Hästsportens stora problem är inte spelet

Hästsportens största problem är det total ointresset av Code of Conduct, och det är ganska självklart , för få har råd att införliva den i sin verksamhet.

 CoC

Hästhälsa 

Spelsäkerhet

Personalens bästa

Uppfödarnas bästa

Hästägarnas bästa

Hästsportens bästa

( Hästportens bästa får aldrig överskugga hästarnas hälsa, eller personalens, inte heller uppfödare och hästägarna , alla bidrar till grundens friska kärna: Hästsportens bästa)

 

Alla är  leverantörer till investerare och ska bemöta kunderna som investerar genom ett fullständigt transparent och hederligt bemötande.

Det behövs inga andra vinklar, det räcker så.

Dagens verklighet är bestickande där ingen likhet inför lagen gäller, där huvudorganisationerna är i total avsaknad av ryggrad, integritet och seriositet . Där spelet tillåts inkräkta på fundamenta:

TommyHanné

 

 

 

 

 

 

 

Vad är UPPDRAGET 

Honduras och Bo Neuman samt Tomten Friberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vilka finns ST, ATG, basorganisationer till för, hur ser deras uppdrag ut?

Alltför många sitter i dag alltför nära grytorna, då kravatten inte ska såsas ner när de liksom hyenor slåss om sovlet.

Varför ifrågasätts inte organisationerna av de som investerar ?  Aktieägare skulle aldrig någonsin tiga still inom finansvärlden, så hur förklara hästsportens totala OMERTA ?

Ganska enkelt, för det är en bransch där konkurrensen är att likna vid ALLA branscher som inte är transparenta, till allt för stora delar ohederlig på grund av grav underfinansiering.

Tyvärr måste jag återigen sparka in de dörrar som stått vidöppna sedan modern tid, och jag har endast varit med i 30 av dessa , lik förbannat är hästsporten lika korrupt i dag som tex 2004, då Remy Nilsson såg till att Estland, Sydafrika, och senare Australien, Tasmanien , Barbados, precis ALLA tänkbara samarbetspartners som aldrig sett en travhäst,eller överhuvudtaget vet var Sverige ligger, får möjlighet att spela, och grundfundamenta var att de skulle erhålla bättre villkor , såsom lägre priser(rejkback), 30dagars kredit, inget finansiell  kontroll(pengatvätt) ” . Hur detta skulle gynna hästsporten i Sverige är dolt i tidens dunkel.

Upplägget som Remy Nilsson med fler  lade upp har givit professionella spelare vinster på över en miljard kronor sedan införandet, UTAN någon som helst risk, med 30dagars kredit, en beskattning som är att likna vid förutsättningarna för en diamantgruva i Sydafrika på 50talet. Totalt mörker, utan insyn !

Lidande blev Svenska Spelare, Svenskt travsport och staten.   Några av Sveriges i dag största hästägare har finansierat en stor del av sitt hästägande genom denna spelmaffia, och det är naturligtvis en delorsak till att ingen någonsin ifrågasatt problematiken. Att inte Lotteriinspektionen agerat finns ingen ursäkt för, men spelteori har aldrig varit en merit, inte heller inom Finansdepartementet. Samtliga andra instanser har någonstans, på något sätt varit involverade i den lilla ankdammen, de pengar som skummar på ytan, som enkelt samlats upp, ty de flesta insiktsfulla saknar  fullständigt  ryggrad.

Jag kan skriva detta, för vem ska åtala mig, ty då kommer  allt upp till ytan, då måste man gräva i kökkenmöddingen , varvid alla gravade hundar börjar stinka, således :

Tig still !

Regntungaskyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gör dom också, tex i Frankrike, där dopingfall på dopingfall avslöjas, lika lite där som i Sverige kommer de lyckas i förlängningen att dölja all korrupt verksamhet, vi behöver inte gissa, vi behöver inte peka ut enskilda, det räcker med att 11,5 miljarder återbetalas till spelarna utan kontroller(Bara i Sverige) , behöver fler frågor verkligen ställas? Är hästsporten en bransch av sällsynt hederliga människor, ställda utanför alla misstankar?

