ATGs lika villkor gäller inte Paribet

Som synes i sifforna nedan, så vinner således Paribet(Usa) lika mycket som Danmark och Finland tillsammans, och då är detta endast vinster

över 30 000kr, normalt beräknar man att nordiska länderna vinner ungefär 10ggr mer än vad som här förevisas, vilket rimligtvis

även gäller för Paribet (USA) . Ytterligare en viktig notis är hur mycket som vinns från Belgien, som är en ny affärspartner, man måste

dra slutledningen att det ges ut rejkback även i Belgien.

Problemet för ATG är att ingen av de utomnordiska samarbetspartnerna får ATG någonsin reda på slutkund, speciellt inte de rejkbackbaserade såsom Paribet, där en slutkund helt saknas, enär företaget inte har några kunder. Paribet måste misstänkas för penningtvätt, och kanske även finansiering av terrorism. Att ATG överhuvudtaget har mage att diskutera ”lika villkor” gällande någonting i sina affärsmodeller när de tillåter företag spela med 30dagars kredit och 4,25% skatt, där ”robotrelger” kontrolleras av företagen. DEN ÄR DIREKT BAROCKT..

2014 års vinstlistor finns nedan: Noteras kan att Sydafrika inte förlängde efter nytt kontraktsförslag. Tyskland/Holland vann ytterst begränsat, likaså Nederländerna, Internationell partner är Paribet/Österrike/ mfl som inte var noterade som samarbetspartners i början av året.

USA är således upp 25% i år gissningsvis, oräknat lågvinster.

 

 

 

2014 års vinstlistor finns nedan: Noteras kan att Sydafrika inte förlängde efter nytt kontraktsförslag. Tyskland/Holland vann ytterst begränsat, likaså Nederländerna, Internationell partner är Paribet/Österrike/ mfl som inte var noterade som samarbetspartners i början av året.

USA är således upp 25% i år gissningsvis, oräknat lågvinster.

V75

Noteras bör att ATG aldrig någonsin giver ut totalvinsterna och totalomsättningarna på respektive rejkbackbaserat land, utan siffrorna får utvärderas i förhållande till övriga länder och totalomsättning. Klarlagt är dock att det är närmare en miljard per år som riskerar att tvättas/finansierar terrorism genom rejkbackbaserade samarbetspartners utan kontroll av slutkund.

OBSERVERA: Siffrorna har jag fått från spelatrav.se

Kommentera

Hästsportens Lika Villkor

Skälen till förslaget
”De spelformer med högst återbetalningsprocent är också de mest riskfyllda då de förutsätter att spelaren spelar under en lång tid. Ett sådant beteende uppmuntras inte lika starkt med en lägre återbetalning varför ett tak skulle vara en betydande spelansvarsåtgärd. Det finns också incitament för såväl staten (skatteintäkter) som spelbolagen (vinst) att undvika ett priskrig på marknaden. ”

Detta är en av flera ytterst förunderliga slutsatser som dras ” http://www.likavillkor.nu/ ” ATG/SG/ST skrift om framtida utseende på spelmarknaden.

1: Belägg för att risken för ökat spelmissbruk sker i samband med lägre spelskatt har aldrig någonsin påvisats, dock en bekväm åsikt att priset påverkar missbrukare som förmyndare påpekat gällande tex spritmonopol.

Det är naturligt att OMSÄTTNINGEN ökar desto lägre spelskatten är, enär spelarna förlorar mindre per speltillfälle per automatik. En normal spelare som aldrig vinner mer än skatten, får vid 100kr insats tillbaka 70 kr i dag(30% spelskatt). OM spelaren får 5% spelskatt, får hen tillbaka 95 kr, vilket gör att hen kan spela betydligt fler gånger innan grundinsatsen till fullo förlorats. Detta innebär inte NÖDVÄNDIGTVIS att spelaren förlorar mer pengar per speltillfälle eller år, endast att förströelsen blir längre tidsmässigt samt omsättningen högre.

Ju högre spelskatt, desto fler problemspelare, enär endast spelarrangören slutligen har en matematisk möjlighet att vinna. Vid 100% återbetalning/dvs 0 % spelskatt, skapas knappast några problemspelare ?!

SPELANSVAR är INTE att beskatta spelarna så högt som möjligt för att stat och arrangör ska tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att tillse att KUNDERNA får bästa möjliga pris ,dvs LÄGSTA möjliga spelskatt SAMT SPELSÄKERHET.

I dag med 30% generell spelskatt hos ATG, får spelarna SÄMSTA/HÖGSTA PRISET I VÄRLDEN, samt avsaknaden av SPELSÄKERHET är synnerligen allvarlig, vilket inte minst alla spelskandaler i Sverige påvisat sistlidna åren! 

Intressant är följande passus :

Men ATG som är så starkt förknippat med hästsporten och som dessutom kan erbjuda stora spelpooler möter tämligen begränsad konkurrens vad avser spel på hästar. Många i Sverige oreglerade spelbolag har i flera år erbjudit spel på Svensk Travsports arrangemang, men uppskattningsvis omsätter detta endast ett par miljoner kronor om året. 

Detta är en fullständigt nyhet för mig, enär ATG alltid vidhållit att internetbookies omsätter många hundra miljoner, ofta har en,två miljarder nämts på travspel. Sålunda är siffran som nämts märkligt låg. Samt naturligtvis fullständigt fel, enär de fyra bolag som bedriver spel på trav, Bet365, Nordicbet, Unibet, Racebets (finns några till som dock inte har tar några risker över 1000kr per spel) men dessa fyra största aktörer, har tillräckligt med spelmöjligheter för att det ska kräva minst 1-3 heltidstjänster per spelbolag för oddsättning.

Sålunda blir det  uppskattningsvis kanske 10 heltidstjänster, på Malta företrädesvis och därmed räcker inte några miljoner i omsättning för kostnadstäckning, mer rimligt blir någonstans mellan 100-200 miljoner i omsättning, som ger en avkastning på 5-10 miljoner totalt, det täcker personalkostnaderna men knappast mycket mer, enär riskviljan hos internetbookies är låg på travspel  är talande nog.

