Atg kastar bra pengar efter dom dåliga

Skarplöth började årsskiftet 2013, och alla hoppades, ville och trodde att detta kanske kunde bli något bra, för många kände på sig att hästsporten var på fel kurs och tappade fart.

Jag var på skarplöths första stora pressträff på Solvalla våren 2013, då han lanserade ”robotreglerna” som jag omgående avslöjande som kejsarens nya kläder, och jag har trots allt svart på vitt, vad var det jag sa, vad var det jag skrev, då såsom nu. Hur många gånger har jag haft fel ?

För ofta tyvärr, enär jag haft en förhoppning om att något ska förändras, och dessvärre kvarstår mina farhågor, enär allt jag säger och påstår dessvärre infrias. Gång efter annan. Likväl erhåller ATG och ST fortfarande förtroende hos massan, likväl tror människor på pokalår, men människor tror på allsköns rappakalja, må de då betala för sin tro.

2016 års halvårsrapport mynnade såsom jag tidigare beskrivit , i den sämsta rapport såsom någonsin utkommit från ATG. Aldrig har förlusten varit högre efter första 6 månaderna, likväl anser sig ATG ha lyckats ! 2015 var resultatet + 64 milj, nu + 14, det är således 78% sämre resultat än 2015. 

Detta sker på grund av att ATG köper sig omsättning genom enorma kostnadsökningar, som kommer att kvarstå närmsta åren, oavsett omsättning, således en fet kvarnsten runt halsen på hästsporten, oavsett om styrelserna inom ATG/ST byts ut.

Om man inte förstår allvaret i en kostnadsökning som är abnorm( 40-50% på några år) för att generera en minimal tillväxt som således inte är lönsam, så är kejsarens nya kläder inte en sägen, utan en sanning som upprepats sedan 2013.

Jag vidhöll med emfas att ATGs resultat sedan Remys dagar är katastrofalt uselt, för det är enkelt att jämföra med Svenska Spels resultat på skicklighetsspel, sistnämda har ökat varje år med 10%talsprocent medans ATG har backat eller ökat med tredjedelen, men till abnorma kostnader.

Således finns det nu endast en möjlighet för hästsportens organisationer, och det är att sätta ATGs samtliga avtal under seriös utredning, kostnadskontrollera och minimera kostnaderna ( tex 10% fler anställda 2016 jämfört med 2015) Sätt kostnadspress, för omsättningen KOMMER EJ ÖKA, det finns inga marginaler, och framförallt – falsifierade tv-tittare ger lika lite som falsifierade besökare på banorna någon omsättningsökning, det är de facto bevisat. Läs innantill, siffrorna finns för de som söker sanning.

Således är det som för de flesta storföretag, skär ner på kostnaderna, byt ledning, byt styrelse, förändra och förbättra, se nya möjligheter, men en sak är fullständigt bevisad, Skarplöth är duktig, men inte på att bedriva spelbolag, endast på att tillse sin egen framtida ekonomi och sitta så länge som möjligt kvar på en ranglig pall på tre ben.

Spelregleringen är ingen lösning på framtida ekonomi, det är endast en möjlighet till förändring, och denna förändring kommer knappast ske 2018, möjligen 2019, och likväl behöver den ingelunda vara positiv ur kort synvinkel för hästsporten, framförallt inte med nuvarande ledning som ur såväl sportslig synpunkt men också spelbolagssynpunkt saknar all kompetens för att manövrera genom framtidens farvatten.

Fakta:

Robotspelet: Var utlandsAffe där de facto Skarplöth var ansvarig för avtal med PARIBET som 2015 omsatte över 1 miljard och vann minst 1,2 miljarder. Reglerna är direkt spelhämmande och enbart tillkomna för att förhindra insyn i utlandsAffes sedan 2004 ständiga skimning av svenska spelpooler, som likväl fortfarande pågår genom Belgien(dock i minskad skala)

2: Tv-studio – kostnader okänd, det ryktas om 50miljoners kostnad, likväl ser vi att omsättningsökningen uteblivit och kvaliteten höjts marginellt, således oerhört tveksam investering. (krävs omsättningshöjning på 1 miljard för att räkna hem)

3: Positioneringssystemet : Kostnaden okänd, men rimligen mellan 30-60 miljoner, oavsett uselt fungerande, usel grafik och endast installerad på fåtal banor- KATASTROF ( kräver omsättningshöjning på ca 600-1200miljoner för att räknas hem)

4: SHL avtalet: Kostnaden har jag påvisat: MINST 26 miljoner per år under tre år, dvs 78miljoner totalt, krävs således 1500 miljoner i omsättningsökning för att räkna hem. Dessutom sällsynt uselt skrivet sponsoravtal, totalt i avsaknad av långsiktiga återkopplingar och avsaknad av samarbete med SHL-lagen, utan tvärtom, hästsporten har agerat reklampelare för SHL. Går det att skriva sämre avtal? Knappast då Nordicbet (Betssongroup) har köpt huvudsponsoravtalet trots ATGs påstående om att unikt avtal. KATASTROF.