Vill vi som älskar hästar, som brinner för hästsporten, som tror på kombinationen av hästar och spel, där kunskap om hästarna är det bärande fundamentet för alla involverade ,  fortsätta bära de öppna landskapens flertusenåriga kultur, kanske bör vi ta gemensamt ansvar?. Ifrågasätta den förljugna pampkultur som i dag hotar grunden för nordisk hästsport. TRANSPARENS är lösningen på de flesta problem. 

ALLT , nästan allt  som skett sistlidna 10 åren när det gäller nordisk hästsport( framförallt trav, galoppen är något mer förskonad) påvisar dessvärre att korruptionen i Sverige inte står SydAfrika efter, överhuvudtaget övriga världen.

Ett bra exempel är när sista spelutredningen skedde, då var det en stamfar till  en av dagens största artister, som blev åtalad för delaktighet i korrupt spel, jag hade fullständig  insyn i den utredningen , liksom i mångt och mycket annat, likväl nämner jag inga namn, det är sedan länge preskriberat och framförallt dömdes lika lite då som nu någon för korrupt spel. Det verkligt intressanta är de facto: Ingen har någonsin ens åtalats för korrupt spel på 21 år. Trovärdig bransch , eller hur. ! Leif GW har en och annan åsikt om denna bransch( tror LG var hästägare under några år)

Tror NÅGON att det finns 11,5 miljarder att fördela, utan att det sker försök att  korrumpera utfall?  Endast Svenska organisationer kan tro på den världsbilden.

(Beakta att hästsportens prismedel trots allt är 750miljoner, således är mer än 13ggr aå mycket pengar involverade på spel)

Likväl: Jag har sedan denna blogg startades( på expressen 2005) påtalat avsaknaden av spelsäkerhet, dopingproblem, korruption!. ATG( men även Svenska Spel) avsaknad av insikt inom spel och spelsäkerhet är tyvärr grundläggande i det bristande spelsäkerhetsproblemet.  Dessvärre  visar det sig att överväldigande mycket som  jag påtalat gällande korruption visar sig korrekt, inte alltid genom skeende, men oftast genom resultat.

Likväl märker jag, att de flesta inom såväl hästsporten som idrotten är människor jag tycker om, har förtroende för, som jag vill allt väl.

var är nödutgången

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför tiger ni, det kan kosta sportens framtid. !? Många är involverade inom såväl hästsporten som idrott för att det ger våra ungdomar, oss och inte minst samhället oerhört mycket. Varför saknas fundamenta i form av hederlighet och aktsamhet om såväl djur som aktiva? Var med och bygg det samhälle era barn ska leva i !

Skärskåda era gärningar! Förljugenhet länder ingen till heder, ni skapar grogrund för en framtid ingen vill se inträda. Världen ser ut som syltryggar lämnar den !

// Hatten

PS: Tommy Hanne samt ”tomten Friberg” samt Bosse Neuman på bilderna !

Kommentera

ATGs delårsrapport Q3 är nedslående

atg_delarsrapport_q3_2016

Slutsatserna är mycket enkla:

ATG tangerar Svenska omsättningen från 2011 med totalomsättning 9709 (2011 gav  9704)

men till priset av oerhört ökade kostnader: (parantes är motsvarande period 2015)

ATGs kostnader för delårsperioden uppgick till 1 049,8 (909,6) MSEK, vilket är en ökning med 140,2 MSEK=15%

Nettokostnader för delårsperioden uppgick till 616,1 (493,1) MSEK ökade med 123 miljoner för jan-sept. =25%

Antalet anställda uppgick till 298 (264) helårsanställda. Således 34 nya anställningar= 13%

Bolagets resultat avskräcker än mer

 

RESULTAT  2016:  Q3-23,9 Q2-41,2 Q1+58,3  2015: Q4-34,3 Q3-3,9 Q2 -7,1  Q1 +71,7  2014: Q4-60,7  Q3 -0,6

Jag tror vi alla ser en klar linje, vi kan förvänta oss att sista kvartalet slutar på minst -60 

Rörelserestultatet före fördelning  är också intressant:

jan-sept 2015: 2354

jan-sept 2016: 2343

Trots att ATG påstår att det går så bra, är resultatet t o m 11 miljoner SÄMRE än 2015. 

