Glad Midsommar

Swedish flag on sky background

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommarstång

 

Kommentera

Bro Park visade sig vara en strålande succe

Bro Parks premiärdag

Redan när jag kom så fick jag ågren, långa köer, visade till parkering LÅNGT bort, massor med bilar, människor och hundar.
Likväl gick det ganska smidigt, parkerade på en någon vecka gammal slagen äng, många transferbussar som snabbt fylldes och avgick med osedvanlig effektivitet, långa köer vid inträdet, men informationskiosk med tre kvinnor som raskt ombesörjde mina frågor, trots avsaknad av fullständig information löste sig allt mycket smidigt till det bästa, och även min kompanjon som kom senare blev mycket väl omhändertagen.

Väl innanför grindarna skulle presstältet letas upp, gick inte att missa, de ansvariga på plats ombesörjde vad som gick och när jag ringde kontakt för att ordna fler eluttag, kom det inom högst rimlig tid. Så utomordentligt välorganiserat .

Jag gick runt många varv under dagen, kollade toaletter, matställen, dryckesförsäljning och besökarnas trivsel. Jag varken såg eller hörde några problem, förutom köer vilket är naturligt när det samlas 10 000 personer på en anläggning byggd för kanske max 2000? Jag formligen älskar den långa bankroppen med det fantastiskt långa upploppet, som kommer ge ALLA hästar chansen. Att sitta fast går inte då upploppet har (synvilla?) 10 spår och kurvorna verkar väl doserade.  Detta kommer  för framtida lopp ge långt större utslag på stamina och speed än vad Täby erbjöd, där skicklig jockey i spets( Nordling, Gråberg tex) ofta kunde bestämma tempot och speeda sista 200m. Vann någon från spets i dag?

Att såväl Benny Andersson vann Bloomers Vase med Ray samt Lutfi Kolgjini  vann med Pocahontas Face är symptomatiskt för den lyckade premiärdagen, en uppfödare och hästägare som länge investerat i sporten och en travets största investerare som även intresserar sig för galoppen.

 

DSC_0216 Bro Parklopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: PeoPloff

Att ledvolten ( där hästarna skrittar runt innan start) ligger framför publikläktarna tycker jag är fantastiskt trevligt, för hästarna ska närma sig folket, inte vara som på Täby bakom läktaren.

Banbyggnaderna verkade väl proportionerliga för vanliga löpningsdagar, och högtalaranläggningarna verkade ändamålsenliga( även om några muttrade från kanal75) men det jag hörde lät okey.

Restaurangen besökte jag inte, och hur maten var där kan jag inte uttala mig om. Foodtrucks som stod utplacerade på lämpliga platser är ett utmärkt serviceåtagande och betydligt billigare alternativ än överdimensionerad restaurang .

Således är mitt första betyg: Strålande Succé

Stort tack till Mikael Almén  som varit ytterst behjälplig på alla sätt och vis.

Stort tack till alla inblandade som jag mötte under dagen, funktionärerna visade ett oändligt tålamod och glädje i sitt arbete, och transporten till bilparkeringen gick såväl fort som smidigt och inga köer från parkeringen heller, trots att alla åkte samtidigt ( nästan)

Negativt ? Storbildskärmen kunde varit större, samt bildvinklarna över upploppen fler så bättre uppfattning ges av loppets gestaltning ( på banan, vet ej hur kanal75s program mottogs. ) ATGs dyrt utvecklade positioneringssystem saknades på storbildsskärm.

I övrigt ska jag återkomma med kritik när en mer ordinär tävlingsdag har avridits.

Eufori

Kommentera

Bro Park invigs i dag

Svensk Galopps flaggskepp Bro Park invigs i dag med allehanda tillställningar.

Det är fullständigt fantastiska lopp och det kommer bli oerhört mycket människor, hundar och hästar.

Hur man tar sig till banan samt övrig information finner ni här : https://www.svenskgalopp.se/bropark/artikel?cid=1.544605&defaultMenuId=true

Några korta tips:

Bästa favorit anser jag V64-1 Nr8 Lady Marma vara streckad på 30% för ögonblicket, annars utmärkt lås på 5-8-9

Skrällarna hittar man ofta i hcploppen, dvs V64-2 där jag förordar 2-5-7 som skrällar samt

V64-3 4-6-10 som skrällar

V64-4 ser dagens största favorit i nr 3 Suspecios Mind som är mycket bra, men inte oslagbar, resa kan sätta ner, debut på banan. Överspelad.