Det finns en avslutning:

HÄSTNÄRINGENS SAMHÄLLSNYTTA

där delar av de alltid borglömda men ack så viktiga grundaspekterna för varför politiker bör se Hästsporten skild från övrigt spel gällande nyttofrågan. Tyvärr saknas återigen en tydlig socioekonomisk utredning, som påvisar kostnaderna samhällsekonomiskt OM hästnäringen förtvinar. Hur stor påverkan har egentligen en hästgård på sitt närområde, på kommun, landsting osv. Till syvende och sist så är det endast här som opinion kan påverkas, och opinionen måste börja påverkas. Lär av Frankrike, där landets bönder sedan länge lärt sig läxan.

 

Kommentera

STs lakejer kan inte sin historia

Detta är kopierat från travronden, öppen krönika :

Kommer kuskar och tränare att klara den ökade pressen? Är de redo för de nya tider som väntar?

Jag pratar om den allt mer ökande pressen på dem som tävlar inom svensk travsport. Ett dåligt beslut under ett travlopp kan numera få betydligt värre konsekvenser än tidigare. Arga sms, ”spygalla-kommentarer” på sociala medier är numera snart vardagsmat för dem som tävlar flitigt inom travet.

Men det här är nog tyvärr bara början på det temat. Från och med 1 januari 2019 förväntas Sverige ha en omreglerad spelmarknad med möjlighet till spellicenser för utländska aktörer.(1)Fler spelbolag än vad fallet är just nu kommer med säkerhet erbjuda spel på travhästar i Sverige.

Redan nu finns möjlighet att via Internetbolag placera spel på exempelvis head to head på de större travloppen. Det vill säga att det gäller att klura ut vilken av två eller tre hästar som kommer först i mål. Vad är problemet med detta? Jo, att det är betydligt enklare för fuskare att lyckas. Det räcker i princip att muta/övertala en kusk för att lyckas med spelet. Det är betydligt svårare att fuska sig till ett säkert vinnarspel.

(2)Inom sportspelskategorin går det att spela på allt från nästa inkast till varningar och hörnor. Det ställs därmed stora krav på alla kontroll­instanser då det gäller att upptäcka oegentligheter.

(3)Svenska Spel tar det här på största allvar och har sedan 2013 stängt spelet på runt 40 matcher. Detta efter att ha upptäckt avvikande oddsrörelser. Vissa fall har också polisanmälts.

Svenska Spel finansierar sedan några år tillbaka även en heltidstjänst på Riksidrottsförbundet, som används till att förebygga matchfixning. Så sent som i söndags arrangerades en utbildningsdag på Bosön då det gäller matchfixning och spelansvar. Alla ungdomar som i år får elitidrottsstipendier var på plats och fick en ökad inblick i detta svåra ämne. Hur ska de göra när/om de i framtiden hotas att göra saker mot sin vilja i matchsituationer? Helt klart ingen enkel sits.

Travet då? En av de bästa ingredienserna i svensk travsport är att alla åldrar kan tävla mot varandra och även en tvättäkta amatör har möjlighet att möta eliten bara han/hon har en häst som duger i konkurrensen. Det är bra i från de flesta aspekter.

Tyvärr innebär det emellertid att även en ”vanlig människa” kan utsättas för externa hot. (4)”Om du blir bättre än trea bränner vi upp stall­et.” Tja, tyvärr ingen omöjlig kommentar före ett lopp. Eller: ”Du får 10 000 kronor om din häst blir oplacerad.”

(5)Med fler spelbolag och en ökad konkurrens, då det gäller spel på trav i Sverige, kommer säkert också risken för fixade lopp och utbudet av olika spelvarianter att öka. Det gäller att Svensk Travsport hakar på Svenska Spel i det här allt mer angelägna ämnet. Helt enkelt förbereda de aktiva på vad de kan komma att utsättas för. Och vad de ska göra när eventuella hot är en realitet.

Den kull som plockade ut sin proffslicens den 1 januari i år fick ingen utbildning/inblick i matchfixning/spelansvar på den avslutande proffstränarkursen på Wången. Det vore onekligen bra att börja där.

LARS-JOHAN HOLM

 

Vi tar detta från början:

Sista spelutredningen som ATG höll i var runt 1995, då Olle Goop var misstänkt för samröre med en av Sveriges största bookmakers, och detta beroende på att en lång kedja av händelser som utmynnade i att Olle Goops bil stannades på väg till Solvalla och genomsöktes, föraren var misstänkt bookmaker och det hittades bland annat bokföring i bilen, där summor och olika förkortningar av misstänkta namn befanns. Det var uppenbart att bookmakern i fråga ofta körde Olle Goop runt till tävlingar, men om hen var i från Karlstad är osagt.

Naturligtvis gick ingenting i slutändan att bevisa, och utredningen lades ner av åklagaren, men ansågs polisiärt utredd i sak ( jag kontrollerade sedermera för något år sedan med en före detta polismästare)

2004 försökte Unibet att få rätt i en H2H spel, där några kunder från forna Makedonien hade spelat långt högre än förstapriset i loppet, och motståndaren buskördes och inkom avstannandes i mål medans den spelade var nästsist felfri. STC(dåvarande Svensk Travsports Centralförbund) hördes med vidtog inga åtgärder, saken polisanmäldes naturligtvis , men då STC visade sig ointresserade av att utreda(berörde inte ATG), så duckade åklagaren också. Det ryktas om att parterna gjorde upp i godo (typ) senare. Likväl återbetalades alla insatser till spelarna i aktuellt lopp av och spelen annulerades av Unibet. ( https://www.expressen.se/sport/spelbolag-misstanker-fusk-i-svensk-travsport/ )

 

1: Dagens ordning är att fem spelbolag erbjuder unika odds på ATGs vinnare, plats samt H2H( obs att ATG har rätt att driva H2H-spel, men väljer att avstå) Dessutom erbjuder LegolasBet som enda bolag flerloppspel såsom Pick76 och Pick 54 samt V3,V2 , men samtliga spel hos Legolas är totomatspel. Omsättningen är så låg att Legolas det endast är ett självpåtaget problem för ATG.

Övriga är Betssongroup, Bet365, Unibet(kambit-oddsköpare)  samt Racebemen . Även Toto2 erbjuder spel på 2travlopp på lördagar som också är totomatspel med 60-70k i omsättning, men sockrade med 10 k och LÅG spelskatt (totomat innebär att oddsen påverkas direkt av spelarnas insatser och fastställs först när loppet startats och spelbolaget tar ingen risk)

Några nya bolag lär knappast starta upp odds utanför denna sfär, och det är nog ytterst tveksamt om samtliga bolag ens köper licens i Sverige så länge förutsättningarna är att såväl ATG som Svenska Spel är gynnade / ägda av staten. Knappast lika villkor så länge det är fallet.

