Insider förespråkar informationsminskning i travsporten

”Nåde den tränare som efter värmningen tycker banan är för hård för att tävla barfota just idag och vill behålla skorna på. Eller som vill använda sin yrkeskunskap och kanske ändå prova en ny variant av skygglappar just idag? För det är just idag hästen känns i balans nog att våga prova det… Allt för att hästägaren, den som plöjer in tre gånger mer än den får tillbaka, kanske ska få något bättre odds… ” 

”ATG vill samtidigt nå en annan grupp: turspelarna. Men ”tant Agda”, 68, skräms bara ännu längre bort från en travbana. Den där redan svåra sporten blir ju bara svårare och svårare med all info om utrustning. ”

”Kvar står de aktiva. Tränare och ägare. Som inte får utföra sin uppgift: att ge häst- en maximala förutsättningar att prestera just idag. De förväntas att bara bidra med mer och mer pengar samtidigt som de av-krävs på mer information –gärna innan anmälningslistan hunnit svalna. Så de ras- ar i antal. Och de rasar snabbt. Så små-ningom kommer ”skicklighetsspelarna” hitta nya spelobjekt, för travet blir ju så förutsägbart med lopp med så få hästar i.”

Således berättas här att förbättrad information är så krävande av tränarna att ge, så det påverkar möjligheterna att få hästarna att prestera maximalt. Intressant att en app där följande information ska knappas in senast 1 timme före streckspelets början:

Skobalans

Huvudlag

Vagnstyp

Den appen kommer det ta ca 3 minuter att pricka per starthäst. Vad jag vet så finns det ytterst få som har fler än 10 starthästar per tävlingsdag, således sällan över 30 minuters arbete . Dessutom behöver knappast tränaren vara ansvarig för att lämna uppgifterna, men framförallt bör väl hästen vara maximalt förberedd INNAN tävlingarna, så denna halvtimme bör knappast påverka hästens prestationsmöjligheter.

De YTTERST få gånger banförhållande förändras remarkabelt sista timmen innan streckspelen börjar, finns det möjlighet i reglementet att utforma trovärdig lösning för. Se möjligheterna och inte problemen.

MEN skribenten ovan anser tydligen att ovanstående problematik är så enormt stor att tränarna väljer att sluta, samma skribent som skrivit stort antal krönikor samt ännu större antal tweets där hästsportens problem står i för dåliga prismedel ! MÄRKLIGT ! Vad är hönan ? Prismedel eller informationstvång?

Som slutkläm menar skribenten att ” de 10% av omsättningen klarar sig hästsporten bra utan” Å fan, 1,5 miljarder omsatt i Sverige betyder 75 miljoner i lägre prismedel, jag tror att antalet uppfödare, hästägare och tränare som slutar blir enormt många fler om skicklighetsspelarna slutar investera.  

allaäggikorgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen

Det som förvånar mig mest är den uppenbart korrupta orsaken till att hästsporten behöver LÄGRE och SÄMRE INFORMATION som skribenten beskriver: HÄSTÄGARNA BEHÖVER UNIK INFORMATION FÖR ATT KUNNA TJÄNA PENGAR PÅ SPELET och därmed lura tant Agda som saknar möjlighet att erhålla denna information.

Slutsats: Ovanstående slutsatser som skribenten i travronden uttrycker, har jag hört från långt fler inom sporten, och är naturligtvis orsaken till att hästsporten under all tid haft uselt rykte omgärdat av rykten om ”ringare” stötspel” korruption och svågerpolitik. Att återgå till förra decenniets hanterande av spelare, publik, aktiva tror jag knappast är lösningen för den blödande hästsporten. Det är samma tankar som var legion inom idrott som efter allt fler uppenbara korruptioner numera omsätter mindre pengar än någonsin och tappar raskt publik. Friidrott, skidor, boxning, tappar i allt högre grad publikens och spelarnas intresse, vill hästsporten gå samma väg genom fortsatt usel informationssäkerhet, eller göra som fotbollen och förhindra spelstötar, korruption genom att säkerställa korrekt information ?! 

MEN naturligtvis är beskrivna krönikan skriven med IRONI , av utmärkta skribenten Linn Andersson i Travronden.   

