Paul Scotney skriver här om hur ATG bör arbeta för att undvika att ge rejkbackspelarna så stor fördel som nu sker. ( http://www.gamblersvardag.se/paul-scotney-utredning-bevisar-rejkback )

 

Så här ser jag på det Paul Scotney skriver i Appendix B samt C . (ber om ursäkt för eventuella översättningsfel)

ATG måste ha fullständig information gällande ägarförhållanden av sin samarbetspartners, samt personal med nyckelfunktioner.

Samarbetspartners kunder(spelarna) måste vara fullständigt transparenta för ATG, även vilka IPnummer som spelarna använder, källkoder mm mm för att kunna spåra kunderna då proffsspelare byter samarbetsparter när bättre affärsmodeller erbjuds.

SAMTLIGA samarbetspartners liksom deras professionella syndikat/spelare måste kontrollspela genom ATGs system, för att ATG ska kunna FÖRSÄKRA SIG om att samtliga regler efterföljs, enär det inte ligger i samarbetspartners intresse att försäkra sig om att reglerna efterföljs (vilket är förutsättningarna i dag) enär det begränsar omsättningen, vilket gör att endast hotet av bestraffning utgör incitament, och bestraffning är svår att göra utan bevis, och bevis är svårt att skaffa om man inte känner till kunderna.  Det bör vara en förutsättning för avtalsskrivning med ATG att samtliga professionella spelare är kända.

Den bästa lösningen för ATG är en internationell egen sida, där utländska spelare erbjuds att spela , då blir ALL kontroll enormt mycket enklare, spelsäkerheten ökar enormt samt skulle skapa större intäkter för ATG enär underlaget för rejback skulle försvinna då alla spelare skulle erhålla samma spelskatt.

Dagens skatteuttag är mycket högt jämförelsevis med internationell standard, där singelspel såsom vinnare/plats generellt beskattas med 16-17,5% (ATG 20%) för tvilling 18% (atg 25%) och V3 och övriga Vspel 24% ( ATG 30-35%)

Men kostnaden för SAMARBETSPARTNERS ÄR ENDAST 4,25% oavsett spelform, vilket således ger ATG en ökningsmöjlighet av kostnadsuttag som är AVSEVÄRT (Min egen reflektion)  BETÄNK ATT ATG UNDER ÅRATAL PÅSTÅTT ATT ATGS UTTAG ÄR ENLIGT INTERNATIONELL PRAXIS; VILKET ÅTERIGEN PÅVISAS ATT DETTA EJ ÄR FALLET. (min egen reflektion)

Skillnaden mellan 4,25 % och internationell praxis på tex vinnare a 16-17,5% är inte marginell. Ännu mindre skillnaden mellan 4,25% på V75 och internationell praxis på 24% . Återigen påvisas att ATG LJUGIT OM SIN INTERNATIONELLA VERKSAMHET HELA TIDEN, av vilken orsak? Vad har varit ATGs incitament att vidhålla att 4,25% är internationell standard? ( Min reflektion) 

( läs gärna min tidigare krönika gällande USA, samt internationella avtal, skriven Mars 2014 : http://www.gamblersvardag.se/atgs-samarbetspartner-gick-att-kopa-100-000 )

Strukturen på V75 kan behövas förändras, när det utfaller dubbeljackpot, kan tex lägsta insats per rad förändras till 2kr, eller ett vinstmax per rad vara tex  5 miljoner, det finns många sätt att begränsa möjligheterna för att professionella spelare ska få färre fördelar.

 

Följden av rejkback är att de som erhåller rejkback spelar allt högre desto bättre rejkback de erhåller, och därmed erhåller allt högre rejkback, varvid slutligen de samarbetspartners som erbjuder högst rejkback också har överlägset högst omsättning av samarbetspartners.

Vilket mycket tydligt påvisas av jämförelse mellan tex världens största travnation, Frankrikes omsättning till Sverige som är försumbar och tex Sydafrika som har en försumbar travsport, men omsätter mer än 400ggr mer per år till Sverige (avstängda nu, men sambandet är lika gällande USA,Österrike, tex) OBS min kommentar. 

 

Fortsättning följer !!!