5: Utökat antal experter, reportrar , reportage och inte minst VINNIE, har dessa kostnader medfört ökade intäkter? Det vi kan se är kostnadsökningar på 40-50% för ATG, men inga intäktsökningar för hästsporten, trots påståenden om formidabla omsättningsökningar. (dock ska sägas att några av de nya experterna är de facto långt bättre än de tidigare)

DET ENDA SÄTTET ATT MÄTA FRAMGÅNG ÄR PRISPENGAR TILL HÄSTSPORTEN, allt annat är gallimatias !

dont-ask-me-about-my-business-kay

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning:

Det finns endast en lösning, och det är kostnadsbegränsningar, för siffrorna 2016 kommande kvartal och årsbokslut kommer inte bli bättre, nästa kvartal kan vi vänta oss 5-10 miljoner back, medans sista kvartalet kommer backa med 50-100 miljoner. Årsbokslutet gissningsvis back 75 miljoner.

Därefter kommer 4e penningstvättsdirektivet som slår stenhårt mot banornas spel, enär det kommer krävas spelkort/leg för varje insats. Detta är ingen hypotes utan fakta, ATG beräknar kostnaderna till 350-400 miljoner i intern kostnadsanalys . (tror jag dock är något överdrivet, hälften känns rimligare, utan det är en förhandlingsposition mot finansdepartementet)

Notera: Pokalåret KAN aldrig någonsin infrias till de förutsättningar som givits, dvs finansieras genom omsättningsökning, dock kan pengarna finansieras genom kostnadsbegränsningar , men det är ju inte pokalårets intention. Icke att förglömma är att pokalåret dessutom inte ska vara en enskild händelse, utan fortgående utdelning på över 1 miljard i prispengar.

Likväl: Banorna behöver nyinvestera för totalt minst någon miljard, vem ska betala dessa kostnader? Hästägarna? Uppfödarna?

Är jag en pessimist? Nej, jag är en ytterlig realist, vilket måhända är tråkigt, likväl nödvändigt, i varje fall som investerare i spel, och älskare av hästsport.

Inom spel finns det en gyllene regel, bluffa aldrig en syntorsk för ofta, problemet med hästsporten är att ingen ens synar ATGs/STs ständiga kostnadsökningar, var är alla journalister, var är alla organisationer som ska ta tillvara involverades intressen? Varför ifrågasätts inte skötseln av ST och ATG av sina investerare? Det hade garanterat skett om det var ett börsnoterat aktiebolag.

Glömde att notera kostnadsökningen: 2015 var ATGs+K75 totalt 1296 miljoner, halvår 619 milj, år 2016 är halvårskostnaderna 707 milj, således riskerar det hamna över 1500milj i kostnader för 2016. GALOPPERANDE KOSTNADSÖKNING.

fiddler med röven bak

Kommentarer (4)

V86jackpotsyndikat med inriktning på STORA pengar

V86 syndikat startas med följande förutsättningar

10 andelar
1 andel kostar 10 000
Insats per speltillfälle är 10 000 , dock kan det vid särdeles intressanta tillfällen spelas för högre belopp upp till 20 000 totalt, men har inte hänt ännu.
Endast spel när det är jackpot.
Alltid jokersystem
Vinstmål är lägst xxx xxx ( berättar upplägg vid intresse), dvs vi spelar för rader som överstiger det värdet generellt.
Oftast spelar vi med 1-3 favoriter får vinna, 2-3 av mina ideer ska vinna, exakt EN superskräll ska vinna.
När det finns möjlighet så mejlar jag kvarvarande med chans på 8rätt efter 6e loppet gått i mål,
men det är inte alltid jag har möjlighet.
Systemet skickas ut ca 5 minuter innan start V86-1 .
Jag förbehåller mig rätten att stå över omgångar som ser FÖR favoritbetonade ut på förhand.

Inga vinster betalas ut såvida dom inte överstiger tredubbla insatsen, dvs 30 000 per andel förräns spelomgången är slutförd(normalt 10 omgångar)
Högre vinster betalas ut så fort som ATG satt in pengarna på mitt atg-konto samt banken ger tillstånd att skicka pengarna vidare,
(krävs några dagars kontroll ibland från banken)

Det går INTE att kliva av syndikatet förrän spelomgångarna är slut( givna förutsättningar godkännes när insats betalas)

Kvitto skickas skyndsamt när pengarna finns på mitt bankkonto avsett för ATG-spel .

Med vänliga hälsningar
Jan ” Hatten” Helander

OBS: V86 är ett högvariansspel, jag spelar långsiktigt och investerarna bör se detta långsiktigt, spelas 10 omgångar på ca 9 månader, oftare än så förekommer inte intressanta jackpotomgångar på v86.

Mejla till turnering@gamblersvardag.se

 

 

Kommentarer (3)

ATGs halvårsbokslut 2016

Missförstå mig rätt, ända från start.

