Vem för konsumenternas talan i spelutredningen 2017

Vem för konsumenternas/kundernas talan?

Vilka är konsumenterna / kunderna- Det är naturligtvis spelarna, lottköparna, de som betalar kalaset som utgör spelbolagens intäkter.

(Spelbolaget ATG har felaktigt definierat sina kunder som spelarna och hästägarna.
Hästägarna är sportens leverantörer och därmed inte spelbolagets kund.)

Finansdepartementet representeras av Lotteriinspektionen, ATG och Svenska Spel betalar mångmiljonlöner till sina företrädare och kommunikatörer, utlandsregistrerade spelbolag har en kader av marknadsförare och effektiva organisationer som för deras talan.

Men vem för Konsumenternas  talan i Sverige?

Lagstiftningen och praxis talar om nödvändigheten av skydd samt motverka missbruk.
Sålunda bör alla nya produkter provas utifrån ett kund och/eller konsument perspektiv.
Konsumentskyddet är starkare än en professionell kund.
Konsumenten anses inte som privatperson ha samma insikt som repetitiv användare
som omsätter mycket pengar.
Alldeles oavsett så har även samhället insett att en kundkännedom inte bara skyddar mot organiserad brottslighet, den tar samtidigt parti för att spela på lika villkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undersökning efter undersökning påtalas ” kunderna saknar oberoende instans, samt ännu värre inte har någon som helst organisation eller förening som för deras talan.

I ett Sverige där särintressen uppmuntras, föreningslivet präglat industrialismens utveckling och t o m lyckats erhålla särskilda regler gällande lotterier ( folklotterierna)

där

allmänhetens idrottsorganisationer erhåller över en miljard i bidrag per år från staten( nota bene, inte Svenska Spel)

Hästsportens organisationer äger i sin tur ATG och representeras ytterst av Svensk Travsport samt Svensk Galopp.

Men kunderna, spelarna saknar helt och hållet en instans, oberoende organ , förening som för talan mot spelföretagens intressen. Vilket märks ytterst tydligt när problem uppstår för ATG/Svenska Spel vilket tydligt avspeglats i korrupta spel såsom matchfixning inom idrott, resultatfixning inom schlagerfestival och Lets Dance, uppgjorda lopp och korrupt spel på hästar, såväl positiv som negativ doping inom idrott och hästsport. Men även direkt bedrägliga spelformer som ATGs-Boost där vinståterbetalningen endast är 32% mot uppgivna 50% i kommunikation mot kund, eller Svenska Spels ”auktionsspelet där man skulle köpa lägsta bud” osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När uppenbara felbeslut gällande ingångna vad på såväl Svenska Spel som ATG saknas oberoende organ att vända sig till, det finns ingen reklamombudsman, ingen jurisdiktion, endast lotteriinspektionen att vända sig till och de för inte kundernas talan, enär de skickar frågeställningen vidare till ATG/Svenska Spel utan att äga egen oberoende insikt eller öht ha möjlighet att påverka vare sig ATG eller Svenska Spel.

Även utlandslicensierade spelbolag har en oberoende organisation där skiljande åsikter kan bedömas och utslag som spelbolagen följer utdelas bland annat IBAS.

Således är kommande spelreglering en fråga också för KUNDEN, för spelarna som betalar hela kalaset, men vars åsikter står helt ohörda och dessvärre heller inte efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är viktigast för konsumenterna? Är det priset, dvs återbetalningen per satsad krona, eller är det var vinsterna går( till aktieägare eller staten samt möjligen välgörande ändamål) Är det spelutbudet som marknaden erbjuder, spelsäkerhet, vad är det kunderna efterfrågar?

Min åsikt, grundad genom över 30år inom spelbranschen, där jag såsom spelare, såsom tidigare spelbutiksägare, professionell pokerspelare i 10 år, tidigare verksam på internationellt för ett av världens största spelbolag, utbildad Croupier, utbildad på 4e penningtvättsdirektivet, 44 år långt intresse av galoppsport och 30år inom travsporten.

Ingen vet vad kunderna/konsumenterna efterfrågar, för ingen oberoende undersökning har någonsin skett. 

Alla undersökningar har  utgått ifrån Lotteriinspektionen , från ATG eller Svenska Spel samt folklotterier , inga oberoende undersökningar har någonsin utformats. Vilket ger att de undersökningar som skett tenderar vara lika nära sanningen som presidentundersökningar/Brexit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har besökt och även inviterats till åtskilliga diskussioner sistlidna åren av såväl Lotteriinspektionen som Svenska Spel och ATG samt naturligtvis BOS , men ingen gång har kundernas åsikt efterfrågats, av någon part.