Slutsats: ALLT är en chimär, omsättningsökningen kostar netto långt mer än den genererar och följaktligen tjänar ATG inte på omsättningsökningen enär kostnaderna för media , personal, innovationer är långt dyrare än nettointäkterna från omsättningen. När ATG dessutom ändrat avskrivningstakten så innebär detta att kostnaderna förskjuts ytterligare på framtiden, och när nästa lågkonjunktur drabbar Sverige, så ska kostnadsökningarna fortfarande betalas. Det kommer göra ont !

Således är omsättningen dopad. där varje nyinvesterad krona ger långt mindre tillbaka, Ebberöds bank kallas det!

PS: Kostnaderna för SHL a minst 26,6 miljoner per år, dvs 79,8 miljoner för avtalets tre år, kommer visa vara sämsta sponsoraffären i ATGs historia, där försäljningen av nya rikstravet(SHLtravet ) där SHL skulle vara draglok, visar sig precis så svårsålt som alla förutsåg(förutom de som kläckte upplägget) försäljningen uppgick till under 800 andelar förra veckan.

Fotnot: Läs gärna mina förutsägelser efter första Q1:

Skarplöths ATG vinner en pyrrhusseger q1

reality-illusion

Kommentera

Svenska Spels vinståterbetalning/spelavdrag 2016 samtliga spelformer

Det är inte helt enkelt att hitta samtliga vinståterbetalning/spelavdrag på

Svenska Spels sidor, samt de har underhand förändrats och därför hög tid

att samla alla spels förutsättningar i ett dokument.

Jag har hemställt till ATG att erhålla detsamma, jag förutsätter att

det inte ska vara några problem. !

Spelavdrag är således motstående sida av myntet: Stryktipset har 35% i spelavdrag.

OBS: Vegas har en LÄGSTA gräns på 85%, dvs spelavdrag på ca 15%, men generellt ligger den på 90% ,dvs 10% spelavdrag enligt SS.

Remarkabelt att SS har en LÄGSTA vinståterbetalning utsatt på slots medans ATG har en HÖGSTA på Boost (50%), det vitala för spelaren är ju vad lägsta vinståterbetalning är(högsta spelavdrag) på omsättning är tydlig( när man inte vet omsättning samt vinståterbetalning spelar man ju i blindo) . Att det är Högsta på oddsetspelet(dvs bookmaking är naturligt,för där kan man själv räkna ut vad skatteavdraget hamnar på då alla odds är givna på utfall, man får ju det odds/pris som är utskrivet. )

Detta ger att spelaren ”VET” att man får tillbaka i längden MINST 85% av spelets omsättning i form av vinster på Svenska Spels slotsmaskin ”Vegas” men spelarna har inte en susning hur mycket dom får tillbaka av spelets omsättning på Boost, endast att det INTE övergår 50% av insatserna, men det kan skilja mellan dryga 10% upp till 50% i vinståterbetalning på Boost. Sinnessjukt. !!

 

svenska-spel-skatteavdrag

Kommentera

ATG anser utlandspartners spelar med fördel gentemot Svenska spelare

På annat sätt går inte att tyda det finstilta i regelverket för ATGs jackpotvecka under juldagarna 25/12-30/12, där 20 miljoner garanteras till ensam 7rättsrad, oavsett totalomsättning och antal pengar i 7rättspotten.  (risken ytterst liten, händer någon gång var femte år att någon blir ensamt på v75)

Utdrag ur https://www.atg.se/hjalp/regler-och-villkor /  Regler för 20 miljoner till ensam vinnare under sex V75-omgångar från 25 till 30 december_160911 (PDF)  

Spel via internationella partners Spel som är lagda via internationella partners omfattas inte av garantibeloppet på 20 miljoner under de angivna datumen. 

Samt

Gäller löftet alla eller endast svenska kunder? Löftet gäller endast svenska kunder. 

Man måste således ifrågasätta:

1: Vad skiljer utlandsspelets förutsättningar mot Svenska kunders, enär det tydligtvis är en större risk om dessa deltar i spelet. 

