ATGs Rip Off av den Svenska Hästnäringen

Följande är fakta:

Utlandsomsättning 2004

537 miljoner,varav Danmark 56%,Norge Finland 2% Åland 2% Övriga 19% bland annat Estland, Österrike,Polen, Holland,Frankrike,  Till hästsporten: 1 300 miljoner  Totalomsättning 10.777 miljarder 

noterbart: kostnader utlandsadministration ökar från 4 miljoner år 2003 till 10 miljoner år 2004.

Provisioner utland 2 miljoner.

intäkter utland brutto: 22.6 miljoner, kostnader 12 miljoner Netto 10.6 miljoner.

Leif Almgren chef för internationell försäljning

Remy Nilsson anställds som VD.

Utlandsomsättning 2008  oms:1332  Sverige : 11972 Totalt:  13304 till hästsporten: 1520

 

noterbart: provision till utland 8 miljoner, försäljning internationellt 19,5 miljoner.Bruttointäkt försäljning internationellt 55 miljoner

Ger nettointäkt på internationllt spel med omsättning på 1332 miljoner och bruttointäkter på 55 miljoner, kostnader på 27.5 miljoner, netto 27.5 miljoner

utlandsomsättning 2012 oms: 2520  Sverige: 12 420 Totalt: 14940 Till hästsporten: 1719

 

Jämförbart:

2004: total omsättning 10 777 miljoner, 1300 miljoner till sporten   Utlandsomsättning 537 miljjoner  80% nordisk 

2008: total omsättning 13304 miljoner, 1520 miljoner till hästsporten Utlandsomsättning 1332 miljoner 

2012: totalt omsättning 14940 miljoner, 1719 miljoner till sporten   Utlandsomsättning 2520 miljoner  69% nordisk

Det är en remarkabel ökning av spel utanför Norden, och det är naturligtvis fullständigt rejkbackdrivet.

Vad vi ser är att med en total omsättningsökning på 4163 miljoner,generade endast 419 miljoner mer till sporten. Men då sporten ska ha 13%, så fattas det 3% ,dvs ca 120 miljoner. Var är dessa pengar? hur kommer detta sig? 

Det är de fullständigt horribla beslutet som togs i början på 2000talet, att sälja spelet utomlands för 4% i bruttointäkt. 

Det innebär att utländska samarbetspartners tjänar i genomsnitt 26%  på omsättningen(jämför med svenska spelombud som har ca 4%)

Det har kostat svenska hästsporten i runda slängar 2 miljarder sedan 2004.

2012:

Norge står för 42%, det ger av 2500 miljoner= 1050 miljoner, vilket i sin tur generar 273 miljoner till norsk travsport

Danmark för 18%, det ger av 2500 miljoner, 450 miljoner,vilket i sin tur generar 117 miljoner till Dansk Travsport

Finland för 9%, det ger av 2500 miljoner, 225 miljoner, vilket i sin tur generar 58,5 miljoner till Finsk Travsport

övriga europa 10%, det ger av 2500 miljoner, 250 miljoner, vilket i sin tur generar 65 miljoner som går till rejkback

övriga världen 21% det ger av 2500 miljoner, 525 miljoner, vilket i sin tur generar 136,5 miljoner som går till rejkback 

Om avtalen istället för att ge 4% till ATG och 26% till utländsk partner, dvs 13.3% resp 86.7% av bruttot , skulle ge ett mer KORREKT utfall av 60%-40%, dvs 18%-12% , skulle det innebära med en omsättning inom norden(ICKE rejkbackdrivet) på 1725 miljoner*18%=310 miljoner i bruttointäkter till Atg.

Den utomnordiska rejkbackdrivna omsättningen är svårare att beräkna, men ponera att 80% är Svenskar som spelar, och att dom utan rejkback skulle omsättA 25% av dagens omsättning på 775 miljoner, så ger det 775*80%*25%= 155 miljoner i omsättning, som skulle återkomma till Sverige och generera sedvanliga 19% till sporten, dvs 29 miljoner.