V64-5 ses ett bra lås i 6-3

V64-6 tror jag mest på 5-10-11

Lycka tilll

lady-luck

 

Kommentera

Svensk Galopp inför spelregleringen

Svensk galopp har sistlidna  åren sålt bort en stor del av sina rikstotodagar med V64/DD(v65 tidigare) till båtnad för högre omsättning på travet, men detta har även medfört att mediabevakningen samt tv-tid minskat ytterligare och därmed intresset att såväl äga häst, träna galopphästar, föda upp galopphästar, arbeta med galopp samt spela på galopp minskat.

Trots detta har Täby Galopp( enda galoppbanan jag har erfarenhet av under längre tid) förbättrat sina större tävlingsdagar och bemött publiken allt bättre sistlidna åren. Besöksantalet har varit i paritet eller över Solvallas onsdagar och det är inget dåligt betyg för en sport som är så mycket mindre. Likväl har galoppsporten förlorat mycket underlag genom att avsäga sig de större speldagarna, och det är en bärande orsak till följande ide:

Sälj SG nuvarande 10% av ATG till travsporten, använd dessa pengar till att starta samarbete med bookmaker eller eget maltabolag för spel på galoppsport, sänd allt över internet i någon form(det går inte att göra det sämre än ATGs egen sändning på atg.se )

Värdet av de ytterst få tv-timmar som erhålls i dag, kan beräknas, det kan t o m vara lönsammare att med sponsorer köpa tv-tid för de största eventen exklusivt än dagens lösning med ATG. ATGs historia kommer likväl inom snar framtid vara all, därmed bättre att ta position redan nu.

Bro-Park är byggd, använd den moderna approachen även till att förändra hela galoppens mediala kommunikation .  Travet är hopplöst underutvecklat och helt i händerna på ATG, samt den förlegade och daterade styrelsen på ST. Där enda hoppet står till Erik Adielsson och möjligen  .Daniel Schützer Använd er av Kochs fenomenala kontaktnät (om han nu väljs in i Bro styrelse, hoppas så sker) Utveckla, utmana, väx in i den nya miljön, sök nya möjligheter.

 

Kommentera

Svensk Spelpolitik inför Almedalsveckan del2 ATG

ATGs roll skiljer sig markant från Svenska Spel, enär ATG är ett aktiebolag, som till sin uppgift har att arrangera spel på hästar som i sin tur ska generera pengar som Svensk Travsport samt Svensk Galopp ska fördela inom respektive intressegrupper.

Generellt beskattas spel på hästar med 30% av omsättningen. 2015 omsatte hästsporten drygt 12,5 miljarder, 3,8miljarder bruttointäkter. Därutöver omsattes även ca 3,2 miljarder genom internationella samarbetspartners, där beskattningen varit 4,25% men nu höjd till ca 5% generellt(svårberäknat då avtalen löpande skrevs om för såväl norden som utomnordiska samarbetspartners under 2015, men avtalens utformning är hemlig) ATG anses erhålla provisioner och därmed utgår ingen totoskatt från staten på omsättningen från utlandet.

På den Svenska spelomsättningen  erhåller staten 35% av skatteuttaget 1337

Spelets kostnader uppgår till ca 712miljoner.

Prismedel 746milj (Differensen på ca 100milj är intäkterna från utomnordiskt spel)således erhåller hästsporten ca 1,8miljarder

Totalomsättningen över 15 miljarder för hästspel

ATGs argument inför spelregleringen är följande 

Hästsportens sysselsätter 30 000 arbetstillfällen och bör av denna orsak särbehandlas i spelregleringen 

ATG är bäst lämpade att arrangera spel på hästar enär de tar bäst spelansvar !

ATG har högst spelsäkerhet på marknaden.

 

Argumenten håller inte på någon punkt dessvärre. Hur man än vänder och vrider på sysselsättningsgraden, så är det knappast fler än 4000 arbetstillfällen enär det reella hästantalet som ATG använder såsom grund är långt färre än vad som används i beräkningen(tävlingshästar i träning)

Enligt den senaste hästskattningen som Jordbruksverket och Hästnäringens Nationella Stiftelse gjort finns det cirka 90 000 varmblodiga travhästar och 10 000 kallblodiga travhästar i Sverige. Omkring 18 000 av dem är i träning. Dessutom finns cirka 1 100 startande ponnyer. Även med 110 000 hästar så beräknas normalt ca 5-8 hästar genererar en direkt heltidsanställning. Då når vi i bästa fall 22 000 heltidsanställda. Därutöver finns det kringtjänster osv, således är det ett rimligt antagande med möjligtvis 25 000 inom HELA sporten , dock INTE klarlagt att hästantalet och därmed tjänsterna skulle minska på grund av att ATG konkurrensutsätts(förutom företaget ATG och möjligen ST som har ett gediget antal heltidstjänster och konsulter . Samt anställer allt fler undan för undan, även om många är konsulttjänster.)