Ps: Att Amerikansk sport erhåller allt större publik, allt fler investerare, allt fler som spelar, och fullständigt öser ut mängder med information, statistik kan alltid utvecklas.  Hur kommer det sig att denna publik inte anser att informationsminskning är nödvändigt? Är denna kundgrupp intelligentare och därmed har möjlighet att själva välja väg genom informationsmängderna?  Även farfar John kanske vill välja själv huruvida han ska ta del av tillgänglig korrekt information eller spela med hjärtat som vägvisare?

 

 

Kommentarer (3)

Travets framtid ur mitt perspektiv

Hästsport har jag växt upp med, såväl ponny, islandshästar , halvblod och fullblod. Dock aldrig travhästar, förutom när jag som mycket ung blev inbjuden med familjen till Menhammar av Signe och Olof Wallenius, samt dotter Margareta . Nyligen inköpta Smoking Yankee och Zoot Souit 1979 skulle visas upp för framförallt min far , som var familjens läkare.

Därefter intresserade jag mig också för travet, men enbart ur spelsynpunkt, och därvidlag har det fortsatt tills de sistlidna åren, då jag genom alltfler bekanta också börjat få upp ögonen för hästen, sporten och hästägandet.

Det jag alltmer börjat titta på är hur ATGs pengar förvaltas av hästsporten, samt om verkligen modellen är optimal ur hästsportens synpunkt.

Då måste vi börja med prismedel, som härrör till största delen från ATGs intäkter.

2015: 663 miljoner kommer från ATGs omsättning på totalt 15 miljarder, där bruttointäkten är 3,75 miljarder. Staten tar 1,2 miljarder, kvarstår 2,5 miljarder. Då är naturligtvis frågan, var tar resten av pengarna vägen, enär prismedel endast är 663 miljoner?

Officiellt erhåller Svensk Travsport samt Svensk Galopp 1,6 miljarder, men utav den kakan ska olika agendor ha betalt, Kanal75, hästsportens stiftelse samt ST/SG . Sålunda kvarstår endast 17% av ATGs  bruttointäkter  som går till direkta prismedel.

Prismedels andel av ATGs bruttointäkter har sjunkit från 20,3% år 2001, till 17,7% år 2015.  Således  har byråkratin, dvs kostnaderna för spelet ökat något alldeles enormt, liksom kostnaderna att föda upp häst, att äga häst, att träna häst, personal, gårdar och mark. Allt har ökat, men inte prismedel.

zoot souit

 

 

 

 

Zoot Souit

Således föds allt färre hästar upp, allt färre amatörtränare har licens, allt färre proffstränare och ännu färre hästägare( sanning med modifikation enär andelsägandet ökar, men det innebär att personer äger några tagel i hästen) och allt fler hästar koncentreras till ett fåtal uppfödare, fåtal tränare och ännu färre hästägare, där förövrigt också tränarna äger alltfler hästar själva.

Situationen är fullständigt barock och då måste man fråga sig, var gick det fel? Hur kan omsättningen på spel vara 15 miljarder, bruttointäkten vara 3,75 miljarder, men endast 663 miljoner går till prismedel?

Grundbulten ligger först och främst i förhandlingar med staten gällande totoskatten, där ATG en gång grundades för att hästsporten var på väg och försvinna, och förutsättningarna som stipulerades av staten och ST/SG var att kostnadstäckningen skulle motsvara 40% av kostnaderna för hästsporten, dessvärre är kostnadstäckningen i dag nere under 20% . Endast 1% av travets hästar går runt vid fem års ålder, galoppsporten har marginellt bättre siffror.  Således har ATG under sistlidna 20åren förhandlat allt sämre med staten, och fullständigt förträngt grundbulten, ATG ska försörja hästsporten med 40% av nödvändigt kapital. Staten måste bidra genom att ge bättre villkor för hästsportens överlevnad.

Dock är problematiken oändligt mycket djupare än så , enär pengarna finns , de räcker utmärkt OM hästsportens organisationer tog sitt ägaransvar, fullgjorde sitt uppdrag, vågade vara obekväma i förhandlingarna med staten, men också beskar sina kostnader, och framförallt kostnaderna för spelet.