2: Det är endast mytomaner till skribenter OCH politiker som tror att det fixas och trixas med kortspel,hörnor och inkast. Det finns inga pengar att göra, vilket innebär att spelbolagen inte tar någon risk. Således ren oxskit.

3: Svenska Spel stängde ner 40 matcher bara under 2013, läs mina krönikor om korrupt spel , bara googla http://www.gamblersvardag.se/svensk-fotboll-utsatt-for-accelererande-korruption  , 2014 var det ännu fler och det toppades ända fram tills 2016. Även 2017 avslöjades flera stormatcher i Allsvenskan som korrupta, och Syrianskas matcher är samtliga misstänkta under många år.

4: Gällande hot om att inte hästen får placeras skulle det ALDRIG kunna ske med seriösa bookmakers, de skulle aldrig ge incitament där prismedel är lägre än transportersättningen, vilket ATG gör i Top7 där sistapriserna även på V75 är lägre än transportersättningen vid utebliven placering. Det blir naturligtvis än värre på ”extra v75 då lägre prismedel är för legio)  Top 7 är fullständigt utan spelsäkerhet och att Lotteriinspektionen godkänt spelet påvisar att LI saknar all form av spelkompetens.

5: ATG har som nämnts inte gjort en seriös spelutredning sedan 1995, trots att det förekommit enormt många misstag och oegentligheter från ATGs sida(bortsett från incidenterna på Östersund sept 2014) samt Strömsholm (2014) men även tidigare som Åmål 2012, Charlottenlund 2012(spel efter loppet gått i mål)  http://www.gamblersvardag.se/atgs-alla-misstag-2012-2013

Gävle Halmstad 2014 http://www.gamblersvardag.se/atg-utsatta-upprepat-markligt-spel

Läs gärna också min krönika : Atgs många misstag 2014 http://www.gamblersvardag.se/atgs-alla-misstag-2014

Således: ÄVEN vid en spelreglering kommer incitamentet aldrig blir högre än med sistlidna 10årens superjackpots , där det delas ut 50-100mkr till ensam vinnare, sistlidna gånger på nyårsafton vann som vanligt utlandsAffe mest pengar, över 40mkr . Googla gärna på utlandsAffe här på bloggen .

Det är helt enkelt så att det finns ingen marknad för och därmed ingen riskvilja för spelbolag att hantera sidospel på hästarna, när marknaden är konkurrensutsatt är risken det också. Ingen konkurrent kommer någonsin kunna konkurrera med ATG gällande hästspel, endast samarbeta eller erbjuda fasta odds(bookmaker)

Det stora problemet är att ATG aldrig intresserat sig för korrupt spel, ty ATG har aldrig lidit direkt skada genom att ATG aldrig erbjudit fasta odds, och därmed har spelsäkerheten blivit lidande, bara läs och förskräcks såsom Paul Scotney gjorde i sin utredning initierat av Lotteriinspektionen 2015 ( http://www.gamblersvardag.se/paul-scotney-utredning-bevisar-rejkbacks )

Enligt källa på LI skulle ATG aldrig ha erhållit fortsatt tillstånd till totospel (2015) om inte finansdepartementet omprövat LI beslut.

Fortfarande har ATG ingen som helst insikt i hur Malta eller Tysklands spelleverantörer sköter sitt spel, det åligger HELT på leverantören och ATG har noll intresse av kontrollera att det är kosher.

Det är endast några veckor sedan det uppdagades att PAF(åländskt spelbolag) erbjudit spel till ATG utan att det fanns licens för detta hos lotteriinspektionen, atg svär sig naturligtvis fria, märkligt då PAF måste köpa all teknisk data och erhålla ersättning för spelet och vinster från ATG. PINSAMT -nej, SKANDAL .

Slutledning: Konkurrens kan endast gynna spelsäkerheten, och äntligen tvinga ATG att ta kundernas önskemål på allvar, samt skärpa sitt enorma kostnadsacceleration och kanske t o m bli transparenta.

Kommentera

V86tillsammans gissningsvis supersucce men vad är baksidan?

Många, ja för att inte säga oerhört många anser att V86 stora  uppgång beror på tillsammansbolagen som startades upp i blygsam skala i slutet på 2015 och fick luft under vingarna 2017, och det är föst då som en avsevärd omsättningshöjning på V86 påvisades(fanns endast på v75 från start) .

Kostnaderna för andelsköparna varierar från 2-15% men max 150kr per andel. Generellt har majoriteten tagit kring 12% och nu ska baksidan visas, som ATG inte gärna låtsas om, och inte heller spel-läggarna för de affärsbaserade sajterna som andelskungen.se ( curres spelbutik i Sollentuna) .

För kostnaderna dras direkt av spelarna, dvs ATG betalar inte ut någon spelprovision som i butikerna ( ca6%)

OM omsättningsökningen på 123mkr under 2017 härrör från tillsammansbolag, innebär det att kunderna betalat gissningsvis i snitt 12% provision, uppgår provisionerna till 17mkr

Betänk nu att hästsportens PRISMEDEL erhåller 5% av totala omsättningen, HUR kan spelläggarna erhålla upp till 15% ? Det är direkt motbjudande, men symptomatiskt för hela hästsporten, ett fåtal smörjer kråset och de som tar hela risken samt kostnaderna- hästägarna går på knäna.

LIKA VILLKOR?

Konklusion: Det är således troligt att omsättningshöjningen mer 123 milj, närmre 140mkr, där spelläggarna utan risk tjänar 17mkr, men hästsportens prismedel endast erhåller 6mkr, är det rimligt ?

PS: Jag var tidigare spel-läggare för tillsammansbolag som tog ut 8% , men även det tycker jag var alltför magstarkt och slutade.

Mina egna spelsyndikat tar jag inte ut någon kostnad för öht, det ser jag som en möjlighet att spela stora system långsiktigt utan alltför betungande insats .

Kommentarer (4)

ST skiljer på äpplen och päron

Det kom ett brev från Linn Andersson, som gäller Svensk Travsports ständiga åtskillnad av stortränare och övriga, min fråga är  om ST agerande beror på att åtminstone den ena av beskrivna tränare är mycket god vän och firar bemärkelsedagar med Johan Lindberg !