(inofficiellt är intresset större)

Men min bedömning av kundernas önskan är följande:

Spelsäkerhet

Kontroll ( en del i spelsäkerheten, men i Sverige särintresse enär LI står för kontrollen för Finansdepartementets räkning, medans ATG och Svenska Spel anses ansvara för respektive spelutbuds spelsäkerhet)

Transparens   Det ska finnas tydlig och enkel information gällande spelens förutsättningar, var intäkterna går, var man vänder sig med frågor och problem osv.

Marknad (spelformsutbud)

Pris ( Vinståterbetalning i procent av satsad krona)

 

Vana spelare har en annorlunda agenda, där priset, marknad och spelsäkerheten är avgörande i nämd ordning. Kontroll förutsätts enär den är långt effektivare inom eu-licensierade spelbolag än inom våra monopolbolag, och därför tar man stor hänsyn till om spellicensen är på Malta/Storbritannien/Tyskland eller i sämsta fall på tex Costa Rica och indianreservat i USA där erfarenheterna är långt sämre.

Likaså är transparensen och spelsäkerheten  betydligt högre internationellt, speciellt inom hästsporten.

 

 

 

 

 

 

 

Sålunda:

Följande är önskvärt:

1: Lotteriinspektioner får långt större mandat för kontroll av licensierade spelbolag, och därmed anställer kompetens som saknas i form av ytterst kunniga och djupt insatta personer inom spelbranschen .

2: Samtliga licensierade spelbolag ska gemensamt finansiera en oberoende organisation ”spelombudsman” som för kundernas talan i tvister mot spelbolag och kontrollanter(LI) samt stat, naturligtvis ska även staten bidra med föreningsstöd till denna organisation.

Kommentera

Hur Svensk Travsport behandlar sina amatörer

Kommentarer (4)

Boost och VR samt top7 omsättning 2016

ATG har konsekvent hemlighållt omsättningen med en märklig ursäkt”affärshemligheter” .

V75 Boost

Brutto: 163 mnkr

Netto: 111 mnkr

Reala återbetalningsprocenten blev 32 % i år

Top 7

Brutto: 75 mnkr

Netto: 26 mnkr

Reala återbetalningsprocenten blev 65 %

Virtuella Hästar

Brutto: 126 mnkr

Netto: 27 mnkr

Reala återbetalningsprocenten blev 78 %

Bruttointäkt efter spelskatt

på turspelen är 137mnkr ×65%=

89milj . Hur höga spelets kostnader är i form av utvecklingskostnader och tex Boost support/provisioner till spelutvecklaren återstår att se. Liksom marknadsföringskostnaderna som vi vet ökade med 61 milj .

  1. Slutsats : Nettobidraget i form av prismedel till hästsporten är mycket lågt.

Kommentera

uppdaterad betraktelse av ATGs utveckling

Top7 med pingviner är ju arktiskt och lite passande så här i vintertid, men det går ju inte så fort för pingvinerna .                                                                                                                       pingvinlyft

 

 

 

 

 

 

Vi ska ju inte sparka på den som ligger, man får ju hoppas att ATG trots allt är medvetna om att iden, likt shl-Rikstravet var illa underbyggd, uselt marknadsfört och fel i grunden

jobbigtnu

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är ju jobbigt att endast klaga på ATG, så därför tänkte jag ge ett gott råd till nitlotten

atgsutlandspartners

 

 

 

 

 

 

 

 

ATG går ju i säng med alla tänkbara kunder, de räds vare sig spelsäkerhet eller badwill således kan nästa innovation utgöra intressantare objekt, mer kopplade till ”beryktade Vinniesuccen hos 5åringar” få lite vassare upplägg med köttigare kombattanter.

nextrace

 

 

 

 

 

 

 

För precis som Paul Newman inser ju ATGs samlade hjärntrust att allt måste göras,degen ska ju in, annars är ju jobbet rökt?!

movement-16

 

 

 

 

 

 

 

Således måste spelformen förändras, proffsen släppas in och möjlighet för skicklighetsspelarna att investera ska finnas. Förvånad? Vem? Vi? Ni? have-i-got-a-deal-for-youmeme

 

 

 

 

 

 

 