Såsom analysator av givna fundamenta , dock företrädesvis inom SPEL på hästsport och idrott, men tidigare även poker, så finner jag det intressantare att ge min synpunkt UTAN facit i hand, det vill säga ATGs form av presentation av halvårsbokslut. Det är ju som bekant allt oftare olika siffror förvandlas till ” av hänsyn till affärshemligheter kan de ej presenteras” eller ” kejsarens nya kläder i en annan nyans, annan tillskärning, annorlunda form”

Således ser jag istället rent filosofiskt på halvårsbokslutet, enär fakta som krävs för en fullödig analys likväl inte kommer presenteras.

1: Fullständigt oavsett resultat, så KAN inte ATG öka sin omsättning på något annat sätt än att ta marknadsandelar av konkurrenter, enär det är fullständigt otvetydigt att det sker en ytterst marginell förändring av spelarnas totala insatser, endast vem som mottager insatserna förändras. Således är Sveriges befolkning solida, intelligenta och ytterst enkla att beräkna tänkbara volymer att tjäna pengar på i framtiden. Problematiken är att spelarkåren är såsom ett kalejdoskop, under lupp beter dom sig irrationellt, likt spermier. Många simmar med strömmen, med ett mål i sikte, andra simmar kort och andra tvärs, och några tillbaka, en inte föraktlig del är även missbildade och simmar inte alls. Främst den sistlidna gruppen som vi kan kalla spelförstörda är alla aktörers favoriter, enär de såsom outlaws drömmar endast är någon enstaka procent, men likväl omsätter oändligt mycket mer än de med fullgoda förutsättningar och därmed kontrollerade spelvanor.

2: Förutsättningar:

2014 omsätter Svenska folket följande:

Per invånare: Netto: 1689kr

Per invånare ö 18år: 2116 kr

Procent av disponibel inkomst : Netto 0,89% 

2015 omsätter Svenska folket följande:

Per invånare netto: 1703 kr ( ökning 14kr) 

Per invånare ö18 år netto: 2133 ( ökning 17kr) 

Procent av disponibel inkomst netto 0,88% 

Det vi kan se av dessa siffror är fullständigt uppenbart :

DET GÅR EJ ATT ÖKA OMSÄTTNINGEN MER ÄN ENSTAKA PROCENT

girige4183

 

 

 

 

 

 

Den enda möjligheterna för hästsporten att erhålla högre prismedel är följande

1: Förändra lotteriskatten och ge staten lägre andel av spelets bruttointäkter.

2: Förändra förutsättningarna för ATGs fördelning av intäkterna genom att prismedel betalas först, därefter rörliga delar av spelets kostnader såsom reklam, media, sponsring, investeringar, personal osv , Det vill säga att först betalas totoskatten på bruttointäkterna , därefter betalas en fastställd procent av bruttointäkterna i prismedel. Överskjutande bruttointäkter fördelas till spelets kostnader, medier, reklam och tilldelning till banor osv. Det innebär att spelets kostnader inte volymmässigt överskrider prismedel i framtiden.

3: Besparingar i form av fullständig analys av såväl ATG som ST, men också samtliga banors framtida investeringsbehov, samt aktivas fördelning av hästar, uppfödare , tränare  och effektivisering av fördelning av fundamenta. Tagna kostnader av ATG kan inte förändras, men framtida investeringar, åtaganden och investeringar kan och bör i högsta grad övervägas långt noggrannare än vad sistlidna 15 åren och framförallt sedan 2013. Det finns orsak till varför aktiebolag oftare sågar till konturerna än investerar i nya produkter, enär det första är överblickbara kostnader, medans innovationer är hasardspel. 100 miljoner i besparade kostnader är 100 miljoner netto, att omfördela till prismedel.

4: Omsättningsökning genom att erbjuda en enormt mycket bättre produkt än konkurrenterna , ta marknadsandelar och därigenom erhålla högra nettointäkter, dock svårt enär spelets kostnader tenderar att öka snabbare än intäkterna vilket första kvartalets ”rekordomsättning” ( Enligt vilka mått är frågan enär omsättningen har varit MYCKET högre under flera tidigare år ) Kostnaderna ökade i vilket fall med över 33% , från 150 miljoner till över 200 miljoner första kvartalet.

5: Förmodligen uppstår den bästa av världar när flera av ovanstående argument spelar tillsammans, likväl är det inte hästsportens starkaste sida att samarbeta , således är tvivelsutan den enklaste åtgärden , även den effektivaste och mest beräkningsbara: BESPARINGAR.

 

Frågan jag ställer mig, helt ovetandes om resultatet ATG VÄLJER ATT VISA (återigen denna ständiga passus” statistik är en oändlig variation av lögner medelst siffror)  anser jag att samtliga inom hästsporten bör fundera över ovanstående påståenden, ställa följdfrågor till sina respektive valda byråkrater (gärna till mig även om jag inte tjänar en krona av sportens kostnader) och vid avsaknaden av svar på ställda frågor, fundera på om representanterna  verkligen har hästsportens bästa, det vill säga prismedel framför ögonen, eller har en annan agenda?