 

”Efter ett samtal med Kronofogden börjar jag lacka på ST’s skenhelighet och hur de gör skillnad på person och person. På bilden nedan ser ni ST’s bestämmelser kring ekonomin för personer med A-licens. Låt mig nu berätta en historia om en av landets större travtränare:

Personen bedrev sin träningsverksamhet under namnet *** AB med organisationsnummer 55****-****. Detta kallar vi nu ”bolag A”. Efter att ha satt i system att inte betala sina skatter inom angiven tid lackade till slut Bolagsverket ur och drog in f-skattsedeln i oktober 2014. Personen hade innan dess startat ett nytt aktiebolag, vilket vi nu kallar ”bolag B” med ett helt random namn. På förmiddagen en dag i oktober byter personen namnet på bolaget A till något random. Bolagsnamnet *** AB upphör således att vara namnskyddat i samma ögonblick. Det finns ingen preskriptionstid utan namnet är i samma sekund fritt att använda för någon annan. På eftermiddagen heter plötsligt bolag B nu *** AB, bolag A’s tidigare namn, det övertar hyreskontrakt på gården, all personal, alla avtal med hästägarna osv. I praktiken har således personen enbart bytt organisationsnummer på bolaget. Hur många av er kollar er tränares organisationsnummer på TDS-fakturan? Jag gör det då inte ivf så jag skulle nog inte än idag ha vetat om detta om jag hade haft häst hos denna tränare. Det nya bolaget har på 2,5 år redan lyckats med bedriften att ådra sig 21 betalningsförelägganden. Samtliga skatteskulder. Kronofogde-tjänstemannen säger uttryckligen ”detta bolag har satt i system att ständigt ligga en månad efter med skatten.”

I ST’s licensbestämmelser framgår tydligt att om tränaren inte underrättar ST om den indragna f-skattsedeln ska personens licens dras in och inte kunna ges åter på resten av kalenderåret. Eftersom tränaren inte haft licensen indragen en endaste minut har således detta skett helt med ST’s goda minne.

Vi tar ett exempel på ST’s ”sila mugg och svälja elefanter-inställning” till. A-tränaren som, efter ett liv där ständigt många tiotals betalningsförelägganden varit en naturlig del av hans liv, i juni i fjol faktiskt gjorde sig skuldfri. Säg den ordning som dock varar då han bara under år 2017 hittills ådragit sig 29 nya betalningsförelägganden, varav 6 pågående och ytterligare två faktiskt gått till indrivning. Dessa två indrivningar är personens företags nummer 69 och 70 i ordningen. Ej heller denna licens har varit indragen en endaste minut sedan år 1992.

Varför gör detta mig då så irriterad?
Först om främst för att regler ska följas av ALLA och bestraffningar om överträdelser ska gälla ALLA.

Det finns mängder av travtränare som trots att de haft sina bolag i tiotals år öht inte har så mycket som ett betalningsföreläggande. Personer som jobbar på och ser till att göra rätt för sig. Som de allra flesta. Som de måste funka i ett samhälle. Att tillåta vissa tränare att få notoriskt undlåta sig att betala löner, skatter, leverantörskulder etc etc skapar en orättvis konkurrenssituation. Jämför med en restaurang som har svartjobbare: de kan sälja sin oxfilé betydligt billigare än krögaren som betalar allt enligt gällande kollektivavtal. På samma vis har en person som ständigt ligger en kvarts miljon efter med räkningarna levt över sina tillgångar och kunnat skaffa sig en orättvis konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter som INTE levt på olovligt lånade pengar. Dessutom undrar jag vart ST’s ansvar gentemot hästägarna och leverantörerna är? En a-licensiering är en garant mot tredje part att företaget lyder under sportens egna bestämmelser och kontroll av dessa. Genom att utfärda en a-licens garanterar faktiskt ST hästägarna att personen har sin ekonomi i ordning och jag således kan vara lugn för att hästen nog har mat i krubban. Ur leverantörernas synvinkel undrar jag vart CoC:en är nu när den behövs. Ho ho, CoC:en? Är det verkligen bra för travsporten att en tränare får dra travsporten i skumraskträsket ur transportörers, elfirmors, butiker och you name it’s synvinkel..?!

Hallå Tränarföreningen: hur i helskotta kan ni tillåta detta år efter år efter år? Varför ställer ni inte upp och kräver lika villkor för alla era medlemmar??

Utdrag från Svensk Travsports stadgar

Kommentera

Skarplöth återigen vilse i pamflotterna

Pamflott är fet pamflett,dvs en broshyr med propagandainnehåll(mitt ord)

Detta har Skarplöth skrivit på ”likavillkor.nu” 31/3

”Idag släpptes den utredning som beskrivits som ett ödesdokument för den svenska spelbranschen. Spellicensutredningen har varit mycket efterlängtad, inte minst av ATG som hållits tillbaka av monopolet. Äntligen kan vi agera på mer lika villkor och utveckla vår verksamhet, till nytta för våra kunder, för trav- och galoppsporten och för hästnäringen.

Som ansvarig för Sveriges största spelbolag på nätet är jag på det hela taget nöjd med utredarens förslag. Men jag ser förstås både plus och minus.

Tre plus:

  1. ATG får större möjlighet att utveckla och lansera nya produkter och därmed bygga vidare på kundlöftet om Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.
  2. ATG får expandera utomlands och lansera våra produkter och vår fantastiska sport på helt nya marknader och för nya kunder.
  3. Det blir en marknad på mer lika villkor, en marknad med mer ordning och reda, vilket är bra för alla.

De minus jag ser är delarna kring konsumentskydd och spelansvar.

Vi vet att snabba spel med hög återbetalning ökar risken för spelproblem(1). ATG och våra ägare har argumenterat ihärdigt för att alla spelformer ska riskklassificeras. Vi anser det vara fullt rimligt att mer riskfyllda produkter omgärdas av strängare regler kring exempelvis marknadsföring(2) . Detta har dock utredaren valt bort.

Vi saknar också ett förslag om att reglera taket för vinståterbetalning. Ur ett ägarperspektiv är detta högst problematiskt då det bäddar för ett priskrig som minskar hästsportens finansiering och intäkterna till staten(4). Och återigen – en hög återbetalning ökar risken för spelproblem (3). Denna fråga kommer vi jobba intensivt med, nu när den politiska processen startar.