2: Eftersom det bevisligen är så att Utlandsspelets kunder tydligen har så stora fördelar att ATG inte vill riskera sina egna pengar, vore det inte kosher att stänga av utlandsspelet helt och hållet i sådant fall. Eller går det helt enkelt bra så länge utlandsAffe rånar Svenska Spelare, men ATGs pengar får de hålla sina giriga nävar ifrån?

Det gör ju under denna vecka ont i ATGs egen plånbok, enär pengarna kommer från öresfonden vid eventuell vinst, och just denna fond kapitaliserar ATG annars 90% av vid årsskiftet. Vanliga jackpotomgångar är det ju spelarnas pengar som övergår till 7rättspotten och ATG löper således aldrig någon risk.

PS: Tack  twitter –   

 

Kommentera

Varför går man på en hästkapplöpningsbana?

Detta är en ytterst vital fråga, som jag tror är av yttersta vikt att ställa sig för banorna, som jag tror de också ställt, men kanske inte till besökarna, att döma av de förändringar som skett. OBEFINTLIGA .

Mitt svar: Hästarnas prestationer, farten, spänningen, spelet, sociala mötet, färg, form, upplevelsen dessa beståndsdelar tillsammans ger. ( Varför överger publiken Solvalla: Ingredienserna saknas, hälften av loppen sker på plats, närheten till hästen saknas, sociala mötet uteblir för det går för fort samt banan är avfolkad, färgen är genomgående grå) 

Vad har spelarna för behov som bör  tillgodoses?

Vad har besökarna som inte främst spelar, utan som söker en annan upplevelse,  för behov? (kan jag inte svara på-hoppas någon läsare berättar)

Vilka behov föreligger krasst när det gäller mat och dryck, vilken kvalitet, hur stor variation, vilka prisnivåer är rimliga?

Vad får totala kostnaderna uppgå till för ett besök på hästkapplöpningar, här finns det naturligtvis en oändlig variation, men hur många är det i varje segment om man ser det till kostnadstotal exklusive spel. ( min gissning på hur publikens villighet att betala ligger)

100kr=20%

300kr=60%

500kr=15%

1000kr =5%

Mina svar såsom professionell investerare i spel är följande:

Jag behöver en snabb och stabil internetkoppling med tillgång till ett hygglig bord att ställa datorn på , minst två el-uttag samt utsikt över upploppsrakan, där jag ser hästarna i jämnhöjd /till lite ovanifrån, men inte för högt så jag endast ser hästarnas ryggar, eller för långt ifrån så jag inte ser hästarna. Jag behöver kunna äta EFTER att V75 / V86 har startat, enär jag arbetar före och inte har tid med mat. Jag behöver en funktionell högtalaranläggning samt toalett inom rimligt avstånd( vill inte gärna lämna datorn utan bevakning länge)

En fast datormonitor med tryckskärm, som när den inte används kan skjutas ner i bordet, där man kan växla mellan tv/internet samt logga in på sitt atgkonto , eller bookiekonto , där man kan ha en liten fotbollsmatch, annan travbana, eller vad man nu behöver få info ifrån, titta på. Kan också funka med någon sorts stativ,så man kan sätta upp en (låne)padda på,så allt inte behöver LIGGA på bordet, bland flaskor,tallrikar, program,datorer, telefoner osv

Kvaliteten på mat behöver inte överstiga en sedvanlig kvarterskrog, det räcker utmärkt med en fisk, en kött, ett vegetariskt alternativ, men vällagat måste det vara, hellre med råvaror från lokala bönder, då får det gärna kosta några tior extra. Pilsner på flaska, Rött vin -anpassat för husmanskost, ett bärigt och ett mindre bärigt samt när det gäller vita ett torrt och ett halvtorrt. En champagne för de som så önskar.

Rimlig totalkostnad på mat, dvs en rätt med valfri enkel grönsallad  till och öl/vin till maten 150-200kr beroende på vad som serveras. (Naturligtvis ska inte en flaska öl kosta mer än 50kr, vin 65kr . dvs ca 4ggr inköpspris)

Vad,som kan saknas: Tillgång till en bar med utsikt över banan, med tv-apparater som kan bli en naturlig social mötesplats, på sommaren en genuin utebar i solen med parasoll för de som så önskar, men direkt nära målgången med huvudsakligen ståbord, men ett antal bord med enklare stolar.

 

DSC_0216 Bro Parklopp

Men framförallt:

Naturligt möte med hästarna och aktiva, där de som så önskar kan se hästar selas på och av, någon som berättar om hästarnas alla utrustningsdetaljer och hur de är tänkta att påverka hästarnas prestationer. Möjligheter att se skillnaden mellan olika vagnar och förklara varför de används. Möjligheter att känna av atmosfären och spänningen bland de aktiva under pågående tävlingsdag. Möta glädjen hos hästägare som haft framgång. Möjlighet att åka med i tandemsulky eller liknande( ska ju sälja hästupplevelser, locka nya hästägare)

Vad som behövs finnas på alla banor:

Lekstuga för barn med möjlighet att koppla upp sig på nätet, i övrigt vad som i bästa fall redan finns.

Någonstans där hundägare kan sitta i värmen, äta och umgås, och kunna rasta hunden i närheten, med tillgång till vatten för hunden( många hundägare på en hästkapplöpningsbana)

Tips för banorna: Ta in foodtrucks när det är större tävlingar, så inte köerna till matställen blir onödigt långa, och då ges en möjlig variation på mat som inte finns ett lika stor behov av på vardagstävlingar. Billigt för banan, billigt för besökarna.

Glöm inte att ordna extra sanitet, toalettköer ska inte behöva ske.

Se till att det finns gott om sittplatser och bord på somrarna, så människor får chansen att umgås, utomhus vid banan. Enkla bänkar och långbord duger.

modtid

 

 

 

 

 

 

Hur ska banorna tjäna pengar?

Frågan är möjligen felställd : VARFÖR ska banorna tjäna pengar på besökarna, vad är syftet med banorna? Prismedel ska komma från spelet, banornas ekonomi ska kunna i långt större utsträckning klaras genom användning ALLA dagar som det inte är tävlingar och att det därmed står tomma lokaler till förfogande, samt inte minst genom att ta betalt för tävlingarna som anordnas genom fakturering till ATG/spelarrangörer så banornas ekonomi rimligt stöds. Kostnaderna för SPELET ska inte bestå i första hand av sponsring och mediareklam hos ATG , första raden i kostnaderna för spelet måste vara banornas fakturering för att arrangera kapplöpningar.

Kanske ska banorna istället ses som tävlingsplatsen för hästar, samt den bästa möjligheten som finns att välkomna NYA intresserade till hästsportens värld, där man AKTIVT kan uppmuntra till spel och framförallt VIKTIGAST : FRAMTIDA HÄSTÄGANDE och möjlighet att bli aktiv på andra sätt inom hästsporten.

Det märks de facto ganska tydlig vid besök på kapplöpningsbanorna, att besökarna genom åren luggats flintskalliga, för medelåldern kan väl inte vara SÅ HÖG?

Således behövs en helt ny struktur för att locka nya generationer till banorna, arbeta redan med skolklasser, intressegrupper som lokala idrottsföreningar osv. Uppsök människor, för de kommer inte självmant. I vilket fall inte så länge ATGs reklam sker med miniponnys i absurda situationer samt Pingviner. De flesta banor behöver rustas på många områden, ta in ett gäng med sommarjobbare, ordna enkla jobb till ungdomar, praktik osv, för vänjer sig ungdomar att komma till en bana, det blir en positiv plats, så ökar möjligheterna att de tar med sig kompisar nästa gång.

Börja se hästsporten långsiktigt och inte genom kvartalsrapporter.

 

3529132

 

Kommentera

H2H spel på Romme , kort tid kvar

Samt spelar Cab Hornline till 2.70 på H2H hos Bet365 med 4 av 10 units. Alldeles för högt , korrekt 2.40 mot Mellby Collector.

Kommentera

Svenska Spel vill sänka sportspelsbeskattningen från 15% till 3%

Svenska Spel genomför nu delar av det program som jag propagerat gällande kommande spelreglering.

Statens MÅSTE sänka sitt skatteuttag för att möjliggöra en effektiv och funktionsduglig plattform för nya spelbolag, kunderna kommer inte betala det överpris som förevarit sistlidna 100åren i Sverige, med en generell överbeskattning som är att likna vid rån av Svenska medborgare.