PS: Något pokalår ser jag inte 2018, oavsett kikare, kalejdoskop eller siktmedel, DOCK anser jag det högst möjligt att uppnå 1 miljard i prismedel redan 2017, genom att några av ovanstående argument genomförs . NOTA BENE: Pokalåret skulle genomföras genom omsättningsökning på 1,5 miljarder (ca 5% av inhemsk bruttoomsättning går till prismedel, dock tillfaller totalt 19% av bruttoomsättningen ATG) vilket jag påvisat är orimligt att genomföra.  Hästsportens kris grundar sig i avsaknad av ägarstyrning och representanternas totala avsaknad i uppdragets ändamål: PRISMEDEL TILL HÄSTSPORTEN

PANELDEBATT-SOLVALLA-LJ

Kommentarer (6)

Insider förespråkar informationsminskning i travsporten

”Nåde den tränare som efter värmningen tycker banan är för hård för att tävla barfota just idag och vill behålla skorna på. Eller som vill använda sin yrkeskunskap och kanske ändå prova en ny variant av skygglappar just idag? För det är just idag hästen känns i balans nog att våga prova det… Allt för att hästägaren, den som plöjer in tre gånger mer än den får tillbaka, kanske ska få något bättre odds… ” 

”ATG vill samtidigt nå en annan grupp: turspelarna. Men ”tant Agda”, 68, skräms bara ännu längre bort från en travbana. Den där redan svåra sporten blir ju bara svårare och svårare med all info om utrustning. ”

”Kvar står de aktiva. Tränare och ägare. Som inte får utföra sin uppgift: att ge häst- en maximala förutsättningar att prestera just idag. De förväntas att bara bidra med mer och mer pengar samtidigt som de av-krävs på mer information –gärna innan anmälningslistan hunnit svalna. Så de ras- ar i antal. Och de rasar snabbt. Så små-ningom kommer ”skicklighetsspelarna” hitta nya spelobjekt, för travet blir ju så förutsägbart med lopp med så få hästar i.”

Således berättas här att förbättrad information är så krävande av tränarna att ge, så det påverkar möjligheterna att få hästarna att prestera maximalt. Intressant att en app där följande information ska knappas in senast 1 timme före streckspelets början:

Skobalans

Huvudlag

Vagnstyp

Den appen kommer det ta ca 3 minuter att pricka per starthäst. Vad jag vet så finns det ytterst få som har fler än 10 starthästar per tävlingsdag, således sällan över 30 minuters arbete . Dessutom behöver knappast tränaren vara ansvarig för att lämna uppgifterna, men framförallt bör väl hästen vara maximalt förberedd INNAN tävlingarna, så denna halvtimme bör knappast påverka hästens prestationsmöjligheter.

De YTTERST få gånger banförhållande förändras remarkabelt sista timmen innan streckspelen börjar, finns det möjlighet i reglementet att utforma trovärdig lösning för. Se möjligheterna och inte problemen.

MEN skribenten ovan anser tydligen att ovanstående problematik är så enormt stor att tränarna väljer att sluta, samma skribent som skrivit stort antal krönikor samt ännu större antal tweets där hästsportens problem står i för dåliga prismedel ! MÄRKLIGT ! Vad är hönan ? Prismedel eller informationstvång?

Som slutkläm menar skribenten att ” de 10% av omsättningen klarar sig hästsporten bra utan” Å fan, 1,5 miljarder omsatt i Sverige betyder 75 miljoner i lägre prismedel, jag tror att antalet uppfödare, hästägare och tränare som slutar blir enormt många fler om skicklighetsspelarna slutar investera.  

allaäggikorgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen

Det som förvånar mig mest är den uppenbart korrupta orsaken till att hästsporten behöver LÄGRE och SÄMRE INFORMATION som skribenten beskriver: HÄSTÄGARNA BEHÖVER UNIK INFORMATION FÖR ATT KUNNA TJÄNA PENGAR PÅ SPELET och därmed lura tant Agda som saknar möjlighet att erhålla denna information.

Slutsats: Ovanstående slutsatser som skribenten i travronden uttrycker, har jag hört från långt fler inom sporten, och är naturligtvis orsaken till att hästsporten under all tid haft uselt rykte omgärdat av rykten om ”ringare” stötspel” korruption och svågerpolitik. Att återgå till förra decenniets hanterande av spelare, publik, aktiva tror jag knappast är lösningen för den blödande hästsporten. Det är samma tankar som var legion inom idrott som efter allt fler uppenbara korruptioner numera omsätter mindre pengar än någonsin och tappar raskt publik. Friidrott, skidor, boxning, tappar i allt högre grad publikens och spelarnas intresse, vill hästsporten gå samma väg genom fortsatt usel informationssäkerhet, eller göra som fotbollen och förhindra spelstötar, korruption genom att säkerställa korrekt information ?! 

MEN naturligtvis är beskrivna krönikan skriven med IRONI , av utmärkta skribenten Linn Andersson i Travronden.   

