ATGs lika villkor gäller inte Paribet

Som synes i sifforna nedan, så vinner således Paribet(Usa) lika mycket som Danmark och Finland tillsammans, och då är detta endast vinster

över 30 000kr, normalt beräknar man att nordiska länderna vinner ungefär 10ggr mer än vad som här förevisas, vilket rimligtvis

även gäller för Paribet (USA) . Ytterligare en viktig notis är hur mycket som vinns från Belgien, som är en ny affärspartner, man måste

dra slutledningen att det ges ut rejkback även i Belgien.

Problemet för ATG är att ingen av de utomnordiska samarbetspartnerna får ATG någonsin reda på slutkund, speciellt inte de rejkbackbaserade såsom Paribet, där en slutkund helt saknas, enär företaget inte har några kunder. Paribet måste misstänkas för penningtvätt, och kanske även finansiering av terrorism. Att ATG överhuvudtaget har mage att diskutera ”lika villkor” gällande någonting i sina affärsmodeller när de tillåter företag spela med 30dagars kredit och 4,25% skatt, där ”robotrelger” kontrolleras av företagen. DEN ÄR DIREKT BAROCKT..

2014 års vinstlistor finns nedan: Noteras kan att Sydafrika inte förlängde efter nytt kontraktsförslag. Tyskland/Holland vann ytterst begränsat, likaså Nederländerna, Internationell partner är Paribet/Österrike/ mfl som inte var noterade som samarbetspartners i början av året.

USA är således upp 25% i år gissningsvis, oräknat lågvinster.

 

 

 

2014 års vinstlistor finns nedan: Noteras kan att Sydafrika inte förlängde efter nytt kontraktsförslag. Tyskland/Holland vann ytterst begränsat, likaså Nederländerna, Internationell partner är Paribet/Österrike/ mfl som inte var noterade som samarbetspartners i början av året.

USA är således upp 25% i år gissningsvis, oräknat lågvinster.

V75

Noteras bör att ATG aldrig någonsin giver ut totalvinsterna och totalomsättningarna på respektive rejkbackbaserat land, utan siffrorna får utvärderas i förhållande till övriga länder och totalomsättning. Klarlagt är dock att det är närmare en miljard per år som riskerar att tvättas/finansierar terrorism genom rejkbackbaserade samarbetspartners utan kontroll av slutkund.

OBSERVERA: Siffrorna har jag fått från spelatrav.se

Kommentera

Hästsportens Lika Villkor

Skälen till förslaget
”De spelformer med högst återbetalningsprocent är också de mest riskfyllda då de förutsätter att spelaren spelar under en lång tid. Ett sådant beteende uppmuntras inte lika starkt med en lägre återbetalning varför ett tak skulle vara en betydande spelansvarsåtgärd. Det finns också incitament för såväl staten (skatteintäkter) som spelbolagen (vinst) att undvika ett priskrig på marknaden. ”

Detta är en av flera ytterst förunderliga slutsatser som dras ” http://www.likavillkor.nu/ ” ATG/SG/ST skrift om framtida utseende på spelmarknaden.

1: Belägg för att risken för ökat spelmissbruk sker i samband med lägre spelskatt har aldrig någonsin påvisats, dock en bekväm åsikt att priset påverkar missbrukare som förmyndare påpekat gällande tex spritmonopol.

Det är naturligt att OMSÄTTNINGEN ökar desto lägre spelskatten är, enär spelarna förlorar mindre per speltillfälle per automatik. En normal spelare som aldrig vinner mer än skatten, får vid 100kr insats tillbaka 70 kr i dag(30% spelskatt). OM spelaren får 5% spelskatt, får hen tillbaka 95 kr, vilket gör att hen kan spela betydligt fler gånger innan grundinsatsen till fullo förlorats. Detta innebär inte NÖDVÄNDIGTVIS att spelaren förlorar mer pengar per speltillfälle eller år, endast att förströelsen blir längre tidsmässigt samt omsättningen högre.

Ju högre spelskatt, desto fler problemspelare, enär endast spelarrangören slutligen har en matematisk möjlighet att vinna. Vid 100% återbetalning/dvs 0 % spelskatt, skapas knappast några problemspelare ?!

SPELANSVAR är INTE att beskatta spelarna så högt som möjligt för att stat och arrangör ska tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att tillse att KUNDERNA får bästa möjliga pris ,dvs LÄGSTA möjliga spelskatt SAMT SPELSÄKERHET.

I dag med 30% generell spelskatt hos ATG, får spelarna SÄMSTA/HÖGSTA PRISET I VÄRLDEN, samt avsaknaden av SPELSÄKERHET är synnerligen allvarlig, vilket inte minst alla spelskandaler i Sverige påvisat sistlidna åren! 

Intressant är följande passus :

Men ATG som är så starkt förknippat med hästsporten och som dessutom kan erbjuda stora spelpooler möter tämligen begränsad konkurrens vad avser spel på hästar. Många i Sverige oreglerade spelbolag har i flera år erbjudit spel på Svensk Travsports arrangemang, men uppskattningsvis omsätter detta endast ett par miljoner kronor om året. 

Detta är en fullständigt nyhet för mig, enär ATG alltid vidhållit att internetbookies omsätter många hundra miljoner, ofta har en,två miljarder nämts på travspel. Sålunda är siffran som nämts märkligt låg. Samt naturligtvis fullständigt fel, enär de fyra bolag som bedriver spel på trav, Bet365, Nordicbet, Unibet, Racebets (finns några till som dock inte har tar några risker över 1000kr per spel) men dessa fyra största aktörer, har tillräckligt med spelmöjligheter för att det ska kräva minst 1-3 heltidstjänster per spelbolag för oddsättning.