Såväl Svenska Spel som ATG har lidit under ett omöjligt ok sedan internet gjorde sitt intåg på spelmarknaden för 16 år sedan, när de första pokersajterna, sportsbettingsajterna gjorde entre!

Därefter har endast aversionen mot internetbetalningar, samt avsaknad av historia och godwill förhindrat svenskarnas köpvanor, men med nya generationer, nya betalningslösningar, bättre säkerhet och inte minst effektiv medialanseringar har kundernas köpvanor sakta med säkert förändrats och nu står hela spelbranschen i Sverige inför ett vägskäl .

Svenska Spel skiljer sig oerhört mycket från ATG, enär SS uppgift är att förhindra konkurrens från icke skattebetalande aktörer samt framförallt generera så mycket pengar som tänkas kan till staten. ( det är sedan flera år staten som står för idrottsföreningarnas och de ideella föreningarnas pengar, INTE Svenska Spel, och tilldelningen har intet att göra med SS förmåga intäktsförmåga)

ATG försörjer Svensk Hästsport med prismedel samt underhåll till banor och delvis forskning inom närliggande områden, MEN i dag är ”spelets kostnader” dubbelt så höga som prismedel till hästsporten och ATG är att likna vid en 8armad bläckfisk, där endast 2 armar förser hästsporten med medel, 3armar förser Staten med pengar, 3 armar förser spelbyråkratin med medel.

Kapitalism

 

 

 

 

 

 

Svenska Spel har nu ansökt om att sälja sportspel med 3% skatteuttag, till skillnad från dagens lägsta 15% , vilket är en absolut nödvändighet i framtiden för att kunna kanalisera spelet till licensägare för att inte kunderna till alltför stor del ska köpa till betydligt bättre priser över internet.(Naturligtvis ska även ATGs skatteuttag sänkas från dagens lägsta på 20% till internationellt rimliga 10%)

Svenska Spel har också ansökt om rättigheter till E-sportspel ( klart växande marknad internationellt) samt Managerspel( vilket de fakto har arrangerats tidigare, men i annorlunda versioner utan vadslagning, endast som tävling) Detta ska naturligtvis tillåtas för att kanalisering i framtida spelreglering ska kunna ske.

Svenska Spel har också noterat att deras ombud har tagit onödiga ekonomiska risker vid andelsspel , och ATG startat lyckosamma ATGtillsammans(andelspel som kan köpas utan fysisk närvaro) vill naturligtvis Svenska Spel äga samma möjlighet, men också ha en portal där Svenska Spel tar risken med eventuellt osålda andelar. Det förstnämda ska naturligtvis tillåtas, det påverkar på intet sätt spelsäkerhet, ej heller spelansvar. Däremot är det vansinne att låta SS skriva ut egna andelsspel, där bolaget tar eventuell vinst på osålda andelar, för då spelar ju bolaget med sina unika informationsmöjligheter mot kunderna och liveombuden, vilket knappast inger vare sig spelsäkerhet eller spelansvar. ( det finns internationellt inom hästsporten en större stämning som pågår i olika länder, där aktiva inom hästsporten sålt unik information till spelbolagen som därefter sålt information till sina vipkunder, i högsta grad tvivelaktigt, och inte helt olikt problematiken som kan tänkas uppkomma för Svenska Spel.) Ponera att Svenska Spels andelsbolag blir ensamma på visst utfall i 13e stryktipsmatchen, och på annat utfall blir en enskild spelare ensam vinnare och erhåller jackpoten på 10 miljoner, domaren lägger till godtycklig extratid och utfall som gynnar SS inträffar under tilläggstiden, vilka skriverier kommer uppstå, hur mycket godwill kommer SS förlora. 

Svenska Spel vill också höja vinståterbetalningen på vikinglotto från 40% (klart lågt) till 50%( normala på turspel) vilket i sig är intressant, enär ATG får sälja sitt BOOSTlotteri, där vinståterbetalningen som HÖGST får vara 50%, men ingen LÄGRE siffra anges. Naturligtvis ska SS erhålla rätt till denna för kunderna gynnsamma förändring.