Ps: Att Amerikansk sport erhåller allt större publik, allt fler investerare, allt fler som spelar, och fullständigt öser ut mängder med information, statistik kan alltid utvecklas.  Hur kommer det sig att denna publik inte anser att informationsminskning är nödvändigt? Är denna kundgrupp intelligentare och därmed har möjlighet att själva välja väg genom informationsmängderna?  Även farfar John kanske vill välja själv huruvida han ska ta del av tillgänglig korrekt information eller spela med hjärtat som vägvisare?

 

 

Kommentarer (4)

Travets framtid ur mitt perspektiv

Hästsport har jag växt upp med, såväl ponny, islandshästar , halvblod och fullblod. Dock aldrig travhästar, förutom när jag som mycket ung blev inbjuden med familjen till Menhammar av Signe och Olof Wallenius, samt dotter Margareta . Nyligen inköpta Smoking Yankee och Zoot Souit 1979 skulle visas upp för framförallt min far , som var familjens läkare.

Därefter intresserade jag mig också för travet, men enbart ur spelsynpunkt, och därvidlag har det fortsatt tills de sistlidna åren, då jag genom alltfler bekanta också börjat få upp ögonen för hästen, sporten och hästägandet.

Det jag alltmer börjat titta på är hur ATGs pengar förvaltas av hästsporten, samt om verkligen modellen är optimal ur hästsportens synpunkt.

Då måste vi börja med prismedel, som härrör till största delen från ATGs intäkter.

2015: 663 miljoner kommer från ATGs omsättning på totalt 15 miljarder, där bruttointäkten är 3,75 miljarder. Staten tar 1,2 miljarder, kvarstår 2,5 miljarder. Då är naturligtvis frågan, var tar resten av pengarna vägen, enär prismedel endast är 663 miljoner?

Officiellt erhåller Svensk Travsport samt Svensk Galopp 1,6 miljarder, men utav den kakan ska olika agendor ha betalt, Kanal75, hästsportens stiftelse samt ST/SG . Sålunda kvarstår endast 17% av ATGs  bruttointäkter  som går till direkta prismedel.

Prismedels andel av ATGs bruttointäkter har sjunkit från 20,3% år 2001, till 17,7% år 2015.  Således  har byråkratin, dvs kostnaderna för spelet ökat något alldeles enormt, liksom kostnaderna att föda upp häst, att äga häst, att träna häst, personal, gårdar och mark. Allt har ökat, men inte prismedel.

zoot souit

 

 

 

 

Zoot Souit

Således föds allt färre hästar upp, allt färre amatörtränare har licens, allt färre proffstränare och ännu färre hästägare( sanning med modifikation enär andelsägandet ökar, men det innebär att personer äger några tagel i hästen) och allt fler hästar koncentreras till ett fåtal uppfödare, fåtal tränare och ännu färre hästägare, där förövrigt också tränarna äger alltfler hästar själva.

Situationen är fullständigt barock och då måste man fråga sig, var gick det fel? Hur kan omsättningen på spel vara 15 miljarder, bruttointäkten vara 3,75 miljarder, men endast 663 miljoner går till prismedel?

Grundbulten ligger först och främst i förhandlingar med staten gällande totoskatten, där ATG en gång grundades för att hästsporten var på väg och försvinna, och förutsättningarna som stipulerades av staten och ST/SG var att kostnadstäckningen skulle motsvara 40% av kostnaderna för hästsporten, dessvärre är kostnadstäckningen i dag nere under 20% . Endast 1% av travets hästar går runt vid fem års ålder, galoppsporten har marginellt bättre siffror.  Således har ATG under sistlidna 20åren förhandlat allt sämre med staten, och fullständigt förträngt grundbulten, ATG ska försörja hästsporten med 40% av nödvändigt kapital. Staten måste bidra genom att ge bättre villkor för hästsportens överlevnad.

Dock är problematiken oändligt mycket djupare än så , enär pengarna finns , de räcker utmärkt OM hästsportens organisationer tog sitt ägaransvar, fullgjorde sitt uppdrag, vågade vara obekväma i förhandlingarna med staten, men också beskar sina kostnader, och framförallt kostnaderna för spelet.

ATT som ATG gjort sistlidna tre åren, investera många hundra miljoner i tv-studio, virtuella hästar, positioneringssystem, sponsring av SHL, reklam och marknadsföringsbudget a 300 miljoner osv bör naturligtvis ifrågasättas. INTE för att det möjligen kan vara försvarbart, utan för att kostnadskalkylen kontra intäktskalkylen är tveksam. Vems kalkyler har varit grund för samtliga beslut? Har hästsportens bästa borgat för beslutens tagande, eller andra intressenter?

Prismedel måste ingå som spelets kostnader på exakt samma nivå som statens totoskatt. Först betalas totoskatt, sedan prismedel, därefter kan ATG och ST fritt förfoga över de medel som kvarstår. Detta är enda möjligheten att komma på rätt köl, och för det krävs det inga pokalår, eller massiva omsättningsökningar. Pengarna finns, men fördelas i dag helt enkelt felaktigt.

