ATG fällda för RO

Anmäld reklam Reklam för spelet Grand Slam 75 från ATG
Annonsör AB Trav och Galopp
Anmälare Privatperson
Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i
Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Opinionsnämnden finner att påståendena på webbplatsen ”Alltid 15 miljoner till en ensam vinnare”, ”Grand Slam
75 är det nya storspelet på söndagar där du är garanterad 15 miljoner kronor om du är ensam vinnare med 7
rätt”, ”15 miljoner kronor om du är ensam vinnare med 7 rätt” och ”Lyckas du bli ensam vinnare med 7 rätt på
Grand Slam 75 är du garanterad minst 15 mkr i utdelning på 7 rätt” ger intryck av att en spelare som är ensam
om att ha sju rätt garanteras en vinst om 15 miljoner kronor. I ett dokument med regler för Grand Slam som
webbplatsen länkar till, lämnas information om att garantiutfästelsen inte gäller när tävlingen avgörs på galopp
eller utländsk travbana. En sådan information om undantagen för erbjudandet kan inte anses neutralisera det
intryck som ges på webbplatsen. Nämnden finner därför att reklamen är vilseledande och den strider därmed
mot artikel 5 i ICC:s regler.
Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen
strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig