Svensk Travsport har inkommit med ett något mer relevant förslag än det fullständigt skrattretande usla som finns på likavillkor.nu http://likavillkor.nu/pdf/lika_villkor_A4_spreads_150605_spreads.pdf

Det nya förslaget inskickat av ST/SG, undertecknat av Hans Ljungkvist samt Anna Palmérus till spelutredare Håkan Hallstedt innehåller följande (ett antal stora förändringsförslag sett till LikaVillkor) ( Källa avslöjas EJ)

1: Enligt förslaget ska ATG bli ett renodlat spelbolag, som behandlas likvärdigt som övriga licensansökare

2: ST/SG blir helt fristående från all spelverksamhet

3:ST/SG innehar/äger ensamrätt till ”sportdatabas, ljud samt bildrättigheter som säljs till marknadspris till spelarrangörer.

4: ALLA licenstagare äger rätt att anordna spel på SAMTLIGA spelformer , till samma villkor.

5: ST/SG sköter tävlingskalender och intressanta ” ackrediterar utländska tävlingar för spel i Sverige” sistnämnda passus tror jag blir en milt sagt ifrågasatt av licensköparna !!!!

6: ST/SG säljer tillgång till sportdatabas,ljud/bildrättigheter ÄVEN till media och banorna(intressant då banorna själva äger rättigheterna till tävlingsmedia och således i sin tur i första hand säljer till ST/SG)

7: ST/SG lämnar tillträde till banorna för reklam,sponsring,spel mm på affärsmässiga villkor ( således ska ansvaret för banornas ekonomi helt lämnas i händerna på ST/SG, tveksamt ur bolagsrättighetsperspektiv för banorna gissar jag)

8: Sportdatabasen flyttas FRÅN atg till ST/SG.

9:Avtalet mellan ST/SG och ATG sägs upp.

10: ST/SGs nuvarande avtal med banorna om exklusiv rätt till ljud/bild/media från tävlingarna bibehålls/förstärks

11: ST/SG ansvarar för samtliga avtal med licenstagarna mfl gällande

Travtävlingar i Sverige, sportdatabasen samt ljud/bild från egen produktion/distrubution .

12: ST påtar sig ansvaret för travsportens organisation.

företräda travsporten i utlandet

centrala servicefunktioner för banorna

ekonomisk kontroll av banor

tillsammans med SG,finansiering av HNS(enl avtal med staten)

(gissar att banorna kommer ha åsikter om ekonomisk kontroll, servicefunktioner mm)

Ovanstående är utdrag, inte fullständigt förslag från ST/SG gällande ny spelreglering.

Mitt intryck är att det är betydligt bättre genomarbetat än det tidigare, samt det absolut viktigaste skillnaden är:

hästsporten skiljs fullständigt från spelet, där hästsporten fullständigt äger samtliga rättigheter samt beslutar helt självständigt om hur tävlingarna bedrivs och organiseras utan tvingande spelhänsyn

Vilket jag tidigare beskrivit sedan 2008 , således har droppen urholkat berget! Dock finns det åtskilligt att diskutera mellan basorganisationer, banor och ST, enär jag svårligen kan se att detta förslag är förankrat !