Men det viktigaste av allt nu, är att se till att verkligen införa detta licenssystem som branschen och kunderna väntat länge nog på. Så låt oss nu alla – spelbolagschefer, politiker, tjänstemän – vara lösningsorienterade och snabbfotade, så att vi har en ny spelmarknad när vi vaknar upp på nyårsdagen 2019. Full fart framåt!

Hasse Skarplöth,

Vd ATG”

Håkan Hallstedt som arbetat flera år som generaldirektör för Lotteriinspektionen och den som ansvarat för spelutredningen, tar upp alla former av spelmissbruksåtgärder, preciserar exakt vilken forskning som finns, vad som är hypoteser, teorier och fakta.

1: Det som Skarplöth här tar upp är en teori, det är INTE FAKTA ! Skarplöth talar i egen sak utan vetenskapliga bevis.

2: Återigen tas dessa teorier för vetenskapliga fakta av Skarplöth, H.H tar upp även dessa teorier i spelutredningen, vilka hypoteser och faktaunderlag som finns. Där så finns vetenskapliga fakta, tas det naturligtvis hänsyn till detta i spelutredningen, men återigen så anser Skarplöth att dessa teorier är bevisade, och så är icke fallet. Men det passar Skarplöths agenda att fara med direkt osanning.

3: Skarplöth hoppar återigen fullständigt i galen tunna, H.H tar naturligtvis upp denna fullständigt galna hypotes att HÖG vinståterbetalning ska innebära högre risk för överdrivet spel , vilket det föreligger bland annat ett Australiensiskt vetenskapligt arbete som motsäger, och ett flertal erkända teorier och hypoteser som inte finner något som helst belägg , det är snarare tvärt om- HÖG VINSTÅTERBETALNING är samhällskyddande enär konsumenten erhåller ett lägre pris och förlorar mindre pengar, vilket inte nödvändigtvis innebär högre spelande och framförallt inte ökat problemspelande.

4: ATG vägrar anpassa sig till den marknad som sedan länge pågått, vilket tydligt märks genom att bolaget inte sedan millennieskiftet lyckats öka solvensen inom hästsporten, tanken var 1973 när ATG startades, 40% täckningsbidrag ska hästsporten erhålla genom ATG intäkter. I dag är täckningsbidraget för hästsporten i BÄSTA fall 22%, och trots att spelbranschen blommat som aldrig förr under 2000talet, så har ATG inte ens lyckats hålla hästsportens kostnadsökningar i stången, utan tvärtom snart ruinerat hästsportens aktiva, där numera endast de verkligt förmögna , de som brinner med klarast låga och ett antal dubbel/trippelarbetande fortfarande är aktiva. Antalet amatörtränare har sjunkit med närmre 50%, uppfödda hästar likaså och snart är antalet födda föl så lågt att de understiger det absoluta minitalet för möjligheten till ett utvecklande avelsverksamhet som var ett av delmålen med ATG 1973.

Hade ATG varit marknadsledande under sistlidna 20åren och inte likt en fet katt lagt sig i solen och lapat grädden från världens lojalaste kunde, hade hästsporten sett fullständigt annorlunda ut i dag, och ATGs innovationskunskaper sett helt annorlunda ut. I dag är ATG så dåliga på att utveckla spel, att ATG istället hämmar spel, genom juridiskt absurda lagar som ”robotspelsregler” och bevisligen inte lyckats utveckla någon innovation sistlidna tre åren, kostnaderna stiger för byråkrater och innovationer, men intäkterna ökar inte i paritet, således Ebberöds Bank. Klart Skarplöth med en dåres envishet propagerar för låg vinståterbetalning.

Vad Skarplöth dock som de flesta monopoldirektörer glömmer är-

KONSUMENTEN ÄR KUNGEN

Det går inte längre att bestämma priset för kunden genom att tillverkningskostnaden för produkten är dyrare här än på andra sidan gränsen, protektionism är Trumps agenda, inte avsikten med spelregleringen. Hästsportens möjlighet att överleva kan endast vara att erbjuda konsumenterna en vara som önskas, till ett pris som är homogent med produkten och utbudet, annars väljer konsumenterna andra produkter på marknaden.

Återigen är det ATGs egen agenda som påtalas(må vara hänt, är trots allt hans arbete att tjäna pengar TILL hästsportens fromma) likväl ska det inte framställas såsom en vetenskaplig sanning när förhållanden är precis tvärtom.

Just vinståterbetalninsnivån har sedan tidigt 2000tal när internet slog igenom och spelare världen över fick glädjen att möta en prispress som gav en vinståterbetalning på 97,5% på sportspel, där tex Svenska Spel länge hade 70% och därefter höjde till 80% och nu har 85% var SS rörande eniga med ATG om vikten av låg vinståterbetalning, vilket givetvis statsfinanserna skrev under på, som tog ut 35% i spelskatt på ATG/SS profit.

Att statliga bolag levt gott på icke konkurransutsatta marknader, och med glädje påstått precis vad som passar bolagen för att vidmakthålla intäkterna påvisas i rask takt. (vem kommer inte i håg”ät 8skivor bröd om dagen” ”Drick mjölk och få starka ben” ”Höga priser på alkohol ger lägre skadeverkningar” Speciellt sistlidna är ytterst närbesläktat med ”hög vinståterbetalning är spelskadebefrämjande” Nu har vi sistlidna åren också mött ” flyktingmottagandet är lönsamt för Sverige ”

Hästsporten står inför enorma möjligheter , med en ytterst lojal kundkrets, med ett produkt som starkt särskiljer sig från övriga produkter genom HÄSTEN, något mer fotogeniskt går inte att erbjuda en actionintresserad marknad. Dessutom kommer den lojala kundkretsen som ofta också har fler intressen än hästsport, såsom tex sport, poker och kasino, nu kunna erbjudas detta utan att behöva byta leverantör, genom samarbete med de som har mångårig vana av att leverera en internationella produkter till ett mycket lågt pris, kommer ATG också nå helt nya kundgrupper såsom generationerna födda efter 70talet, vilka ATG fullständigt lämnade därhän i sitt ivriga slickande av grytorna. De glömda generationerna får hästsporten nu möjlighet att presenteras för, men endast om hästsporten erbjuder en intressant vara, till ett rimligt pris.