Sålunda blir det  uppskattningsvis kanske 10 heltidstjänster, på Malta företrädesvis och därmed räcker inte några miljoner i omsättning för kostnadstäckning, mer rimligt blir någonstans mellan 100-200 miljoner i omsättning, som ger en avkastning på 5-10 miljoner totalt, det täcker personalkostnaderna men knappast mycket mer, enär riskviljan hos internetbookies är låg på travspel  är talande nog.

Det finns en avslutning:

HÄSTNÄRINGENS SAMHÄLLSNYTTA

där delar av de alltid borglömda men ack så viktiga grundaspekterna för varför politiker bör se Hästsporten skild från övrigt spel gällande nyttofrågan. Tyvärr saknas återigen en tydlig socioekonomisk utredning, som påvisar kostnaderna samhällsekonomiskt OM hästnäringen förtvinar. Hur stor påverkan har egentligen en hästgård på sitt närområde, på kommun, landsting osv. Till syvende och sist så är det endast här som opinion kan påverkas, och opinionen måste börja påverkas. Lär av Frankrike, där landets bönder sedan länge lärt sig läxan.

 

Kommentera

Skarplöth återigen vilse i pamflotterna

Pamflott är fet pamflett,dvs en broshyr med propagandainnehåll(mitt ord)

Detta har Skarplöth skrivit på ”likavillkor.nu” 31/3

”Idag släpptes den utredning som beskrivits som ett ödesdokument för den svenska spelbranschen. Spellicensutredningen har varit mycket efterlängtad, inte minst av ATG som hållits tillbaka av monopolet. Äntligen kan vi agera på mer lika villkor och utveckla vår verksamhet, till nytta för våra kunder, för trav- och galoppsporten och för hästnäringen.

Som ansvarig för Sveriges största spelbolag på nätet är jag på det hela taget nöjd med utredarens förslag. Men jag ser förstås både plus och minus.

Tre plus:

  1. ATG får större möjlighet att utveckla och lansera nya produkter och därmed bygga vidare på kundlöftet om Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.
  2. ATG får expandera utomlands och lansera våra produkter och vår fantastiska sport på helt nya marknader och för nya kunder.
  3. Det blir en marknad på mer lika villkor, en marknad med mer ordning och reda, vilket är bra för alla.

De minus jag ser är delarna kring konsumentskydd och spelansvar.

Vi vet att snabba spel med hög återbetalning ökar risken för spelproblem(1). ATG och våra ägare har argumenterat ihärdigt för att alla spelformer ska riskklassificeras. Vi anser det vara fullt rimligt att mer riskfyllda produkter omgärdas av strängare regler kring exempelvis marknadsföring(2) . Detta har dock utredaren valt bort.

Vi saknar också ett förslag om att reglera taket för vinståterbetalning. Ur ett ägarperspektiv är detta högst problematiskt då det bäddar för ett priskrig som minskar hästsportens finansiering och intäkterna till staten(4). Och återigen – en hög återbetalning ökar risken för spelproblem (3). Denna fråga kommer vi jobba intensivt med, nu när den politiska processen startar.

Men det viktigaste av allt nu, är att se till att verkligen införa detta licenssystem som branschen och kunderna väntat länge nog på. Så låt oss nu alla – spelbolagschefer, politiker, tjänstemän – vara lösningsorienterade och snabbfotade, så att vi har en ny spelmarknad när vi vaknar upp på nyårsdagen 2019. Full fart framåt!

Hasse Skarplöth,

Vd ATG”

Håkan Hallstedt som arbetat flera år som generaldirektör för Lotteriinspektionen och den som ansvarat för spelutredningen, tar upp alla former av spelmissbruksåtgärder, preciserar exakt vilken forskning som finns, vad som är hypoteser, teorier och fakta.

1: Det som Skarplöth här tar upp är en teori, det är INTE FAKTA ! Skarplöth talar i egen sak utan vetenskapliga bevis.

2: Återigen tas dessa teorier för vetenskapliga fakta av Skarplöth, H.H tar upp även dessa teorier i spelutredningen, vilka hypoteser och faktaunderlag som finns. Där så finns vetenskapliga fakta, tas det naturligtvis hänsyn till detta i spelutredningen, men återigen så anser Skarplöth att dessa teorier är bevisade, och så är icke fallet. Men det passar Skarplöths agenda att fara med direkt osanning.

3: Skarplöth hoppar återigen fullständigt i galen tunna, H.H tar naturligtvis upp denna fullständigt galna hypotes att HÖG vinståterbetalning ska innebära högre risk för överdrivet spel , vilket det föreligger bland annat ett Australiensiskt vetenskapligt arbete som motsäger, och ett flertal erkända teorier och hypoteser som inte finner något som helst belägg , det är snarare tvärt om- HÖG VINSTÅTERBETALNING är samhällskyddande enär konsumenten erhåller ett lägre pris och förlorar mindre pengar, vilket inte nödvändigtvis innebär högre spelande och framförallt inte ökat problemspelande.