 

Här följer Appendix B samt C som orginal 


17
Appendix B
Suggested Recommendations for safer International Tote Cooperation;
 In North America, many Thoroughbred Racing Association members require a Due Diligence Report on each Account Wagering Group (or from the Swedish perspective, each foreign operator). The process would include background database checks of all principals (ownership of 5% or more, directors and officers; key managers); Confidential business disclosure, including locations of executive and operational offices, control of records and finances, regulatory oversight IT infrastructure, wagering systems and products, advertising, and affiliates; product pricing, all significant vendors; banking and insurance firms; auditors letter and breakdown of customer market. Interviews with Chief Executive, senior Operating Officer, Tote Manager, Regulator; Media Article search; and any other item germane to the company.
 Foreign operators need to segregate their professional computer betting groups/players. This is done in such a fashion that the source of the wagers is transparent to the operator in transaction files, audit files and settlement reports.
 Each professional player/group needs to be identified. This is done by a Background Exam of each player group which includes support teams and the use of static IP addresses for betting. This can be a condition of the agreement that any foreign operator has to register and segregate professional players.
 Each professional player/group needs to have betting software tested prior to use. This is also true of foreign operators. ATG most likely needs a test tote or have a vendor with a test tote. The purpose is to make sure that the betting meets all requirements of the tote system, and conforms to certain parameters as established, such as maximum bet size and number of combinations per batch.
 Pricing for the ATG product is then differentiated between the day-to-day walk-up racing business of an operator and the high volume professional play. Typically professional players deal with various operators to get the lowest possible price (through the highest rebates). By segregating professional players ATG can establish a professional player rate, by pool, and perhaps by win/loss rate, or other metric, that is an even standard
 ATG can provide a portal for direct international play. This is the best way to manage this business unit. Non-wagering fees, such as access fees, information fees, and software support can be directly charged to the professional group. If the effect of having this play is in the pools anyway, then ATG should have an opportunity to derive revenue from the players/groups.
 Overall takeouts may need to be revisited, and/or incentives increased to day-to-day domestic and Nordic countries customers. They cannot continue to fund both professional players and the exceedingly high takeouts. Takeouts need to go down

18
for Win Place and some combination pools. Lower overall takeouts reduce the margin that operators can rebate to professional players. Lower takeout attract more play and operators generally place a higher level of resources and controls on more popular events, so indirectly it leads to a safer tote. Hong Kong is fairly standard for takeout rates, 17.5% on straight pools and 25% on exotics. Many places such as the New York Racing Association have a three tiered structure with Win/Place/Show at 16%; horse features such as the Tvilling (Quinella), Doubel (Double); and Exacta (Komb) having a mid-level rate of 18% and 3 or more horse feature pools are at 24%.
 The structure of the V75 may need to be revisited. If a double jackpot gets swept by professional play, the unit price may need to increase, such as when the pool jackpots, the minimum play moves to 2 Krona or a cap needs to be placed on any one winner (5 million Krona per winning ticket). There are some varying ways to structure this.

 

Appendix C
If for example the Host’s win pool (or game) has a commission (or takeout rate) of 20%, the host make require the Guest to pay 7% on all Win Betting made through the Guest. Therefore the Guest retains 13% of the commission on Win betting and this goes to costs, marketing, perhaps a horseman’s pool for prize money, domestic pari-mutuel taxes by the state, and profit.
The Guest may make a percentage of this 13% as a reward for players who bet. Obviously if the Guest does not have a horseman’s group, and/or is in a low or notax jurisdiction, there is a lot more of the 13% that is available for customer rewards. Professional betting groups then negotiate based on volume with a number of Guests looking for in part, the highest rebate. Say the professional betting group is able to recapture 10% of their betting volume in a rebate. They are able to bet more into the pools that is lower-risk against other players who do not have that advantage.
If the Guest has successfully negotiated an agreement with a professional player group, this also drives up the Guest’s volume of betting on the Host, and this may be used by the Guest to secure a lower fee. Say this happens and this Host fee goes down to 6%, then the Guest is able to offer the professional player a rebate of 11%, which will produce more betting, etc.
As well the Guest is able to attract other professional betting players through the higher possible rebate. Also, a corollary risk, winnings from the pari-mutuel pools gravitate from the highest contribution sources (entertainment players that have no rebate and whose betting is supporting taxes and horseman purses) to the lowest contributors (professional players that have a profit rate motivation for participating and as such rely on the former group of players.)
The effective result is that the Professional Players gravitate to the Guests that have the lowest tax rates (or no tax rate) and typically the lowest level of compliance and regulation. And this becomes the largest growing segment of the international business that the Host increasingly relies on.