En ny undersökning, gjord av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), visar att allmänheten och kunderna har ett ovanligt lågt förtroende om spelbranschen – jämfört med andra branscher. I sin rapport lyfter SKI förslag på åtgärder som branschen bör ta till sig.

Positivt (skulle man först tro=

  • Vadhållning på hästar samt sport och pokerspel har en kundnöjdhet över index 60
  • Svagt imagebetyg – ett mål bör vara (minst) index 70
  • Icke-spelare och sällanspelare är mycket kritiska – svårt att nyrekrytera/utveckla

Åtgärder som kunder och allmänheten föreslår

  • ”Minska reklam och annonsering
  • Arbeta mot spelberoende (både förebyggande och mer kontrollerat)
  • Visa ökat samhällsengagemang (dela vinst till föreningsliv, välgörenhet)
  • Visa större transparens och ansvarstagande
  • Dela ut fler mindre vinster”

Om vi då ser på hur ATG agerat under Skarplöths period 2013-2018!

Högre kostnader än någonsin för reklam och annonsering samt sponsring ,dvs spelets kostnader stiger långt snabbare än intäkterna och kostnaderna accelererar snabbt. Således tvärsemot .

Inget som helst officiellt arbete mot spelberoende (dvs tal om desciplin, insatskontroll, vårdat spel, riskhantering, problemformulering) utan tvärtom- fler experter, fler spel, fler jackpots, tom konfiskering av spelarnas många LÄGSTAvinster för att bygga HÖGVINSTER till ett fåtal! T o m tävlingar där kunder ska spela 10 000kr eller mer på enskilda spel i direktsändning!!  Således tvärsemot

Transparensen var Skarplöths slogan när han tog över ATGs klubba, vad har hänt sedan dess? Försvårande läsning av årsberättelser, direkt lögner och statistiska spetsfundigheter såsom jämförelser mellan äpplen och päron, inga kostnader kommuniceras någonsin-positioneringssystem, virtuella hästar, boost, SHLsponsring, tv-studio listan är lång på noll transparens. Således tvärsemot 

Ansvar ska vi inte ens fundera på, hur många kunder har erhållit någon form av ansvarstagande gällande fallerande internetsajt, information som inte bara är bristfällig och ofta direkt korrupt gällande balans, huvudlag och sulkys samt  icke fungerande internetsändningar som kunderna likväl betalar ett mycket högt pris för . Ansvar för hästvälfärden har gång efter annan påvisats ha mindre värde än tv-sändningens slutförande under schemalagd tid. Således tvärsemot 

 

ATG delar ut färre småvinster än någonsin, jackpotgränserna har sänkts för att uppmuntra stora jackpots, så till den milda grad att ATG numera har som sedvana att konfiskera 20% av jackpots under flera månaders tid, för att möjliggöra horribla jätteutdelningar vid enstaka tillfällen , dvs fullständigt tvärsemot vad majoriteten av kunderna önskar. T O M så flaggrant att det finns fog att misstänka att detta är avsiktligt hanterat sedan över 10år av ATG- skinna majoritetens småspelande och dela ut till utländska superinvesterares syndikat ( Dessa syndikat har t o m fått spela med 30dagars kredit, ytterst låg beskattning och noll insyn av finansdepartementet- PENGATVÄTT har rimligen varit en inte föraktligt motiv för verksamheten)  Således Tvärsemot 

 

ERGO: ATG har enligt ovanstående undersökning gjort i det närmaste fullständigt fel, från början till slut, och bevisas detta i dag?

JO:

  • Icke-spelare och sällanspelare är mycket kritiska – svårt att nyrekrytera/utveckla

Åk till en travbana, hur ser publikens snittålder ut, hur ser spelarnas snittålder ut? Som en felvänt päron, spelare yngre än 30år är några procent, upp till 50år är kanske +10%, 50- 80år är flertalet, kanske så många som 80% av hela kundstocken, ännu äldre 80+ några procent  .

Detta är ATG/ST/SG största problem, det finns ingen återväxt, vare sig på hästuppfödning, hästägare, spelare, hästsportens amatörer likaså , endast bland professionella sker en viss kontinuitet!

Jag beskrev detta för 13 år sedan, när jag började skriva denna blogg i expressen, hästsportens största problem är avsaknaden av generationstillväxt samt avsaknaden av spelsäkerhet inkl rejkbackindustrin.

NOTERA: Travronden har slutat med sin ”nöjd kund” kontroll, då det visade sig att mycket nöjda var under 20% för både ATG och ST, nöjda var under 40% .

Således föredrog propagandabladet att sluta med en frågeställning som var negativ för sportens dignitärer , de ansvariga styrelserna på ATG och ST. 

Källa: http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2018/01/SPER-sammanfattning.pdf