4: ATG vägrar anpassa sig till den marknad som sedan länge pågått, vilket tydligt märks genom att bolaget inte sedan millennieskiftet lyckats öka solvensen inom hästsporten, tanken var 1973 när ATG startades, 40% täckningsbidrag ska hästsporten erhålla genom ATG intäkter. I dag är täckningsbidraget för hästsporten i BÄSTA fall 22%, och trots att spelbranschen blommat som aldrig förr under 2000talet, så har ATG inte ens lyckats hålla hästsportens kostnadsökningar i stången, utan tvärtom snart ruinerat hästsportens aktiva, där numera endast de verkligt förmögna , de som brinner med klarast låga och ett antal dubbel/trippelarbetande fortfarande är aktiva. Antalet amatörtränare har sjunkit med närmre 50%, uppfödda hästar likaså och snart är antalet födda föl så lågt att de understiger det absoluta minitalet för möjligheten till ett utvecklande avelsverksamhet som var ett av delmålen med ATG 1973.

Hade ATG varit marknadsledande under sistlidna 20åren och inte likt en fet katt lagt sig i solen och lapat grädden från världens lojalaste kunde, hade hästsporten sett fullständigt annorlunda ut i dag, och ATGs innovationskunskaper sett helt annorlunda ut. I dag är ATG så dåliga på att utveckla spel, att ATG istället hämmar spel, genom juridiskt absurda lagar som ”robotspelsregler” och bevisligen inte lyckats utveckla någon innovation sistlidna tre åren, kostnaderna stiger för byråkrater och innovationer, men intäkterna ökar inte i paritet, således Ebberöds Bank. Klart Skarplöth med en dåres envishet propagerar för låg vinståterbetalning.

Vad Skarplöth dock som de flesta monopoldirektörer glömmer är-

KONSUMENTEN ÄR KUNGEN

Det går inte längre att bestämma priset för kunden genom att tillverkningskostnaden för produkten är dyrare här än på andra sidan gränsen, protektionism är Trumps agenda, inte avsikten med spelregleringen. Hästsportens möjlighet att överleva kan endast vara att erbjuda konsumenterna en vara som önskas, till ett pris som är homogent med produkten och utbudet, annars väljer konsumenterna andra produkter på marknaden.

Återigen är det ATGs egen agenda som påtalas(må vara hänt, är trots allt hans arbete att tjäna pengar TILL hästsportens fromma) likväl ska det inte framställas såsom en vetenskaplig sanning när förhållanden är precis tvärtom.

Just vinståterbetalninsnivån har sedan tidigt 2000tal när internet slog igenom och spelare världen över fick glädjen att möta en prispress som gav en vinståterbetalning på 97,5% på sportspel, där tex Svenska Spel länge hade 70% och därefter höjde till 80% och nu har 85% var SS rörande eniga med ATG om vikten av låg vinståterbetalning, vilket givetvis statsfinanserna skrev under på, som tog ut 35% i spelskatt på ATG/SS profit.

Att statliga bolag levt gott på icke konkurransutsatta marknader, och med glädje påstått precis vad som passar bolagen för att vidmakthålla intäkterna påvisas i rask takt. (vem kommer inte i håg”ät 8skivor bröd om dagen” ”Drick mjölk och få starka ben” ”Höga priser på alkohol ger lägre skadeverkningar” Speciellt sistlidna är ytterst närbesläktat med ”hög vinståterbetalning är spelskadebefrämjande” Nu har vi sistlidna åren också mött ” flyktingmottagandet är lönsamt för Sverige ”

Hästsporten står inför enorma möjligheter , med en ytterst lojal kundkrets, med ett produkt som starkt särskiljer sig från övriga produkter genom HÄSTEN, något mer fotogeniskt går inte att erbjuda en actionintresserad marknad. Dessutom kommer den lojala kundkretsen som ofta också har fler intressen än hästsport, såsom tex sport, poker och kasino, nu kunna erbjudas detta utan att behöva byta leverantör, genom samarbete med de som har mångårig vana av att leverera en internationella produkter till ett mycket lågt pris, kommer ATG också nå helt nya kundgrupper såsom generationerna födda efter 70talet, vilka ATG fullständigt lämnade därhän i sitt ivriga slickande av grytorna. De glömda generationerna får hästsporten nu möjlighet att presenteras för, men endast om hästsporten erbjuder en intressant vara, till ett rimligt pris.

INTE GENOM PROTEKTIONISM

PS: Att Skarplöth inte tar Håkan Hallstedt kunskap och erkända yrkesheder på ad notam, utan opponerar sig med ren rappakalja är direkt skadligt för spelutredningens möjligheter att genomföras, särintressens oförmåga till helhetssyn lända ingen till heder.

 

 

 

Kommentera

Spelutredningen 2017 facit för ATGs vidkommande

Spelutredningen i korthet för ATGs vidkommande!

ATG ska konkurrensutsättas till fullo, men också ges fullständiga möjligheter till licenser på lika villkor som övriga spelarrangörer . Staten föreslås avsluta sitt engagemang i styrelse .

Ny statlig spelskatt på 18% till skillnad mot 35% som förelegat tidigare (oavsett spelform) vilket med 2016års bokslut skulle rendera i ca 600milj i ökade intäkter för hästsporten.

Spelutredningen uppmuntrar INTE till specifika hästsportspunktskatter i någon form, hästsporten får istället införskaffa nya intäkter genom försäljning av sportdatabaser/mediarättigheter / sponsring osv. Möjligheterna för hästsporten att arrangera spel på övriga marknader och inleda samarbeten bör i förlängningen utmynna i en bättre ekonomisk situation för hästsporten i stort än vad som i dag föreligger anser spelutredningen.