Ännu bättre vore ju att bädda för framtida samarbete med Frankrike, och tillsammans bygga jättepotter på Quinte , men det är klart, nitlotten föredrar precis som N.Andersson, allt som inte har med travsport att göra. Det är ju synd att jobba med något som intresserat människor i några 1000år

quirks-1

 

 

 

 

 

Således är det ju ganska enkelt, för hur vi än vrider oss såsom masken på kroken, så måste hästsporten locka fisken till bordet, så vad är mitt förslag?

helahavetstormar

 

 

 

 

 

 

 

 

Det förslaget , kära vänner, som innebär ATGs och Hästsportens möjlighet till framtidens brödföda, får jag nog bättre betalt om jag ger till  konkurrenterna, för de säger åtminstone inte ”vi har kompetensen i huset !

big-buffet-2proppmatt

 

 

 

 

 

 

Det är oftast skillnaden mellan internationella bolag och inhemska monopolbolag, de ena växer på den andres mättnad, och det proppmätte inser inte riktigt vägs ände .

bitithandensomfoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATG har genom att tillåta UtlandsAffe härja fritt sedan 2004, dukat bordet för konkurrenterna, men i eftertankens kranka blekhet utbrustet ” det är ju förbjudet”

dradendarmedrodluvan

 

 

 

 

 

 

 

Där står nu ATG, med brallorna nere, utan förtroende, med iskalla spel, med groteska kostnader,med styrelse utan branschkunskap (med något undantag) möter dom–

sam-clipperton-1jattenglufsglufs

 

 

 

 

 

 

 

professionella företag, med seriösa människor som jobbat med spel och kunder, som serverar det kunderna vill ha, inte något som några utvecklare och chefer tycker är kul

dukanintehanterasanningen

 

 

 

 

 

 

I dag har vi klimatet, där affärshemligheter är svaret från nitlotten när hästsportens informatörer efterfrågar förutsättningarna för alla investeringar? Vad är kostnaderna, vad är budgeterade intäkter, hur lång är avskrivningstiden, hur ser upplägget ut? VEM ÄR KUNDEN, VEM ÄR ATG TILL FÖR ?

cheerleeders

 

 

 

 

 

 

Men det är lugnt, för ATG har ju numera Niclas Andersson som ryggdunkare  på travronden, istället för den något mer kritiske Linn Andersson.

applader

 

 

 

 

 

 

 

Men så länge Hassarna får bedriva sitt ägarmandat så blir det ju säkert bra.

hassarna

 

 

 

 

 

 

 

Själv sätter jag mig med en

champagne-1ginandtonic

 

 

 

 

 

 

och låter hästsportens värld som den i dag ser ut

exploderar

 

PS: ni kanske tycker jag är ogin som inte applåderar V86tillsammans som förhoppningsvis ökar intresset ganska rejält på onsdagarna? Nja, det föreslog ”härdsmältan” när V75 tillsammans var under utveckling,  framförallt att båda spelet skulle vara möjliga att använda spelreduceringsprogram i Tillsammansbolagen, men återigen är ju inte ATG speciellt kända för att ta vara på goda råd.

Fotnot” Succen för V86tillsammans visade sig formidabel, men tro inte att ATG har lärt sig något av historien, för till ”nya”spelet V75gs, har inte tillsammans införlivats , och föga förvånande har spelet, förmodligen beroende på 10hästarsfält, sen starttid samt som sagt avsaknad av tillsammansmöjlighet, visat sig vara föga upphetsande .

Johan Lindberg kommer snart börja fundera på ”likt Majestix” om någon har en sköld att hålla över hans huvud. För pokalåret ter sig inte mer sannolikt i dag än när jag dömde ut iden första gången 2014.

 

 

 

Kommentarer (1)

Spel till Bollnäs V75

Avd4 är kallblodsloppet, och där spelar jag en norrman, nr 15 Myrängs Jerker, som bör ha 45% chans, vi får 3.15 på Racebets, dvs 31% och då får vi spela det rejäla överoddset tungt, jag spelar 7u.

Det finns 3.0 på såväl Unibet som andra, och det kan spelas med någon enhet lägre.

Kommentarer (3)

Spel till Bollnäs V75

V75-1, Bollnäs lopp5 startar nr6 Raffinos, och jag tror hästen har bra chans och ska vara favorit i detta lopp, med en vinstchans på 33% , dvs korrekt odds 3.00.

Vi får 5.0 (20%)hos nordicbet.com/en Naturligtvis maxspel till 5.0 i odds  har ett fantastiskt spel och i min bok är det värt ett maxspel: insats 10 units.