INTE GENOM PROTEKTIONISM

PS: Att Skarplöth inte tar Håkan Hallstedt kunskap och erkända yrkesheder på ad notam, utan opponerar sig med ren rappakalja är direkt skadligt för spelutredningens möjligheter att genomföras, särintressens oförmåga till helhetssyn lända ingen till heder.

 

 

 

Kommentera

Spelutredningen 2017 facit för ATGs vidkommande

Spelutredningen i korthet för ATGs vidkommande!

ATG ska konkurrensutsättas till fullo, men också ges fullständiga möjligheter till licenser på lika villkor som övriga spelarrangörer . Staten föreslås avsluta sitt engagemang i styrelse .

Ny statlig spelskatt på 18% till skillnad mot 35% som förelegat tidigare (oavsett spelform) vilket med 2016års bokslut skulle rendera i ca 600milj i ökade intäkter för hästsporten.

Spelutredningen uppmuntrar INTE till specifika hästsportspunktskatter i någon form, hästsporten får istället införskaffa nya intäkter genom försäljning av sportdatabaser/mediarättigheter / sponsring osv. Möjligheterna för hästsporten att arrangera spel på övriga marknader och inleda samarbeten bör i förlängningen utmynna i en bättre ekonomisk situation för hästsporten i stort än vad som i dag föreligger anser spelutredningen.

Samtliga spelformer inklusive fasta odds ska tillåtas, ej heller ska livespel förhindras, eller spelbörser även på hästar, utan sistnämnda till och med uppmuntras av spelutredningen.

Skatt eller avgift till trav- och galoppsporten – Utredningens förslag: Spelföretag ska – utöver spelskatten – inte behöva betala någon särskild skatt eller avgift till hästsporten för att kunna erbjuda vadhållning på hästar. 

Vadhållning på hästar- Utredningens förslag: Licens till vadhållning kan omfatta vadhållning på hästar.

Tillgång till vissa nyttigheter- Utredningens bedömning:

Överenskommelser gällande ljud- och bildrättigheter samt tillgång till den s.k. sportdatabasen och banor bör ingås på kommersiella, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. Lagregler om detta behövs inte.

Utbudet av spel på hästar Utredningens förslag:

I spellagen anges inte vilka typer av vadhållning på hästar som är tillåten vilket innebär att det – om regeringen inte bestämmer annat – är tillåtet med såväl totalisatorspel som spel till fasta odds. Vadhållning på svenska hästlopp får ske på sådana lopp som anges i Svensk Travsports (ST) respektive Svensk Galopps (SG) tävlingskalender. När det gäller internationellt samarbete gäller vad som anges i avsnitt 11.10. Utredningens bedömning: Någon rätt för ST/SG att ackreditera utländska hästtävlingar bör inte införas.

NOTA BENETill sist vill utredningen också betona det självklara i att det bör vara konsumenten själv som får välja om han eller hon vill spela i totalisatormodellen eller till fasta odds.

 

Slutsats av spelutredningen: 

Slutsats ATG hade år 2016 ett spelöverskott på cirka 4,0 miljarder kronor före spelskatt. Av dessa utgör cirka 1,4 miljarder skatt. Således har ATG haft ett spelöverskott på omkring 2,6 miljarder kronor efter skatt. Av dessa har cirka 1,7 miljarder betalats ut till hästsporten. Sportens andel av spelöverskottet efter skatt utgör således omkring 65 procent, således en hög procent. Samtidigt har ATG beskattats med en spelskatt på 35 procent på spelöverskottet. Vid en skatt på 18 procent, skulle spelöverskottet – allt annat lika – efter skatt bli omkring 3,28 miljarder kronor. Med samma utbetalning till sporten, dvs. cirka 1,7 miljarder kronor skulle denna utgöra omkring hälften av spelöverskottet efter skatt, vilket inte kan ses som en orimlig faktorersättning, även om bolagsskatt tillkommer. Punktskatten förbättrar samtidigt ATG:s vinstmarginal. Även med hänsyn tagen till en ökad konkurrens bör möjligheterna till försäljning av ljud- och bildrättigheter m.m., sponsorsamarbeten med spelföretag, ett utökat internationellt samarbete och en breddning av vadhållningsportföljen göra att hästsporten kan se framtiden an med viss tillförsikt.

OBS: Vidare analyser kommer skyndsamt när den över 2000 sidor långa utredningen analyserats !

Min nuvarande syn är att utredningen är fullständigt briljant, väl dokumenterad och vederhäftig på alla tänkbara sätt, ett stort antal heliga kor slaktas , särintressens argument beaktas och dokumenteras, men tas inte onödig hänsyn till i slutsatserna .

Håkan Hallstedt och Johan Röhr samt /Maria Wennerberg Sedigh /Karolina Gustafsson har helt enkelt visat hur en utredning bör göras, androm till lärdom.

 

 

Kommentera

Vem för konsumenternas talan i spelutredningen 2017

Vem för konsumenternas/kundernas talan?

Vilka är konsumenterna / kunderna- Det är naturligtvis spelarna, lottköparna, de som betalar kalaset som utgör spelbolagens intäkter.

(Spelbolaget ATG har felaktigt definierat sina kunder som spelarna och hästägarna.
Hästägarna är sportens leverantörer och därmed inte spelbolagets kund.)

Finansdepartementet representeras av Lotteriinspektionen, ATG och Svenska Spel betalar mångmiljonlöner till sina företrädare och kommunikatörer, utlandsregistrerade spelbolag har en kader av marknadsförare och effektiva organisationer som för deras talan.

Men vem för Konsumenternas  talan i Sverige?

Lagstiftningen och praxis talar om nödvändigheten av skydd samt motverka missbruk.
Sålunda bör alla nya produkter provas utifrån ett kund och/eller konsument perspektiv.
Konsumentskyddet är starkare än en professionell kund.
Konsumenten anses inte som privatperson ha samma insikt som repetitiv användare
som omsätter mycket pengar.
Alldeles oavsett så har även samhället insett att en kundkännedom inte bara skyddar mot organiserad brottslighet, den tar samtidigt parti för att spela på lika villkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undersökning efter undersökning påtalas ” kunderna saknar oberoende instans, samt ännu värre inte har någon som helst organisation eller förening som för deras talan.