Samtliga spelformer inklusive fasta odds ska tillåtas, ej heller ska livespel förhindras, eller spelbörser även på hästar, utan sistnämnda till och med uppmuntras av spelutredningen.

Skatt eller avgift till trav- och galoppsporten – Utredningens förslag: Spelföretag ska – utöver spelskatten – inte behöva betala någon särskild skatt eller avgift till hästsporten för att kunna erbjuda vadhållning på hästar. 

Vadhållning på hästar- Utredningens förslag: Licens till vadhållning kan omfatta vadhållning på hästar.

Tillgång till vissa nyttigheter- Utredningens bedömning:

Överenskommelser gällande ljud- och bildrättigheter samt tillgång till den s.k. sportdatabasen och banor bör ingås på kommersiella, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor. Lagregler om detta behövs inte.

Utbudet av spel på hästar Utredningens förslag:

I spellagen anges inte vilka typer av vadhållning på hästar som är tillåten vilket innebär att det – om regeringen inte bestämmer annat – är tillåtet med såväl totalisatorspel som spel till fasta odds. Vadhållning på svenska hästlopp får ske på sådana lopp som anges i Svensk Travsports (ST) respektive Svensk Galopps (SG) tävlingskalender. När det gäller internationellt samarbete gäller vad som anges i avsnitt 11.10. Utredningens bedömning: Någon rätt för ST/SG att ackreditera utländska hästtävlingar bör inte införas.

NOTA BENETill sist vill utredningen också betona det självklara i att det bör vara konsumenten själv som får välja om han eller hon vill spela i totalisatormodellen eller till fasta odds.

 

Slutsats av spelutredningen: 

Slutsats ATG hade år 2016 ett spelöverskott på cirka 4,0 miljarder kronor före spelskatt. Av dessa utgör cirka 1,4 miljarder skatt. Således har ATG haft ett spelöverskott på omkring 2,6 miljarder kronor efter skatt. Av dessa har cirka 1,7 miljarder betalats ut till hästsporten. Sportens andel av spelöverskottet efter skatt utgör således omkring 65 procent, således en hög procent. Samtidigt har ATG beskattats med en spelskatt på 35 procent på spelöverskottet. Vid en skatt på 18 procent, skulle spelöverskottet – allt annat lika – efter skatt bli omkring 3,28 miljarder kronor. Med samma utbetalning till sporten, dvs. cirka 1,7 miljarder kronor skulle denna utgöra omkring hälften av spelöverskottet efter skatt, vilket inte kan ses som en orimlig faktorersättning, även om bolagsskatt tillkommer. Punktskatten förbättrar samtidigt ATG:s vinstmarginal. Även med hänsyn tagen till en ökad konkurrens bör möjligheterna till försäljning av ljud- och bildrättigheter m.m., sponsorsamarbeten med spelföretag, ett utökat internationellt samarbete och en breddning av vadhållningsportföljen göra att hästsporten kan se framtiden an med viss tillförsikt.

OBS: Vidare analyser kommer skyndsamt när den över 2000 sidor långa utredningen analyserats !

Min nuvarande syn är att utredningen är fullständigt briljant, väl dokumenterad och vederhäftig på alla tänkbara sätt, ett stort antal heliga kor slaktas , särintressens argument beaktas och dokumenteras, men tas inte onödig hänsyn till i slutsatserna .

Håkan Hallstedt och Johan Röhr samt /Maria Wennerberg Sedigh /Karolina Gustafsson har helt enkelt visat hur en utredning bör göras, androm till lärdom.

 

 

Kommentera

Vem för konsumenternas talan i spelutredningen 2017

Vem för konsumenternas/kundernas talan?

Vilka är konsumenterna / kunderna- Det är naturligtvis spelarna, lottköparna, de som betalar kalaset som utgör spelbolagens intäkter.

(Spelbolaget ATG har felaktigt definierat sina kunder som spelarna och hästägarna.
Hästägarna är sportens leverantörer och därmed inte spelbolagets kund.)

Finansdepartementet representeras av Lotteriinspektionen, ATG och Svenska Spel betalar mångmiljonlöner till sina företrädare och kommunikatörer, utlandsregistrerade spelbolag har en kader av marknadsförare och effektiva organisationer som för deras talan.

Men vem för Konsumenternas  talan i Sverige?

Lagstiftningen och praxis talar om nödvändigheten av skydd samt motverka missbruk.
Sålunda bör alla nya produkter provas utifrån ett kund och/eller konsument perspektiv.
Konsumentskyddet är starkare än en professionell kund.
Konsumenten anses inte som privatperson ha samma insikt som repetitiv användare
som omsätter mycket pengar.
Alldeles oavsett så har även samhället insett att en kundkännedom inte bara skyddar mot organiserad brottslighet, den tar samtidigt parti för att spela på lika villkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undersökning efter undersökning påtalas ” kunderna saknar oberoende instans, samt ännu värre inte har någon som helst organisation eller förening som för deras talan.

I ett Sverige där särintressen uppmuntras, föreningslivet präglat industrialismens utveckling och t o m lyckats erhålla särskilda regler gällande lotterier ( folklotterierna)

där

allmänhetens idrottsorganisationer erhåller över en miljard i bidrag per år från staten( nota bene, inte Svenska Spel)

Hästsportens organisationer äger i sin tur ATG och representeras ytterst av Svensk Travsport samt Svensk Galopp.