ATT som ATG gjort sistlidna tre åren, investera många hundra miljoner i tv-studio, virtuella hästar, positioneringssystem, sponsring av SHL, reklam och marknadsföringsbudget a 300 miljoner osv bör naturligtvis ifrågasättas. INTE för att det möjligen kan vara försvarbart, utan för att kostnadskalkylen kontra intäktskalkylen är tveksam. Vems kalkyler har varit grund för samtliga beslut? Har hästsportens bästa borgat för beslutens tagande, eller andra intressenter?

Prismedel måste ingå som spelets kostnader på exakt samma nivå som statens totoskatt. Först betalas totoskatt, sedan prismedel, därefter kan ATG och ST fritt förfoga över de medel som kvarstår. Detta är enda möjligheten att komma på rätt köl, och för det krävs det inga pokalår, eller massiva omsättningsökningar. Pengarna finns, men fördelas i dag helt enkelt felaktigt.

Dock kvarstår ytterligare problem, hur fördela de pengar som existerar, erhåller Solvalla med 2000 hästar i träning motsvarande andel prispengar per tränad häst som övriga banor? Eller måste tränarna på Solvalla resa Sverige runt för att starta sina hästar, ? Svaret vet vi alla, Åby borde enligt ägarstrukturen bli av med 20talet tävlingsdagar, som istället borde fördelas till Jägersro, Halmstad om man ser till demografiska förutsättningar. Travet måste förändra tävlingsmodellen och efterlikna Frankrike och även USA.

Regionala omstruktureringar behövs, där naturlig anpassning av starttillfällen måste göras med startklara hästar inom upptagningsområdet.

Ser man till antalet hästar som är grunden för utveckling av avel, dvs unghästarna ,2,3,4 åringarna så blir det ännu mer felfördelat bland Sveriges banor och de prismedel som förfogas över. Det finns en enkel lösning, att banorna skriver ut lopp efter det hästmaterial som finns inom upptagningsområdet och inte som i dag, försöker locka hästar från när och fjärran till sina lopp, till skada för hästarna, personalen, hästägarna, uppfödarna och inte minst miljön.

Ser man förövrigt till kostnaderna för att arrangera tävlingsdagar så blir resultatet direkt förskräckande, där vissa banors tävlingar kostar 20-40% av omsättningen på spelet (erhåller 5% från spelet generellt ) Således försörjer de framgångsrika banorna de mindre framgångsrika banorna, vilket ger vid handen att när hästmaterialet ständigt krymper, borde tävlingstillfällen modereras och förändras efter upptagningsområdet samt det lönsamma spelet. För som det ser ut i dag dör SAMTLIGA sotdöden, och det gynnar ingen överhuvudtaget. Förövrigt kan det noteras att V75dagar kostar 2% av omsättningen, således rejält lönsamma,  V86 som kostar 5% är marginellt , så skillnaden mellan lönsamma dagar och olönsamma är enorm. Dessutom inbegriper det samtliga banor förutom Solvalla, att arrangera V65, V5 osv är ebberöds bank(speciellt för sporten enär aktivas samt hästägares kostnader inte medtas i kalkylen)

Därmed INTE sagt att småbanorna inte ska överleva, utan tvärtom, de ska endast begränsa de olönsamma dagarna, erhålla tävlingsdagar och lopp efter de villkor som finns, inte för att banornas anställda och styrelse även i fortsättningen ska kunna lyfta sina löner(hur små lönerna än är, så är kostnaderna för fastigheterna , hålla banorna i skick osv allt annat än marginella)

Samordningen mellan banornas tävlande styrs till alltför stor del av ATG och alltför liten del av hästmaterialet , vilket naturligtvis är skevt. När förlorades kontrollen av tävlandet, när togs den rollen över av ATG? Måste det verkligen arrangeras lunchlopp, måste det verkligen arrangeras alla tävlingsdagar med V4,V5,V65 , med prismedel där ett tredjepris inte täcker kostnaderna för start? Kanske bör prismedel ALLTID såsom före 2000talet innebära att en matlapp( dvs 5,6 pris) utgöra kostnaderna för en månads proffsträning? Det skulle innebära 10-15 000 för matlappen, mot i dag mer standardiserade 2500kr.