Dock kvarstår ytterligare problem, hur fördela de pengar som existerar, erhåller Solvalla med 2000 hästar i träning motsvarande andel prispengar per tränad häst som övriga banor? Eller måste tränarna på Solvalla resa Sverige runt för att starta sina hästar, ? Svaret vet vi alla, Åby borde enligt ägarstrukturen bli av med 20talet tävlingsdagar, som istället borde fördelas till Jägersro, Halmstad om man ser till demografiska förutsättningar. Travet måste förändra tävlingsmodellen och efterlikna Frankrike och även USA.

Regionala omstruktureringar behövs, där naturlig anpassning av starttillfällen måste göras med startklara hästar inom upptagningsområdet.

Ser man till antalet hästar som är grunden för utveckling av avel, dvs unghästarna ,2,3,4 åringarna så blir det ännu mer felfördelat bland Sveriges banor och de prismedel som förfogas över. Det finns en enkel lösning, att banorna skriver ut lopp efter det hästmaterial som finns inom upptagningsområdet och inte som i dag, försöker locka hästar från när och fjärran till sina lopp, till skada för hästarna, personalen, hästägarna, uppfödarna och inte minst miljön.

Ser man förövrigt till kostnaderna för att arrangera tävlingsdagar så blir resultatet direkt förskräckande, där vissa banors tävlingar kostar 20-40% av omsättningen på spelet (erhåller 5% från spelet generellt ) Således försörjer de framgångsrika banorna de mindre framgångsrika banorna, vilket ger vid handen att när hästmaterialet ständigt krymper, borde tävlingstillfällen modereras och förändras efter upptagningsområdet samt det lönsamma spelet. För som det ser ut i dag dör SAMTLIGA sotdöden, och det gynnar ingen överhuvudtaget. Förövrigt kan det noteras att V75dagar kostar 2% av omsättningen, således rejält lönsamma,  V86 som kostar 5% är marginellt , så skillnaden mellan lönsamma dagar och olönsamma är enorm. Dessutom inbegriper det samtliga banor förutom Solvalla, att arrangera V65, V5 osv är ebberöds bank(speciellt för sporten enär aktivas samt hästägares kostnader inte medtas i kalkylen)

Därmed INTE sagt att småbanorna inte ska överleva, utan tvärtom, de ska endast begränsa de olönsamma dagarna, erhålla tävlingsdagar och lopp efter de villkor som finns, inte för att banornas anställda och styrelse även i fortsättningen ska kunna lyfta sina löner(hur små lönerna än är, så är kostnaderna för fastigheterna , hålla banorna i skick osv allt annat än marginella)

Samordningen mellan banornas tävlande styrs till alltför stor del av ATG och alltför liten del av hästmaterialet , vilket naturligtvis är skevt. När förlorades kontrollen av tävlandet, när togs den rollen över av ATG? Måste det verkligen arrangeras lunchlopp, måste det verkligen arrangeras alla tävlingsdagar med V4,V5,V65 , med prismedel där ett tredjepris inte täcker kostnaderna för start? Kanske bör prismedel ALLTID såsom före 2000talet innebära att en matlapp( dvs 5,6 pris) utgöra kostnaderna för en månads proffsträning? Det skulle innebära 10-15 000 för matlappen, mot i dag mer standardiserade 2500kr.

Detta skulle inte vara något stort problem, om prismedel vore på dryga miljarden , dvs 50% högre än i dag, då skulle inget förstapris ligga under 50 000 och matlappen ligga på minst 5000, inte riktigt där man VILL vara, men likväl en fördubbling av dagens standardiserade prismedel. Skulle det slå ut hästar, eller amatörer? Eller skulle FLER hästägare erhålla rimligare kostnadstäckning, skulle uppfödarna erhålla högre priser för sina unghästar? Tveklöst om man samtidigt omfördelar och förändrar tävlingsstrukturen , minskar kostnaderna för de banor som har få tävlingstillfällen, få hästar i upptagningsområdet, istället erbjuder lämpliga lopp för områdets hästar och med fördubblade prismedel.

Förövrigt ska man ha mycket klart för sig att investeringsbehovet inom travets alla banor är enormt stort(beräknat till ca 1 miljard för flera år sedan, således långt högre nu) , och endast Åby och Solvalla samt möjligen Jägersro  har för dagen kapitalet som behövs, var ska pengarna tas till övriga banor? Ska pengarna till övriga renoveringsbehov på banorna tas från prismedelstilldelning?

yoda

 

 

 

 

 

 

ATGs intäkter ökar inte, endast deras kostnader, således måste omstrukturering ske, speciellt som 4e penningtvättsdirektivet genomförande kommer minska omsättningen ytterligare på banorna, enär spelkort kommer krävas för samtliga spel, därmed kommer intäkterna för varje enskild bana ytterligare minska och därmed möjligheterna till nödvändiga renoveringar . Dessutom kommer ATG tappa stora delar av sitt utlandsspel, kanske hela den omsättningen, samt tappa ytterligare omsättning från spelombuden, sålunda kommer intäkterna från ATG oavsett eventuell framtida spelreglering ( möjligen 2019 är mitt optimistiska tips) minska under 2017. Pokalåret kan möjligen infrias, men endast genom bokföringstekniska medel, inte genom ökade intäkter.