Men kunderna, spelarna saknar helt och hållet en instans, oberoende organ , förening som för talan mot spelföretagens intressen. Vilket märks ytterst tydligt när problem uppstår för ATG/Svenska Spel vilket tydligt avspeglats i korrupta spel såsom matchfixning inom idrott, resultatfixning inom schlagerfestival och Lets Dance, uppgjorda lopp och korrupt spel på hästar, såväl positiv som negativ doping inom idrott och hästsport. Men även direkt bedrägliga spelformer som ATGs-Boost där vinståterbetalningen endast är 32% mot uppgivna 50% i kommunikation mot kund, eller Svenska Spels ”auktionsspelet där man skulle köpa lägsta bud” osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När uppenbara felbeslut gällande ingångna vad på såväl Svenska Spel som ATG saknas oberoende organ att vända sig till, det finns ingen reklamombudsman, ingen jurisdiktion, endast lotteriinspektionen att vända sig till och de för inte kundernas talan, enär de skickar frågeställningen vidare till ATG/Svenska Spel utan att äga egen oberoende insikt eller öht ha möjlighet att påverka vare sig ATG eller Svenska Spel.

Även utlandslicensierade spelbolag har en oberoende organisation där skiljande åsikter kan bedömas och utslag som spelbolagen följer utdelas bland annat IBAS.

Således är kommande spelreglering en fråga också för KUNDEN, för spelarna som betalar hela kalaset, men vars åsikter står helt ohörda och dessvärre heller inte efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är viktigast för konsumenterna? Är det priset, dvs återbetalningen per satsad krona, eller är det var vinsterna går( till aktieägare eller staten samt möjligen välgörande ändamål) Är det spelutbudet som marknaden erbjuder, spelsäkerhet, vad är det kunderna efterfrågar?

Min åsikt, grundad genom över 30år inom spelbranschen, där jag såsom spelare, såsom tidigare spelbutiksägare, professionell pokerspelare i 10 år, tidigare verksam på internationellt för ett av världens största spelbolag, utbildad Croupier, utbildad på 4e penningtvättsdirektivet, 44 år långt intresse av galoppsport och 30år inom travsporten.

Ingen vet vad kunderna/konsumenterna efterfrågar, för ingen oberoende undersökning har någonsin skett. 

Alla undersökningar har  utgått ifrån Lotteriinspektionen , från ATG eller Svenska Spel samt folklotterier , inga oberoende undersökningar har någonsin utformats. Vilket ger att de undersökningar som skett tenderar vara lika nära sanningen som presidentundersökningar/Brexit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har besökt och även inviterats till åtskilliga diskussioner sistlidna åren av såväl Lotteriinspektionen som Svenska Spel och ATG samt naturligtvis BOS , men ingen gång har kundernas åsikt efterfrågats, av någon part.

(inofficiellt är intresset större)

Men min bedömning av kundernas önskan är följande:

Spelsäkerhet

Kontroll ( en del i spelsäkerheten, men i Sverige särintresse enär LI står för kontrollen för Finansdepartementets räkning, medans ATG och Svenska Spel anses ansvara för respektive spelutbuds spelsäkerhet)

Transparens   Det ska finnas tydlig och enkel information gällande spelens förutsättningar, var intäkterna går, var man vänder sig med frågor och problem osv.

Marknad (spelformsutbud)

Pris ( Vinståterbetalning i procent av satsad krona)

 

Vana spelare har en annorlunda agenda, där priset, marknad och spelsäkerheten är avgörande i nämd ordning. Kontroll förutsätts enär den är långt effektivare inom eu-licensierade spelbolag än inom våra monopolbolag, och därför tar man stor hänsyn till om spellicensen är på Malta/Storbritannien/Tyskland eller i sämsta fall på tex Costa Rica och indianreservat i USA där erfarenheterna är långt sämre.

Likaså är transparensen och spelsäkerheten  betydligt högre internationellt, speciellt inom hästsporten.

 

 

 

 

 

 

 

Sålunda:

Följande är önskvärt:

1: Lotteriinspektioner får långt större mandat för kontroll av licensierade spelbolag, och därmed anställer kompetens som saknas i form av ytterst kunniga och djupt insatta personer inom spelbranschen .

2: Samtliga licensierade spelbolag ska gemensamt finansiera en oberoende organisation ”spelombudsman” som för kundernas talan i tvister mot spelbolag och kontrollanter(LI) samt stat, naturligtvis ska även staten bidra med föreningsstöd till denna organisation.

Kommentera

Dammar av 2016 och putsar på 2017

Gästskribent Björn Damm får äran att skriva årets sista gästkrönika, tillika årets första krönika på gamblersvardag.se .

För i morgon blir det inget skrivet.