I ett Sverige där särintressen uppmuntras, föreningslivet präglat industrialismens utveckling och t o m lyckats erhålla särskilda regler gällande lotterier ( folklotterierna)

där

allmänhetens idrottsorganisationer erhåller över en miljard i bidrag per år från staten( nota bene, inte Svenska Spel)

Hästsportens organisationer äger i sin tur ATG och representeras ytterst av Svensk Travsport samt Svensk Galopp.

Men kunderna, spelarna saknar helt och hållet en instans, oberoende organ , förening som för talan mot spelföretagens intressen. Vilket märks ytterst tydligt när problem uppstår för ATG/Svenska Spel vilket tydligt avspeglats i korrupta spel såsom matchfixning inom idrott, resultatfixning inom schlagerfestival och Lets Dance, uppgjorda lopp och korrupt spel på hästar, såväl positiv som negativ doping inom idrott och hästsport. Men även direkt bedrägliga spelformer som ATGs-Boost där vinståterbetalningen endast är 32% mot uppgivna 50% i kommunikation mot kund, eller Svenska Spels ”auktionsspelet där man skulle köpa lägsta bud” osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När uppenbara felbeslut gällande ingångna vad på såväl Svenska Spel som ATG saknas oberoende organ att vända sig till, det finns ingen reklamombudsman, ingen jurisdiktion, endast lotteriinspektionen att vända sig till och de för inte kundernas talan, enär de skickar frågeställningen vidare till ATG/Svenska Spel utan att äga egen oberoende insikt eller öht ha möjlighet att påverka vare sig ATG eller Svenska Spel.

Även utlandslicensierade spelbolag har en oberoende organisation där skiljande åsikter kan bedömas och utslag som spelbolagen följer utdelas bland annat IBAS.

Således är kommande spelreglering en fråga också för KUNDEN, för spelarna som betalar hela kalaset, men vars åsikter står helt ohörda och dessvärre heller inte efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är viktigast för konsumenterna? Är det priset, dvs återbetalningen per satsad krona, eller är det var vinsterna går( till aktieägare eller staten samt möjligen välgörande ändamål) Är det spelutbudet som marknaden erbjuder, spelsäkerhet, vad är det kunderna efterfrågar?

Min åsikt, grundad genom över 30år inom spelbranschen, där jag såsom spelare, såsom tidigare spelbutiksägare, professionell pokerspelare i 10 år, tidigare verksam på internationellt för ett av världens största spelbolag, utbildad Croupier, utbildad på 4e penningtvättsdirektivet, 44 år långt intresse av galoppsport och 30år inom travsporten.

Ingen vet vad kunderna/konsumenterna efterfrågar, för ingen oberoende undersökning har någonsin skett. 

Alla undersökningar har  utgått ifrån Lotteriinspektionen , från ATG eller Svenska Spel samt folklotterier , inga oberoende undersökningar har någonsin utformats. Vilket ger att de undersökningar som skett tenderar vara lika nära sanningen som presidentundersökningar/Brexit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har besökt och även inviterats till åtskilliga diskussioner sistlidna åren av såväl Lotteriinspektionen som Svenska Spel och ATG samt naturligtvis BOS , men ingen gång har kundernas åsikt efterfrågats, av någon part.

(inofficiellt är intresset större)

Men min bedömning av kundernas önskan är följande:

Spelsäkerhet

Kontroll ( en del i spelsäkerheten, men i Sverige särintresse enär LI står för kontrollen för Finansdepartementets räkning, medans ATG och Svenska Spel anses ansvara för respektive spelutbuds spelsäkerhet)

Transparens   Det ska finnas tydlig och enkel information gällande spelens förutsättningar, var intäkterna går, var man vänder sig med frågor och problem osv.

Marknad (spelformsutbud)

Pris ( Vinståterbetalning i procent av satsad krona)

 

Vana spelare har en annorlunda agenda, där priset, marknad och spelsäkerheten är avgörande i nämd ordning. Kontroll förutsätts enär den är långt effektivare inom eu-licensierade spelbolag än inom våra monopolbolag, och därför tar man stor hänsyn till om spellicensen är på Malta/Storbritannien/Tyskland eller i sämsta fall på tex Costa Rica och indianreservat i USA där erfarenheterna är långt sämre.

Likaså är transparensen och spelsäkerheten  betydligt högre internationellt, speciellt inom hästsporten.

 

 

 

 

 

 

 

Sålunda:

Följande är önskvärt:

1: Lotteriinspektioner får långt större mandat för kontroll av licensierade spelbolag, och därmed anställer kompetens som saknas i form av ytterst kunniga och djupt insatta personer inom spelbranschen .

2: Samtliga licensierade spelbolag ska gemensamt finansiera en oberoende organisation ”spelombudsman” som för kundernas talan i tvister mot spelbolag och kontrollanter(LI) samt stat, naturligtvis ska även staten bidra med föreningsstöd till denna organisation.

Kommentera

Dammar av 2016 och putsar på 2017

Gästskribent Björn Damm får äran att skriva årets sista gästkrönika, tillika årets första krönika på gamblersvardag.se .

För i morgon blir det inget skrivet.