Detta skulle inte vara något stort problem, om prismedel vore på dryga miljarden , dvs 50% högre än i dag, då skulle inget förstapris ligga under 50 000 och matlappen ligga på minst 5000, inte riktigt där man VILL vara, men likväl en fördubbling av dagens standardiserade prismedel. Skulle det slå ut hästar, eller amatörer? Eller skulle FLER hästägare erhålla rimligare kostnadstäckning, skulle uppfödarna erhålla högre priser för sina unghästar? Tveklöst om man samtidigt omfördelar och förändrar tävlingsstrukturen , minskar kostnaderna för de banor som har få tävlingstillfällen, få hästar i upptagningsområdet, istället erbjuder lämpliga lopp för områdets hästar och med fördubblade prismedel.

Förövrigt ska man ha mycket klart för sig att investeringsbehovet inom travets alla banor är enormt stort(beräknat till ca 1 miljard för flera år sedan, således långt högre nu) , och endast Åby och Solvalla samt möjligen Jägersro  har för dagen kapitalet som behövs, var ska pengarna tas till övriga banor? Ska pengarna till övriga renoveringsbehov på banorna tas från prismedelstilldelning?

yoda

 

 

 

 

 

 

ATGs intäkter ökar inte, endast deras kostnader, således måste omstrukturering ske, speciellt som 4e penningtvättsdirektivet genomförande kommer minska omsättningen ytterligare på banorna, enär spelkort kommer krävas för samtliga spel, därmed kommer intäkterna för varje enskild bana ytterligare minska och därmed möjligheterna till nödvändiga renoveringar . Dessutom kommer ATG tappa stora delar av sitt utlandsspel, kanske hela den omsättningen, samt tappa ytterligare omsättning från spelombuden, sålunda kommer intäkterna från ATG oavsett eventuell framtida spelreglering ( möjligen 2019 är mitt optimistiska tips) minska under 2017. Pokalåret kan möjligen infrias, men endast genom bokföringstekniska medel, inte genom ökade intäkter.

Det bör påpekas att Hästsportens kostnader för hästsportens nationella stiftelse(NHS) är horribelt hög, 50 miljoner per år, jämför med hur mycket medialt utrymme Margareta Wallenius Kleberg har erhållit för sin sponsring av 16 lopp på Solvalla a 3,5 miljoner per år under fem år, så ger 50 miljoner ett ganska betydande lyft för hästsportens prismedel, varför ansvarar hästsporten till fullo för kostnaderna för utbildningsverksamhet på Wången osv? Naturligtvis djupt nödvändigt i sig, men kostnadstäckningen borde rimligen också bekostas av stat/kommun/landsting? Det skapar trots allt arbetstillfällen , återigen uselt hanterade förhandlingar från hästsportens sida. ( ST samt Solvalla skjuter till 1/3 vardera, således 16 lopp a 9,6 miljoner i prismedel per år från 2017, förövrigt förutsätter jag att prismedel till dessa lopp är NYA pengar, inte omfördelning av befintliga pengar från ST/Solvallas sida)

NOTA BENE; jag förringar inte på något sätt och vis MWK fantastiska initiativ , det kan inte nog hyllas, likväl måste det ses i skenet av kostnadsrusningen inom ATG och ST, pengarna finns att förbättra prismedel i mycket hög grad, varför sker ingen revision av ATG och ST?

En företagsdoktor kanske skulle syna dagens hästsport i stort och smått och speciellt hur ATG/ ST sköts? Modell Ulf af Trolle för 40 år sedan.

Det kan noteras att nettoexporten av hästar till utlandet ökar i allt högre takt, och bidrar naturligtvis till utarmningen av tävlingsdugliga hästar. Frankrike har numera fler hästar än Åby som är Svenskägda( obs gissning) och då är det dessutom de bättre hästarna som exporteras. Detta kan inte fortgå ! Förändringar måste göras och det omgående innan hästsporten i Sverige är på Italiens nivå.

#notera att samtliga siffror är hämtade från Lotteriinspektionen samt ST. Samt det berör endast travsporten, och endast tävlingsverksamhet, olika bidrag är således ej inberäknade.