MÄRK väl att jag kan garantera att det inte finns 90 000 varmblodiga(travhästar) i Sverige , för med kullar på från 5000 födda för 20 år sedan till år 2014 års registerade föl a 2665 , så skulle det kräva att minst 85%  av  hästarna uppnår aktningsvärda 40 års ålder .  Med uppgifter som är så fullständigt befängda, finns det ingen som helst trovärdighet för ATG och ST, enär faktaunderlag fullständigt saknas. ( https://www.travsport.se/artikel/travsporten_i_siffror )

ATGs Spelansvar är ytterst begränsat, vilket följande bevisar: 

ATGs casinospel : Virtuella hästar påstås inte vara ”rött spel” tack vare att dragningarna (loppen) sker var tredje minut. Dock finns det 10 000kr insats och omsätta 50 000 per lopp. Dessutom kan ATG när så behagar(om man måste tjäna ännu mer pengar) öka frekvensen av dragningar. Det går heller inte att stänga av sig själv från detta spel. Sammantaget visar detta ytterst begränsat spelansvar.

ATGs alltmer frekventa uppfinningar av nya spelformer, där kombinationsmöjligheterna hela tiden stegras samt försök att minska tiden mellan varje lopp på banorna ger inte heller något direkt sken av spelansvar.

ATG.se saknar möjlighet till bokföring av spel, vilket är ett ytterst effektivt verktyg för att begränsa sitt spelande för de som så önskar, enär det annars automatiskt skulle kunna påvisa resultatet av dag,vecka,månad,årets resultat på spelet.

ATGs spelsäkerhet 

Sista spelutredningen gällande korrupt spel gjordes 1995. (Hästsporten består således av världens hederligaste folk)

Antalet fullständigt horribla misstag som skett sistlidna fyra åren är frapperande många. Ett axplock

1: Östersundsksandalen

är naturligtvis är ett av de största haverieerna , där en spelare från USA klarade av att spela 19,2 miljoner, på kredit, i ett lopp där det omsattes 40 000 normalt. Pengatvätt? Spelkupp? Felande teknik? Spelar naturligtvis roll vilket motiv som fanns, likväl ska inte det inte kunna ske, dessutom visade sig Säkerhetschefen sätta samtliga spelsäkerhetslagar ur spel efter att spelet skett. Att godkänna att loppet reds med totalisatorspel påvisar i sig ett företag fullständigt i avsaknad av spelförståelse och spelsäkerhet.  http://www.gamblersvardag.se/atg-utsatt-jattespelkupp

 

2: Spel efter att loppet gått i mål: 

7 februari 2012 Charlottenlund:

Bengt Adielsson som är en mycket välrenommerad journalist, skulle kontrollera ett spel som gjorts före spelstopp, gick in på atg.se under loppets gång och av misstag tryckte iväg samma spel igen. Insåg att något var fel och provade spela även EFTER målgång, när ordningsföljden var klar och fick ut sin vinst på sista spelet.

Åmål: 3september 2012:

Flertal kunder spelade EFTER att hästarna gått i mål och kunde således spela med garanterad vinst, vilket kunder som spelade INNAN loppet startade förlorade pengar på genom att oddsen sänktes.

 

3: Utomnordiskt spel med rejkback och 30dagars kredit

ATGs vd Hans Skarplöth berättar att han numera förbjudit rejkback (januari 2014), ATG har sedan 2004 med emfas påstått att rejkback varit förbjudet samt  vidhållits bergfast av såväl Remy Nilsson(tidigare VD) som Hans.

Att rejkback förekommit sedan 2004 bevisades genom bland annat Estlandsskandalen ( http://www.gamblersvardag.se/atg-vann-mot-rejkbackbolag) den första av alla utomnordiska avtal som skrevs och sannolikt är grunden till hela iden om utomnordiskt spelsamarbete. Hur ska man annars förklara att Sydafrika, Tasmanien, Australien tillhörde de första avtalsskrivarna?

Svenska Staten har på grund av rejkbackbolagens härjningar förlorat minst en miljard i skatteintäkter.

Hästsporten har förlorat minst två miljarder i intäkter, Svenska spelare har förlorat minst 1 miljard i minskade utdelningar genom rejkbackbolagens ständiga vinster. Detta har således pågått sedan 2004, med ATG och ST/SG goda minne, samt dessutom förnekats kategoriskt av desamma.

money_laundering

 

 

 

 

 

 

4; Direkt felaktiga hanteranden av misstag, där reglemente inte följs, eller är i total avsaknad av reglemente

: Övrevoll galopp 25 Augusti 2013

Fel häst dömdes som 1a på ett målfoto som klart visade ordningsföljden och där 2a häst i mål ropades ut som vinnare. Alla pengar som spelats i loppet, på vinnare, plats, komb, trio, v3, v4 och v65 betalades ut på felaktigta förutsättningar.