Nyårskrönika 

En ​ önska​n​ om ett riktigt Gott Nytt År kommer​ ​m​ed vetskapen om att vi nästa år ges svaret på i vilken omfattning pokalåret innebär en ny nivå ​för prispengarna.
Vi behöver klättra mot de 40 procent i ​kostnadstäckning​ som är nödvändiga för de som har sina hästar i proffsträning ​och som styrs av näringsvillkor.
​​
I den omreglerade världen blir allt så mycket lättar​e​​​ om aktörerna har en samsyn om att hästägarkollektivet är en leverantör​ och därmed få betalt på översta raden.​ H​ästägarna​s kan därmed ​återremittera ​sitt krav på kostnadsöversyn dit det hör hemma​, det vill säga till ägarna och deras valda styrelser.
Hästsporten kommer hamna i bryderier på ​olika ​sätt.
Skilsmässan mellan Trav och Galopp blir en konsekvens i och med att galoppens finansieringsgrad via spelet är betydligt sämre än travets.
​Atg:s ägande lär ifrågasätts eftersom sporten och sällskapens företrädare har möjlighet att välja mellan fler konkurrerande alternativ, där även spelbolagen  har sina preferenser.
​Hur har sällskapen valt att ​prissätta sina  ​immateriella ​rättigheter, det vill säga ​bild och ljud.
​Ett långsiktigt avtal lär vara tecknat mellan banorna och Svensk Travsport. Jag förutsätter att detta har en sidodörr som ger parterna rätt till omförhandling och givetvis släppa in nya aktörer, vilket ligger i omregleringens tanke – att spela på lika villkor och där konkurrens ger sporten möjlighet till större intäkter.
Alla bör vara  överens om att ​t​ävlingsdagarnas innehåll ​ska skapa lönsamhet.​ Det är inte enbart spelbolagen som naturligt ska sträva efter lönsamhet –det måste även sporten göra.
Det är underbart att det finns vilja och framtidstro när ett av de ​travsällskap som har det jobbigast med nyrekryteringen inom hästägande och uppfödning ändå vågar diskutera en ny bana.
Alla travsällskap måste tänka ​i nya banor, ​m​en i första hand inse uppdraget​ ​och se de begränsningar som nu uppkommit.
Publiken måste bli en del av travdagen igen och upplevelsen på plats bli mer uttalad. Travbanorna är grunden för rekrytering av nya aktörer till sporten.
Den betalande andelen av publiken, ​är ett sätt att mäta om upplevelsen lockar och ger vårt uppdrag trovärdighet.​ ​Delad glädje är dubbel glädje.
Sluta skyll på publiken i tv-soffan. Se istället på vår egen oförmåga eftersom vi tillåter ett
kontraproduktivt tävlingsprogram och bortser från vår arenapubliks krav på upplevelse.
Tävlingsprogrammet tillhör dom som har flest hästar och därmed ger störst betydelse för hela sportens finansiering. Egna fasta tävlingsdagar är ett måste för framtiden.
Svensk Travsport har under flera år visat att man styr autonomt. Den grundläggande principen att individen självständigt styr över sitt liv och handlande har i händerna på en obeslutsam styrelse blivit till ett stark etiskt dilemma.
Värdegrund är mer än floskler i ett framtvingat dokument. Vår möjlighet att möta principiella skillnader måste baseras på ett modernt reglemente

​ ​

utformat efter de spelregler som alla berörs av och känner harmoni med.

Det är det mest grundläggande för att leva upp till vårt uppdrag att lyckas med med rekrytering av nya unga trovärdiga individer.
Därmed och först därefter kommer de naturliga reaktioner som årets alla överträdelser
inneburit mötas av samsyn istället för motgång eller tystnad. Låt oss mer stringent leva enligt devisen; behandla andra som Du själv vill bli behandlad! Däri ligger möjligheten till ett riktigt Gott Nytt År.
Björn Damm

Kommentera

SHL-Rikshästen ytterligare ett katastrofalt projekt av ATG/ST

Återigen påvisas ATGs/ STs inkompetens .

Jag har skrivit tidigare om alla felsatsningar som gjorts sedan 2013, och dessvärre förändras inte heller scenariot, vilket naturligtvis beror på att båda organisationerna endast har införskaffat sig jasägare, nickedockor som är syltryggar med avsaknad av kompetens eller ryggrad nog för att utföra arbetet gediget och trovärdigt.

Alla inom hästsporten har kunnat se det ena märkliga händelsen efter den andra, såväl ur spelsynpunkt, som ur hästsportens synvinkel.

Där SHL-sponsringen som kostar lägst 78miljoner över tid, aldrig transparent förklarats av vare sig ATG eller ST, där motprestationerna från SHL aldrig funnits inskrivna, samt värst av allt så hade aldrig en mediaplanering genomförts INNAN avtalet skrevs.

Nu försöker ST/ATG lappa och laga, såsom alla andra illa planerade och hafsigt tillsatta projekt under åren, för att försöka kväsa opinionen, och hälla flottig olja över de allt mer upprörda rösterna från hästsporten.

SHL-Rikshästen är ett praktfiasko, där man från början skulle sälja 14 ”stall” med två hästar i varje för 500kr per andel och 1500 andelar per stall. I detta ingick även 3 månaders ATG-premium så man kan se hästen tävla på atg.se . Att tävlingen pågår i 7 månader är tydligen ointressant i sammanhanget. Med två veckor kvar att sälja ut sista 6500 andelarna av totalt 21 000, visar det sig att intresset är likvärdigt med tidigare år, trots SHL-anknytningen, för det är betydligt dyrare samt betydligt fler andelar som ska säljas, och det visar sig att packeteringen är för uselt genomförd.

you-mean

 

Vilket alla med insikt insåg när projektets förutsättningar presenterades. ( Precis som Top7 förövrigt)

Nu har gruvan saltats ytterligare, med några fler produkter som presenterats sistlidna dagarna, allt i panikens tecken:

 

 

gör om gör rätt

Travronden-tre nummer (värde 135kr Förövrigt en tidning som tappat all trovärdighet som fackorgan)

Travfakta Guld( två månader – påstått värde 1998 kr som är solida fakta,men glädjande för storspelare,men likväl positivt då ATG lider av grav förenklingsångest)

V75-stora vinster ( tips från mindre välrenommerad media värde 99kr)

Dessutom visar det sig att travbanor KÖPT 200andelar för att ge bort,kanske sälja,  således använt pengar som istället kunnat användas såsom prismedel ALLA tränare kan fått ta del av, istället för att stötta en enskild tränare-lika villkor?

dont-ask-me-about-my-business-kay

 

Desperat försöker ATG/ST uppmuntra till försäljning av de sista 30% andelarna som kvarstår.  Tips från coachen:  till nästa gång, kanske t o m nu?

  • Elitloppsbiljetter/ Åbys Stora/Derbyt *2 för alla som köper andel
  • Vinnande stall ska få eget tält på elitloppet med tips från Spelvärde, ciceroner av välkända kuskar/tränare på Valla, besök på elitloppsauktionerna samt rabatterade priser på dryck och mat.
  • Naturligtvis ska alla andelsägare erhålla ATG-premium för helåret, sajten är så usel att människor behöver uppmuntras till besök, inte rånas.
  • Till 2017 års försäljning: Börja till JUL 2017 -samt endast 500 andelar, 10 stall. Slutför försäljning till PÅSK:
  • Denna tävling ska anses vara SPONSRING av hästsporten i stort, inget som vare sig ATG eller ST ska tjäna pengar på, utan ses som godwillgest efter att sporten ständigt får stryka på foton för speloptimeringens onda ande.
  • insanity

 

Kommentera