Nyårskrönika 

En ​ önska​n​ om ett riktigt Gott Nytt År kommer​ ​m​ed vetskapen om att vi nästa år ges svaret på i vilken omfattning pokalåret innebär en ny nivå ​för prispengarna.
Vi behöver klättra mot de 40 procent i ​kostnadstäckning​ som är nödvändiga för de som har sina hästar i proffsträning ​och som styrs av näringsvillkor.
​​
I den omreglerade världen blir allt så mycket lättar​e​​​ om aktörerna har en samsyn om att hästägarkollektivet är en leverantör​ och därmed få betalt på översta raden.​ H​ästägarna​s kan därmed ​återremittera ​sitt krav på kostnadsöversyn dit det hör hemma​, det vill säga till ägarna och deras valda styrelser.
Hästsporten kommer hamna i bryderier på ​olika ​sätt.
Skilsmässan mellan Trav och Galopp blir en konsekvens i och med att galoppens finansieringsgrad via spelet är betydligt sämre än travets.
​Atg:s ägande lär ifrågasätts eftersom sporten och sällskapens företrädare har möjlighet att välja mellan fler konkurrerande alternativ, där även spelbolagen  har sina preferenser.
​Hur har sällskapen valt att ​prissätta sina  ​immateriella ​rättigheter, det vill säga ​bild och ljud.
​Ett långsiktigt avtal lär vara tecknat mellan banorna och Svensk Travsport. Jag förutsätter att detta har en sidodörr som ger parterna rätt till omförhandling och givetvis släppa in nya aktörer, vilket ligger i omregleringens tanke – att spela på lika villkor och där konkurrens ger sporten möjlighet till större intäkter.
Alla bör vara  överens om att ​t​ävlingsdagarnas innehåll ​ska skapa lönsamhet.​ Det är inte enbart spelbolagen som naturligt ska sträva efter lönsamhet –det måste även sporten göra.
Det är underbart att det finns vilja och framtidstro när ett av de ​travsällskap som har det jobbigast med nyrekryteringen inom hästägande och uppfödning ändå vågar diskutera en ny bana.
Alla travsällskap måste tänka ​i nya banor, ​m​en i första hand inse uppdraget​ ​och se de begränsningar som nu uppkommit.
Publiken måste bli en del av travdagen igen och upplevelsen på plats bli mer uttalad. Travbanorna är grunden för rekrytering av nya aktörer till sporten.
Den betalande andelen av publiken, ​är ett sätt att mäta om upplevelsen lockar och ger vårt uppdrag trovärdighet.​ ​Delad glädje är dubbel glädje.
Sluta skyll på publiken i tv-soffan. Se istället på vår egen oförmåga eftersom vi tillåter ett
kontraproduktivt tävlingsprogram och bortser från vår arenapubliks krav på upplevelse.
Tävlingsprogrammet tillhör dom som har flest hästar och därmed ger störst betydelse för hela sportens finansiering. Egna fasta tävlingsdagar är ett måste för framtiden.
Svensk Travsport har under flera år visat att man styr autonomt. Den grundläggande principen att individen självständigt styr över sitt liv och handlande har i händerna på en obeslutsam styrelse blivit till ett stark etiskt dilemma.
Värdegrund är mer än floskler i ett framtvingat dokument. Vår möjlighet att möta principiella skillnader måste baseras på ett modernt reglemente

​ ​

utformat efter de spelregler som alla berörs av och känner harmoni med.

Det är det mest grundläggande för att leva upp till vårt uppdrag att lyckas med med rekrytering av nya unga trovärdiga individer.
Därmed och först därefter kommer de naturliga reaktioner som årets alla överträdelser
inneburit mötas av samsyn istället för motgång eller tystnad. Låt oss mer stringent leva enligt devisen; behandla andra som Du själv vill bli behandlad! Däri ligger möjligheten till ett riktigt Gott Nytt År.
Björn Damm

Kommentera

SHL-Rikshästen ytterligare ett katastrofalt projekt av ATG/ST

Återigen påvisas ATGs/ STs inkompetens .

Jag har skrivit tidigare om alla felsatsningar som gjorts sedan 2013, och dessvärre förändras inte heller scenariot, vilket naturligtvis beror på att båda organisationerna endast har införskaffat sig jasägare, nickedockor som är syltryggar med avsaknad av kompetens eller ryggrad nog för att utföra arbetet gediget och trovärdigt.

Alla inom hästsporten har kunnat se det ena märkliga händelsen efter den andra, såväl ur spelsynpunkt, som ur hästsportens synvinkel.

Där SHL-sponsringen som kostar lägst 78miljoner över tid, aldrig transparent förklarats av vare sig ATG eller ST, där motprestationerna från SHL aldrig funnits inskrivna, samt värst av allt så hade aldrig en mediaplanering genomförts INNAN avtalet skrevs.

Nu försöker ST/ATG lappa och laga, såsom alla andra illa planerade och hafsigt tillsatta projekt under åren, för att försöka kväsa opinionen, och hälla flottig olja över de allt mer upprörda rösterna från hästsporten.

SHL-Rikshästen är ett praktfiasko, där man från början skulle sälja 14 ”stall” med två hästar i varje för 500kr per andel och 1500 andelar per stall. I detta ingick även 3 månaders ATG-premium så man kan se hästen tävla på atg.se . Att tävlingen pågår i 7 månader är tydligen ointressant i sammanhanget. Med två veckor kvar att sälja ut sista 6500 andelarna av totalt 21 000, visar det sig att intresset är likvärdigt med tidigare år, trots SHL-anknytningen, för det är betydligt dyrare samt betydligt fler andelar som ska säljas, och det visar sig att packeteringen är för uselt genomförd.

you-mean

 

Vilket alla med insikt insåg när projektets förutsättningar presenterades. ( Precis som Top7 förövrigt)

Nu har gruvan saltats ytterligare, med några fler produkter som presenterats sistlidna dagarna, allt i panikens tecken:

 

 

gör om gör rätt

Travronden-tre nummer (värde 135kr Förövrigt en tidning som tappat all trovärdighet som fackorgan)

Travfakta Guld( två månader – påstått värde 1998 kr som är solida fakta,men glädjande för storspelare,men likväl positivt då ATG lider av grav förenklingsångest)

V75-stora vinster ( tips från mindre välrenommerad media värde 99kr)

Dessutom visar det sig att travbanor KÖPT 200andelar för att ge bort,kanske sälja,  således använt pengar som istället kunnat användas såsom prismedel ALLA tränare kan fått ta del av, istället för att stötta en enskild tränare-lika villkor?

dont-ask-me-about-my-business-kay

 

Desperat försöker ATG/ST uppmuntra till försäljning av de sista 30% andelarna som kvarstår.  Tips från coachen:  till nästa gång, kanske t o m nu?