Detta var förövrigt inte första misstaget ansvarige person gjort under dagen, utan endast det grövsta. Absolut värst av allt är att ATG inte höll Svenska Spelare skadelösa för det inträffade, utan följde sina paragrafer juridiskt korrekt, men med ett godwillmässigt katastrofalt beslut. För trovärdighetens bör ATG i förekommande fall när samarbetspartners fallerar, själva påta sig skyldigheten att ersätta skador som drabbar kunderna, oavsett avtal med samarbetsparter. Det är INTE kundernas problem att ATG har dåligt skrivna avtal.

6e oktober 2013 :

Skellefteå Travbana bortser från reglemente och har tre istället för fyra personer i måldomarnämden. Måldomarnämden slarvar med ordningsföljden och sätter 7e häst i mål som trea och vice versa. Till följd att spelarna som placerat sina vad rätt inte får någon utbetalning, dock får hästägarna retroaktivt ersättning för ekonomisk förlust. Spelarna som åsamkats förlust får ingen ersättning.

Måldomarnämden tvingas omgående avgå, men återigen är det bristande SPELSÄKERHET !

 

5:  Spelstötar och förvånande prestationer. 

Idrottsrörelsen befläckas i allt större grad av såväl korrupt spel, som använde av otillåten medicinering.

Hästsporten har ingen som helst insikt eller kunskap om korrupt spel, och lägger ytterst begränsade medel på kontroll av medicinering , närmast obefintlig före löp, och begränsat efter lopp, där provtagning dessutom begränsas av ”kostnadsskäl”  Sök på spelstötar här på GV

Läs gärna hur USA-travets höjdare en efter en avslöjas med otillåten medicinering eller ren doping ( http://www.harnesslink.com/mobile#url=News/Ron-Burke-and-Julie-Miller-hit-with-drug-charges)

 

6: Förändringar av spelpooler efter att spelet stängts

Charlottenlund samt Boden under 2014 där eventuella utdelningar på vinnande rader inte alls stämt med definitiva utdelningar, således avsaknad av spelsäkerhet( har skett många fler gånger förövrigt)  http://www.gamblersvardag.se/atgs-utlandsspel-fallerar-pa-charlottenlund

 

ATG fick efter Östersundshaveriet ett antal punkter som skulle åtgärdas, bland annat skulle en Compliance Officer anställas, så har icke skett. Läs med fördel Paul Scotneys utredning av ATG och dess totala avsaknad av spelsäkerhet , utredning som beställdes av Lotteriinspektionen

Paul Scotney utredning bevisar rejkbacks

dont-ask-me-about-my-business-kay

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats:

Hästsportens omsättning kommer sjunka markant framöver, bland annat på grund av 4epenningtvättsdirektivet (jag genomgått LI inköpta utbildning) vilket kommer påverka såväl banspel, spelbutiksspel samt framförallt utlandsspelet.

Likväl kan en framtida spelreglering gynna Hästsporten, men inte ATG, för ATG saknar kompetensen att verka på en konkurrensutsatt marknad, saknar också såväl teknik som kunskap och därför bör ATG börsnoteras, så att man får ett korrekt pris på verksamheten, kundstocken och spelbutikskontrakten. Därefter kommer en fullständigt naturlig sammanslagning ske med internationell aktör, tex Unibet /Bet365 / Betsson och därmed förse ATGs nuvarande kunder med såväl sportspel som poker osv.

Hästsporten som i dag erhåller endast 700miljoner i prismedel av de 3,8 miljarder som är intäkterna för ATG, kommer genom en väl genomtänkt spelreglering kunna erhålla 300 miljoner ytterligare, kanske även mer genom att INTE hästsporten bedriver spelet, utan endast säljer spelobjekten och informationen /statistiken. För att erhålla en internationell prisnivå(beskattning) , ska inte den totala beskattningen överstiga 20%, till skillnad från dagens 30%.

Intäkterna från börsnoteringen av ATG kan med fördel användas till en fullständigt nödvändig upprustning av Sveriges travbanor, där en uppskattning gjord tidigare påvisar över en miljard i nödvändiga renoveringskostnader.

Staten kommer sammantaget naturligtvis inte erhålla lika höga inkomster från spelet som tidigare skett, men får plåster på såren genom dels börsnoteringen av Svenska Spel, men också genom att ett flertal internationella bookmakers kommer köpa licenser och betala skatt på intäkterna. Likväl blir intäkterna förmodligen halverade för staten, men där finns det i slutändan ingen valsituation. Blir inte beskattningen av spel harmoniserad med EU, kommer kanaliseringen(spelarstocken)  bli bristfällig och kunder köpa varorna till bättre priser(odds) på internet.