Vi får 4.80(21%) på Betsson, ni som får spela där,

Unibet har 4.85( 21%), Således finns det bolag att spela på för den som så vill.

 

 

Kommentarer (2)

Ingen spelreglering före 2019

ATGs koncessionsansökan 2017 ger mycket intressant information

Ytterst intressant är att det i koncessionsansökan klart uttalas att någon spelreglering knappast sker före 2019. ”  Regeringen anser att det finns skäl att bevilja bolaget tillstånd på två år eftersom en eventuell ny spclreglering inte förväntas vara i kraft förrän 2019

ATG ansökte om rätt till samarbete med  USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore och Irland, men endast Irland har godkänts, enär det föreligger för stora skillnader i ”  tillsynsproblematik, valutakonvertering och övrig kommunikation mellan EU-ländernas tillsynsorganisationer” sålunda det jag tidigare förespeglat att problematiken med 4epenningstvättsdirektivet blir betydande för utlandsspelet.

Således kommer inte något V75spel till exempelvis Meadowlands inte vara möjligt.

Gällande Boost har ATG fått tillstånd till att sänka maximal återbetalningsnivå till 40% ,sålunda har kritiken som insänts till LI gjort nytta, enär de inser att Boost inte kommer återbetala tidigare maximala 50%, DOCK är det skam att LI godkänner lotterier med under 50% vinståterbetalning över huvud taget.

Svenska Spel har tillstånd till en vinståterbetalningsnivå gällande ”övriga nummerspel” motsvarande 40 procent. I linje med detta bedömer regeringen att vinståterbetalningsnivån gällande ATGs lotteri på egna spels identifikationsnummer bör sänkas till 40 procent”.

 

Det finns flera intressanta noteringar : ATG försökte utverka tillstånd till att kombinera spelformer och fondera 5% för framtida jackpots, men fick avslag med följande motivering:

Vidare betonas konsumentperspektivet och särskilt vikten av att konsumenterna tydligt informeras om användandet av fonderingsmöjhgheter. Regeringen ser inte skäl att i nuläget bevilja utvidgade möjligheter till fondcring/villkorade medel och avslår därför bolagets ansökan att erbjuda kombinerade vadhållningsformer.

ATG har vidare ansökt om tillstånd till Quinte + , med ett lotteri knutet till spelformen, men ansökan var så uselt skriven att det avslogs! Hur ATG kan vara så slarviga att ansökan inte är korrekt beskriven övergår mitt förstånd. SKÄMS

I övrigt saknas förklaring av vad som avses i bolagets ansökan. Lotteriinspekrionen har anfört att myndigheten mot bakrund av det underlag som inkommit inte kan se huruvida en sådan spelform ryms inom tillståndet eller inte. Regeringen instämmer i myndighetens bedömning och avslår bolagets ansökan i denna del

ATG har tillstånd för H2H med vettiga 15% i spelavdrag! Vågar dom? 

Matchspel Head2Head 85 % (två hästar i ett lopp som spelas mot varandra) 

ATG erhåller också en följande kommentar! Lotterinspekionen framför att det finns anledning att se över marknadsföringsvillkoren i bolagets tillstånd. Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bestämmelse i lotterilagen som bl.a. innebär att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter. Tydligt är att ATGs 30% ökning av reklamköp inte riktigt ses med blida ögon av LI 

Att ATG inte uppdaterat sina internationella partners sedan 21 oktober 2016 visar tydligt på hur slapphänt företaget är skött!!

Lägsta krav torde vara uppdatering i o m ny koncession för 2017!

Våra partners (uppdaterad: 161021)

Nedan listas ATGs internationella partners som regelbundet spelar in i de svenska spelpoolerna eller erbjuder svenska lopp i lokal pool.
Land och partners

Australien
Racing and Wagering Western Australia
TattsBet
Tabcorp (inklusive NZRB på Nya Zeeland)

Belgien
PMU Belge (inklusive systerbolaget WFA)

Danmark
Danske Spil

Finland
Fintoto

Frankrike
PMU

Holland
Sportech Racing

Italien
MIPAAF

Malta
Maltco

Norge
Norsk Rikstoto

Tyskland
Hamburger Trab-Zentrum

USA
Day at the Track
Hawthorne Race Course
Lien Games Racing
Meadowlands Racing & Entertainment

Åland
PAF

Österrike
Admiral
Nedan listas internationella partners som ATG erbjuder spel till i gemensamma pooler eller lokala pooler i Sverige.
Land och partners

Australien
Tabcorp

Danmark
Danske Spil

Finland
Fintoto

Frankrike
PMU

Norge
Norsk Rikstoto

Storbritannien
GBI Racing

Sydafrika
Phumelela

USA
Meadowlands Racing & Entertainment
Yonkers Raceway

Åland
PAF

 

Kommentera

ATGs spelavdrag 2017

ATG torgför inte sina spelavdrag frivilligt, man får söka länge för att hitta dom, således gör jag en latoxe , jag lägger också in systembegränsningarna.