Det bör påpekas att Hästsportens kostnader för hästsportens nationella stiftelse(NHS) är horribelt hög, 50 miljoner per år, jämför med hur mycket medialt utrymme Margareta Wallenius Kleberg har erhållit för sin sponsring av 16 lopp på Solvalla a 3,5 miljoner per år under fem år, så ger 50 miljoner ett ganska betydande lyft för hästsportens prismedel, varför ansvarar hästsporten till fullo för kostnaderna för utbildningsverksamhet på Wången osv? Naturligtvis djupt nödvändigt i sig, men kostnadstäckningen borde rimligen också bekostas av stat/kommun/landsting? Det skapar trots allt arbetstillfällen , återigen uselt hanterade förhandlingar från hästsportens sida. ( ST samt Solvalla skjuter till 1/3 vardera, således 16 lopp a 9,6 miljoner i prismedel per år från 2017, förövrigt förutsätter jag att prismedel till dessa lopp är NYA pengar, inte omfördelning av befintliga pengar från ST/Solvallas sida)

NOTA BENE; jag förringar inte på något sätt och vis MWK fantastiska initiativ , det kan inte nog hyllas, likväl måste det ses i skenet av kostnadsrusningen inom ATG och ST, pengarna finns att förbättra prismedel i mycket hög grad, varför sker ingen revision av ATG och ST?

En företagsdoktor kanske skulle syna dagens hästsport i stort och smått och speciellt hur ATG/ ST sköts? Modell Ulf af Trolle för 40 år sedan.

Det kan noteras att nettoexporten av hästar till utlandet ökar i allt högre takt, och bidrar naturligtvis till utarmningen av tävlingsdugliga hästar. Frankrike har numera fler hästar än Åby som är Svenskägda( obs gissning) och då är det dessutom de bättre hästarna som exporteras. Detta kan inte fortgå ! Förändringar måste göras och det omgående innan hästsporten i Sverige är på Italiens nivå.

#notera att samtliga siffror är hämtade från Lotteriinspektionen samt ST. Samt det berör endast travsporten, och endast tävlingsverksamhet, olika bidrag är således ej inberäknade.

#ATGs andel av spelmarknaden har minskat från 22 till 18% sedan 2005, nuvarande bruttointäkt a 3750 miljarder är i paritet med 2009 års 3776miljoner. Hur mycket har kostnaderna ökat sedan 2009 för aktiva och hästägare/uppfödare, de enda som ökat sina intäkter är byråkraterna. (Dygnskostnad för Solvallatränare  har ökat sedan 2009 med   0-2,1-4,5-4,5-6,9,-7,7-7,7%  Sistlidna siffra således 2015)

#Skarplöth påskiner ATGs stora möjligheter att genom allahanda investeringar  öka omsättningen, men sanningen är likväl att Svenska Folkets totala insatser ökade med 1% under 2015 mot föregående år. 5822 kr i totalomsättning mot 5775 tidigare. Således slåss ATG mot övriga spelföretag om enstaka procentuella ökningar, och det kriget är långt svårare att vinna, än kostnadskontroller, vilket alla storföretag vet om och därför skärskådar sina kostnader noggrant. Likväl ser vi att första kvartalet 2016 hade kostnaderna ökat med över 30% från 150 miljoner till över 200 miljoner. Fullständigt horribelt.

 

Kommentera

Uppdateringar gällande Kolgjinisales

Sistlidna veckan har ytterligare ett tiotal videos producerats, och återigen tycker jag mig hitta några åringar som ser fantastiskt fina, välväxta med spänst och fin utstrålning. Titta med fördel på Nr 9 Tisifone Face, samt nr 21 Wahtoshi fångade mitt öga en smula extra.

Nu är det hårt jobb inför lördagens v75a på Årjäng, med 22 miljoner extra i potten, kan man ta 10% av den kakan, så kan man kanske köpa någon av dessa fantastiska individer. På återhörande .

Sida ? :  http://www.kolgjini.se/video.cfm/id_nyhet/1719

allaäggikorgen

Kommentera

Kolgjinis åringsauktion 2016

Om några veckor går Kolgjinisales av stapeln, jag var på besök för första gången i fjol , och blev mäkta imponerad av arrangemanget ,  gästfriheten, auktionen samt framförallt de sanslöst fina åringar som såldes. Presentationen och katalogen var magnifik, liksom inramningen på Vomb.

När nestor Persson skrev om att det fanns video på en blänkande åring redan nu på http://www.kolgjini.se/video.cfm/id_nyhet/1684 och till min glädje var det inte endast Perssons favorit nr80 Rudisha som presenterades, utan ytterligare 20talet fantastiskt fina åringar.

Dessa små videoglimtar, med strålande foto, bra ljus, många vinklar dessutom till utmärkt musikval gör att presentationen blir magnifik.