PS: Förövrigt noterar jag i informationsflödet att ATG betalar ca 1.9 miljoner till varje hockeylag i SHL, med en avtalad motprestation i form av SHLlagens ”tillsammans” spelande samt rinkreklam och olika namnanvändande. Gissningsvis är Nordicbets avtal betydligt bättre skrivet, med fler motprestationer och djupare samarbete mellan föreningarna och NB , för den kostnaden visade sig vara 50% högre än ATGs.

Hursomhaver kostar således ATGs sponsring MINST 26,4 miljoner årligen för SHL(tre år) ! 

hästkrakedöderhultaren

Kommentera

Svensk Spelpolitik inför Almedalsveckan del1

Under brinnande EM känns Svensk Spelpolitik lite antedaterad, inte minst på grund av den avsaknad av insikt man ser inom de spelbolag som verkar i Sverige. ATGs lika villkor som bygger på olika villkor, är inget annat än en pamflott (Propaganda indränkt i fett) fullständigt i avsaknad av trovärdighet. Svenska Spel har en något mer nyanserad syn, likväl vill båda behålla sin fördelar och endast leva med sänkt beskattning, men inte i alltför hög grad, enär det råder en samstämmig (felaktig) uppfattning om att låg spelskatt är skadligt för problemspelare(det finns absolut ingen som helst bevisning för att problemspelare får större problem genom att förlorar mindre pengar på grund av sänkt spelbeskattning och därmed bättre priser, utan snarare tvärtom)

girige4183

 

 

 

 

 

 

Först analyseras Svenska Spel:

Svenska Spel är i dag en direkt statlig pengamaskin, och avsätter endast några få procent av sin bruttovinst till allmänt idrottsstöd, det är staten som avgör hur mycket pengar som ska utgå i idrottsstöd varje år, men betraktar man dessa siffror som intimt sammanhörande, blir resultatet likväl att endast ca 20% av Svenska Spels intäkter betalas ut som idrottsatöd. Sålunda är detta argument inte direkt avgörande i framtida spelreglering( om någon sådan sker före 2019, ytterst tveksamt för att inte säga osannolikt)

Svenska Spel vill också gärna framföra såsom argument att de är duktigast i världen på spelsäkerhet och tar högst ansvar för problemspelare, och då tittar vi naturligtvis på Spelsäkerheten först:

1: Svenska Spel tillät ett antal pokerspelare använda pokerprogram som spelade själva och därmed vann flera miljoner på ytterst låga insatsnivåer, sålunda enkelt bevisat logistik att programmet spelade bättre än standardspelarna, trots långvariga påtryckningar från spelarkollektivet nonchalerade SS problematiken. Ingen vidare spelsäkerhet för pokerspelarna och detta har resulterat i en 80% minskning av omsättning och därmed vinst från pokerspelet sedan det avslöjades 2012.

2: Avsaknad av spelsäkerhet inom såväl Melodifestivalen som Lets Dance, där det trots många varningar från främst undertecknad, tillät höga insatser och massiv reklaminsats för dessa event, som sedemera påvisades vara fullständigt korrupta och ytterst enkla att påverka utfallet av resultat.

3: Auktionsspelet där man skulle köpa lägsta möjliga nummer som var ospelat, som påvisades vara fullständigt felkonstruerat och anpassat för spelsyndikat att köpa ut alla glädjespelare och helt enkelt ta småspelarnas pengar.

4: Det allt vanligare förekommande ”matchfixning” dvs korrupt spel på främst fotboll( minns spelskandalen på sent 80tal) som pågick i allt mer frekvent tempo under 2012 till dags dato, där man efter påtryckningar från spelarkollektivet istället för att ta upp problematiken, stängde matcherna man fått spel till felsatta odds och lät problematiken bero. Ända tills några journalister och inte minst utländsk korruption tvingade fram en öppnare debatt.

5: Basketligans upprepade korruption, såväl under 2000talet som 2010talet, således upprepat, där SS var sist på bollen varje gång.

