Det blev rollerpot i lördagen 25/11 på Top7, de pengarna ska utdelas kommande lördag ”

Rollerpot Top7 Jägersro lördag december med 2 milj kr till en ensam vinnare med 7 rätt.”

Men ATG klantade till det och betalade ut pengarna redan söndagen 26/11

OMS: TOP 7 (16:12):1 512 084 kr

TOTAL VINSTPOTT: 2 399 259 kr

ATT UTDELA: 7 RÄTT: 1 691 606 kr 
Kommer ATG vidhålla att det är rollerpot till lördag 2december, och lägga medel från öresfonden för att uppfylla sina åtaganden och utfästelser?!
Lördag 25/11 resultat på Top7

OMSÄTTNING: TOP 7 (17:59):2 857 646 kr

TOTAL VINSTPOTT: 2 753 784 kr
ATT UTDELA: 7 RÄTT: 1 416 407 kr
Hade inte ATG en säkerhetschef? Samt en Compliance manager? Som ska tillse att sådana här misstag inte sker?
Helt klart har ATG så många V75dagar att inte ens marknadsavdelningen kan reglerna längre. 
De senaste reglerna för Top7 ändrades i samband med att systemvariationerna utökades, sålunda v37, att kunskapen på ATG är så erbarmligt låg om sina egna spel är direkt penibelt.