#ATGs andel av spelmarknaden har minskat från 22 till 18% sedan 2005, nuvarande bruttointäkt a 3750 miljarder är i paritet med 2009 års 3776miljoner. Hur mycket har kostnaderna ökat sedan 2009 för aktiva och hästägare/uppfödare, de enda som ökat sina intäkter är byråkraterna. (Dygnskostnad för Solvallatränare  har ökat sedan 2009 med   0-2,1-4,5-4,5-6,9,-7,7-7,7%  Sistlidna siffra således 2015)

#Skarplöth påskiner ATGs stora möjligheter att genom allahanda investeringar  öka omsättningen, men sanningen är likväl att Svenska Folkets totala insatser ökade med 1% under 2015 mot föregående år. 5822 kr i totalomsättning mot 5775 tidigare. Således slåss ATG mot övriga spelföretag om enstaka procentuella ökningar, och det kriget är långt svårare att vinna, än kostnadskontroller, vilket alla storföretag vet om och därför skärskådar sina kostnader noggrant. Likväl ser vi att första kvartalet 2016 hade kostnaderna ökat med över 30% från 150 miljoner till över 200 miljoner. Fullständigt horribelt.

 

Kommentera

Uppdateringar gällande Kolgjinisales

Sistlidna veckan har ytterligare ett tiotal videos producerats, och återigen tycker jag mig hitta några åringar som ser fantastiskt fina, välväxta med spänst och fin utstrålning. Titta med fördel på Nr 9 Tisifone Face, samt nr 21 Wahtoshi fångade mitt öga en smula extra.

Nu är det hårt jobb inför lördagens v75a på Årjäng, med 22 miljoner extra i potten, kan man ta 10% av den kakan, så kan man kanske köpa någon av dessa fantastiska individer. På återhörande .

Sida ? :  http://www.kolgjini.se/video.cfm/id_nyhet/1719

allaäggikorgen

Kommentera

Kolgjinis åringsauktion 2016

Om några veckor går Kolgjinisales av stapeln, jag var på besök för första gången i fjol , och blev mäkta imponerad av arrangemanget ,  gästfriheten, auktionen samt framförallt de sanslöst fina åringar som såldes. Presentationen och katalogen var magnifik, liksom inramningen på Vomb.

När nestor Persson skrev om att det fanns video på en blänkande åring redan nu på http://www.kolgjini.se/video.cfm/id_nyhet/1684 och till min glädje var det inte endast Perssons favorit nr80 Rudisha som presenterades, utan ytterligare 20talet fantastiskt fina åringar.

Dessa små videoglimtar, med strålande foto, bra ljus, många vinklar dessutom till utmärkt musikval gör att presentationen blir magnifik.

In och titta på kommande stjärnor, skaffa er en favorit, kolla upp stammen, syskonen, halvsyskonen, fantisera mera, åk ner och titta, rådfråga fler, kanske skapa ett litet konsortie med goda vänner? Åk ner och bjud, för det här, det är så hästar ska presenteras .

Mina favoriter? Det vet jag ännu inte, första kollen gav nr12 : Tricky Face, 80 : Rudisha samt  91 : Tartaurus Face , men endast på utstrålning, jag kan ÄNNU intet om stammarna , och har sett alltför få unghästar för att överhuvudtaget ha en susning om vad jag pratar om .  Jag är inte ens kapabel att se om de rör sig rätt, om hästarna är fullt proportionerliga i förhållande till sin ålder osv. Unghästauktioner är SVÅRT, därför priserna blir så höga, trots att endast ett fåtal av dyringarna blir stjärnor, och många stjärnor som Nuncio gått att köpa mycket billigt på auktion(Typ några hundra tusen) .

Hursomhaver så fylls listan på allteftersom med fantastiska individer , in och titta på dessa undersköna unghästar.