6: Listan med Svenska Spels olika tillkortakommanden inom spelsäkerhet är lång, och tanken på kunden har varit lika liten som antalet utställda JackVegasmaskiner har varit stort, och aldrig varit större än tills för något år sedan, då LI framtvingade en anpassning mellan JackVegasomsättning kontra krogarnas omsättning på sedvanliga varor( innebar en rejäl nedgång i omsättning för SS)

7: SS spelar med förkärlek ut ”spelarskyddet ” som jokerkort, men dessvärre påvisas gång efter annan att just omhändertagandet av problemspelare är ringa, intresset för att förse staten med så mycket skattemedel väger långt tyngre. Trots införsel av kontroll av slutkund, identifikation av spelare som förövrigt kommer bli av nöden tvunget genom 4e penningtvättsdirektivet från och med 2017 som också skapat en klar omsättningsminskning, så är intresset ringa för att skydda problemspelaren.

e7b09662-1d8b-4556-b1fb-29f3fe6c90cd

 

 

 

 

 

 

 

Spelgränserna är ytterst högt satta, och jämför man med tex Norges regler, så är SS rena skandalbolaget. Om ”Spelarskyddet” vore ett slagkraftigt argument, skulle begränsningarna se ut som i Norge, där maxförlusten på spel numera är 20 000 per månad, till skillnad från Svenska Spel som har fullständigt frivillig begränsning, förutom för skicklighetsspel som oddset, där vinstbegränsningen är låg(ökar desssutom lönsamheten för SS då skickliga spelare begränsas oerhört hårt med maxinsats 1000kr, där turspelen som Lotto har insatsbegränsning på 100 000.)

Således har jag härmed skjutit i sank SS tre huvudsakliga argument för fortsatt existens :

1: SS intäkter saknar korrelation till  allmänna idrottsverksamheten som numera staten sköter.

2: ”Spelarskyddet” är långt sämre än tex Norges, och inte alls i avsikt att skydda problemspelare, utan skydda spelbolaget mot förluster på skicklighetsspel och är i internationell jämförelse under all kritik.

3: Spelsäkerheten är klart undermålig, och skyddet av kund ytterst begränsat.

 

Regntungaskyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutledning:

Svenska Spel bör börsnoteras, och därmed säljas , och intäkterna får staten se som plåster på såren när skatteintäkterna tvunget minskar vid framtida spelreglering (vid för hög beskattning kommer spelarna fortsätta spela genom icke licensierade aktörer) . Svenska Spel skulle även om tex Lotterier avskiljs från försäljning, likväl inbringa ett stort antal miljarder till statskassan och en börsnotering skulle innebära möjligheter till samarbete med långt skickligare konkurrenter som vill få tillgång till godwill, spelbutikssamarbeten och framförallt den upparbetade kundkretsen.

En korrekt beskattning av skicklighetsspel måste vara av internationell karaktär, där tex sportspel internationellt är ytterst lågt beskattat och de stora fotbollsligorna beskattas med endast några procent, således måste även Svensk beskattning vara likvärdig om konkurrens ska uppnås på någorlunda internationella villkor. Turspel finns inte en liknande konkurrens, och där kan en avsevärt högre beskattning ske, liksom på lotterier.

Casinospel på internet är det absolut farligaste av samtliga former av spel för problemspelare, och här gäller högsta beredskap och förmodligen får staten finna sig i avsevärt lägre intäkter i framtiden från Casino Cosmopol och JackVegas på krogarna, för att införa liknande spelbegränsningar som i Norge, helt i omsorg av problemspelarna. Man bör minnas att enarmade banditer varit förbjudna i över 30år ,utan att några större klagomål framfördes av allmänheten. (problematiken med illegalt spel är de facto polisens problem, inte spelarrangörernas eller spelarnas, således inget giltigt argument)

Något som verkligen förövrigt saknas i diskussionerna är KUNDPERSPEKTIVET, är en framtida spelreglering till för staten, eller spelbolagen, eller för kundernas bästa? Kundernas bästa har jag aldrig läst någon anföra såsom argument, förutom såsom pamflott !

Robocop-213x240

 

 

 

 

Kommentera

Nationaldagsgaloppen 2016

6e juni, Sveriges nationaldag .

Det är inget vi firar i Sverige då vi var i krig sista gången 1808/09 , således är den nationella vurmen aningen begränsad till skillnad från tex Norge. Likväl finns det orsak att gå man ur huse i den 6e juni, för nationaldagsgaloppen går av stapeln på Kungliga Djurgården.

Swedish flag on sky background

 

 

 

 

 

Det kostar inte en krona att se fantastiskt vackra hästar, rumla runt som GurraIII i gröngräset och likt Bellman berätta usla vitsar och välsminkade skrönor. Partyglada människor, yra hundar och vilsna damer i mink finns säkert också. Kanske spela några kronor på väl valda ekipage, eller det roligaste namnet, snyggaste hästen eller någon annan formel, för en sak är säker, SPELDJÄVULEN är alltid med på dylika kalas.