  • Elitloppsbiljetter/ Åbys Stora/Derbyt *2 för alla som köper andel
  • Vinnande stall ska få eget tält på elitloppet med tips från Spelvärde, ciceroner av välkända kuskar/tränare på Valla, besök på elitloppsauktionerna samt rabatterade priser på dryck och mat.
  • Naturligtvis ska alla andelsägare erhålla ATG-premium för helåret, sajten är så usel att människor behöver uppmuntras till besök, inte rånas.
  • Till 2017 års försäljning: Börja till JUL 2017 -samt endast 500 andelar, 10 stall. Slutför försäljning till PÅSK:
  • Denna tävling ska anses vara SPONSRING av hästsporten i stort, inget som vare sig ATG eller ST ska tjäna pengar på, utan ses som godwillgest efter att sporten ständigt får stryka på foton för speloptimeringens onda ande.
  • insanity

 

Kommentera

Hans Ljungkvist ljuger gång på gång

Hans Ljungkvist skriver på Lika Villkor!

FASTA ODDS ÄR RISKABELT. KAN VI GÖRA NÅGOT FÖR ATT UNDVIKA RISKERNA?

Hans Ljungkvist är ordförande i Svensk Travsport, och det finns en orsak till att ST startade ATG tillsammans med Svensk Galopp. För de är inte kapabla till att hantera spel på hästar.  Läs nedan Hans krönika , jag markerar det som jag opponerar mig i mot.

1: Fasta Odds skapar spelsäkerhet: För att spelarrangören tillser själva spelsäkerheten, annars blir de unikt lidande, med totalisator som är förfarandet i Sverige i dag, är det kunderna som blir lidande, spelarrangörer saknar DIREKT incitament till att bedriva spelsäkerhet. Vilket gång efter annan bevisas av ATGs fullständigt katastrofala hanterande av spelsäkerheten. Den sista utredningen av korrupt spel skedde 1995, (undertecknad var rådgivande till STC dåvarande säkerhetschef i fallet) således har ST eller ATG inte ansett att korrupt spel skett sedan dess !

Ytterligare ett incitament för Fasta odds är :

Kunderna VET till vilka priser de köper varan, det vill säga oddset. Kunderna slipper se att 10oddsaren de spelade går ner till 3ggr efter omstart, eller för ATG-live uttalat sig.

Spelarrangörerna kommer INTE tillåta 6 hästar ur samma stall/ägare starta i samma lopp och ha enskilda odds på varje ekipage för de är högst medvetna om risken för korrupt spel ökar enormt.

2: Sverige har långt ifrån unikt högt spel på hästar, många länder har långt högre, såsom England, Irland, Australien, Nya Zeeland, Japan, Maccou , Singapore osv.

3: Spelskandalerna har duggat tätt i Sverige sedan 2012, t o m så tätt att spelövervakaren Lotteriinspektionen tvingades hyra in Paul Scott(från England)för utomstående utredning efter Östersundskandalen, men antalet spelskandaler är dessvärre MÅNGA. ( läs gärna

Spelskandalen på Skellefteå

Spelskandal på Strömsholm

ATGs många misstag 2014

ATG utsatt för jättespelkupp

ATG har ljugit för spelarna i många år

ATGs många misstag 2012-2013

Kommentera

Johan Lindberg agerar djävulens advokat

Johan Lindberg har gång efter annan agerat djävulens advokat i sina veckobrev, där han tagit ståndpunkt i juridiska spörsmål där han bevisligen saknar kunskap men också i ATGs olika ärenden, där han också bevisligen saknar kunskap.

I sitt sista brev skriver han:

”Sen bör aldrig systematiska rabatter förekomma när det gäller spel. Här har faktiskt alla svenska travälskare ett ansvar också. Ser ni, hör ni, vet ni att något liknande förekommer så är det något som skadar den svenska travsporten. Tyvärr har det före detta, trots stundtals hög ryktesspridning, varit oerhört svårt att leda saker i bevis. Många är det som hört av sig, men tyvärr har bevisen uteblivit.” ( https://www.travsport.se/article/2.292/1.572332)

Detta är ett fullständigt korrupt argumentation, med omvänd bevisbörda och något som är fullständigt förkastligt för en högt uppsatt tjänsteman i en publik organisation som de fakta så TILLVARATA hästsportens bästa, att då påtala att kunderna ska ta det ansvar som åligger ägarna till ATG, dvs ST (som Johan Lindberg är generalsekreterare för) samt spelarrangör som är ATG, som har att tillse att samarbetspartners följer uppställda kriterier är befängt. Likväl har Johan Lindberg gång efter annan visat all form av fullständig avsaknad av  såväl juridisk kompetens samt inte minst omdöme i försvarande av EstlandsSkandalerna, SHLsponsringen, samt flertal delikata ärenden.

Molieres den girige

Molieres den girige

 

 

 

 

 

 

 

Det är rimligt att ifrågasätta Johan Lindberg duglighet såsom generaldirektör , på liknande grunder som Skarplöth som Vd för ATG, de är båda i grunden inkompetenta för sina positioner och direkt skadliga för hästsporten.

