ATG erkänner i Dennis Engelbos utmärkta reportage på travronden, gällande ATGs handhavande av utomnordiska partners avtal följande – https://www.qiozk.com/app/travronden/read/18779?returnurl=https://www.qiozk.com/app/travronden/issue.php?issue=18779#6

 

Det handlar om vad vi ska lägga resurser på, vi har inte prioriterat kontroller av våra partners sidor ” samt ”får vi reda på att någon inte följer våra avtal vidtar vi naturligtvis åtgärder, men jag vet inte om det är ATG$ uppgift att agera detektiv i de här frågorna” -Lars Nemeth ansvarig för ATG international. Naturligtvis frågar man sig -HUR kan ATGs chef för internationellt spel vara omedveten om opinionen mot rejkbackspel, samt vems är ansvaret om inte arrangören av spelet? Är hökaren skyldig för att sälja cancerframkallande ciggaretter eller är Philip Morris(etc) som tillverkar de ansvariga?Gruppstämningar i USA har i vilket fall påvisat skuldbördan hyggligt tydligt!

snacket går

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplysningsvis kan jag förtälja att Johan Lindberg som är generalsekreterare på Svensk Travsport skrev under ett dokument i travets världskongress i Sidney 2015, där samfällt hela Europa samt USA och Australien osv skulle agera för att förhindra all form av rejkbacks , enär det visat sig vara förödande för hästsportens intäkter i längden. Tex  har Gural på Meadowlands har varit ledande i att förhindra rejkback!

 

Skarplöth,Ljungkvist,Lindberg

Skarplöth,Ljungkvist,Lindberg

 

 

 

 

 

 

Likväl visar sig Klaus Koch, som är  ytterst väl initierad i alla frågor som berör internationell hästsport, och har långt större kunskap än någon på ST eller ATG äger, varit fullständigt oförstående för problematiken gällande rejkback”

I Tyskland delar alla spelbolag ut bonusar och rejkback” redan 2002 delade Munchen ut bonusar” och detta är problematiken i ett nötskal( det är 14 år sedan, en evighet i spelvärlden) , INGEN av de som sitter vid grytorna spelar själva, de har noll intresse för gemene lakejs liv och leverne, dessa välsituerade herrar sätter tummarna i hängslena och drygar ut midjemåttet ytterligare några centimeter för var år. Plebejernas bekymmer bekommer dom inte!

Likväl är ursäkten från Klaus Koch ” jag är inte insatt i spelet, det är inte min uppgift”- Vilket jag anser är helt korrekt, det är de facto ATGs uppgift, att tillse att samarbetspartners följer avtal och regler, man kan inte överlämna övervakningen av en hönsgård till vargar! . Intressant är att såväl Klaus Koch som ATG$ ansvarige Lars NEMETH påtalar problematiken med att SVENSKA KUNDER rekryteras genom rejkbackavtal. URSÄKTA-Utlänningar får ha egna villkor,andra villkor än Svenskar?

Robocop-213x240

 

 

 

 

 

 

 

Detta är ytterligare en av alla dimridåer som ansvariga inom affärsvärlden använder sig av: Det är fullständigt ointressant vilket pass spelaren använder sig av, det som är intressant är att några få spelar på andra villkor ! Det är således fullständigt korrupt, och nu har ATG erkänt ytterligare en gång, att de inte bryr sig ett smack om att Svenska Spelare är utsatta för direkta rån, genom att andra får spela på helt egna villkor, således föreligger troligen trolöshet mot huvudman, direkta lögner och falsk marknadsföring. Underlag för allmänt åtal: Rimligtvis? ! Oetiskt,ryggradslöst, falskt och förbannat hederslöst hur man än vänder på det.

Gruppstämning mot ATG? – i USA hade telefonen ringt för länge sedan, där hade åklagarna stått i kö. I  Sverige får man aldrig rätt vare sig mot företag eller landsting, kommun  eller stat. Likväl är detta så grovt så förmodligen skulle man nå förlikning innan HD kopplades in.

sherlock holmes

 

 

 

 

 

 

 

I min enfald har jag trott att man inte visste bättre på ATG, men att fullständig nonchalans och ointresse var orsaken, och därmed naturligtvis föreligger uppenbar risk för bestickning, mutor och pengatvätt, men också  risk för främjande av terrorism.

Det rör sig trots allt om mångmiljonbelopp som rejkbackspelarna tjänat över tid, uppskattningsvis över en miljard sedan 2004.

OBS jag är inte alls övertygad om Klaus Koch skyldighet i ärendet, men däremot är

Lars Nemeth liksom hans överordnade Hans Skarplöth ytterst ansvariga och var mans niding.

Nu är följden ytterst enkel för ST, kräv att ATG stänger ner allt utländskt spel. Det är återigen påvisat att SKARPLÖTH inte är sin uppgift vuxen, att han anställt fel rådgivare, tagit fel beslut, skrivit inkorrekta och ofullkomliga avtal. Det ska man ta ansvar för såsom VD, liksom Lars Nemeth – ansvarig för internationellt spel, även säkerhetsansvariga Lunner. Har man höga löner för att vara chef, så inbegriper det ansvaret att man också tvingas avgå när man inte fullgör sina uppgifter.

Läs mitt brev till Skarplöth och Lindbergh , daterat 2016-01-04, publicerat här 13e januari, där jag påpekar problematiken som aldrig tagit slut med rejkback.

FÖRTROENDE är allt för kunderna inom spelbranschen, Hästsporten borde tagit varning av Svenska Spels skandal med korrupt pokerspel, som kostat SS 90% av omsättningen sedan 2012! Absolute Poker gick i konkurs såsom en av top5 internationella pokersajter efter avslöjande av ”masteraccounts” där förövrigt världskända spelare avslöjades som delaktiga!

PMU Belgien är nya rejkbackbolaget på ATG

Detta är en av 100tals krönikor jag skrivit om utomnordiska samarbetspartners, de avtalen var överhuvudtaget inte offentliga innan jag skrev om oegentligheterna.

ATG tjänar 4,28kr per hundring från UtlandsAffe