Läs mer om nationaldagsgaloppen :  http://nationaldagsgaloppen.se/

Därefter är det Strömsholm på Lördag 11e juni med Grand National: https://www.svenskgalopp.se/stromsholm

steepelchase

 

 

 

 

 

 

 

samt  Söndag 19e juni är det den stora premiären för Bro Park. Läs mer här: https://www.svenskgalopp.se/bropark

Galoppen har ökat tempot på allvar och anfaller likt en kavallerichock över de sommargrönskande banorna.

 

Bro Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bro Park projektbild

Kommentera

Elitloppet 2016 – NUNCIO

Nuncio Kattis oc Tarzan

 

(Foto från ingvarssonopersson.se )

Kommentera

Tidiga tankar till V75

Efter långa nätter och dagar framför lopparkivet har några tankar som verkar vara lite underspelade på v75 utkristalliserat sig, vi får se vad all sistainfo ger under fredagen.

sherlock holmes

 

 

 

 

 

 

 

V75-1 Risken är större än vad man tror att Donna di Quattro är på tårna i på lördag, Roses Glory möter långt bättre hästar än normalt över lite väl kort distans och tveksamt om hon håller spets. Samtidigt som Moving On möter kanske lite enklare motstånd än i Frankrike, men över lite kort distans och tveksam form. Windy Ways har fantastisk form, men 9espår över 1609m är helt iskallt. Tror Donna ramlar in först med huvud tillgodo,speciellt som hon på inget vis tömdes i sista starten.

V75-2 kan det hända vad som helst i, Salong och Frankie Brodda är underspelade på 4 resp 5% , med bra kuskar och ok spår, intressanta skrällar.

V75-3 har spelarna förmodligen tappat bort Als Winnermade , har i vilket fall bättre chans än nuvarande 9% , likaså har nog Sir Ratzeputz lite bättre chans än nuvarande 18% .

V75-4 Copimade har långt bättre chans än 8%, och jätteskrällen Cigor Coyote med charmknutten Gingras har bättre chans än 1%.

V75-5 Här har en av mina favoritslynglar Oskar j Andersson en vettig chans med Magnesia, långt bättre chans än 4% , likaså har nog Robber Bergh sin bästa vinstchans på v75 med Angel Rain, lite understreckad på 15%

V75-6 Här faller spårlottens fortuna på Global Republic, Kuskkonstnären Johnny kanske kan skrälla, lite bättre chans än nuvarande 8% i vilket fall, Likaså har King Sir Kir bättre chans än 21%, men där känns det som hästen kanske trots allt bottnat, men har ju spår+ och visad form.

V75-7 Mellby Viking är en favorit, streckad på 21% nu och det är ju korrekt, liksom Usain Henna(med en annan VASS Oskar i jollen, Svanberg)  är för lite spelad på 6%, det är ju inte helt sällsynt med skräll i Harpers, lite extra bevakning på Alfas Davinci om barfota och fin i värmn , kapaciteten finns och 5% är lågt. Men risken/Chansen finns att fantastiskt fina Sauveur bara är bäst, men skeptisk till 39% chans.

Många hyllar Harpers som sällsynt bra, det må vara så, att topp fyrahästarna är något bättre än på några år, likväl så tycker jag nog loppet är mer skiktat än på länge, det är 7-8 häst som endast har 1% vinstchans.

Väl mött på Solvalla, banan som tack vare aktivare styrning och kompetentare ledning kanske återigen är på väg att leva upp till epitetet bäst på plats? Endast framtiden kan utvisa, vilket fall är tävlingarna sällsynt attraktiva denna helg.

3529132

 

 

Kommentera

En Elitloppshelg på Kortoxen

På forntiden, innan internet fanns, så var det betydligt krångligare för oss spelintresserade att finna utlopp för våra intressen och Elitloppshelgen sista veckan i maj var viktigare än Julafton för en 5åring.
Då reste hela nordens spelintresserade till Stockholm för dom tre travdagarna på Solvalla och inte minst för dom fyra dagarnas poker på klubben Kortoxen som låg bredvid Polars skivstudio vid St Eriksbron.

Känslan var inte helt olik den som uppstår i WSOP i Las Vegas, ALLA är där, även dom som kanske inte är så roade av spel kommer ner för att höra några nya skrönor berättas och ofta fick man även några vinnare till morgondagens tävlingar på Solvalla.

Persongalleriet var helt fantastiskt, det var Pastorn, Slaktaren, Trollis, Guli,Jjokern, Svarte petter, Tokås, Pi, Pino, Kemisten, Korvhandlaren, Luther, Dajmen, Lillsven, Docke, Gamen,Vasse, Grytola, Kniven, Moa, Tjocktompa, Taveltompa,  för att inte tala om alla danskar , norrmän och finnar. Speciellt en norrman var skön, han hade förmodligen varit i asien och köpt sig 3 kostymer i helsiden, alla enfärgade i neonrött, solgult och gräsgrönt. ”Snyggt men inte pråligt sa Fan när han målade svansen ärtgrön”.