Naturligtvis söker återigen Svenska Spel tillstånd för internetcasino , vilket självklart också ska tillåtas, MEN under ytterst begränsande former. Med rejält begränsade förlustrisker för kunderna, samt internationell vinståterbetalning a 98,5% och tex jämförbart med NORSKA spelansvaret med några tusenlappar per kund som maxförlust.

Mina åsikter om spelregleringen kan läsas bland annat här

Svensk Spelpolitik inför Almedalsveckan del1

Svensk Spelpolitik inför Almedalsveckan del2 ATG

ATG och den framtida spelmarknaden del3

ST och ATG går helt skilda vägar

 

Fotnot:

Intressant är att folkhälsomyndigeten ( Orwellskt inte sant) generaldirektör Johan Johan CarlssonCarlsson  

i flera styrelser inom hästsporten, bland annat i ATG, gav tillstånd till ATGs virtuella hästar(casinospel) samt Boost(ATGs första lotteri med märkliga HÖGSTA vinståterbetalning 50% men ingen lägsta beskriven, enligt mina beräkningar effektivt max 30% vinståterbetalning) Men myndigheten nekade Svenska Spel att starta casinospel på nätet. Sedemera avgick Carlsson från sina uppdrag inom hästsporten ( efter påtryckningar från spelbranschen enär lojalitetskonflikt var uppenbar)

Frågan är om FHm nu tar annorlunda beslut? Jag är tveksam  enär Johan Carlsson förunderligt nog fortfarande innehar sin post, jag anser att saknar man så tydligt insikt om lojalitetskonflikter inom myndigheter har man försatt sitt förtroende. (Men då skulle å andra sidan ytterst få politiker och tjänstemän sitta orubbade i Sverige som det i dag ser ut. )

 

Kommentera

ATG vilseleder medvetet spelarna på Boost

Följande brev har skickats till finansdepartementet, till registrator på Li, till Sper(spelbranschens etiska råd)  samt till Bos(branschföreningen för onlinespel) samt till konsumentverket.

 

Ärendet:

ATGs lotteri Boost påstås ge en vinståterbetalning på 50% , dvs 50% skatteavdrag.

Enligt koncessionen står det ” max 50% vinståterbetalning” det är en avsevärd skillnad mellan exakt 50 % och ingen nedre gräns,

som de facto står i koncessionen.

DOCK står det överallt där ATG gör reklam likväl 50% vinståterbetalning eller ännu värre ingen uppgift alls.

FAKTA :

Boost KAN inte ge mer än 21,2% maximalt i garanterade vinster i vinståterbetalning(dock lägre), således 78,8% i skatteavdrag.

Därutöver KAN Boost betala ut vinster, men matematisk beräkningsbart utgår endast vinster på mellan ytterligare 4-9% vinståterbetalning,

dvs total vinståterbetalning överstiger inte över tid en total på 30 %, således ett skatteavdrag på minst 70% .

Detta är ett uppenbart fall av vilseförande marknadsföring, och bör omgående åtgärdas, läs med fördel följande artiklar om Boost

som är bifogade .

ATG bör tvingas vara transparenta med vinståterbetalningarna (garanterade) samt koncessionen bör skrivas med exakt vinståterbetalning,

om det inte existerar exakt vinståterbetalning är lotteriet olämpligt utformat.

ATGs samtliga totalisatorspel är transparenta med exakta vinster , antal spel samt vinståterbetalning, endast lotteriet är icke transparent,

detta finns det ingen rimlig orsak till, enär det inte påverkar ATGs affärsidkande ur någon synpunkt, och framförallt bör kundernas

insyn och transparens, spelsäkerheten och spelansvaret väga tyngre än ATGs eventuella affärshemligheter.

Speciellt med tanke på kommande spelreglering, bör monopolföretagen föregå med högsta transparens, spelsäkerhet samt spelansvar.

OBSERVERA: Begär in första halvårets samtliga insatser, vinstutbetalningar från ATG och kontrollera exakt hur det ligger till,

och återkom med fördel genom en officiell rapport genom LI gällande Boost reella vinståterbetalning/skatteavdrag.

Tillägg: Avsaknaden av transparens är ett långt större problem än ett spelbolags vinstmarginal, och spelbolagens vinstintresse får aldrig överskugga kundernas möjlighet att skapa sig en uppfattning om spelets förutsättningar, transparens inom allt spel skyddar spelaren, och säkerställer spelsäkerhet . Detta torde vara en självklarhet inför kommande spelutredning och bör naturligtvis vara implementerat innan spelutredningens resultat läggs fram. 