Det som saknas är BOOST: Spelavdrag 68% ( 2016)

 

Kommentera

Spel till V75 Kalmar

V75-2 startar Lutfi Kolgjini nr6 Red Hot Metalimo , och Luddes stallform är exeptionell, och här överspelas en galoppör till favorit, Kash Brodda.

Det snackas om jänkarvagn, barfota och till 8ggr spelar jag, med 2u insats på Nordicbet.com/en (korrekt 6,50)

 

V75-7 startar nr4 Thaiger Exclusive , från utmärkt 4e spår, viss spetschans och barfota, lopp i kropp. Till 8,50 är det värt 1u på Nordicbet.com/en ( korrekt 7,50)

Kommentera

ATG omsättning backar 2017

Trots att ATGs kostnader är högre än någonsin, trots nya spelformer som Top7,  V64gs,trio i alla lopp, samt inte minst ”tillsammansbolagen” så visar årets första två månader ett SÄMRE resultat än 2016.

V86 går som tåget, upp närmre 37% från motsvarande period

V75 däremot hackar betänkligt och har sjunkit kraftigt med 14% 

Vardagstravet tappar betänkligt.

Top7 ger ingen omsättningsökning, utan kannabaliserar på övriga spelformer.

Det stora problemet är att kostnaderna skenar, vilket inte minst 30% ökade reklaminvesteringar påvisar , och totalkostnaderna för 2016 ökade med massiva 26%.

Det POSITIVA ska framhållas, ATG lyckas bibehålla omsättningen trots att rejkbackdrivna samarbetspartners som Paribet, German Tote, Belgien har stängts av(  kommer ni i håg vad jag varnade för i januari 2016? Belgien är vår nästa stora rejkbackdrivna samarbetspartner)

Således ger omsättning i norden bättre intäkter än dom i Europa och Usa, men problemet är att detta är till avsevärt ökade kostnader som på intet sätt motsvarar intäkterna, utan för varje ökad omsättningskrona, är kostnaderna högre än intäkterna.

Detta påvisar många saker, bristande skötsel av ATG, Bristande chefskap, bristande utveckling av spelportfölj, bristande marknadsföring , helt enkelt ett misslyckande. 

Siffror:

 

V86  jan+feb

2016: 164milj

2017: 225 milj

V75: jan+feb

2016: 858milj

2017: 732milj

Totalt:

2016: 2190milj

2017: 2184milj

Hur pokalårets grundförutsättningar ska uppfyllas övergår mina förståndsgåvor, enär pengarna ska härledas ur omsättningsökning enligt överenskommelse med ATG. Öresfonden, Boostfonderingar, sparbeting ska INTE påverka pokalfyllningen,

likväl kommer de ovanstående naturligtvis användas, för pengarna MÅSTE fram, hur det går till kommer inte bekymra vare sig ATG eller ST, så länge styrelserna får sitta i orubbat bo. Förövrigt är pokalöverrenskommelsen redan bruten, för ATG levererade INTE de överenskomna ökningen av prismedel med 15miljoner som ingick i löftet.

V75grandslam är det sista halmstrået ATG har att visa omsättningsökning på den miljard som krävs, men jag kan svårligen se högre snittomsättning än 30milj per söndag, och med 25 tävlingsdagar, ger det (i bästa fall) total ökning på ca 500milj under 2016, vilket skulle öka intäkterna med motsvarande  110milj(då har inte spelets kostnader inräknas,utan bruttointäker)

OBS: Det finns ett utrymme för misskalkyler, enär jag inte erhåller siffrorna per automatik, utan de förs in för hand, av mig liksom medhjälpare. Likväl är inga fel större än marginella enär de är kontrollerade . Uppgifterna är hämtade från ST.

Ps: Naturligtvis påverkas tex v75 av antalet tävlingsdagar, jackpots, men det gör också V86, således blir slutprodukten relativt utjämnad så länge det inte blir en exceptionell varians.

Kommentera