Ps: Ska ni starta hästägarbolag, ett konsortie i någon form, är mitt råd : Köp tid och kunskap av Linn Andersson, ytterst skicklig innovatör inom travkonsortie och utbildad jurist.  @LinnAndersson82  på twitter

Katalog till Kolgjinisales :  http://www.kolgjini.se/Uploads/File/Kolgjini-Sales-2016.pdf

omslag_2016_low

 

 

Kommentarer (2)

Upplägget som var värt ett bättre öde

V64 - 2016.07.03 - Axevalla2.jwb

Kommentera

Första fängelsedom på 14månader för matchfixning

Äntligen en fällande dom i ett matchfixningsmål. Tidigare har ingen blivit dömd då det saknats underlag i lagboken, men nu döms två huvudmän för såväl muta, som utpressning till 14 månader vardera samt förverkan av 276 000kr som ska ha varit vinsten från den korrupta matchen i fråga.

 

Robocop-213x240

 

 

 

Hovrätten dömer alla de sex personer som åtalats för inblandning i målet om matchfixning

[2016-06-30] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag dömt tre tidigare fotbollsspelare i Kristianstads FF för att de tagit muta för att manipulera utgången i en match den 7 oktober 2013. Två personer döms för att ha gett mutan.

Hovrätten dömer också två personer för utpressning mot de tre spelarna och för olaga tvång genom att ha tvingat dem att bl.a. åstadkomma vissa resultat i en match den 12 oktober 2013. Dessa två personer döms också för att ha tvingat en av spelarna att se till att han fick ett rött kort och orsaka en straff i en match den 17 maj 2014 samt för försök till utpressning mot spelaren vid två tillfällen i juni 2015.

De tre fotbollsspelarna och en av de som mutat dem får villkorliga domar. De båda andra döms till fängelse i ett år respektive ett år och två månader. Dessa två ska också betala 276 881 kr till staten som förverkat värde av brott, vilket mot-svarar deras vinster vid vadslagning på matchen den 12 oktober 2013.

Åtalet byggde till stor del på att den ena fotbollsspelaren polisanmält händelserna och erkänt att han tagit muta. De övriga har förnekat all inblandning. I tingsrätten frikändes samtliga åtalade.

Hovrättspresidenten Lennart Svensäter säger i en kommentar att hovrätten lagt de uppgifter som den polisanmälande spelaren lämnat till grund för sin bedömning av målet. ”Spelaren är trovärdig. Hans berättelse innehåller moment som enligt praxis ska krävas för att den ska kunna läggas till grund för en fällande dom, som att berättelsen framstår som klar, levande, rik på detaljer och är fri från överdrifter. Dessutom stöds hans uppgifter i några fall av annan bevisning, vilket stärker intrycket av tillförlitlighet.”

Målnummer:

B 3004-15

 

Kommentera

Svensk Spelpolitik, kort och koncist inför Almedalsveckan

Spelpolitik inför Almedalsveckan : Krönikor på gamblersvardag.se

Svenska Spels roll utreds: http://www.gamblersvardag.se/svensk-spelpolitik-infor-almedalsveckan
ATGs roll utreds: http://www.gamblersvardag.se/svensk-spelpolitik-infor-almedalsveckan-del2-atg
Svensk Galopps möjligheter utreds: http://www.gamblersvardag.se/svensk-galopp-infor-spelregleringen
Rebecka Uvell krönikor om ATG, statens monopol samt fotboll
http://www.uvell.se/2016/05/28/-quot;statliga-quot;-h%C3%A4star-32221237
http://www.uvell.se/2016/05/28/-quot;statliga-quot;-h%C3%A4star-32221237
http://www.uvell.se/2016/06/09/fotbolls-s%C3%A5pa-32349076

Podcast om speleffekten, spelpolitik med många inflytelserika och kunniga, bland annat Spelutredaren själv Håkan Hallstedt  http://www.thegamblermagazine.se/speleffekten/

Kommentera

Glad Midsommar

Swedish flag on sky background

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommarstång

 

Kommentera

Bro Park visade sig vara en strålande succe

Bro Parks premiärdag

Redan när jag kom så fick jag ågren, långa köer, visade till parkering LÅNGT bort, massor med bilar, människor och hundar.
Likväl gick det ganska smidigt, parkerade på en någon vecka gammal slagen äng, många transferbussar som snabbt fylldes och avgick med osedvanlig effektivitet, långa köer vid inträdet, men informationskiosk med tre kvinnor som raskt ombesörjde mina frågor, trots avsaknad av fullständig information löste sig allt mycket smidigt till det bästa, och även min kompanjon som kom senare blev mycket väl omhändertagen.