Naturligtvis är det ST som ska ställa krav såsom ägare till ATG , att ATG tillser och tar sitt ansvar gentemot hästsportens kunder, att lika villkor gäller för samtliga spelare. Kan det ansvaret inte tas, ska omgående avtal brytas. Är avtalet så illa skrivna(under Skarplöths tid dessutom) att fullständig insyn saknas i samarbetspartners kundregister samt dessa olika former av eventuella ”kringaffärer” med storkunder, ska naturligtvis avtalet brytas. Det är fullständigt självklart att samarbetspartner inte ska utreda sig själv! Det ska inte ens behöva påpekas.

Läs gärna mitt brev gällande Belgien till såväl Skarplöth som Lindberg 4e januari 2016 , samt tex mina 300 krönikor om rejkbackdrivet utomnordiskt spel sedan 2005( sök på UtlandsAffe, korrupt spel, rejkbackspel osv här på sidan)

PMU Belgien är nya rejkbackbolaget på ATG

 

 

Kommentera

Belgien är ATGs nya rejkbackbolag

Uppdatering medelst statistik från spelatrav.se (förövrigt själva hästägare och spelare. ) Notera att ytterst sällan har två internationella samarbetspartners varit storvinnare samtidigt, således samma spelare som flyttar sin action till nya domäner av olika orsaker. Det som alltid varit grundbulten är bättre villkor än i Sverige, när det gäller Finland så är det bland annat att de spelar till ca90% av radpriset, samt tveksamt om robotreglerna efterlevs överhuvudtaget. Belgien vet vi förutsättningarna, ett avtal med fler och större hål än en schweizerost , således som samtliga tidigare storvinnare, rejkbackdrivet.

vtot-utland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande  brev skickade jag till Hans Skarplöth, Johan Lindberg samt Lotteriinspektionen ( och några skribenter ) 4e januari  samt publicerade ( http://www.gamblersvardag.se/pmu-belgien-ar-nya-rejkbackbolaget-pa-atg ) 13/1 

PMU Belgien, är det samarbetspartner utan Nettomodel?

Precis som tidigare är det ytterst troligt samarbete mellan olika länder för att undgå robotregler, Finland/German tote hade misstänkt samarbete tidigare, liksom Paribet, Xpressbet,German Tote , dessa tre har ju inte konto längre. Bergh har förövrigt ett antal hästägare i Belgien, finns det samband?

Likaså finns det orsak att misstänka samarbete mellan de fem kontona i Sverige, där risken är överhängande att några av dom samarbetar,  vilket jag verkligen hoppas ni kontrollerar.  Jag hoppas att samtliga noterat att sena oddsförändringar har minskat avsevärt  sedan nyår.  

pmuBelgien

(slut på brev)

Jag har dessvärre inte erhållit svar ännu från vare sig ATG eller ST, trots att frågan är sällsynt enkel att besvara . 

I år ser siffrorna ut så här efter endast 12 dagar : 2016-01-12

Jag har sedemera erhållit följande information gällande Belgien
PMU Belge (inklusive systerbolaget WFA)

Bolaget förekom i vinstlistorna först 2015-04-15, från Augusti 2015 förekommer det 31 vinster, huvudsakligen jackpotspel . NOTERA att German Tote, som huserade i Österrike och numera är avstängt, vars sista vinst kom 2015-05-18 ÄR DET EN SLUMP?  

Rimligtvis kan man anta att Belgien tagit över såväl USA som Österrikes roll som rejkbackberoende samarbetspartner, frågan är

VÄRFÖR TILLÅTS DE STJÄLA PENGAR FRÅN ÖVRIGA SPELARE, VARFÖR TILLÅTS OLIKA VILLKOR.

Vem på ATG tjänar på att skriva nya avtal vartefter de gamla blir ogiltiga pga av rejkbackbaserade avtal? Det är naturligtvis ingen slump att avtal skrivits i över 11 års tid med rejkbackbaserade samarbetspartners, där Estland som stämdes 2015, var först ut, tätt följd av Tasmanien, Australien, Sydafrika och Usa.

Vinstlistor 2015

vinstlistor atg 2015

Notera att USA vann mer än Finland och Danmark tillsammans , samtliga vinster stod Paribet och Xpressbet för, Xpressbet stängdes av och Paribet ville inte godkänna Skarplöths nya avtal (som minskar lönsamheten avsevärt för rejkback, Sydafrika var inte med 2015)

JÄMFÖR SIFFRORNA FRÅN 2014: Österrikes vinst är remarkabel på fem månaders spel, men ännu mer sticker Belgien ut, som nystartad samarbetspartner och endast spelat seriöst sedan Augusti 2015. 

Vinstlistor för 2014

v2

Noteras bör att rejkbackdrivna utländska samarbetsparterns vann 139 milj, dvs möjligen närmre 1 390 grundat på generella vinster för norden(INTpartner stod för Paribet och German Tote fram tills de fick eget namn)  Danmark och Finland totalt för 49 milj

Notera att år 2013 stod Norden stod för 1 900 miljoner av total omsättning 2 600milj . Danmark/Finland för 800milj. ( http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article19962426.ab )  Med hänsyn av dessa siffror kan det antas att vinsterna som syns på vinstlistor uppgår till 10% av totala vinster till respektive land(i varje fall i norden)

STORT TACK TILL spelatrav.se som underlättar mitt informationssamlande avsevärt och alltid är hjälpsamma med fakta om vinstlistor.

Kommentera