Med vänliga hälsningar

Jan ”Hatten” Helander

www.gamblersvardag.se

Läs även bilagor:

1: http://www.gamblersvardag.se/boost-ar-atg-och-statens-gemensamma-ran-av-spelarna

2: Lars G Dahlgrens blogg på travronden: https://www.travronden.se/blogg/lars-g-dahlgren/sanningen-om-boost

[Läs mer…]

Kommentera

propagandaministeriet slår till igen

ATG stänger ner Belgien för kontroll , det låter ju som musik i mina öron, såvida inte dissonansens oljud låtit otäckt, vis av tidigare erfarenheter.

För det har skett många gånger sistlidna tre åren, att ATG stängt ner sina utländska partners för kontroll.

SydAfrika, Tasmanien, Estland, Australien, Expressbet, Paribet, German Tote, listan är snart oändlig på antalet samarbetspartners som varit rena rejkbackbolag, och stängts av för undersökning någon vecka för att därefter få spela såsom ingenting har hänt.

ATG har tidigare saknat kompetens att utreda korrupt spel i alla former, och säkerhetsavdelningen är i paritet med 30talets ÅsaNisse-filmer . Jag kan svårligen tänka mig att kompetensen förbättrats sista halvåret, men har vi tur så har jag fel, men faan trot.

Regntungaskyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ATG stänger ner Belgien, första bankdagen EFTER den största jackpotten på fem år, ter sig inte som en slump, ej heller att det inte föreligger NÅGON jackpot på v86 eller v75 denna vecka, således billig vecka att stänga ner Belgien på, speciellt som det ger två veckors respit till nästa möjliga jackpot.

Om ATG nu hade varit ett seriöst spelbolag, som försöker stävja korrupt spel, rejkback och bedriva seriös spelsäkerhet, så hade naturligtvis Belgien fått ett HELT annat avtal än det nuvarande, för vi är många som påtalade för Skarplöth och även Lindberg att ”nettoavtalet” är ett såll, med jättehål.

Ska ATG påvisa en senkommen seriositet och erhålla någon form av förtroende, så måste en utredning av Belgien naturligtvis göras av utomstående part, tex Paul Scotney som utredde ATGs jätteskandal år 2014 på Östersunds Travbana. Det återstår att se om ATG gör om och gör rätt, annars är Belgien tillbaka som aktör lagom till nästa jackpot inträder. !

Kapitalism

Kommentera

ATG var god dröj

Under lördagens jackpot, stängdes möjligheten att spela över internet ned från 16:05, enligt graf från spelatrav.se , förvånande nog sköts inte start för första v75lopp och ATG gick miste om många många miljoner i omsättning. Samt ett mängd mycket upprörda kunder. Inget meddelades vare sig i tv eller över tex twitter, inte ens på atg.se .

Inte nog med detta, utan dessutom gick atg.se ner helt och hållet inför Dagens Dubbel, och det gick inte att spela, men NU sköts starten upp 20minuter, men felet avhjälptes inte.

Man ställs inför många frågor, samtliga slutar med:

Är verkligen ATG kvalificerade av att bedriva spel, är atgs ledning kompetent nog att driva bolaget, varför investeras 100tals miljoner i lotterier, vinniereklam, SHLsponsring, positioneringssystem, och inte minst tv-studio när inte ens grundläggande spelsajt fungerar. Detta är förövrigt inte ett tillfälligt problem, utan problemet har varit legio sedan september 2015, då förövrigt också basic sidan atg-classic stängdes ner.

ATG har investerat 100tals miljoner i Vinniereklam, Positionerinssystem, tv-studio, SHLsponsring, ny atgsajt, men grundtekniken är densamma sedan 20-30 år, hopplös cobolprogrammering, så urtida är systemet.

Så att ST/SG är villiga att avyttra ATGs kundstock och butiksavtal vid framtida spelreglering är ett mycket klokt beslut som jag förordat i många år(sedan 2009)

The rest is silence !

atglogga

 

 

 

Kommentarer (1)