Redan på torsdagen spelades satelliterna till helgens turneringar, och på den tiden var den mest prestigefyllda tävlingen mörkpoker vilket gjorde att även dom gamla mytomanerna kom fram ur vrårna, de som var legender i spelarSverige och kunde berätta om pokerpartier med Sigge Fürst,Karl Gerhard och Kar de Mumma för att inte tala om Povel Ramel. När Svarte Petter och Bosse Leinert berättade så målades bilder av efterkrigs Sverige fram som få människor sett och framförallt kommer i håg.

Ofta blev det mycket tunga mörkpokerpartier hela nätterna denna helg, och inte sällan satt spelarna kvar även under dagen, fortsatt spelandes, dock ibland avbrutna av att det skulle ringas in spel till Valla.

På Fredagsnatten hade Tokås spelat snart två dygn i sträck, och han var i riktig toppform, väl stagad av god mat och några pannor rödvin, dock lite sliten av att inte ha sovit på 40 timmar. Tokås hade gått riktigt starkt, och spelarna väntade på att han skulle börja göra de stora misstagen, då han blev mer och mer trött och inte direkt nyktrare, men timme efter timme gick och tokås håvade in pott på pott och staplarna av marker bara växte. Framåt kl 3 på morgonen så blev det en jättepott, där det hade blivit omjackat och sedan övermörkat flera gånger. Alla var med i potten och man kunde tro att det var en boxningsring, det var rena publikmatchen för hela lokalen hade börjat slå vad om när Tokås skulle krokna.

Tokås satt bra till i denna pott, då han skulle få tala sist innan bytet, för han hade högsta övermörken. Men det blev action redan innan bytet, då första handen synade och andra raisade och 3ehanden synade , 4e man lade sig och nu fram till Tokås, som knappt klarar av att ta upp korten, och ännu mindre se vilka kort han fått. Kisandes smyger Tokås upp K-K-A och börjar känna att nu är det en riktig rysare på gång, sakta smyger han upp nästa hörn och det är klätt och i en färg som han inte har, ytterligare en Kung och ett kort kvar.Smygen visar en vinkel och det finns bara två möjliga kort, 4a eller ess, och det är ett ess, nötkåk. Nu är frågan hur Tokås ska få betalt, men först ska han i varje fall höja potten, och två spelare synar. Potten är gigantisk, trots att alla tre spelare har fina stackar kvar. Första spelaren byter två, andra spelaren byter två och Tokås funderar, han måste byta, annars synar dom inte hans pottbet tänker han, så Tokås slänger ena esset. Kanske inte så smart, då han lika gärna kunde ha bytt två för att inte misstanke om fyrtal skulle få onödigt fäste, eller ännu hellre vara nöjd med högsta kåken och ta potten 98 gånger av hundra.

Kortoxen-boken-e1357041884286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nåja, Tokås var namnet och när alla fått sina kort så öppnar första spelaren med pottbet, spelare två smyger upp sina kort, funderar länge och höjer pott. Tokås som nu ser i kors och talar i tungor, välter in sina marker utan att titta på sina köpta kort och kollapsar rakt över bordet. Det blir lite tumult, men spelarna lyckas räkna Tokås marker och båda spelarna synar all in. Sorlet i lokalen är på orkannivå, vad sitter spelarna med egentligen.

Första spelaren visar fyrtal i 10r, spelare två har Damkåk, Tokås? Han sover och snarkar med korten i näven, men han är ju kvar i potten där han ligger på bordet och har gått all in, så någon tar korten ur hans hand, och breder ut dom första tre kungarna, sedan esset och bruset i lokalen när ett klätt kort som visar sig vara den sista kungen smygs fram var, var öronbedövande.

lady-luck

 

 

 

 

 

 

 

 

Men Tokås rosslar vidare i sina vackra drömmar, så några starka män lyfter in honom i tvrummet och lägger hans vinsthand på bröstet samt ett textat meddelande att hans pengar finns hos klubbvärlden.

När jag åker till Solvalla kl 11 på förmiddagen, så sover Tokås så sött på soffan, med magen i vädret och korten på golvet. När Tokås vaknade så undrade han vad som hänt,  han hade absolut inget minne av sista handen, och antog att han gått gul, för han hade inte en gurra kvar i fickorna. Han piggnade dock till när han fick veta att han hade en bra årslön liggande i klubbens kassaskåp.

Hatten

ps Publicerad första gången 2009.

Kommentera