In och titta på kommande stjärnor, skaffa er en favorit, kolla upp stammen, syskonen, halvsyskonen, fantisera mera, åk ner och titta, rådfråga fler, kanske skapa ett litet konsortie med goda vänner? Åk ner och bjud, för det här, det är så hästar ska presenteras .

Mina favoriter? Det vet jag ännu inte, första kollen gav nr12 : Tricky Face, 80 : Rudisha samt  91 : Tartaurus Face , men endast på utstrålning, jag kan ÄNNU intet om stammarna , och har sett alltför få unghästar för att överhuvudtaget ha en susning om vad jag pratar om .  Jag är inte ens kapabel att se om de rör sig rätt, om hästarna är fullt proportionerliga i förhållande till sin ålder osv. Unghästauktioner är SVÅRT, därför priserna blir så höga, trots att endast ett fåtal av dyringarna blir stjärnor, och många stjärnor som Nuncio gått att köpa mycket billigt på auktion(Typ några hundra tusen) .

Hursomhaver så fylls listan på allteftersom med fantastiska individer , in och titta på dessa undersköna unghästar.

Ps: Ska ni starta hästägarbolag, ett konsortie i någon form, är mitt råd : Köp tid och kunskap av Linn Andersson, ytterst skicklig innovatör inom travkonsortie och utbildad jurist.  @LinnAndersson82  på twitter

Katalog till Kolgjinisales :  http://www.kolgjini.se/Uploads/File/Kolgjini-Sales-2016.pdf

omslag_2016_low

 

 

Kommentarer (2)

Upplägget som var värt ett bättre öde

V64 - 2016.07.03 - Axevalla2.jwb

Kommentera

Första fängelsedom på 14månader för matchfixning

Äntligen en fällande dom i ett matchfixningsmål. Tidigare har ingen blivit dömd då det saknats underlag i lagboken, men nu döms två huvudmän för såväl muta, som utpressning till 14 månader vardera samt förverkan av 276 000kr som ska ha varit vinsten från den korrupta matchen i fråga.

 

Robocop-213x240

 

 

 

Hovrätten dömer alla de sex personer som åtalats för inblandning i målet om matchfixning

[2016-06-30] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag dömt tre tidigare fotbollsspelare i Kristianstads FF för att de tagit muta för att manipulera utgången i en match den 7 oktober 2013. Två personer döms för att ha gett mutan.

Hovrätten dömer också två personer för utpressning mot de tre spelarna och för olaga tvång genom att ha tvingat dem att bl.a. åstadkomma vissa resultat i en match den 12 oktober 2013. Dessa två personer döms också för att ha tvingat en av spelarna att se till att han fick ett rött kort och orsaka en straff i en match den 17 maj 2014 samt för försök till utpressning mot spelaren vid två tillfällen i juni 2015.

De tre fotbollsspelarna och en av de som mutat dem får villkorliga domar. De båda andra döms till fängelse i ett år respektive ett år och två månader. Dessa två ska också betala 276 881 kr till staten som förverkat värde av brott, vilket mot-svarar deras vinster vid vadslagning på matchen den 12 oktober 2013.

Åtalet byggde till stor del på att den ena fotbollsspelaren polisanmält händelserna och erkänt att han tagit muta. De övriga har förnekat all inblandning. I tingsrätten frikändes samtliga åtalade.

Hovrättspresidenten Lennart Svensäter säger i en kommentar att hovrätten lagt de uppgifter som den polisanmälande spelaren lämnat till grund för sin bedömning av målet. ”Spelaren är trovärdig. Hans berättelse innehåller moment som enligt praxis ska krävas för att den ska kunna läggas till grund för en fällande dom, som att berättelsen framstår som klar, levande, rik på detaljer och är fri från överdrifter. Dessutom stöds hans uppgifter i några fall av annan bevisning, vilket stärker intrycket av tillförlitlighet.”

Målnummer:

B 3004-15

 

Kommentera

Svensk Spelpolitik, kort och koncist inför Almedalsveckan

Spelpolitik inför Almedalsveckan : Krönikor på gamblersvardag.se

Svenska Spels roll utreds: http://www.gamblersvardag.se/svensk-spelpolitik-infor-almedalsveckan
ATGs roll utreds: http://www.gamblersvardag.se/svensk-spelpolitik-infor-almedalsveckan-del2-atg
Svensk Galopps möjligheter utreds: http://www.gamblersvardag.se/svensk-galopp-infor-spelregleringen
Rebecka Uvell krönikor om ATG, statens monopol samt fotboll
http://www.uvell.se/2016/05/28/-quot;statliga-quot;-h%C3%A4star-32221237
http://www.uvell.se/2016/05/28/-quot;statliga-quot;-h%C3%A4star-32221237
http://www.uvell.se/2016/06/09/fotbolls-s%C3%A5pa-32349076

Podcast om speleffekten, spelpolitik med många inflytelserika och kunniga, bland annat Spelutredaren själv Håkan Hallstedt  http://www.thegamblermagazine.se/speleffekten/

Kommentera