Väl innanför grindarna skulle presstältet letas upp, gick inte att missa, de ansvariga på plats ombesörjde vad som gick och när jag ringde kontakt för att ordna fler eluttag, kom det inom högst rimlig tid. Så utomordentligt välorganiserat .

Jag gick runt många varv under dagen, kollade toaletter, matställen, dryckesförsäljning och besökarnas trivsel. Jag varken såg eller hörde några problem, förutom köer vilket är naturligt när det samlas 10 000 personer på en anläggning byggd för kanske max 2000? Jag formligen älskar den långa bankroppen med det fantastiskt långa upploppet, som kommer ge ALLA hästar chansen. Att sitta fast går inte då upploppet har (synvilla?) 10 spår och kurvorna verkar väl doserade.  Detta kommer  för framtida lopp ge långt större utslag på stamina och speed än vad Täby erbjöd, där skicklig jockey i spets( Nordling, Gråberg tex) ofta kunde bestämma tempot och speeda sista 200m. Vann någon från spets i dag?

Att såväl Benny Andersson vann Bloomers Vase med Ray samt Lutfi Kolgjini  vann med Pocahontas Face är symptomatiskt för den lyckade premiärdagen, en uppfödare och hästägare som länge investerat i sporten och en travets största investerare som även intresserar sig för galoppen.

 

DSC_0216 Bro Parklopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: PeoPloff

Att ledvolten ( där hästarna skrittar runt innan start) ligger framför publikläktarna tycker jag är fantastiskt trevligt, för hästarna ska närma sig folket, inte vara som på Täby bakom läktaren.

Banbyggnaderna verkade väl proportionerliga för vanliga löpningsdagar, och högtalaranläggningarna verkade ändamålsenliga( även om några muttrade från kanal75) men det jag hörde lät okey.

Restaurangen besökte jag inte, och hur maten var där kan jag inte uttala mig om. Foodtrucks som stod utplacerade på lämpliga platser är ett utmärkt serviceåtagande och betydligt billigare alternativ än överdimensionerad restaurang .

Således är mitt första betyg: Strålande Succé

Stort tack till Mikael Almén  som varit ytterst behjälplig på alla sätt och vis.

Stort tack till alla inblandade som jag mötte under dagen, funktionärerna visade ett oändligt tålamod och glädje i sitt arbete, och transporten till bilparkeringen gick såväl fort som smidigt och inga köer från parkeringen heller, trots att alla åkte samtidigt ( nästan)

Negativt ? Storbildskärmen kunde varit större, samt bildvinklarna över upploppen fler så bättre uppfattning ges av loppets gestaltning ( på banan, vet ej hur kanal75s program mottogs. ) ATGs dyrt utvecklade positioneringssystem saknades på storbildsskärm.

I övrigt ska jag återkomma med kritik när en mer ordinär tävlingsdag har avridits.

Eufori

Kommentera

Bro Park invigs i dag

Svensk Galopps flaggskepp Bro Park invigs i dag med allehanda tillställningar.

Det är fullständigt fantastiska lopp och det kommer bli oerhört mycket människor, hundar och hästar.

Hur man tar sig till banan samt övrig information finner ni här : https://www.svenskgalopp.se/bropark/artikel?cid=1.544605&defaultMenuId=true

Några korta tips:

Bästa favorit anser jag V64-1 Nr8 Lady Marma vara streckad på 30% för ögonblicket, annars utmärkt lås på 5-8-9

Skrällarna hittar man ofta i hcploppen, dvs V64-2 där jag förordar 2-5-7 som skrällar samt

V64-3 4-6-10 som skrällar

V64-4 ser dagens största favorit i nr 3 Suspecios Mind som är mycket bra, men inte oslagbar, resa kan sätta ner, debut på banan. Överspelad.

V64-5 ses ett bra lås i 6-3

V64-6 tror jag mest på 5-10-11

Lycka tilll

lady-luck

 

Kommentera