års omsättning, 31% av 2500 miljoner(utonordiska omsättningen) ger det en omsättning 775 miljoner, och en nettovinst på 150-230 miljoner endast under 2012. 

 

De ca 200 vinstmiljonerna är ett direkt resultat av rejkbackdriven omsättning. Rejkback som ATG genom såväl Remy som Skarplöth hela tiden vidhållit varit strängt förbjuden och skulle vara en giltig orsak till avtalsuppsägning. 

 

Skarplöth blev så oroad över spelsyndikatens  alltmer tydliga förekomst och påverkan på streckspelen, att han först myntade ”robotspel” för att därmed tysta opinionens allt mer  högröstade kritik, och därefter införa systembegränsningar, insatsbegränsningar, borttagande av streckprocent och även införa direkt juridiskt oerhört diskutabla regleringar för systemspel. (http://www.gamblersvardag.se/robotspelsystembegransningar-streckprocentrejkbackforbud) Allt för att DÖLJA det rejbackdriva spelet, ingen av åtgärdernas tillkomst var för att stävja rejkback för det visade sig efter att Skarplöth varit Vd i över ett år, så införde han 26 januari 2013, REJKBACKFÖRBUD. Det visade sig att ATG inte hade det inskrivet i sina internationella avtal, trots att motsatsen envetet hävdats av ATG under många år. 

 

Man bör heller INTE negligera de uppenbara penningtvättsriskerna som detta rejkbackdriva spel från utomnordiska länder riskerar att befrämja. Penningtvätt är i dag något som samtliga regeringar världen över systematiskt försöker åtgärda, förutom Sverige då ! 

 

Huruvida Spelsyndikaten från Australien, Tasmanien, Sydafrika, Estland, Usa samarbetar eller är ett och detsamma vill jag inte spekulera i, men min erfarenhet och kunskap om vilka som ligger bakom syndikaten och dess spelmönster, påvisar att man samarbetar delvis. Vilka som ligger bakom känner jag delvis till, men enär det inte är BROTTSLIGT med rejkbackspel utomlands, så är det ointressant vilka som är inblandade, men i samtliga konstellationer ingår det Svenskar med långvarig kunskap och stort kontaktnät inom travsporten.

 

ATG har också vid upprepade förfrågningar VÄGRAT visa omsättning för specifika utomnordiska samarbetspartners, men också vägrat visa totala vinster för specifika utomnordiska samarbetspartners. Varför denna icketransparens? Ursäkten att det är affärshemligheter är inte godtagbar.

 

Att det också har skapat en grogrund för förljugenhet, ränksmideri och dolda agendor, vilket ”robotspel” systembegränsningar och bortagandet

av streckprocenten är ett symptom på och som dessutom påvisar att viljan att DÖLJA detta stinkande kadaver varit större än intresset för 

hästsportens bästa. 

 

Problematiken för de Svenska Spelarna är att det rejkbackdrivna utomnordiska spelet minskat de dagliga utdelningarna på framförallt streckspelen, det har blivit en direkt form av förstärkt spelskatt. Beräknar man omsättningen på v64,v65 ,v75,v86 så uppgår nettoåterbetalningen till spelarna på 4440 miljoner,beräknar vi du UtlandsAffes vinstuttag på uppskattade 200 miljoner, så ger det en ytterligare beskattning på 4.5% på NETTOT.

Så inte nog med att man betalar i genomsnitt på samtliga ovan nämda spel på 30% på omsättningen, därutöver betalas ytterligare en baskattning på 4.5% på nettovinsterna.

 

Sedan utomnordiskt rejkbackdrivet spel infördes 2004 kan man med fog hävda att spelsyndikaten vunnit över 1 miljard kronor, pengar som normalt utdelats till SVENSKA SPELARE , pengar som därmed skulle ha ingått och roterats ytterligare några varv på atg, och genererat intäkter och skapat större intresse, fler hästägare och förhindrat det jag ska beskriva i morgon.

Att alla ovanstående exempel också bidragit till att ATG förlorat ett sedan decennier uppbyggt förtroende och därmed tappat ytterligare en miljard i omsättning på den inhemska markanden, ska jag vidarutveckla i

#ATGs samarbetspartners berättar sanningen 4 ” där ska jag behandla hur dessa erbarmligt uselt skrivna avtal i verkligheten har påverkat SVENSK HÄSTSPORT. Svensk hästsport har förlorat ÄNNU mer pengar än det Svenska spelarkollektivet har gjort på utlandsspelet. 

 

Obs: Alla omsättningssiffror är hämtade från ATGs årsredovisningar ( https://www.atg.se/#/department.atg.imported.2.784/ )