En avtalsändring med korrekta avtal på 60-40 skulle  alltså ge 339 miljoner uppskattningsvis.  Att jämföra med dagens bruttointäkter på 108 miljoner. En förbättring med 231 miljoner per år.

Men det räcker inte med detta, enär ytterligare fördelar uppstår, med en modestare och mer korrekt avtal, försvinner en stor del av incitamentet för rejkback för utomnordiska samarbetspartners. MEN det skulle dessvärre inte förbättra spelsäkerheten, och förtroendet för ATG som spelbolag, vilket är de bärande orsakerna för det bortfall av 1000 miljoner som skett av svensk omsättning sedan 2011. Kostnad 190 miljoner! 

ATG och ST har absolut inga belägg för att internetbookies omsätter mycket på trav och tar stora marknadsandelar från hästsporten. De internationella bookmakers som opererar över internet, är främst konkurrenter till Svenska Spel, men naturligtvis även om svenskarnas pengar i gemen.Men så länge Svenska Spel ökar i stadig takt, så kan INTE atg skylla sin nedgång på internationella bookies. (http://www.gamblersvardag.se/myten-om-atgs-onlinekonkurrens)

Hur ATG överhuvudtaget kan ha kommit på tanken med att sälja spel till Australien,Tasmanien, Barbados, Kanada,Kroatien, 9 olika bolag i Usa osv övergår helt och hållet min fattningsförmåga. Även om framförallt Australien är ett stort GALOPPLAND;likaså USA, är konkurrensen om pengarna stenhårt på fullständigt mättade marknader samt det saknas inte direkt spelobjekt i länderna. Det finns endast en förklaring till de höga omsättningsiffrorna, och det är ett nära samarbete med spelsyndikat!

Ser vi nu till 2014 års sänkningar av pengar till såväl banor som prissummor och andra indragningar, i skenet av ett fullständig misskött spelföretag, som på inget sätt har sett till ägarnas intressen, så bör såväl hästuppfödare, hästägare, tränare och övriga inblandade i hästsporten inse att ATG måste förändras, föryngras och förbättras.

Det finns ingen som HELST orsak till att hästsporten egentligen ska må dåligt, det omsätts oerhört mycket pengar på hästsport.

Problemet ligger huvudsakligen i att ett litet antal människor skott sig på medvetet absurt illa skrivna utlandsavtal, samt en långvarig tendens att nonchalera spelarkåren, vilket skapat misstroende och tilltagande ointresse från den spelande allmänheten.

Inför en seriös Code of Conduct (Det står inget om spelsäkerhet, inget om spelarnas väl och ve i dagens CoC)

Förändra reglementet så det utgör en grogrund för spelsäkerhet och är fullt anpassat till verkligheten.

Tillsätt professionella bedömare av sporten som ska fullfölja regelverket.

SKÄRPT spelsäkerheten på alla plan.

Förändra utlandsavtalen eller ännu hellre utverka ett samarbete med staten om att få starta atg.eu och atg.com, vilket i sig skulle rendera staten  några hundra miljoner i intäkter, det bör kunna vara en morot för staten att locka med. Då skulle också spelsäkerheten kunna förbättras avsevärt genom att kringgå mellanhänder.  

Med dessa förändringar, så skulle hästsporten på något år, erhålla 200-300 miljoner kronor mer att tävla om och dessutom fortfarande ha kvar de möjligheter som den sista spelkoncessionen givit. 

Man ska vara medvetet om att redan 2010 förelåg sakernas tillstånd i tydlig dager, men såväl ATG som ST valde att mörka och ljuga om den allt dystrare framtiden och istället valde att påvisa att den dopade utländska spelomsättningen som skulle rädda hästsporten. Samt använda sig av Öresfonden, de pengar som är spelarnas resterande outtagna vinster och bråkdelar av ören, för att skjuta till sporten med 50-70 miljoner per år.

OBS alla siffror hämtade från ATGs årsredovisningar.